Total Pageviews

Thursday, March 12, 2015

နဝေဒးရယ္… နတ္သွ်င္ေနာင္ရယ္…ျပီးေတာ့ တြင္းသင္းမင္းၾကီးရယ္နဝေဒးရယ္… နတ္သွ်င္ေနာင္ရယ္…ျပီးေတာ့ တြင္းသင္းမင္းၾကီးရယ္

          မင္းသုဝဏ္က တြင္းသင္းမင္းၾကီးပခုံးကုိ မွီထားေၾကာင္း ေရွးတြင္ ဆုိခ့ဲျပီ။ တြင္းသင္းမင္းၾကီး
ကုိယ္တုိင္လည္း သူ ့ေရွ ့က ထင္ရွားခ့ဲေသာ နဝေဒးႏွင့္  နတ္သွ်င္ေနာင္တုိ ့ပခုံးကုိမွီးေၾကာင္း ယခုတင္ျပလုိပါသည္။

          နဝေဒးမွာ ျပည္ဇာတိျဖစ္သည္။ ဖြားသကၠရာဇ္အတိအက်မေတြ ့ရပါ။နဝေဒးသည္ ျပည္ဘုရင္ နရပတိ (သကၠရာဇ္ ၈၉၄ နန္းတက္)၏ေယာက္ဖေတာ္မင္းဘေစာ၏အထိန္းေတာ္ျဖစ္သည္။နဝေဒး
ၾကီးသည္ အသက္ ၉ဝ ေက်ာ္မွ ကြယ္လြန္သည္ဟု မွတ္တမ္းရွိသည္။  ေတာင္ငူေခတ္ကဗ်ာသမုိင္းစာ
မ်က္ႏွာတြင္ ေရွးက်သူျဖစ္ျပီး နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ပင္ နဝေဒး၏ နည္းနိႆယစာဆုိပုံႏွင့္ မကင္းပါ
ေခ်။
          နတ္သွ်င္ေနာင္ကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၃၉ (ျမန္မာစာေပသမုိင္းအဆုိ သကၠရာဇ္ ၉၄ဝ)
 မွာ ဖြားျမင္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၇၄ မွာ လြန္သည္။ လြန္စဥ္က သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္သာ ရွိေသး
သည္။ တြင္းသင္းတုိက္ဝန္မဟာစည္သူဘြဲ ့ခံ ဦးထြန္းညဳိမွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၈၈ ဖြားျဖစ္သည္။

          နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ျမန္မာကဗ်ာေကာင္းကင္မွာ အမ်ားေမာ္ၾကည့္ခံရေသာ ျဂဳိဟ္ျပာတစင္း (Blue Planet) ျဖစ္လုိ ့အထူးမိတ္ဆက္ေပးစရာမလုိပါ။ မလုိအပ္ဟု ထင္ပါသည္။

          တြင္းသင္းမင္းၾကီးသည္ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့တြင္ မိဖုရားအလွကုိ တမ်ဳိးျပီးတမ်ဳိးမရုိးရေလေအာင္ စာဖြဲ ့ပါသည္။ ဗာရာဏသီေရေျမ့ရွင္ဒကာေတာ္က ဟရိတစရေသ့အား မိဖုရားေပးလႈခန္းကုိ ၾကည့္ပါဦး။

ရႊင္အားထပ္ေလွာက္
ဝမ္းေတာ္ေျမာက္ေလာ့
ေျခာက္ေယာက္ေနာက္ေမြး
ရွင္ေထြးနတ္တု
မုဒုလကၡဏ
မယ္လ်ကုိထား
ပြင့္ထားထီးဝန္း
ေရႊျပည္နန္းကုိ
စံခန္းဘုန္းလူ
လုိေတာ္မူက
လႈဝ့ံမည္ခ်ည္း…….။ (၅၇)

မိဖုရားဆုိတာေတာ့ မေျပာပေလာက္၊ အရွင္ရေသ့ဆရာလုိေတာ္မူလွ်င္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကုိပင္လွ်င္ လႈဝ့ံပါသည္ဟု ဘုရင္ကေလွ်ာက္ထားပါသည္။ "မယားထိ ဓားၾကည့္ "ဆုိသူစာရင္းမွာ သည္ဘုရင္ မပါဘူးဟု ထူးဆန္းကာ ဇာတ္ေပါင္းခန္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ အရွင္အာနႏၵအေလာင္းျဖစ္ေနေလ၏။

