Total Pageviews

Monday, April 23, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား-၇


၁။
ေတင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက သရဏာနိသာကီဝင္ႏွင့္ သုပၸဗုဒၶႏူနာေရာဂါသည္တုိ ့ကုိ ပထမတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ထားရွိသူဟု သတ္မွတ္ရန္ (သူ ့အေျပာစကားအားျဖင့္) "အထက္က ဆုိခ့ဲတ့ဲ 
ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ရတနာသုံးပါးအေပၚမွာ ပထမတန္းယုံၾကည္ျခင္းကုိ ထားရွိတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္တယ္" ဟု ေျပာၾကား
ရင္း သူ၏ေဟာေျပာခ်က္ကုိ "ဒုတိယတန္းစားပုဂၢဳိလ္မ်ားလဲ ရွိေသးတယ္"ဟု အစခ်ီလ်က္ အပါဒါနပါဠိေတာ္၊ 
သုဘူတိဝဂ္၊ တိသရဏဂမနိယေထၳရဝတၳဳပါဠိေတာ္ႏွင့္အ႒ကထာလာ တိသရဏဂမနိယေထရ္၏ဇာတ္လမ္းကုိ ဆက္လက္ေဟာေျပာေလသည္။  သုိ ့ေသာ္ ထုိတိသရဏဂမနိယေထရ္၏ဇာတ္လမ္းသည္ ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယၾကဳိးစားပမ္းစားတည္ေဆာက္ေနသည့္ "တရားအားထုတ္စရာမလုိ၊ သရဏဂုံ
တည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိရေစႏုိင္တယ္"ဟူေသာ အယူအဆအတြက္ သက္ေသသာဓကလုံးဝျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေၾကာင္း
 ေတြ ့ရ၏။

၂။
တိသရဏဂမနိယေထရ္အေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ၏။
ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက ျဖစ္၏။
 
(သာသနာေရးဦးစီးဌာနထုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္း၊ ၅၄ တြင္ "အပါဒါန္အ႒ကထာ၊ဒုတိယတြဲ၊ ႏွာ ၃၉ ၌ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားဟု လြဲမွားေနသည္။ ယင္းလြဲမွားခ်က္အတုိင္း စာအုပ္မ်ားစြာ၌လည္း လြဲမွားေနသည္ကုိ
ေတြ ့ရ၏။ ဖြားေတာ္မူရာ စႏၵဝတီျပည္၊ သက္ေတာ္ တသိန္းတမ္း၊ အဂၢသာဝကနိသဘေထရ္ကုိ ေထာက္၍
ဤ၌ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားဟု အမွန္အတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္" ဟူေသာအဆုိအရ "အေနာမဒႆီ
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ကအခါက ျဖစ္၏"-ဟု ျပင္ဆင္မွတ္သားႏုိင္သည္။)

ဆင္းရဲသားလူငယ္တေယာက္သည္ မ်က္မျမင္မိဘတုိ ့ကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေနရသည္။ ဆင္းရဲလြန္းေသာေၾကာင့္ 
ဒါနစေသာ ကုသုိလ္အမႈကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေခ်--။ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရား၏အဂၢသာဝကတပါးျဖစ္ေသာ အရွင္နိသဘ
ေထရ္ထံမွ သရဏဂုံကုိသာ ေဆာက္တည္ခြင့္ရ၏။ သူသည္အသက္ထက္ဆုံးသရဏဂုံျမဲ၏။ ကြယ္လြန္ေသာအခါ  နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏။ အၾကိမ္ ၈ဝ သိၾကားမင္းျဖစ္၏။ ၇၅ ၾကိမ္ စၾကာဝေတးမင္းျဖစ္၏။ ပေဒသရာဇ္မင္းအျဖစ္
ကား မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္မ်ား၏။ 

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တြင္ သာဝတၳိျပည္၌ သူေ႒းသားကေလး ျဖစ္ေလ၏။ တေန ့ေဇတဝန္ေက်ာင္း
သုိ ့သြားရာ ရဟန္းေတာ္တပါးက သရဏဂုံေဆာက္တည္ေစ၏။ ကေလးငယ္သည္ လြန္ေလခ့ဲျပီးေသာ 
ဘဝမ်ားစြာအနက္ တခုေသာဘဝတြင္ တသက္လုံးသရဏဂုံတည္ခ့ဲသည္ကုိ သတိရ၏။ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း
ပီတိ တဖြားဖြားျဖစ္ေပၚ၏။ ထုိပီတိကုိ ဝိပႆနာရႈပြားေလရာတခဏအတြင္းမွာပင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ရင့္က်က္ျပီး 
အရဟတၱမဂ္ကုိ ထုိးထြင္းသိ၏။ ရဟႏ ၱာျဖစ္၏။ 

သာသနာေတာ္၌ အသက္ ၂ဝ ျပည့္မွ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေသာ္လည္း ဤရဟႏ ၱာကေလးငယ္ကုိမူ ျမတ္စြာဘုရား
ရွင္က အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူခ့ဲ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာဝင္တြင္ထုိရဟႏ ၱာ
အရွင္ျမတ္သည္ "တိသရဏဂမနိယေထရ္ "အျဖစ္ အမည္ေတာ္တြင္၏။

(အပါဒါနအ႒ကထာ၊မဟာပရိဝါရဝဂ္၊ သရဏဂမနိယေတၳရအပါဒါန္-လည္း ရွိေသး၏။  သရဏဂမနိယေထရ္
အေၾကာင္းမွာ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ ဟိမဝႏ ၱာဝယ္ နတ္မင္းတပါးျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိနတ္မင္းသည္ 
အျခားေသာ နတ္ဘီလူးမင္းႏွင့္ စစ္တုိက္ရန္စစ္ျပင္ခ်ိန္တြင္ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာျပီး တရား
ေဟာသျဖင့္ စစ္ေျပျငိမ္းခ့ဲသည္။ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ သရဏဂုံေကာင္းမႈေၾကာင့္ 
 လူနတ္စည္းစိမ္ကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ခံစားခ့ဲရသည္။ ယခုေဂါတမဘုရားလက္ထက္ေတာ္၌ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။)

၃။
အပါဒါန္အ႒ကထာ၏မူရင္းအဆုိမွာ " ေသာ တာနိ ဂေဟတြာ ပုေဗၺ အတၱေနာ ရကၡိတာနိ  သရဏာနိ သရိတြာ ဝိပႆနံ
 ဝေၯတြာ အရဟတၱံ ပါပုဏိ= ထုိသတုိ ့သားသည္ သရဏဂုံကုိ ခံယူေဆာက္တည္႐၍ ေရွးဘဝက မိမိေဆာက္တည္ဖူးေသာ သရဏဂုံကုိ အမွတ္ရကာ ဝိပႆနာကုိပြားျပီး အရဟတၱဖုိလ္သုိ ့ ေရာက္၏ " ဟူေသာ စကားကုိ ေထာက္ဆျပီး  "သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ေလာက္ျဖင့္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ မဂ္ကုိရသည္ "ဟူေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအး
ဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏စကားမွာ ေထရဝါဒပိဋကတ္စာေပႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ေဟာေျပာခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း
 ေလ့လာေတြ ့ရွိရ၏။

၄။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက "တတိယတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပရရင္ ---တခါတုန္းက ဒမိဠဒါယကာဆုိတာ ရွိတယ္"---အစခ်ီကာ အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ ဒုကအ႒ကထာ၊ ေဒဝဒူတဝဂ္၊
 နိဒါနသုတ္အဖြင့္လာ မဓုအဂၤဏရြာေန ဒမိဠတံငါသည္ဝတၳဳကုိ ေဟာေျပာေလသည္။
 
ဒမိဠတံငါသည္အေၾကာင္းမွာ ဤသုိ ့ျဖစ္၏။
ေရွးအေခၚ သီဟုိဠ္ကၽြန္း ၊ ယေန ့အေခၚ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ မဓုအဂၤဏရြာေန ဒမိဠအမည္ရွိတံငါသည္ (အခ်ဳိ  ့အဆုိ -တမီး(လ္)လူမ်ဳိးတဦး)သည္ တံငါလုပ္ငန္းကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ တုိင္တုိင္လုပ္ကုိင္အသက္ေမြး၏။ အသက္အရြယ္
ၾကီးရင့္လာေသာအခါ ေရာဂါႏွိပ္စက္၍ အိပ္ရာထဲလဲေလ်ာင္းေနရ၏။ ေသျခင္းတရားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရမည့္အခ်ိန္
သုိ ့ေရာက္လာ၏။
စူဠပိ႑ပါတိကတိႆအမည္ရွိ ရဟန္းေတာ္တပါးသည္ တံငါအုိၾကီးေသခါနီးမွာ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေစ အားကုိးရာ ေထာက္တည္ရာရပါေစဟု သနားေသာစိတ္ျဖင့္ အိမ္သုိ ့ၾကြေရာက္လာ၏။ ရဟန္းေတာ္က တံငါအုိကုိ သရဏဂုံေဆာက္တည္ေစ၏။ သရဏဂုံဆုိေစ၏။ သရဏဂုံဆုိအျပီးတြင္ ၅ ပါးသီလဆုိေစေသာ္လည္း တံငါအုိ
ေမးခုိင္သြားေသာေၾကာင့္ မဆုိႏုိင္ေတာ့ဘဲ တံငါအုိ ကြယ္လြန္ေလ၏။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္၌ နတ္ျဖစ္ေလ၏။
မည္သုိ ့ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ နတ္ျဖစ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္သိရွိရေသာေၾကာင့္ နတ္သားဘဝျဖင့္ ရဟန္းေတာ္ထံလာေရာက္ကန္ ေတာ့၏။ အကယ္၍ သရဏဂုံေဆာက္တည္အျပီးတြင္ ၅ ပါးသီလသာ တဆက္တည္းေဆာက္တည္ခြင့္ရခ့ဲပါက လက္ရွိေရာက္ေနသည့္ နတ္ဘုံထက္ျမင့္ေသာ နတ္ဘုံသုိ ့ေရာက္
ႏုိင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယကဒမိဠတံငါသည္အိမ္သုိ ့ရဟန္းေတာ္ၾကြေရာက္လာပုံကုိ
 ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာေျပာထား၏။

"ထုိစဥ္အခါ ရဟန္းေတာ္တပါးၾကြလာတယ္။ ဒီေတာ့ သူ ့ဒကာမက "သခင္---ဟုိမွာရဟန္းေတာ္တပါးၾကြေတာ္မူ
လာတယ္" လုိ ့ေျပာတယ္။
ဒမိဠဒါယကာက "ရွင္မ---အႏွစ္ငါးဆယ္ ရွိျပီ။ ငါဟာ ဒီရဟန္းကုိ မျမင္ဖူးဘူး။ သူကလဲ ငါ့ကုိ မျမင္ဖူးဘူး။
သူ ့ေက်းဇူးလဲ ငါ့အေပၚမွာ မရွိဖူးဘူး။ ငါ့ေက်းဇူးလဲ သူ ့အေပၚမွာ မရွိဖူးဘူး"လုိ ့ ရဟန္းကုိ ေျပာလုိက္ပါလုိ ့ ခုိင္းတယ္"