          ထားေတာ့….။ အေနာက္တုိင္းစာေပသမားေတြက ေျပာသည္။ “Books are made of words, စာအုပ္ကုိ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္သည္”……တ့ဲ။ စာတအုပ္၊ စာတပုဒ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံမွာ စကားလုံးမ်ားကုိ နားလည္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စာအုပ္ကုိ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္၊ စကားလုံးကုိ လုံးေစ့ပတ္ေစ့နားမလည္လွ်င္ စာအုပ္ကုိနားလည္သည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။

          ပါဠိသဒၵါငယ္ဆရာေတြကလည္း အလားတူစကားမ်ဳိးမိန္ ့ဆုိၾကသည္။ အေနာက္တုိင္းပညာရွိ
ေတြထက္ပင္  ပုဒ္၊ ဝါက်၊ စာအုပ္အဆင့္ျဖစ္ေပၚပုံကုိ အေသးစိတ္တိက်စြာဆုိသည္။
အကၡရသမူေဟာ ပဒံ= အကၡရာအစုအေပါင္းသည္ ပုဒ္ (ဥပမာ- ေန၊ လ၊ အိမ္၊ လူ)
ပဒသမူေဟာ ဝါက်ံ = ပုဒ္အစုအေပါင္းသည္ ဝါက် (ဥပမာ- ေန ထြက္သည္၊ လသာသည္)
ဝါက်သမူေဟာ ဂေႏ ၳာ= ဝါက်အစုအေပါင္းသည္ စာအုပ္၊ က်မ္း။ (သံေပါက္၊ လကၤာ၊ ရတုတပုဒ္-ဟု လည္း ယူဆႏုိင္ပါသည္။)

          ေဖာ္ျပျပီးေသာ မိဖုရားလႈခန္းကဗ်ာမွာလည္း အကၡရာေပါင္းစပ္မႈ၊ ပုဒ္ေပါင္းစပ္ေတြပါေနသည္။ ဝါက်ပါသည္။ အကၡရာေပါင္းစပ္မႈမွာအေျခခံအပုိင္းျဖစ္၍ အထူးေျပာစရာမလုိ၊ နားလည္ျပီးျဖစ္သည္။ ဝါက်ဆုိလုိခ်က္မွာလည္း မိဖုရားမဆုိထားနဲ ့၊ ထီးနန္းကုိပင္လႈႏုိင္ေသးသည္ဟု နားလည္သည္။ စဥ္းစားဖြယ္ရွိသည္ကား ………၊
" ေျခာက္ေယာက္ေနာက္ေမြး
ရွင္ေထြးနတ္တု
မုဒုလကၡဏ"

          အဂၤလိပ္ဘာသာသုံး Phrase သည္ ပုဒ္အစုအေဝးအဆင့္မွ်သာျဖစ္သည္။ ကတၱား၊ၾကိယာ
မပါဝင္ေခ်။ သုိ ့ျဖစ္ေလရာ ပါဠိသဒၵါသုံး "သမာသ္ပုဒ္"ႏွင့္ သေဘာသြားတူညီသည္။ ျမန္မာသဒၵါမွာ
လည္း "ေျခာက္ေယာက္ေနာက္ေမြး ၊ ရွင္ေထြးနတ္တု"သည္ ျမန္မာသမာသ္ပုဒ္၊ သုိ ့မဟုတ္ Myanmar Phrase တခုျဖစ္ေလသည္။ ဝါက်အဆင့္မဟုတ္ေခ်ေသး….။စကားေတြရွည္ေနေရာ့မည္၊ ဆုိလုိရင္း မွာ တြင္းသင္းမင္းၾကီး၏ ျမန္မာသမာသ္ပုဒ္ကုိ ရုတ္တရက္ နားမလည္ႏုိင္ပါ..ဟုပင္ ျဖစ္ပါ၏။

          စာ၊ ကဗ်ာဖတ္သည္ဆုိသည္မွာလည္း ပါရမီျဖည့္သလုိပါလားဟု မႏႈိင္းေကာင္း ႏႈိင္းေကာင္း
ေတြးဖူးသည္။ ပါရမီျပည့္ေအာင္ ဥဳံဖြမန္းလုိ ့မရ၊ ကုိယ္တုိင္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတည္ေဆာက္ယူရသည္။
ထုိနည္းတူစြာ စာ၊ ကဗ်ာဉာဏ္ရင့္သန္ေရး၊ နားလည္ေရးကလည္း ျဖတ္လမ္းမရွိ၊ တပြဲတုိးစမအင္းမရွိ ၊ အသက္ရွည္သမွ် (မေသမခ်င္း) ဖတ္မွတ္၊ စုေဆာင္း၊ ေတြးၾကံလုပ္ယူရသည္။ ဤနည္းဤပုံျဖတ္သန္း
လ်က္ရွိေသာ တခ်ိန္တြင္ နတ္သွ်င္ေနာင္ရတုတပုဒ္ကုိ ဤသုိ ့ဖတ္ရပါသည္။ ျဖန္ ့ဝန္းစၾကာခ်ီ-က်ဳိက္ေခါက္ ဘုရားတုိင္မယ္ဘြဲ ့ရတု၊ ပုိဒ္ေရ ၃ ျဖစ္ပါသည္။

ခန္ ့မွန္းသက္သာ ၊ ခ်စ္သူမွာႏွင့္
လြမ္းတာမေဝး ၊ ျပည့္မည္ေရးကား
ၾကဴးေအးမစ ၊ မျပမုိးသား
နည္းမ်ားညဳိစင္ ၊ မဆင္ခင္ဝယ္
ရွင္ပင္ေတဇာ ၊ ထြန္းဉာဏ္ဝါျဖင့္
ေမတၱာေရွးရႈ ၊ ျဖည့္ေတာ္မူေလာ့
ဇမၺဴနဒ ၊ ေဝဘူျမႏွင့္
သိဂၤတဝက္ ၊ သြန္း၍ယွက္သုိ ့
မြတ္ညက္ျပာဝင္း ၊ သြယ္ႏြဲ ့ရွင္းကုိ
လူခ်င္းဝယ္ေသာ္ ၊ မူးေမာ္ပန္းကာ
မရသာတည့္ ၊ စၾကာေရွ  ့မည္
ေရာက္တုိင္းလည္လည္း ၊ ႏွစ္မည္မေထာက္
စံျဖစ္ေလာက္သည္
ေျခာက္ေယာက္ေႏွာင္းျမင့္နတ္ပင္ေသာ…။

မွာခ့ဲရက္လွ်င္-ခ်ီ မယ္ဘြဲ ့ရတု ပုိဒ္ေရ ၁ မွာလည္း အလားတူအဖြဲ ့အႏြဲ ့ကုိ ေတြ ့ရျပန္၏။
မွာခ့ဲရက္လွ်င္ ၊ ေဆာင္းထက္မယြန္း
ေႏံမဆန္းတည့္ ၊ မပန္းေလျပည္
မီလမည္ဟု ၊ ဆုိသည္ႏွင့္ညီ
ေရာက္တန္ျပီဟု ၊ လြမ္းသည္ရစ္ေခြ
မဆင့္ေလဘဲ ၊ ေဖ်ာ္ေျဖစရာ
စစ္ေျမတာဝယ္ ၊ ပစာေပ်ာ္ဘြယ္
ေပ်ာ္ေၾကာင္းခ်ယ္၍ ၊ မယ့္ဝယ္ဆြတ္ဆြတ္
ေမ့က်န္တတ္ဟု ၊ ခ်စ္ထြတ္တင္သည္
ေလးပင္စံေျမာက္ ၊ နတ္ႏွင့္ေထာက္သည္
ေျခာက္ေယာက္နတ္ေႏွာင္း ၊ ျပာႏြဲ ့ေႏွာင္းသည္
တေပါင္းေရာက္လွ်င္မွတ္လိမ့္မည္…။

နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ပင္ ေရးဖြဲ ့သည့္……
ေျခာက္ပါးအစြန္း ၊ လွပန္းပန္းကုိ
ေျဖဆန္းဗ်ာပါ ၊ ေျဖသည္သာတည္း….ဟု လည္း ရွိေသးသည္။ ဆုိလုိခ်က္တူျဖစ္မည္။

          ေတာင္ငူဆုိရတုအေျဖမ်ားေရးသားျပဳစုၾကသည့္ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠံသမာလာ ႏွင့္ ဦးရႊန္းတုိ "ေျခာက္ေယာက္နတ္ေႏွာင္း" ကုိ အေျဖတမ်ဳိးစီ ထုတ္ၾကသည္။ ဇင္းမယ္ပဏၰာသက်မ္း၊ ဇာတ္အမွတ္ ၁၄၅ သုမႏုဇာတ္လာ ေကလာသေတာင္ထိပ္ (ေငြေတာင္ျပည္) ဒုမမင္းၾကီး၏သမီးေတာ္ ကိႏၷရီမ
ခုနစ္ေဖာ္ထဲက အေေထြးဆုံး၊ အငယ္ဆုံး မေနာ္ဟရီမင္းသမီးကုိ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆရာေတာ္က အေျဖထုတ္သည္။