၅။
မူရင္းအ႒ကထာတြင္ "အထႆ,ဘရိယာ, "သာမိ ေထေရာ အာဂေတာ" တိ အာေရာေစသိ။ "အဟံ ပညာသဝႆာနိ ေထရႆ သႏိ ၱကံ န ဂတပုေဗၺာ၊ ကတေရန ေမ ဂုေဏန ေထေရာ အာမိႆတိ၊ ဂစၦာတိ နံ ဝဒထာ"တိ" ဟု ေတြ ့ရ၏။

"ထုိအခါ တံငါသည္၏မယားက "အရွင္၊ မေထရ္ၾကြလာ၏"ဟု ေျပာ၏။ (တံငါအုိက) "ငါသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ တုိင္တုိင္ မေထရ္ထံသုိ ့ မသြားေရာက္ဖူးပါ။ မည္သည့္ဂုဏ္ေက်းဇူးအထူးေၾကာင့္ မေထရ္ၾကြေရာက္လာသနည္း။ျပန္ၾကြရန္ေျပာလုိက္ပါ"ဟု ဆုိ၏။"

အ႒ကထာတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယေျပာေဟာထားသလုိ---
(၁) တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ (တံငါအုိႏွင့္ရဟန္း) မျမင္ဖူးပါ
(၂) တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ (တံငါအုိႏွင့္ရဟန္း) ေက်းဇူးခံ၊ ေက်းဇူးစားမရွိဖူးပါ---ဟူေသာစကား ၂ ခြန္းကုိ မေတြ ့ရေပ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိး"လာ ဒမိဠတံငါအုိ၏ေျပာစကားသည္ အ႒ကထာႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ေဟာေျပာသူက ကုိယ့္သေဘာႏွင့္ကုိယ္ဇာတ္ကြက္ထြင္ကာ ေဟာေျပာထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ့ရ၏။

၆။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ သူ၏ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ပထမတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရွိသူ ဒုတိယတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရွိသူ၊ တတိယတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရွိသူဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေရရာေသခ်ာမႈမရွိဘဲ 
ခြဲျခားျပထား၏။ ပိဋကတ္ေတာ္လာ သရဏဂုံရွင္းျပခ်က္မ်ားတြင္ ယင္းက့ဲသုိ ့ ခြဲျပခ်က္ မ်ဳိးမရွိပါေခ်--။

အမရဒီပ
၄-၂၃-၂ဝ၁၂

Saturday, April 21, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား-၆


၁။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ အတုိင္းအတာ
တခုအားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ထင္ရွားမႈ၊ အေျခြအရံမ်ားမႈ၊ လူရွင္ရဟန္းတုိ ့၏ ပူေဇာ္ဂါရဝျပဳမႈတုိ ့ကုိ ရရွိခ့ဲေသာ ရဟန္းေတာ္တပါးျဖစ္ခ့ဲ၏။ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သီလဂုဏ္၊ စရဏဂုဏ္တုိ ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္
လာလွ်င္ သမာသမတ္က်၍ ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားမွန္ကန္ေသာ အယူအဆရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခ့ဲ၏။ ထုိအထင္
သည္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းငယ္ေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္
အရွင္နႏိၵယ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈရင္း သတိျပဳ ေတြ ့ျမင္လာ၏။ ထုိေဟာေျပာခ်က္တုိ ့မွာ
လည္း သက္ဆုိင္ရာတုိ ့မွ တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ တကယ္လက္ေတြ ့
အားျဖင့္မူ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန္ ့ရွင္းစြာ တည္တ့ံျပန္ ့ပြားေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္ေသာ ဓမၼကုိဆန္ ့က်င္သူပုဂၢဳိလ္မ်ားစြာႏွင့္ "အေသြးတူအေမႊးတူ"
တဦးမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနပါ၏။

၂။
ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္တြင္ ဓမၼဝါဒ၏ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဓမၼႏ ၱရာယ္မ်ား ေပၚေပါက္ရာတြင္ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ ၂ မ်ဳိးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရ၏။ တမ်ဳိးမွာ ေခတ္ေပၚအေတြးအေခၚပညာရပ္မ်ား၊ သိပၸံပညာေလ့
လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားျပီး သံဂါယနာ ၆ တန္တင္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာဟူေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္အဆုိမ်ားကုိ ပစ္ပယ္ျခင္းျဖစ္၏။ အျခားတမ်ဳိးမွာ သံဂါယနာ ၆ တန္တင္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာအဆုိမ်ားကုိ ယုံၾကည္သေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ဝိပႆနာကုိပစ္ပယ္ျခင္း၊ ပုညကိရိယဝတၳဳမ်ားကုိ ပစ္ပယ္ျခင္း
စသည္ကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ သရဏဂုံဆုိင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ အျခားေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအး
ဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ သရဏဂုံဆုိင္ရာေဟာေျပာခ်က္သည္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာႏွင့္ 
ဆန္ ့က်င္ရုံသာမက သူကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈလက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပါ ဆန္ ့က်င္ေသြဖည္ေနေၾကာင္းလည္း  ေတြ ့ရ၏။
 
၃။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ သူ၏ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိး"ေဟာေျပာခ်က္တြင္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကိမ္မ်ားစြာထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
(၁) "တရားကုိ အားမထုတ္ရဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရႏုိင္တယ္"ဟု ၁ ၾကိမ္ေျပာ၏။
(၂-၃) "လာဘ္ကုိစြန္ ့ျပီးေတာ့ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ဘဲနဲ ့
ရႏုိင္တယ္"ဟု ၂ ၾကိမ္တုိင္တုိင္ေျပာ၏။
(၄) ဒီလုိစြန္ ့ႏုိင္ခဲတ့ဲ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါးတုိ ့တြင္ တပါးပါးကုိစြန္ ့ျပီး ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္
လုိ ့ရွိရင္ တရားကုိ အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ရႏုိင္တယ္"ဟု ၁ ၾကိမ္ေျပာ၏။
အထက္ေဖာ္ျပပါစကားရပ္မ်ားအတြက္ ကာယကံရွင္ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသာ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးလွ်င္ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းလုိပါ၏။

"သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရားကုိ ေဟာေျပာေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးဘုရား---၊ တရားကုိ အထူးအားမ
ထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိရႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါက အရွင္ဘုရားကုိယ္တုိင္ ဓုတင္ (၁၃)ပါးႏွင့္တကြ ဝိပႆနာတရားကုိ ဘာေၾကာင့္ ၾကဳိးစားပမ္းစားအားထုတ္ခ့ဲပါသလဲ---။
 အရွင္ဘုရားသည္ (ေပ်ာ္ဘြယ္ျမဳိ ့နယ္) ရွမ္းရုိးမအေနာက္ျခမ္းရွိ တြင္းရြာႏွင့္မနီးမေဝးေဒသ ေတာတြင္းမွာ အျပင္းအထန္တရားအားထုတ္ခ့ဲရာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါစြဲကပ္ျပီး အိပ္ရာထဲလဲေနခ့ဲေၾကာင္း
၊ ေတာလုိက္မုဆုိးမ်ားကေတြ ့ရွိျပီး အရွင္ဘုရားကုိ ထမ္းစင္ျဖင့္ ေျမျပန္ ့ေဒသသုိ ့ ပင့္ေဆာင္ျပီးေဆးကုသေပးခ့ဲေၾကာင္း စသည္စသည္သိရပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္လည္း တေတာမွ တေတာ၊ တေတာင္မွတေတာင္ ကူးေျပာင္းသီတင္းသုံးရင္း တရားအားထုတ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ သီလ၊သမာဓိ၊ဝိပႆနာပညာႏွင့္တကြ ဗုဒၶဘာသာအျခခံ သရဏဂုံမ်ားလည္း အရွင္ဘုရားသႏ ၱာန္တြင္ ကိန္းေအာင္းေနျပီးျဖစ္ရာ အရွင္ဘုရားေဟာသလုိ အရိယမဂ္ကုိ တရားအားမထုတ္ဘဲ ရႏုိင္ပါလွ်က္ ဝိပႆနာတရားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ စြန္ ့စြန္ ့စားစား က်င့္ခဲ့ပါသလဲ--ဘုရား၊ တဖက္တြင္ သရဏဂုံတည္က တရားအားမထုတ္ဘဲ မဂ္ရႏုိင္သည္ေျပာျပီး တဖက္တြင္ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္ေနျပန္ရာ အရွင္ဘုရားေဟာေျပာသည္ႏွင့္ အရွင္ဘုရားလက္ေတြ ့လုပ္ေနတာတုိ ့မွာ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္ေနပါသည္၊ အရွင္ဘုရားေဟာေျပာတာပဲ မွားေနသလား၊
 အရွင္ဘုရား လက္ေတြ ့လုပ္ေနတာပဲ မွားသလား၊ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါ"ဟု ေမးေလွ်ာက္မိမည္။

သုိ ့ေသာ္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ အေျဖစကားကုိကား မၾကားသိႏုိင္ေတာ့ျပီ။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ေတာ္မူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရား"ကို "ၾကက္တူေရြးစာအံသလုိ"
 "၏၊ သည္"မလြဲ အလြတ္အာဂုံက်က္မွတ္ကာ "မွားမွန္းမသိ၊မွန္မွန္းမသိ"ေဟာေျပာေနၾကေသာ "ေတာင္ပုလုတပည့္အရင္း"
ဆုိသူေတြကုိ ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္ နည္းလမ္းတရပ္သာ ရွိေပေတာ့၏။ 

 
၄။
ပဋာစာရာ၊ ကိသာေဂါတမီ၊ အဂုၤလိမာလ၊ သႏ ၱတိအမတ္၊ အရိယတံငါသည္စသူတုိ ့ႏွင့္တကြ အျခားအျခားေသာ သူတုိ ့သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံရျပီး တရားနာၾကားခြင့္ရခ့ဲၾက၏။ 
သူတုိ ့တရားနာေနစဥ္တြင္ပင္ (တရားနာစဥ္အခုိက္အတန္ ့မွာပင္)မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ဆုိက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ လုိရာဆြဲေတြးျပီး "တရားနာဖုိ ့သာ လုိသည္၊ တရားက်င့္စရာမလုိ"ဟုလည္းေကာင္း၊ "တရားနာျပီးသိဖုိ ့သာလုိသည္၊ တရားက်င့္ဖုိ ့မလုိ"ဟုလည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးယူဆေျပာေဟာခ့ဲၾက၏။

ေထရဝါဒဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားက ထုိအယူအဆမ်ားကုိ လုံးဝပယ္ထား၏။ ရုပ္ကုိယ္၊ ခံစားမႈ၊စိတ္၊ သေဘာတရား
ဟူေသာ သတိပ႒ာန္တရား ၄ ပါးတုိ ့တြင္ တခုခုေသာသတိပ႒ာန္ကုိ မသုံးသပ္မရႈမွတ္ဘဲ နာၾကားရေသာ တရား
ကုိ သေဘာက်ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖုိလ္ကုိ ရသြားသည္မဟုတ္ေခ်။ ဆုိခ့ဲျပီးသတိပ႒ာန္တရား ၄ ပါးတြင္ တခုခုေသာ သတိပ႒ာန္ကို ရႈမွတ္သုံးသပ္မွသာ မဂ္ဖုိလ္ကုိ ရရွိ၊ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္သည္။
အေရးၾကီးေသာစကားကုိ ဆုိရသည့္အတြက္ သုတ္မဟာဝါ႒ကထာ (ဒီ၊ ႒၊ ၂၊ ၃၃၉) စကားကုိ ထုတ္ျပပါရေစ--။
"ယသၼာ ပန ကာယေဝဒနာစိတၱဓေမၼသု ကိဥၥိ ဓမၼံ အနာမသိတြာ ဘာဝနာနာမ နတၳိ၊ တသၼာ ေတပိ ဣမိနာဝ မေဂၢန ေသာကပရိေဒေဝ သမတိကၠႏ ၱာတိ ေဝဒိတဗၺာ= ထုိသုိ ့ပင္ ဂါထာကုိ  ၾကားနာရ၍ မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ ေရာက္ၾကပါကုန္ေသာ္လည္း ကာယ ေဝဒနာ စိတၱ ဓမၼ ဟူေသာ တရားတုိ ့တြင္ တခုခုေသာတရားကို မသုံးသပ္ မရႈမွတ္ဘဲ ဝိပႆနာပညာ
မဂ္ပညာျဖစ္ပြားျခင္းမည္သည္မရွိ၊ ထုိ ေၾကာင့္ သႏ ၱတိအမတ္ႏွင့္ပဋာစာရာတုိ ့သည္ ဤသတိပ႒ာန္ ၄ပါးတည္းဟူေသာ ဧကာယနလမ္းစဥ္ျဖင့္သာလွ်င္ စုိးရိမ္ပူေဆြး ငုိေၾကြးျခင္းတုိ ့ကုိ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္၏ "

"သရဏဂုံတည္ရင္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ မဂ္ကုိရေစႏုိင္တယ္"ဟူေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအး
ဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ေဟာေျပာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါ အ႒ကထာစကားႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း အထူးေျပာဖြယ္မ
လုိေတာ့ျပီဟုယူဆပါ၏။
 
၅။
"စိတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲတတ္သက့ဲသုိ ့ ဤအတူလ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေသာ အျခားတခုေသာအရာကုိ မွ်လည္း ငါဘုရားမျမင္"ဟု ဗုဒၶေဟာမိန္ ့ေတာ္မူ၏။ (အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ ဧကနိပါတပါဠိ၊ ၁။ ၉။)

အဘိဓမၼာသေဘာအရၾကည့္လွ်င္ တရားနာေနစဥ္အေတာအတြင္း တရားနာေနသူတုိ ့မွာ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ စိတ္ဝီထိတုိ ့ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္။ သံယုတ္အ႒ကထာ၊ ၂၊ ၉၂ ႏွင့္ ယင္းဋီကာတုိ ့မွာ "မ်က္စိတမွိတ္၊ လွ်ပ္တျပက္၊ လက္ဖ်စ္တတြက္အတြင္းကာလမွာ ကုေဋတသိန္းမွ်ေလာက္ေသာ စိတ္တုိ ့ျဖစ္ၾကသည္"ဟု ဆုိထား၏။ 

တရားနာစဥ္တထုိင္အတြင္းမွာပင္ (တရားသံကုိ နားေထာင္၊ ဉာဏ္ကို ခႏၶာထဲလႊတ္ျခင္းျဖင့္) ရုပ္နာမ္ခႏၶာျဖစ္ပ်က္
အစဥ္အတန္းကုိ ရႈမွတ္၍ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္အစဥ္အားျဖင့္  ေသာတာပန္၊သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏ ၱာျဖစ္ၾကသည္။ ရုပ္နာမ္ခႏၶာအစဥ္ကုိမရႈမွတ္ဘဲ (ဝါ) တရားအားမထုတ္ဘဲ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္ကုိ မရရွိႏုိင္ေပ---။
ပုဂၢဳိလ္တဦးစီ၏ သီးျခားအရည္အေသြးအေျခအေနမ်ားအရ တခ်ဳိ  ့က အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ အရိယာျဖစ္ၾက၏။ အခ်ဳိ ့က အရိယာျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကဳိးစားရ၏။ တရားအားထုတ္ခ်ိန္ ေရတုိ-ေရရွည္ကာလသာ ကြာျခားမည္။
 ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယေဟာေျပာသလုိ တရားအားမထုတ္ဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ဆုိက္ဖုိလ္ဆုိက္ျဖစ္သူမ်ား ေရွးဘုရားမ်ားသာသနာမွာလည္း မရွိခ့ဲ၊ ဤဘုရားသာသနာလည္း မရွိ၊
 ေနာင္ဘုရားသာသနာလည္း ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ ဤသည္မွာ ေထရဝါဒပိဋကတ္၏  အဆုိျဖစ္၏။
ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အေၾကာင္းျပမ်ားအရ ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏ သရဏဂုံတည္က တရားအားမထုတ္ဘဲ မဂ္ရသည္ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္သည္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အယူမွားသာ ျဖစ္၏။ ယခုအခါ ေတာင္ပုလုမူ၊ ေတာင္ပုလုဟန္သရဏဂုံတည္အက်ဳိးတရားကုိ ေဟာေျပာေနသူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေန
"ေတာင္ပုလုတပည့္ရင္း"ဆုိသူသည္လည္း "အယူမွားကုိ ေဟာေျပာေနသူ"သာ ျဖစ္၏။

၆။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ လူတုိင္းကုိဗုဒၶဘာသာအေျခခံ သရဏဂုံတည္ေစလုိ
ေသာ ေမတၱာ ေစတနာအားၾကီးေတာ္မူေၾကာင္းသိရပါ၏။ သုိ ့ေသာ္ အလုပ္တခုတြင္ ေမတၱာေစတနာ အားၾကီးရုံ
ႏွင့္ မျပီးေသး၊မျပည့္စုံေသးေၾကာင္း နားလည္ရေပမည္။ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေဟာေျပာခ်က္သည္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္
ႏွင့္ညီညြတ္မွသာ ပညာရွင္တုိ ့ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ႏွင့္မညီညြတ္လွ်င္ကားခ်ီးမြမ္းဖြယ္၊ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ ့ျပင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္
အတြက္လည္း  တစုံတခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္တုိ ့သည္လည္း "တုိ ့ဆရာ ေျပာရင္ မွန္မွာပါပဲ"ဟူေသာ မ်က္ကန္းယုံၾကည္ခ်က္မ်ဳိးကုိ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍ ပိဋကတ္စာေပပညာရွင္တုိ ့၏အကူအညီျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပႏွင့္အညီ ေဝဖန္ဆန္းစစ္၍ ေဟာေျပာမွသာ ကြယ္လြန္ေလျပီးေသာ မိမိတုိ ့ဆရာ ေတာင္ပုလု
ေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ဓမၼအားျဖင့္ ပူေဇာ္ရာေရာက္ေပမည္။ မိမိတုိ ့၏ဂုဏ္သိကၡာအရည္အေသြး
ကုိလည္း ပညာရွင္တုိ ့ ေလးစားခ်ီးမြမ္းေပလိမ့္မည္-----။

 
၇။
ယခုအခါသည္  ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စစ္မွန္ေသာ အဆုံးအမေတာ္ကုိလူတုိင္း ရယူႏုိင္ေသာ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ေတြ  ့ဆုံခုိက္၊ အခါသမယေကာင္းႏွင့္ၾကဳံၾကဳိက္ခုိက္ အသုံးခ်တတ္လွ်င္ အဖုိးတန္မြန္ျမတ္ေသာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ရႏုိင္ပါ၏။
သစၥာ ၄ ပါးအစစ္အမွန္ကုိ ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္ သိေစႏုိင္ေသာ ဝိပႆနာရႈနည္းမ်ား (ဝါ) တရားအားထုတ္နည္း
မ်ား (ဝါ) ကမၼ႒ာန္းနည္းမ်ားသည္ ဘုရားရွင္မ်ား ကေမၻကမၻာမကၾကာေအာင္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာရွာေဖြမွ ေတြ ့ရွိ
ခ့ဲရေသာ အဆုံအမနည္းစနစ္မ်ားျဖစ္၏။ စစ္မွန္ေသာ ဝိပႆနာရႈနည္း (တရားအားထုတ္နည္း၊ ကမၼ႒ာန္းနည္း)
မ်ားကုိ "ဒါေတြလုပ္စရာမလုိဘူး၊ သရဏဂုံတည္ရင္ မဂ္ရျပီ"ဟု ေျပာျပီး ပယ္ရွားမိလွ်င္ ဘုရားအဆုံးအမေတာ္ကုိ ပယ္ရာေရာက္ေလေတာ့၏။
ယုံၾကည္လုိလားသူတုိ ့၏ သဒၶါႏွင့္ဆႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္၏။ အားထုတ္လုိသူအားျဖစ္ထုိက္သည့္ ဝိပႆနာ
ဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္တုိ ့မွ ဆုံးရႈံးလြဲေခ်ာ္ေစရာ ေရာက္၏။ လမ္းမွားကုိ ျပရာေရာက္၏။
"တရားအားထုတ္စရာမလုိ၊ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိရေစႏုိင္၏"ဟူေသာ စကားသည္ ဤမွ်အထိ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးကုိ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္၏။ မည္မွ်အျပစ္ၾကီးေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္
 (ဂါထာအမွတ္ ၁၆၄) ျဖင့္ သိရာ၏။

ေယာ သာသနံ အရဟတံ၊ အရိယာနံ ဓမၼဇီဝိနံ။
ပဋိေကၠာသတိ ဒုေမၼေဓာ၊ ဒိ႒ိ ံ နိႆာယ ပါပိကံ။
ဖလာနိ က႒ကေႆဝ၊ အတၱဃာတာယ ဖလႅတိ။

ျမန္မာျပန္

ပညာမ့ဲသူသည္ ယုတ္မာေသာမိစၦာအယူကုိ အမွီျပဳ၍ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္
 အသက္ေမြးကုန္ေသာ အရိယာပုဂၢဳိလ္တုိ ့၏ အဆုံးအမကုိ တားျမစ္၏။ ဝါးသီးတုိ ့သည္ ဝါးပင္ကုိ သတ္ရန္
အလုိ ့ငွါ သီးကုန္သက့ဲသုိ ့ ထုိပုဂၢဳိလ္၏မိစၦာအယူသည္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ရန္အလုိ ့ငွါသာ ျဖစ္၏။
(ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္၊ ၃၆။)

အမရဒီပ
၄-၂၁-၂ဝ၁၂Friday, April 20, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား-၅


၁။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ ေထရုပၸတၱိတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္
သည္ ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ မႏ ၱေလးနည္း၊ ပခုကၠဴနည္းစုံလင္စြာျဖင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခ့ဲေၾကာင္း တခမ္းတနား ေဖာ္ျပၾကေလ၏။

ေနာက္ေတာ္ပါတဦး၏ ေလလုံးမွာ "ေတာ္ေတာ္ထြား"၏။ သူ၏"ေရႊဖရုံသီးေစးေၾကာင္း"ပုံျပင္မွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း
ျဖစ္၏။ (သတိ- ေထရုပၸတၱိလာ ပုံျပင္မဟုတ္ဘဲ စကားစပ္မိတုိင္းေျပာေသာအေၾကာင္းအရာမွ်သာ---။)

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တခုတည္းေသာ သံဃာ့အဖြဲ ့အစည္းၾကီးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက
အဖြဲ ့စတင္ဖြဲ ့စည္းျပီးခါစေလာက္က ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃ
မဟာနာယကအဖြဲ ့တည္ရာဌာနခ်ဳပ္၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ဇမၺဴဒီပေက်ာင္းေဆာင္သုိ ့ၾကြေရာက္၍
 ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ ့ဝင္ဆရာေတာ္မ်ားအား ကထိန္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲရသည္ဟူ၏။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္မ်ားသည္ ကထိန္အေၾကာင္း က်က်နနမယူဆတတ္
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၏။ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကုိ စာေရးသူအတိအက်မသိပါ။ သုိ ့ေသာ္ ဆုိလုိရင္းကား
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္"စာတတ္ေပတတ္တပါးျဖစ္သည္"ဟူေသာအခ်က္ပင္
ျဖစ္၏။
"သရဏဂုံအက်ဳိးတရား"ေဟာေျပာခ်က္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္
 စာတတ္၊ မတတ္ကိစၥကုိ မေျပာလုိေသာ္လည္း သူ ့အယူအဆႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ပါဠိေတာ္မ်ားကုိလုိသလုိအသုံး
ျပဳရာတြင္ (ဝါ) အနက္အဓိပၸါယ္မသက္ဆုိင္သည္ကုိ သက္ဆုိင္သည္ထင္ေအာင္ အသုံးျပဳရာတြင္ "ပါးနပ္မႈ"
ရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရပါ၏။

 
၂။
"ေယေကစိ ဘိကၡေဝ မယိ အေဝစၥပသႏၷာ၊ သေဗၺ ေတ ေသာတာပႏၷာ။ (အဂုၤတၱဳိရ္၊ ၃၊ ႏွာ-၃၅၁) လုိ ့လဲ ေဒသနာေတာ္မွာ လာပါတယ္။ အၾကင္သူတုိ ့သည္ ငါဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကကုန္၏၊ထုိသူအားလုံးတုိ ့သည္
 ေသာတာပန္တုိ ့သာတည္း လုိ ့အဓိပၸါယ္ရတယ္ "

ဤကား ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိး"လာ ေဟာေျပာခ်က္  ျဖစ္ပါ၏။ ကုိးကားေသာပါဠိႏွင့္ ျမန္မာျပန္တုိ ့သည္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယေရွးမွာ ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ "တရားအားမထုတ္ဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္သည္"ဟူေသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္ယူဆျခင္း
မျပဳပါက အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ အပုိအလုိမရွိျပည့္စုံပါ၏။ သုိ ့ေသာ္ အဂုၤတၱဳိရ္ ၃၊ ၃၅၁ လာ ဗုဒၶစကားေတာ္
ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ သူ၏အယူအဆျဖစ္သည့္ "သရဏဂုံတည္ရင္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ မဂ္ရ၏"ဟူ
ေသာစကား ခုိင္မာမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္ႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္းျပသလာသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါ၏။
စကား ၂ ရပ္ကုိ ေရွးေနာက္ စဥ္ၾကည့္ပါ။

(က) တရားအားမထုတ္ဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိ ရႏုိင္သည္။ (ေတာင္ပုလု၏ကုိယ္ပုိင္အယူ)
(ခ) ဘုရားကုိ မတုန္မလႈပ္ယုံၾကည္သူတုိ ့သည္ ေသာတာပန္ပုဂၢဳိလ္တုိ ့ျဖစ္၏။ (ေတာင္ပုလုအကုိးျပ ဗုဒၶစကား)
ယင္းစကား ၂ ရပ္ကုိအႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ပါက"သရဏဂုံတည္လွ်င္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ ေသာတာပန္ျဖစ္
သည္"ဟူေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ ဆုိလုိခ်က္ကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ ့ျမင္
ရေလေတာ့၏။

၃။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယကုိးကားေသာ အဂုၤတၱဳိရ္ ၃၊ႏွာ- ၃၅၁ ဟူသည္ အဂုၤတၱရနိ
ကာယ္၊ ဒသကနိပါတ္၊ ယမကဝဂ္လာ အေဝစၥပသႏၷသုတၱန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ့ရ၏။  အေဝစၥပသႏၷသုတၱန္မွာ စာအေနအထားတုိက်ဥ္းသည့္အတြက္ အဂုၤတၱဳိရ္ျမန္မာျပန္၊ ၃၊ ၃၄၉ လာ အတုိင္း တုိက္ရုိက္ကူးယူးတင္ျပပါမည္။

"ရဟန္းတုိ ့ --ငါဘုရားအေပၚ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကသူဟူသမွ်အားလုံးတုိ ့သည္ အရိယာမဂ္အလ်ဥ္သုိ ့ေရာက္
ၾကသူတုိ ့တည္း။ ထုိအရိယမဂ္အလ်ဥ္သုိ ့ေရာက္ၾကသူတုိ ့တြင္ ပုဂၢဳိလ္ငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံ၌ 
ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္၏၊။ ပုဂၢဳိလ္ငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံကုိစြန္ ့၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္၏။

အဘယ္ငါးေယာက္တုိ ့အား ဤကာမဘုံ၌ ပရိနိဗၨာန္ျပဳကုန္သနည္း-----။
သတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္၊ ေကာလံေကာလေသာတာပန္၊ ဧကဗီဇိ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊
 မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ရဟႏၱာျဖစ္ေသာပုဂၢဳိလ္တုိ ့ပင္တည္း---။
ဤပုဂၢဳိလ္ငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံ၌ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္၏။

အဘယ္ငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံကုိစြန္ ့၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္သနည္း။
အႏ ၱရာပရိနိဗၺာယီအနာဂါမ္၊ ဥပဟစၥပရိနိဗၺာယီအနာဂါမ္၊ အသခၤါရပရိနိဗၺာယီအနာဂါမ္၊ သသခၤါရပရိနိဗၺာယီ
အနာဂါမ္၊ဥဒၶံေသာတအကနိ႒ဂါမီအနာဂါမ္တုိ ့တည္း။ ဤငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံကုိစြန္ ့၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ကုန္၏။
ရဟန္းတုိ ့ --ငါဘုရားအေပၚ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကသူဟူသမွ်အားလုံးတုိ ့သည္ အရိယာမဂ္အလ်ဥ္သုိ ့ေရာက္
ၾကသူတုိ ့တည္း။ ထုိအရိယမဂ္အလ်ဥ္သုိ ့ေရာက္ၾကသူတုိ ့တြင္ ပုဂၢဳိလ္ငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံ၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္၏၊။ ပုဂၢဳိလ္ငါးေယာက္တုိ ့သည္ ဤကာမဘုံကုိစြန္ ့၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္၏။"

ဤသုတၱန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးဦးမဆြေျပာလုိသည္မွာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ဆ႒သံဂါယနာမူအဂုၤတၱဳိရ္ျမန္မာျပန္၏ဘာသာျပန္ကြဲျပားပုံျဖစ္၏။

အေဝစၥပသႏၷသုတၱန္လာ "ေသာတာပႏၷ"ပါဠိကုိ ယင္းသုတၱန္အဖြင့္အ႒ကထာတြင္ "ေသာတာပႏၷာ တိ အရိယမဂၢေသာတံ အာပႏၷာ"ဟု အတိအက်အဓိပၸါယ္ဖြင့္၏။ "ေသာတာပႏၷာ-ဟူသည္ အရိယာမဂ္ေရစီးေၾကာင္းအလ်ဥ္သုိ ့ေရာက္ျပီးသူတုိ ့တည္း
(ဟုဆုိလုိ၏) "ဟု ျမန္မာျပန္ကုိသိေလ--။ ဤအေဝစၥပသႏၷသုတၱန္အ႒ကထာအာေဘာ္အတုိင္း ဆ႒သံဂါယနာမူ၊ အဂုၤတၱဳိရ္ အေဝစၥပသႏၷသုတၱန္ျမန္မာျပန္တြင္လည္း "အရိယာမဂ္အလ်ဥ္သုိ ့ ေရာက္ၾကသူတုိ ့တည္း"ဟု ဘာသာျပန္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အရိယာပုဂၢဳိလ္ ၄ မ်ဳိးလုံးအေၾကာင္းေဟာေသာ သုတၱန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေသာတာပႏၷာ-ဟူသည္အရိယမဂ္အလ်ဥ္သုိ ့
ေရာက္သူတုိ ့တည္းဟူေသာ အ႒ကထာ အဖြင့္မွာ အလြန္ျပည့္စုံေၾကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိရ၏။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယကား သူကုိးကားေသာသုတၱန္ပါဠိ၏ ဆုိလုိခ်က္၊ အ႒ကထာအဖြင့္တုိ ့ကုိ ၾကည့္ရႈသတိျပဳမိဟန္မေပၚ၊ "ေသာတာပႏၷာ-ပါဠိကုိေတြ ့ရင္ ေသာတာပန္အရိယာကုိ ဆုိလုိတာပဲ"ဟု အေတြးေပါက္ကာ "ေယေကစိ ဘိကၡေဝ မယိ အေဝစၥပသႏၷာ၊ သေဗၺ ေတ ေသာတာပႏၷာ။ (အဂုၤတၱဳိရ္၊ ၃၊ ႏွာ-၃၅၁) လုိ ့လဲ ေဒသနာေတာ္မွာ လာပါတယ္။ အၾကင္သူတုိ ့သည္ ငါဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကကုန္၏၊ထုိသူအားလုံးတုိ ့သည္
ေသာတာပန္တုိ ့သာတည္း လုိ ့အဓိပၸါယ္ရတယ္ "---ဟုေရွ ့ေနာက္မဆင္ျခင္ဘဲ " အရမ္းဘာသာျပန္"သည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
(အင္း--မႏၱေလးစာသင္နည္း၊ ပခုကၠစာသင္နည္းေတြ စုံလင္ေအာင္သင္ယူခ့ဲေပလုိ ့သာကုိး၊ မစုံခ့ဲရင္ မေတြးဝ့ံ
ေတာ့ဘူး--။ "ငါဘုရား၌မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကသူအားလုံးသည္ စစ္ကုိင္းျမဳိ ့၊ ေသာတာပန္အရပ္သား
တုိ ့ ျဖစ္ၾက၏"ဟု ဘာသာျပန္ေလမလား မေျပာတတ္ေခ်ျပီ။)

၄။
အဂုၤတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္၊ ဒသကနိပါတ္၊ ယမကဝဂ္၊ အေဝစၥပသႏၷသုတ္လာ "ေသာတာပႏၷ"ပုဒ္မွာ ေသာတာပန္အရိ
ယာတမ်ဳိးတည္းကုိ ဆုိလုိသည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သရဏဂုံတည္လွ်င္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ ေသာတာပန္
ျဖစ္သည္ဟုလည္းမဆုိေၾကာင္း၊ အရိယာပုဂၢဳိလ္အစားစားကုိ ကာမဘုံမွာ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္မည့္သူ၊ ကာမဘုံကုိ
စြန္ ့၍ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္မည့္သူ ဟုခြဲျခားေဟာျပေတာ္ခ့ဲေၾကာင္းကုိသာ  ေတြ ့ခ့ဲရေပျပီ။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ သူ၏ကုိယ္ပုိင္အယူအဆျဖစ္သည့္ "တရားအားမထုတ္ဘဲ 
သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္"စကားအတြက္ အေဝစၥပသႏၷသုတ္ပါဠိေတာ္စကားကုိ ကုိးကားေသာ္လည္း ထုိပါဠိေတာ္က သူ၏အယူအဆအတြက္အေထာက္အကူမျဖစ္၊ သူကုိယ္တုိင္ပင္ သူကုိးကားေသာ ပါဠိ၏ဆုိလုိခ်က္ကုိ နားလည္ခ့ဲဟန္မတူေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ ပါဠိေတာ္ ေခၚ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏စကားေတာ္ကုိ သက္ေသသာဓက
အျဖစ္ ကုိးကားျပေသာ္လည္း ဗုဒၶေဒသနာအစစ္အမွန္အားထုတ္ေဖာ္ျပသသိေစေရးကုိ ပဓာနမထား၊ ေတာင္ပုလုအေတြး၊
 ေတာင္ပုလုအယူမွန္ေၾကာင္းျပသေရးအတြက္ ပါဠိေတာ္ကုိသူ၏အသုံးခ်ခံပစၥည္းသက္သက္အျဖစ္သာ ယူငင္သုံးစြဲ
ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။

၅။
 ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယမေထရ္၏"သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္တရားအားထုတ္စရာ
မလုိဘဲ မဂ္ကုိရေစႏုိင္သည္၊ ေသာတာပန္ျဖစ္ႏုိင္သည္"ဟူေသာအဆုိမွာ ဗုဒၶစာေပ၏အဆုိမဟုတ္၊ ယင္းအဆုိ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ အနက္အဓိပၸါယ္အေကာက္တမ်ဳိးျဖင့္ လုိရာဆြဲကာ အလြဲသုံးစားျပဳေဟာေျပာ
ေနျခင္းသာျဖစ္၏။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အဆုံးအမအစစ္အမွန္ကုိ ျဖန္ ့ျဖဴးေဟာျပသည္ဟုလည္း မဆုိႏုိင္ပါေခ်--။

အမရဒီပ
၄-၂ဝ-၂ဝ၁၂Thursday, April 19, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား- ၄၁။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက သူ၏  "သရဏဂုံအက်ဳိးတရား" ေဟာေျပာခ်က္တြင္
 ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္လက္ေဟာေျပာထားျပန္ေသး၏။

"လာဘ္ကုိစြန္ ့ျပီးေတာ့ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ပဲနဲ ့ပဲ ရႏုိင္တယ္။
 ပုံစံျပရရင္ သူဆင္းရဲတေယာက္ဟာ အင္မတန္မွ ဆင္းရဲလွတ့ဲအတြက္ လွည့္လည္ျပီး ေတာင္းစားေနရတယ္။
 အဲဒီေလာက္ ဆင္းရဲေနတ့ဲအထဲမွာပင္ ႏူနာေရာဂါက စြဲကပ္ေနရွာေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ တဖက္သားက
 သူ ့ကုိ  " အင္မတန္ဆင္းရဲတ့ဲအတြက္ သင့္မွာ ေတာင္းစားေနရတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာ ႏူနာေရာဂါကလည္း စြဲကပ္ေနေသးတယ္၊ တသက္လုံးစားမကုန္ေအာင္ ေရႊေငြရတနာေတြ သင့္ကုိ ေပးမယ္၊ သင့္အနာေရာဂါလဲ ေပ်ာက္ကင္းေစမယ္။ ဘုရားကုိ ဘုရားမဟုတ္ဘူး၊ တရားကုိ တရားမဟုတ္ဘူး၊ သံဃာကုိ သံဃာမဟုတ္ဘူး လုိ ့ေျပာ" ။ 
အဲဒီလုိ ေျပာတ့ဲအခါမွာ ထုိသူက "သင္ေပးတ့ဲေရႊေငြဥစၥာကုိလဲ ငါအလုိမရွိဘူး၊ ငါ့အနာေရာဂါလဲ ေပ်ာက္လုိကေပ်ာက္၊
 မေပ်ာက္လုိက ေနပါေစ၊ ငါ ဘုရားကုိ ဘုရားမဟုတ္ဘူး၊ တရားကုိ တရားမဟုတ္ဘူး၊ သံဃာကုိ သံဃာမဟုတ္ဘူး လုိ ့မေျပာဝ့ံဘူး" လုိ ့ျပန္ေျပာႏုိင္စြမ္းတယ္။ အဲဒီလုိ လာဘ္ကုိစြန္ ့ျပီးေတာ့ ယုံၾကည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ပဲ ရႏုိင္တယ္။"      (ဓမၼပဒ႒ကထာ၊ ႏွာ-၃ဝ၂)

၂။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ သရဏဂုံအက်ဳိးတရားေဟာေျပာခ်က္တြင္ ဓမၼပ႒ကထာ၊
 ႏွာ-၃ဝ၂ ဟု က်မ္းညႊန္းထား၏။ ဓမၼပဒ႒ကထာသည္ ဆ႒သံဂါယနာတင္ ပုံႏွိပ္မူအားျဖင့္ ၂ အုပ္ရွိ၏။
ေဟာေျပာသူ ကုိးကားေျပာဆုိေသာ ဇာတ္လမ္းကုိ ဆ႒မူ၊ ဓမၼပဒ႒ကထာ၊ ပထမအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၂ မွာ ေတြ ့
ရသည့္အအတြက္ (ဓမၼပဒ႒ကထာ၊၁၊ ၃ဝ၂။) ဟု ျဖည့္စြက္မွ ျပည့္စုံေပမည္။
၃။
ဆ႒မူ၊ ဓမၼပဒ႒ကထာ၊ ၁၊ ဗာလဝဂ္၊ သုပၸဗုဒၶကု႒ိဝတၳဳလာ ဇာတ္လမ္းမွာ ဤသုိ ့ျဖစ္ပါ၏။

သုပၸဗုဒၶအမည္ရွိကုိယ္ေရျပားေရာဂါသည္တေယာက္သည္တရားနာပရိသတ္အစြန္ခပ္လွမ္းလွမ္းမွေန၍ ျမတ္စြာဘုရား၏
တရားေတာ္ကုိ နာယူခြင့္ ရျပီး ေသာတာပန္အရိယာျဖစ္ေလ၏။ မိမိတရားထူးတရားျမတ္ရေၾကာင္း  ဝမ္းသာအားရ
ေလွ်ာက္ထားလုိလွေသာ္လည္း လူရာသြင္းခံရသူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိခြင့္မရခ့ဲေခ်--။
ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သီတင္းသုံးေတာ္မူရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ ့သြား၍ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ၾကံစည္ကာ
 ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္သုိ ့သြားေလ၏။
 လမ္းခရီးတြင္ သိၾကားမင္းက ကုိယ္ထင္ျပျပီး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကုိ ဘုရားမဟုတ္၊တရားမဟုတ္၊ သံဃာမဟုတ္
ဟု ေျပာဆုိပါက သုံးစြဲမကုန္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ေပးပါမည္ဟု ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ေလ၏။ 
(ဤသည္မွာလည္း သိၾကားမင္းက သုပၸဗုဒၶ၏ေသာတာပန္ဂုဏ္ရည္ကုိ ထင္ရွားေစလုိ၍ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။)
သုပၸဗုဒၶကသိၾကားမင္း၏ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိလက္မခံ၊ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္သုိ ့အေရာက္သြားကာ ေသာတာပတၱိမဂ္
တရားထူးရရွိပုံကုိ ျမတ္စြာဘုရာအား ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွအျပန္ လမ္းခရီးတြင္
 ႏြားမအေဝွ ့ခံရေသာေၾကာင့္ သုပၸဗုဒၶေသာတာပန္ ေသဆုံးေလ၏။

၄။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ ဓမၼပဒ႒ကထာလာ သုပၸဗုဒၶဝတၳဳ၏ ဆုိလုိရင္းမွာ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
(က) လာဘ္ကုိစြန္ ့လႊတ္ျပီး ယုံၾကည္သူဟာ တရားအားမထုတ္ဘဲ တရားထူးရႏုိင္တယ္ (ေတာင္ပုလုအဆုိ)
(ခ) တရားထူးရျပီးသူဟာ လာဘ္ကုိသာ စြန္ ့လႊတ္မယ္၊ ယုံၾကည္မႈကုိ မစြန္ ့လႊတ္ဘူး (ဓမၼပဒ႒ကထာအဆုိ)

သုိ ့ေသာ္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက "လာဘ္ကုိ စြန္ ့ျပီးေတာ့ ယုံၾကည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ပဲနဲ ့ ရႏုိင္တယ္"ဟု ဓမၼပဒ႒ကထာလာ အေၾကာင္းအရာကို ကုိးကားျပီး ေတာင္ပုလုမူ၊ေတာင္ပုလုဟန္ သရဏဂုံအဆုိအမိန္ ့တရပ္ကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ၾကီး မိန္ ့ဆုိထားေလ၏။ ရဲတင္းလြန္းေပစြ---။

၅။
ဓမၼပဒ႒ကထာ (ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ ၁၃၄၊ ယင္းျမန္မာျပန္၊ ၁၂၁၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္၊ သကၠသံယုတ္၊ ဒလိဒၵသုတ္) ၏ဆုိလုိရင္းမွာ အရိယာ (အနိမ့္ဆုံး ေသာတာပန္) ျဖစ္ျပီးပါက ဥစၥာဓန၊ အသက္စည္းစိမ္၊ ရာထူးအာဏာစေသာ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးမႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ၾကဳံရေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာကုိ ဘုရားအစစ္မဟုတ္ဘူး၊ တရားအစစ္မဟုတ္ဘူး၊ သံဃာအစစ္မဟုတ္ဘူးဟု မေျပာေတာ့ျပီ--။ ဘာသာေရး
ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္လုိတမ်ဳိး၊ မလုိတမ်ဳိးမျဖစ္ေတာ့ျပီ။ "မုန္ ့ေပးတ့ဲဘုန္းၾကီး စာပုိတတ္တယ္" မေျပာေတာ့ျပီ ဟု ျဖစ္၏။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယေျပာေသာ "လာဘ္ကုိစြန္ ့ျပီးေတာ့ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္
လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ပဲနဲ ့ရႏုိင္တယ္"ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မ်ဳိး သက္ဆုိင္ရာ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ဋီကာ
တုိ ့မွာ လုံးဝမပါရွိေပ---။
ထုိ ့ေၾကာင့္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏သုပၸဗုဒၶဇာတ္လမ္းကုိသက္ေသျပဳေသာကုိးကားေျပာ
ေဟာခ်က္မွာသက္ဆုိင္ရာပိဋကတ္စာေပမ်ားႏွင့္မညီညြတ္ေသာအလြဲအမွားေဟာေျပာခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ ေလ့လာေတြ ့ရွိရ၏။

အမရဒီပ
၄-၁၉-၂ဝ၁၂

Wednesday, April 18, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား- ၃


၁။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက "တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္  အရိယာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း"သက္ေသသာဓကအျဖစ္ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္ထုတ္ျပေဟာျပေလ၏။ 

            "သာဓကကုိထုတ္ေဆာင္ရရင္--- ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ဘုရားရွင္၏ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ထဲမွ တေယာက္ေသာသူဟာ သရဏဂုံတည္တ့ဲအတြက္ သူ ့ကုိ သရဏဥပါသကာလုိ ့ေခၚၾကသတ့ဲ---။
            အဲဒီသရဏဥပါသကာဆုိတာ ေသအရက္ကုိ အင္မတန္ေသာက္တ့ဲသူပဲ။ ေသာက္ဆုိ ေသကာနီးဆဲဆဲတုိင္ေအာင္
ေသာက္တယ္။ အဲဒီသရဏဥပါသကာ ေသသြားေတာ့ ဘုရားရွင္က နတ္ျပည္ကုိေရာက္တယ္လုိ ့ ေဟာေတာ္မူတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘုရားရွင္၏ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြက ဘုရားရွင္က က့ဲရ့ဲျပစ္တင္ၾကတယ္။ ဘယ္လုိက့ဲရ့ဲျပစ္တင္ၾကတုန္းဆုိေတာ့ "ဒီေသေသာက္ၾကဴးဟာ လူမွန္းသူမွန္းသိကတည္းက ေသသည္အထိေသအရက္ကုိ မျပတ္ေသာက္လာတာပဲ။ နတ္ျပည္ကုိေရာက္တယ္ဆုိတာ ဒုိ ့ေတာ ့ မယုံဘူး"လုိ ့သူတုိ ့စုမိတုိင္းစည္းေဝးမိတုိင္း ေျပာၾကဆုိၾကအျပစ္တင္ၾကတယ္။
            ဒါနဲ ့  မဟာနာမ္မင္းကၾကားေတာ့ဘုရားရွင္ထံသြားျပီး"အရွင္ဘုရားအရွင္ဘုရားရ့ဲေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္
ေတြက အရွင္ဘုရားကုိ က့ဲရ့ဲျပစ္တင္ေနၾကပါတယ္"လုိ ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။
            ဘုရားရွင္က "ဘာေၾကာင့္တုံး"လုိ ့ေမးေတာ္မူေတာ့ မဟာနာမ္မင္းက "ဒီေသေသာက္ၾကဴးဟာ လူမွန္းသူမွန္း
သိတ့ဲအခါကစျပီး ေသခါနီးဆဲဆဲတုိင္ေအာင္ ေသအရက္ကုိေသာက္လာခ့ဲတယ္။ သူေသေတာ့ နတ္ျပည္ေရာက္
တယ္လုိ ့အရွင္ဘုရားေျပာတာကုိ ဘယ္သူမွမယုံၾကဘူးဘုရား"လုိ ့ေလွ်ာက္ထားတယ္။
            ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က "ေအး--ေသတာနဲ ့တျပဳိင္နက္ သူဟာ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားတယ္။ နတ္ျပည္ကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ေသရည္ေသရက္ေသာက္တ့ဲအကုသုိလ္ကံဟာ သူ ့ကုိ မတားျမစ္ႏုိင္ဘူး။
            ဘာေၾကာင့္တုံးဆုိေတာ့ ဘုရား တရား သံဃာဆုိတ့ဲ ရတနာသုံးပါးရ့ဲဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားက အတုိင္းမသိ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တာကတေၾကာင္း၊ သူကလဲပဲ ရတနာသုံးပါးကုိ အသက္စြန္ ့၍ ယုံၾကည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္တ့ဲ အေဝစၥပသာဒဟုဆုိအပ္တ့ဲ  သဒၶါတရားထားရွိတာကတေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသရည္ေသရက္
ေသာက္တ့ဲအကုသုိလ္ကံဟာ သူ ့ကုိ မတားျမစ္ႏုိင္ဘူး" လုိ ့ မိန္ ့ၾကားတယ္"

 
၂။
သံယုတၱနိကာယ္၊ မဟာဝဂၢသံယုတ္၊ ေသာတာပတၱိသံယုတ္ပါဠိေတာ္တြင္ ပဌမသရဏာနိသကၠသုတၱန္၊ ဒုတိယသရဏာနိသကၠသုတၱန္ဟု သရဏာနိသကၠသုတၱန္ ၂ ရပ္လာသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။ ယင္းသုတၱန္တုိ ့တြင္
"သရဏာနိ သေကၠာ "ဟူေသာ ပါဠိကုိ ေတြ ့ရ၏။ သုတၱန္လာပဓာနဇာတ္ေဆာင္၏အမည္မွာ "သရဏာနိ" ျဖစ္၏။ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ "သကၠ"ဟု ထပ္ျဖည့္ပုဒ္လုိက္ထား၏။ သရဏာနိ-ဟု အမည္တူရွိကလည္း သကၠ-ပုဒ္ျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဆ႒သံဂါယနာမူမဟာဝဂၢသံယုတ္ျမန္မာျပန္၊ 
သရဏာနိသကၠသုတၱန္မ်ား -စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉၊ ၃၃၁ တြင္ "သရဏာနိသာကီဝင္"ဟု အတိအက်ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယေျပာသလုိ "သရဏ"မဟုတ္ေခ်--။ သရဏဂုံတည္ေသာ
ေၾကာင့္ "သရဏ"မည္၏ဆုိျခင္းမွာလည္း ေဟာေျပာသူ၏ အေတြးအၾကံ၊ ယူဆခ်က္မွ်သာ ျဖစ္၏။ သက္ဆုိင္ရာ ေထရဝါဒပိဋကတ္စာေပမ်ားတြင္ "သရဏာနိ"ေခၚတြင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါေခ်--။
 
၃။
သရဏာနိ သာကီဝင္၏ဆန္ ့က်င္ဘက္စရုိက္သေဘာ ၂ မ်ဳိးကုိ ပါဠိေတာ္၌ "သရဏာနိ သေကၠာ သိကၡာဒုဗၺလ် မာပါဒိ၊ မဇၨပါနံ အပါယိ= သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ အက်င့္သီလပုိင္း၌ အားနည္း၏၊ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္ေလ့ရွိ၏"ဟု သရုပ္ေဖာ္ထား၏။ အေမွာင္စရုိက္ျဖစ္၏။

အျခားတဖက္တြင္ "သရဏာနိ,မဟာနာမ, သေကၠာ ဒီဃရတၱံ ဥပါသေကာ ဗုဒၶံ သရဏံဂေတာ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂေတာ၊ သံဃံ သရဏံ ဂေတာ= မဟာနာမ္, သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံး ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ တရားေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ သံဃာကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏"ဟု ရတနာ ၃ ပါးအေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားတတ္ပုံကုိလည္း သရုပ္ေဖာ္ထား၏။ အလင္းစရုိက္ျဖစ္၏။ 

သရဏာနိသာကီဝင္သည္ ေသဆုံးခါနီး တရားႏွလုံးသြင္းအားထုတ္၍ ေသာတာပန္အရိယာအဆင့္သုိ ့ဆုိက္ေရာက္ေၾကာင္း 
" သရဏာနိ,မဟာနာမ, သေကၠာ မရဏကာေလ သိကၡာယ ပရိပူရကာရီ=  မဟာနာမ္,သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ ေသခါနီး၌ အက်င့္သိကၡာကုိ ေဆာက္တည္ျပီးသူျဖစ္၏"ဟု သရဏာနိသကၠသုတၱန္တုိ ့ ဆုိၾက၏။
မည္သူေဟာအပ္ေသာ မည္သည့္တရားကုိ ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဠိအ႒ကထာဋီကာတုိ ့ တိတိက်က်ျပဆုိျခင္းမရွိေခ်---။

 
၄။
တင္ျပရွင္းလင္းခ့ဲျပီးသည့္အတုိင္း သရဏာနိသာကီဝင္သည္ ေလွနံႏွစ္ဘက္နင္းသူပမာ တဘက္က အရက္ၾကဳိက္၏။ တဘက္က ဘုရား တရားသံဃာၾကည္ညဳိ၏။ အရက္သမားေသာတာပန္ျဖစ္သည္ကုိ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက အယုံအၾကည္မရွိၾကေခ်--။
လူတုိ ့၏ သာမန္သီလပ်က္စီးမႈသည္ မဂ္တားဖုိလ္တားျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ အႏ ၱရာယ္မၾကီးမားေၾကာင္း အရက္မူးေသာ သႏၱတိအမတ္ၾကီး ရဟႏ ၱာျဖစ္မႈ၊ တံငါသည္အရိယ ေသာတာပန္ျဖစ္မႈ၊ တရားပြဲမွာ တရားနာသူမ်ားထံမွ ခါးပုိက္ႏႈိက္ေသာသူခုိး ေသာတာပန္ျဖစ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေထာက္ဆကာ သိႏုိင္ေပသည္။ထုိ ့အတူ သရဏာနိသာကီဝင္ အရက္ၾကဳိက္တတ္ျခင္းသည္လည္း မဂ္တားဖုိလ္တားျဖစ္ႏုိင္စရာ အႏ ၱရာယ္မရွိပါေခ်--။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက သရဏာနိသာကီဝင္ ေသာတာပန္ျဖစ္၊နတ္ျပည္ေရာက္သြား
သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁) ရတနာ ၃ ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ (၂) သရဏာနိ သာကီဝင္က
 ရတနာ ၃ ပါးကုိ မတုန္မလႈပ္ၾကည္ညဳိေသာ (အေဝစၥပသာဒသဒၶါ)ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အရက္ေသာက္သည့္အကုသုိလ္ကံကုိ တားျမစ္ႏုိင္သည္ဟု ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ေျပာခ့ဲေလဟန္ အေၾကာင္းျပထား၏။ 

ယင္းေဟာေျပာခ်က္အေၾကာင္းအရာ သရဏာနိသကၠသုတ္ ၂ ခုလုံးတြင္ ပါဝင္သည္ကုိ မေတြ ့ရပါ--။
ရတနာ ၃ပါး၏ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးမားေသာေၾကာင့္ အရက္ေသာက္သည့္အကုသုိလ္ကံကုိ တားျမစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိျခင္းကား မူရင္းသုတၱန္အဆုိတြင္မပါဝင္ဘဲ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္ေန၏။ အရက္ေသာက္ခ်င္သေလာက္ေသာက္ ရတနာ ၃ ပါးကုိ 
ၾကည္ညဳိရင္ ရတနာ ၃ ပါးဂုဏ္စြမ္းအားတုိ ့ကထုိသူ ့ကုိ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္ေန၏။
အလြန္အကၽြံ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္လြန္း၏။ ေထရဝါဒပိဋကတ္စာေပႏွင့္မညီသည့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ျဖစ္မလာဘဲ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္စကားသာ ျဖစ္ေနပါ၏

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရားကုိ
 ေဟာသည္ဆုိေသာ္လည္း ဘုရားရွင္မေဟာေျပာသည္ကုိ ဘုရားရွင္ေဟာေျပာသည္ဟု စကားခံကာ သူေျပာခ်င္ေသာ သူ ့အယူအဆကုိ "က်မ္းဂန္လြတ္" ေျပာေဟာခ့ဲျခင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါ၏။ 
သရဏဂုံႏွင့္ ပတ္သက္ရင္ ပိဋကတ္ ၃ ပုံေအာင္ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္တပါးထက္ပင္ စုံလင္ေအာင္
 ေဟာျပႏုိင္ခ့ဲသည္ဟူေသာအခ်က္မွာလည္း "အမွန္စကားလား"၊ "အၾကြားစကားလား" သံသယျဖစ္ဖြယ္ပင္--။

 အမရဒီပ
၄-၁၈-၂ဝ၁၂

Monday, April 16, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား- ၂


၁။
ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား- ၁ ေဆာင္းပါးတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ 
ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳ ကုိးကားကာ ယင္း၏ကုိယ္ပုိင္အယူအဆျဖစ္သည့္ " တရားကုိ အထူး
အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္။"  ဟူေသာေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစာေပႏွင့္မဆီေလ်ာ္
ေသာ ေဟာေျပာမႈကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေရးသားခ့ဲ၏။
စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ "တရားေဟာတာပဲ၊ စာေရးတာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဒီေတာ့ အမွားအယြင္းဆုိတာ မေတာ္
တဆ ပါသြားႏုိင္တယ္၊ အဲဒါ ကုိယ္ခ်င္းစာၾကည့္ျပီး ဒီအမွားေလးတခုကုိ ေရးၾကီးခြင္က်ယ္မလုပ္သင့္ပါဘူး" ဟု ေျပာႏုိင္ပါ၏။ ေျပာမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏။
"တရားကုိအထူးအားမထုတ္ဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိရေစႏုိင္တယ္"ဟူေသာ စကားတခြန္း (သုိ ့မဟုတ္) အယူအဆတခုကုိ ေဟာေျပာသူအေနျဖင့္ မေတာ္တဆေျပာမိေဟာမိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလုိပါ၏။ အမွားအေသးစားတခုလည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလုိပါ၏။ 
 
၂။
"သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရား"အမည္ေပးထားသည့္ ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာ
ေတာ္အရွင္နႏၵိယက ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေျပာေဟာျပန္၏။
"လာဘ္ကုိစြန္ ့ျပီးေတာ့ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ ရႏုိင္တယ္"
"ေဒြမာ ဘိကၡေဝ ဒုပၸဇဟာ၊ ကတမာ ေဒြ၊ လာဘာသာ စ ဇီဝိတာသာ စ၊ ဣမာ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဒြ အာသာ ဒုပၸဇဟာ။ 
(အဂုၤတၱဳိရ္၊ ၁၊ ႏွာ- ၈၆)
အဓိပၸါယ္ကေတာ့---မိမိ၏အသက္၌ကပ္ျငိတြယ္တာသာယာမက္ေမာတ့ဲ အာသာကုိလဲ စြန္ ့ႏုိင္ခဲတယ္၊ လာဘ္၌ကပ္ျငိ
တြယ္တာ သာယာမက္ေမာတ့ဲ အာသာကုိလဲ စြန္ ့ႏုိင္ခဲတယ္။ ဒီလုိစြန္ ့ႏုိင္ခဲတ့ဲ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ပါးတုိ ့တြင္ တပါးပါးကုိ
စြန္ ့ျပီး ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္ တရားကုိ အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ ရႏုိင္တယ္"

အထက္ပါေဟာေျပာခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆ "လွ်ာခလုတ္တုိက္"ေျပာမိေဟာမိေသာ စကား
မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာေပျပီ။
 
၃။
 ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ ကုိးကားေသာ အဂုၤတၱရနိကာယ္လာပါဠိေတာ္၏ျမန္မာျပန္
မွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္၏။
"ရဟန္းတုိ ့--- စြန္ ့ႏုိင္ခဲကုန္ေသာ တပ္မက္ျခင္း"အာသာ"တုိ ့သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတုိ ့တည္း။ အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတုိ ့နည္း
ဟူမူ--- လာဘ္ကုိတပ္မက္ျခင္း "အာသာ"၄င္း၊ အသက္ကုိတပ္မက္ျခင္း"အာသာ"၄င္းတုိ ့တည္း။ ရဟန္းတုိ ့--
စြန္ ့ႏုိင္ခဲကုန္ေသာ တပ္မက္ျခင္းတုိ ့သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတုိ ့ေပတည္း။"
(အဂုၤတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္၊ ၁၊ ၃၉။)

အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ အာသာဒုပၸဇဟဝဂ္လာ ဘုရားရွင္၏စကားေတာ္ကို ကုိးကားေသာ ေဟာေျပာခ်က္၏ မူရင္းဆုိလုိခ်က္မွာ  သတၱဝါတုိ ့သည္ (၁) မိမိအသက္ကို တြယ္တာသည္၊ စြန္ ့လႊတ္ႏုိင္ခဲသည္။ (၂) လာဘ္လာဘကုိ တြယ္တာသည္၊ စြန္ ့လႊတ္ႏုိင္ခဲသည္ဟုသာ ေျပာလုိရင္းျဖစ္၏။
အသက္၌တပ္မက္မႈ၊ လာဘ္လာဘ၌တပ္မက္မႈစိတ္တုိ ့ကုိ စြန္ ့လႊတ္ျပီး ရတနာသုံးပါး ကုိ ကုိးကြယ္ပါက 
တရားအားမထုတ္ရဘဲ အရိယမဂ္ဖုိလ္ကုိ ရေစႏုိင္ေၾကာင္း မူရင္းပါဠိေတာ္ႏွင့္ တကြ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္းတုိ ့
တြင္ မိန္ ့ဆုိထားျခင္းလုံးဝမရွိေပ--။

ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ႏွင့္ အဂုၤတၱရပါဠိေတာ္မ်ားကုိ "ဟန္ေရးျပ"လ်က္ တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ရဘဲ (သုိ ့မဟုတ္) တရားကုိ အားမထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိရေစႏုိင္သည္ဟူ ေသာ အယူအဆမွာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက ဘုရားရွင္၏စကားေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးမႈသာျဖစ္၏။ ဘုရားမေဟာသည္ကုိ ေဟာသည္ဟု ဘုရားရွင္အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္၏။ အာေဘာ္လြန္ေဟာေျပာခ်က္ျဖစ္၏။ အသင့္ယုတၱိကင္းမ့ဲေသာ စကားျဖစ္၏။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယတုိ ့လုိ ဂုဏ္ၾကီးရွင္ဆရာေတာ္မ်ားေရွာင္ရွားသင့္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္၏။

 
၄။
ထုိမွ်မကေသးပါ---။ "တရားအားထုတ္စရာမလုိ၊ တရားနာရုံမွ်ႏွင့္ အရိယာျဖစ္ႏုိင္သည္"ဟုလည္းေကာင္း၊ "နာ(တရားနာ)စရာမလုိ၊ သိရင္ အရိယာျဖစ္ျပီ"ဟုလည္းေကာင္း အယူအဆမွားမ်ား တခ်ိန္က ေပၚေပါက္ဖူး၏။
ယခုလည္း ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယကလည္း "တရားအားထုတ္စရာမလုိ၊ သရဏဂုံတည္ရုံႏွင့္အရိယာျဖစ္ျပီ"ဟုထြင္လုိက္ျပန္ျပီ။စင္စစ္အားျဖင့္ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ေဟာေျပာခ်က္သည္  ပဋိပတၱိသာသနာကုိကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္၊ ပ်က္စီးေအာင္ အားေပးအားေျမွာက္
ျပဳေသာ စကားျဖစ္၏။ အယူအဆမွား (အဓမၼဝါဒ၊ မိစၦာဝါဒ)မ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ လမ္းခင္းေပးေသာ စကားျဖစ္၏။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယကုိယ္တုိင္က အယူမွားကုိလက္ခံယုံၾကည္ေနျပီးခ်ဥ္းကပ္
လာသူတပည့္အေပါင္းကုိ ေဟာေျပာ၊စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေဝေနသည့္အတြက္ သာသနာေတာ္အတြက္ အလြန္
အႏၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ရပ္လည္းျဖစ္၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဤသုိ ့ဆုံးမေဟာၾကားေတာ္မူထား၏။
"ေဒြ ေမ ဘိကၡေဝ ပစၥယာ မိစၦာဒိ႒ိယာ ဥပၸါဒါယ။ ကတေမ ေဒြ။ ပရေတာ စ ေဃာေသာ၊ အေယာနိေသာ စ မနသိကာေရာ။ ဣေမ ေခါ ဘိကၡေဝ ပစၥယာ မိစၦာဒိ႒ိယာ ဥပၸါဒါယာတိ။ "
(အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ ဒုကနိပါတ္၊ အာသာဒုပၸဇဟဝဂ္)

"ရဟန္းတုိ ့--- မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတုိ ့သည္ ဤ ႏွစ္မ်ဳိးတုိ ့တည္း---။ အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတုိ ့နည္းဟူမူ--
တပါးသူထံမွ မသူေတာ္တရားသံကုိ ၾကားနာရျခင္း၄င္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း၄င္း တုိ ့တည္း။ ရဟန္းတုိ ့--- မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ေပၚရန္အေၾကာင္းတုိ ့သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတုိ ့ေပတည္း (ဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။)
(အဂုၤတၱရနိကာယ္ျမန္မာျပန္၊ ၁၊ ၁ဝ၂။)

"ပရေတာေဃာသ"ေခၚ သူတပါးအထံမွ တရားအစစ္အမွန္ကုိ ၾကားနာရသူသည္ အရိယာမဂ္ဉာဏ္ဆုိက္ေရာက္
ႏုိင္ျခင္း၏အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္၏။ တရားအတုအေယာင္ၾကားနာရသူကား မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၏အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ တရားေဟာသူသည္ ေဟာရုံႏွင့္မျပီးေသး၊ စစ္မွန္ေသာတရားျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားသင့္၏။
တရားနာယူသူသည္ နာၾကားရုံႏွင့္မျပီးေသး၊ အစစ္အမွန္တရားကုိ နာယူတတ္ေအာင္ ၾကဳိးစားသင့္ပါ၏။
ေဟာသူ၊ နာသူတုိ ့ ေဟာရုံနာရုံေလာက္ႏွင့္ ရပ္တန္ ့ေက်နပ္ေနၾကလွ်င္ မိစၦာဒိ႒ိ (အယူမွား) ဖုိ ့ အေၾကာင္း ဖန္လာတတ္ေလသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ သရဏဂုံအမွားကုိ အေမြဆက္ခံကာ "ဘုရားဘယ္လုိေဟာေဟာဂရုမစိုက္၊ငါ့ဆရာေဟာတ့ဲအတုိင္းသရဏဂုံတရားေဟာသည္"ဟူေသာ ေနာက္လုိက္တပည့္
တဦးေၾကာင့္ သရဏဂုံအမွားသည္ ကြယ္ေပ်ာက္မသြားဘဲ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္လုိက္နာသူတုိ ့အား လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ တြန္းေပးေနသည့္ "ငွက္ဆုိးထုိးသံ"အျဖစ္ ေပၚထြက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးပါ၏။ 

အမရဒီပ
၄-၁၆-၂ဝ၁၂

Sunday, April 15, 2012

ေတာင္ပုလု၏ သရဏဂုံအမွား- ၁
၁။

လူ ့ယဥ္ေက်းမႈအရ သြားေလသူတုိ ့၏ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကုိေျပာဆုိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံၾကီးသား လူယဥ္ေက်းမ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏အျပဳအမူမဟုတ္မွန္း ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ပါ၏။ကြယ္လြန္သူေခတ္စမ္းစာေပကဝိၾကီး
တဦးျဖစ္သူသိပၸံေမာင္ဝကုိ ကဗ်ာဘာသာျပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္စာျပဆရာေမာင္သာႏုိးက ေဝဖန္စာေရးေသာျဖစ္ရပ္ လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္ ့က ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါ၏။သိပၸံေမာင္ဝႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာင္သာႏုိးေဝဖန္ေသာအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကုိ မမွတ္မိေတာ့ျပီ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကမူ ေမာင္သာႏုိး၏ ေဝဖန္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ -----
"ကြယ္လြန္သူ၏သခၤ ်ဳိင္းေျမပုံေပၚတြင္တံေတြးေထြး၊ဖေနာင့္ေပါက္ျပီး ေသသြားသူကုိ ေမာင္သာႏုိးစိန္ေခၚေနတယ္၊
 ေမာင္သာႏုိးအေတာ္သတၱိေကာင္းတာပဲ"------ဟုဝုိင္းဝန္းၾသဘာေပးၾက၏။
ဤျဖစ္စဥ္အရကြယ္လြန္ေလျပီးသူတုိ ့အေပၚ ေဝဖန္ေရးလုပ္ျခင္းကားနားလည္သိျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈအေပၚအေျခခံ၍ 
အေကာင္းဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း၊ အဆုိးဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း ဦးတည္ႏုိင္ေပသည္။

၂။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဗုဒၶသာသနာသမုိင္းတြင္ လူေသလူျဖစ္ဝါဒဆရာၾကီး အရွင္ဥကၠ႒သည္ ယင္း၏အယူအဆေၾကာင့္ အလြန္ထင္ရွားေသာ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္၏။ အရွင္ဥကၠ႒ကား "လူေသရင္လူျဖစ္တယ္"အပါအဝင္အျခားေသာ သာသနာႏွင့္မဆီေလ်ာ္ေသာ အယူဝါဒကုိ တီထြင္ဖန္တီးေဟာေျပာေရးသားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသံဃာထု၏ ဝုိင္းၾကဥ္ျခင္းခံခ့ဲရ၏။ အရွင္ဥကၠ႒ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္လည္းလူေသလူျဖစ္ဝါဒသည္အရွိန္အဟုန္ေကာင္းျမဲ ေကာင္းဆဲပင္ျဖစ္၏။
ဆက္လက္ရွင္သန္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရွင္ဥကၠ႒၏ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားက "မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အရွင္ဥကၠ႒ဝါဒမွန္ရင္ လက္ခံတယ္"ဟုအတိအလင္း လူသိထင္ရွားေျပာဆုိျပီး အေမြဆက္ခံခ့ဲၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ "လူေသလူျဖစ္အုပ္စု"ဟု တစင္ေထာင္ၾက၏။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ လူေသလူျဖစ္ဝါဒီတုိ ့သည္ ဝါဒေရးရာအရ သက္ဆုိင္ရာ၏ အျပီးသတ္ေခ်မႈန္းျခင္းခံလုိက္ရ၏။

စာေရးသူဆုိလုိသည္မွာ ကြယ္လြန္ျပီးသူတုိ ့၏အယူဝါဒအမွားမ်ားသည္ ထုိသူတုိ ့၏ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ မီးသျဂၤဳ ိလ္ျခင္း၊ေျမျမဳပ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလလွ်င္ကား ထုိဝါဒမွားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းခံကာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု မယူဆေပ။ သုိ ့ေသာ္ ထုိထုိဆရာတုိ ့၏ အယူအဆမွား၊
အေရးအသားမွား၊အေျပာအဆုိမွားမ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာ ေနာက္လုိက္အသီးသီးကဆက္လက္တည္တ့ံေအာင္၊
တြင္က်ယ္ျပန္ ့ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ကားပုဂၢဳိလ္ေရးထုိးႏွက္ခ်က္မပါဘဲအယူအဆသက္သက္ကုိ
 ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျပီး ေထရဝါဒဗုဒၶစာေပႏွင့္မွတ္ေက်ာက္တင္ေသာသမုိင္းဝင္ျဖစ္ရပ္
မ်ားလည္းရွိခ့ဲဖူးသည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ဤသည္ပင္လွ်င္ ေဆာင္းပါးေရးသားရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပ
နိဒါန္းစကားပင္ျဖစ္ပါ၏။

၃။

မိတၳီလာဝမ္းတြင္းနယ္ တဲစုရြာဇာတိ ရဟန္းေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ အရညဝါသီေတာမွီရဟန္းတပါးျဖစ္၏။ ဓုတင္ေဆာင္ျပီးဝိပႆနာတရားက်င့္သူျဖစ္၏။ ေတာင္ပုလုဆည္အနီး သီတင္းသုံးရာ "ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္"
ဟုလူသိမ်ား၏။ ေတာင္ပုလုေတာင္ထိပ္တြင္ "ကမၻာေအးေစတီ"တည္ေသာေၾကာင့္ "ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာ
ေအးဆရာေတာ္" ဟု ယခုအခါ ေခၚ၏။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း၏ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ (ေခၚ) စစ္တပ္အစုိးရအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံသုိ ့ ၾကြေရာက္ကာ သာသနာျပဳတရားမ်ားလွည့္လည္ေဟာေျပာခ့ဲေၾကာင္းသိရ၏။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ "သရဏဂုံအက်ဳိးတရား"ကုိ ေဟာေျပာရာတြင္ အလြန္ထူးခၽြန္ေၾကာင္း ေတာင္ပုလုတပည့္မ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ ေျပာေလ့ရွိၾက၏။
အလႈပြဲအခမ္းအနားတခုတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္တုိ ့ဆုံမိ
ၾကရာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္က ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္အားလက္အုပ္ခ်ီ၍ ------------
"ဘုရားတပည့္ေတာ္ပိဋကတ္ ၃ ပုံကုန္ေအာင္ ပါဠိေတာ္သုတၱန္ၾကီးေတြ ေဟာႏုိင္ခ့ဲတယ္။ သုိ ့ေသာ္ သရဏဂုံ
အက်ဳိးတရားကုိ ေဟာရာတြင္ကား ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္က့ဲသုိ ့ စုံလင္ေအာင္ မေဟာႏုိင္ခ့ဲပါ"----------
ဟု ေလွ်ာက္ထားသည္ဟူ၏။


၄။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏ေနာက္လုိက္တပည့္တုိ ့မည္သုိ ့ေျပာေျပာ၊ "သရဏဂုံ
တည္ျခင္းအက်ဳိး"ဟူေသာေဟာေျပာခ်က္တခုကုိသာ အမ်ားသိထုတ္ေဝထား၏။ ယင္းေဟာေျပာခ်က္တြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာေျပာထား၏။
"ဧတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊
ဧတံ သရဏမုတၱမံ။
ဧတံ သရဏမာဂမၼ၊
သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ"
(ဓမၼပဒ၊ ႏွာ ၄၂၊ စာပုိဒ္-၁၉၂)
လုိ့ေဟာေတာ္မူတ့ဲအတုိင္း သရဏဂုံဟာ ေဘးကင္းရန္ကင္းျဖစ္ေစတယ္။ တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္။"

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ဘုရားေဟာမူရင္းဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိအခုိင္အမာကုိး
ကားထား၏။ သုိ ့ေသာ္ ပါဠိတျခား၊ သူေျပာသည္က တျခားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပါဠိေတာ္ကုိ ကုိးကားသည္မွာ "လူရွိန္"ေအာင္လုပ္သည္မွတျခား အျခားအက်ဳိးမရွိေခ်။ ပါဠိေတာ္အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပုံ၊ အေတြးအျမင္ပုိင္း
တြင္ တလြဲတေခ်ာ္နားလည္ေနသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။

ဤအတြက္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိ တိတိက်က် နိႆယဘာသာျပန္နည္းျဖင့္ တင္ျပျပီး ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာ
ေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယေဟာေျပာထားေသာ "တရားကုိအထူးအားမထုတ္ဘဲနဲ ့သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္"စကားသည္ သူကုိးကားေသာ ပါဠိေတာ္မွာ ပါသလား၊ မပါဘူးလားဆုိတာကုိ စူးစမ္းရွာေဖြၾကပါစုိ ့-။

"ဧတံ ေခါ သရဏံ- သုံးပါးရတနာ ဤကုိးကြယ္ရာသည္။ ေခမံ-ေဘးရန္ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာသည့္ ကိုးကြယ္ရာ
မ်ဳိးေပတည္း။ ဧတံ ေခါ သရဏံ- သုံးပါးရတနာ ဤကုိးကြယ္ရာသည္။ ဥတၱမံ- တုႏႈိင္းမရ ျမင့္ျမတ္အထက္တန္း
က်ေသာ ကုိးကြယ္ရာမ်ဳိးေပတည္း။ ဧတံ သရဏံ- သုံးပါးရတနာ ဤကုိးကြယ္ရာကုိ ။ အာဂမၼ- ဒုကၡပ်က္ျပယ္ မွန္းထားရြယ္လ်က္ ကိုးကြယ္လာမႈ အေၾကာင္းျပဳ၍။ သဗၺဒုကၡာ- စြဲကပ္သေႏၶ အုိနာေသဟု တြက္ေရမရ အလုံးစုံ
ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမွ။ ပမုစၥတိ- ကုိးကြယ္သင့္ရာ ကုိးကြယ္ပါ၍ မွန္စြာမေသြ လြတ္ေျမာက္ရပါေပ၏"

မူရင္းဓမၼပဒပါဠိေတာ္က သရဏဂုံသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သူသည္ ေဘးရန္ကင္းသည္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ကုိးကြယ္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ရယူခြင့္ရသည္၊ ေမြး အုိနာေသစေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံမွ လြတ္ေျမာက္သည္
ဟု ဆုိထားသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ႏုိင္၏။

သုိ ့ေသာ္-- တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ဉာဏ္ကုိ ရႏုိင္ေၾကာင္း လုံးဝမပါေခ်။ တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယေဟာေျပာေသာ အဓိပၸါယ္အယူအဆမ်ဳိး မူရင္းဓမၼပဒပါဠိေတာ္တြင္
အလ်ဥ္းမပါဝင္ေခ်။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏ " တရားကုိ အထူး
အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္။"  ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္သည္ အလြဲအမွားသာ ျဖစ္၏။ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိ အကာအကြယ္ယူ၍ မသိနားမလည္သူမ်ားအား လွည့္စားထားခ်က္ျဖစ္၏။
 ဗုဒၶ၏ဓမၼအေပၚလုပ္ၾကံမႈသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္၏။

ယခုအခါ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏အထက္ပါေဟာေျပာခ်က္ကုိ အၾကီးအက်ယ္
ျဖန္ ့ခ်ီေနေသာ  ေတာင္ပုလုတပည့္တဦး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ရွိေန၏။ သတိထားၾကေလကုန္--။

အမရဒီပ
၄-၁၅-၂ဝ၁၂