ဦးရႊန္းကမူ ယင္းသုိ ့မယူဆပါ။ စာတုမဟာရာဇ္ ၊ တာဝတိ ံသာ၊ ယာမာ၊ တုသိတာ၊ နိမၼာနရတိ၊ ပရနိမၼာနဝသဝတၱိ--ဟူေသာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္က နတ္သမီးအေခ်ာဆုံးအလွဆုံးတေယာက္စီ ေရြးေကာက္ရမည္။ ထုိနတ္သမီးအစစ္ ေျခာက္ေယာက္ကုိ အမၾကီးအရာထားျပီး စာဆုိခံ(ကဗ်ာဖြဲ ့ခံ) လူမင္းသမီးကုိ ညီမအေထြးဆုံး၊ အငယ္ဆုံးေနရာထားပါ--ဟု အေျဖထုတ္သည္။ ေနာက္ဆရာတုိ ့က ဦးရႊန္း၏အေျဖမွာ တိက်ျပတ္သားသည္၊ အားေကာင္းခုိင္မာသည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။

တြင္းသင္းမင္းၾကီးကလည္း ဦးရႊန္းနည္းတူ အေကာက္အယူအတူတူၾကံဆသည္ဟု နားလည္မိပါ၏။
ၾကည့္ေလ။
“ေျခာက္ေယာက္ေနာက္ေမြး“….ဟု ဆုိလုိက္၏။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ တဌာနစီကလာသည့္ နတ္သမီး ၆ ေယာက္ေနာက္မွေမြးဖြားသူဟု ဆုိလုိသည္။ ျပီးေတာ့….၊
“ရွင္ေထြး“……ဟု ဆုိျပန္၏။ နတ္သမီး ၆ ေယာက္အမၾကီးတုိ ့၏ အေထြးဆုံး၊ အငယ္ဆုံးဟု ဆုိထား
ျပန္၏။ သုိ ့ေသာ္ အငယ္အေထြးကေလးသည္ အမၾကီးတုိ ့က့ဲသုိ ့ နတ္သမီးအစစ္မဟုတ္ေၾကာင္း “နတ္တု“….ဟု ေဖာ္ျပျပန္၏။ မုဒုလကၡဏေဒဝီသည္ နတ္သမီးအတုပါ၊ သုိ ့ေသာ္ အမၾကီး ၆ ေယာက္ ဟူသည့္ နတ္သမီးအစစ္သဖြယ္ တင့္တယ္လွပေသာအဆင္းရူပါရုံကုိ ပုိင္ဆုိင္ပါသည္ဟူ၏။

          နတ္သွ်င္ေနာင္၏ “ေျခာက္ေယာက္ေႏွာင္းျမင့္၊ ေျခာက္ေယာက္နတ္ေႏွာင္း“ စကားကုိလုိက္ျပီး တြင္းသင္းမင္းၾကီးသည္ မုဒုလကၡဏေဒဝီကုိ “ေျခာက္ေယာက္နတ္ေမြး၊ ရွင္ေထြးနတ္တု“ဟု အတုယူ ကဗ်ာဖြဲ ့လုိက္သည္။ သုိ ့ရာတြင္ “ရွင္ေထြးနတ္တု“ကေတာ့ နတ္သွ်င္ေနာင္ဆီက ယူသည္မဟုတ္၊ နဝေဒးဆီက ယူသည္ဟု ယူဆပါသည္။ နဝေဒးက ဤသုိ ့ဆုိထားသည္။
ေႏွာင္ခ်ည္ခ်စ္၍ ၊ ပတ္ရစ္လည္တြင္
ၾကင္ဦးၾကင္သား ၊ ဘခင္-သားခ်င္း
မိမင္း-ေမာင္ၾကီး၊ ဦးရီးေတာ္ရင္း
နားေတာ္သြင္း၍ ၊ ေတာ္မင္းတုိ ့အား
ႏႈတ္ခ်ဳိပ်ားႏွင့္ ၊ တျဖားေယာင္းေယာင္း
ခ်စ္ခြင္းေတာင္းမွ ၊ မ်ဳိးေပါင္း-တကာ
ညီညာစုေဝး ၊ ထိမ္းျမားေပးသည့္
ရွင္ေထြးေႏွာင္းျမင္ ၊ ညက္ျမစင္….။ (၈၃)

ထပ္လႊမ္းထည္မ်ား ၊ ေထြေထြျခား၍
ပ်ံ ့ရွားၾကဳိင္ျမဲ ၊ သုံးဖန္လဲသား
ပန္းၾကဲပတ္ကုံး ၊ ေမြ ့ရာအုံးဝယ္
ေထြးဆုံးပ်ဳိႏု ၊ စံနတ္တုမူ
ငယ္သူ ့ဘာသာ ၊ တရံခါမွ်
မကြာလွည့္ခ်င္ ၊ ေရႊမြမ္းဖ်င္ႏွင့္
ျပန္လ်င္ေစသား ၊ ဆုမ်ားေဆာက္တည္
ရည္၍လက္အုပ္ ၊ လွေခါင္ခ်ဳပ္သည္
လႊမ္းရုပ္တေထြဆင္လိမ့္မည္….။ (၁၁၅)

နဝေဒးရတုေပါင္းခ်ဳပ္ရတုအမွတ္ ၊ ၈၃ ႏွင့္ ၁၁၅ မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တြင္းသင္းမင္းၾကီး
သည္ နဝေဒးၾကီး၏ ဤသုိ ့ေသာစာ၊ ဤသုိ ့ေသာကဗ်ာမွ “ရွင္ေထြးနတ္တု“စကားလုံးကုိ ရယူခ့ဲဟန္ ေပၚေၾကာင္း ထင္ျမင္မိပါသည္။ မင္းၾကီးသည္ နဝေဒး၊ နတ္သွ်င္ေနာင္တုိ ့၏ စာေပအေမြအႏွစ္ကုိ ယူကာ မုဒုလကၡဏေဒဝီကုိ အလွဆင္ေပးသည္ဟု ယူဆပါသည္။

          ေနာင္အခါတြင္ကား မန္လည္ဆရာေတာ္က့ဲသုိ ့ေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းစာဆုိတုိ ့သည္ “နတ္တု“ကုိ လူတင္မကေတာ့ဘဲ ေနရာဌာနႏွင့္ပါ တြဲစပ္သုံးသည္ကုိ ေလ့လာေတြ ့မိပါသည္။

တဆစ္ထုိ ့ေနာက္ ၊ ျမစ္ေအာက္ဒိသာ
ျမစ္ညာကုရု ၊ ခ်မ္းသာစုသား
နတ္တုကၽြန္းေန ၊ ပေဒသာသုံး
လူတုိ ့ထုံး….။ (မဃေဒဝလကၤာသစ္၊ ၄၇ဝ)

          ေရွးလူတုိ ့စာကုိ ေနာက္လူတုိ ့ယူသုံးသည့္အေလ့အထကား ျမန္မာစာေပမွာသာ ရွိသည္
မဟုတ္၊ အေနာက္တုိင္းစာေပမွာလည္း ရွိသည္။ ေလာ့ (ဂ်္) (Lodge) ၏ ေရာ့့ဇလင္း(ဒ္) (Rosalynde) ကဗ်ာကုိမွီးကာ ရွိတ္စပီးယားက “As you like it” ျပဇာတ္ကုိ ေရးသည္။ သည္လုိပုံစံမ်ုိး တျခား
ဆရာၾကီးေတြလုပ္ခ့ဲၾကပုံလည္း ကမၻာမွာေရာ ျမန္မာမွာပါ မ်ားစြာရွိသည္။

          လုပ္ၾကပါေစ..။ ေရွးလူေတြလမ္းထြင္သြားလုိ ့လမ္းျဖစ္လွ်င္  ေနာက္လူေတြ ေလွ်ာက္ၾကေပ
မည္။ သည္လုိ နားလည္မႈေပးဖုိ ့အရွင္မဟာရ႒သာရဆရာေတာ္က အေျမာ္အျမင္ၾကီးစြာ သတိေပး
ခ့ဲသည္။
“ေရွးကလူမ်ဳိး ၊ ဆုိလမ္းရုိး ၊ စာခုိးမဆုိသာ။

အမရဒီပ
မတ္လ ၁၂ ၊ ၂ဝ၁၅

No comments: