Total Pageviews

Saturday, September 29, 2012

ကမ ၻာႏွင့္ ျမန္မာတုိ ့၏ ပ်ားရည္ဆမ္း၁။
ဤစာအတြက္"ကမၻာ"ဟူသည္ကား "အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈ"က်င့္သုံးၾကသည့္လူ ့အသုိင္းအဝန္းကုိ 
ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈ-ဟု ဆုိရပါေတာ့မည္။ ၾကင္နာစတူစုံေမာင္မယ္တုိ ့မဂၤလာဦးအေပ်ာ္ခရီးလည္ပတ္သည္ကုိ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးတုိ ့ဘာသာစကားျဖင့္ “Honeymoon" ေခၚသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာတုိ ့က "ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး"ဟု ဘာသာျပန္ၾကသည္။
 ျမန္မာအဘိဓာန္တခုကေတာ့ "မဂၤလာဦးခရီး"ဟု အနက္ေပးသည္။

လက္မြန္မဆြစာလုံးေပါင္းမွာ "Hony moone" ျဖစ္ျပီး ေအဒီ ၁၅၄၆ ေလာက္မွာယင္းစကားလုံးကုိ မွတ္တမ္းတင္
ႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။ အေနာက္တုိင္းသားတုိ ့သည္ မဂၤလာဦးခရီးထြက္သည့္အေလ့အထကုိ အထက္တန္းစားအိႏၵိယ
လူမ်ဳိးတုိ ့ထံမွ အတုယူခ့ဲသည္ဟူ၏။ လက္ထပ္ျပီးစ အိႏၵိယလူမ်ဳိးဇနီးေမာင္ႏွံတုိ ့သည္ သူတုိ ့မဂၤလာပြဲသုိ ့မလာ
ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံသုိ ့ ေဆြျပမ်ဳိးျပအလည္အပတ္သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းအေလ့သည္ ဥေရာပတုိက္သားမ်ားထံ ကူးစက္ေရာက္ရွိသြားခ့ဲသည္။
"တရက္ေပ်ာ္ခ်င္ အရက္ေသာက္၊ တလေပ်ာ္ခ်င္ မိန္းမယူ၊ တသက္လုံးေပ်ာ္ခ်င္ သစ္ပင္စုိက္"ဆုိတာလုိ မဂၤလာေဆာင္ျပီးစ တလအတြင္းမွာ အိမ္ေထာင္ေရးအခက္အခဲ၊လူမႈဒုကၡေတြ၊ အပူအပင္ေတြမရွိေသးလုိ ့ အိမ္ေထာင္ေရးသုခကုိ မျငီးႏုိင္၊ မရုိးႏုိင္ခံစားရသည္မွာ ခ်ဳိျမိန္ျခင္းအတိျပီးေသာျပည့္ျပည့္ဝဝကာလဟု အေနာက္တုိင္းသားတုိ ့ယူဆၾကေလသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ အေနာက္ကမၻာ၏ပ်ားရည္ဆမ္းသည္ အိမ္ေထာင္ဦးအေပ်ာ္ကာလကုိ ရည္ညႊန္းပါ
သည္။

၂။

ျမန္မာတုိ ့၏ "ပ်ားရည္ဆမ္း"ကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၇၁ တြင္ ဖြဲ ့ဆုိျပီးစီးေသာ စာဆုိေတာ္အရွင္ေတေဇာသာရ၏
ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ  ့တြင္ ……..

"ငါ့အားခ်မ္းခ်မ္း ၊ ပ်ားရည္ဆမ္းသုိ ့
ရႊမ္းရႊမ္းသံခ်ဳိ ၊ ေျပာပဆုိသည့္
ေရႊကုိယ္ေရာင္ေျပး ၊ အုိ ငါ့ေျမး……။"  (ပုိဒ္ေရ-၄၄) ...ဟု ေတြ ့ရပါသည္။

သကၠရာဇ္ ၉ဝ၄ တြင္ ဖြဲ ့ဆုိျပီးစီးေသာ စာဆုိေတာ္ အသွ်င္အဂၢသမာဓိ၏ဘုံခန္းပ်ဳိ ့တြင္လည္းပ်ားရည္ဆမ္း
ျပန္ပါသည္။

"ဝမ္းထဲၾကည္မႊမ္း ၊ ပ်ားရည္ဆမ္းသုိ ့
ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဘိ ၊ မာတလိ ……။"    (ပုိဒ္ေရ- ၁)

ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့၊ ဘုံခန္းပ်ဳိ ့လာ "ပ်ားရည္ဆမ္း" ဥပမာတုိ ့မွာ စကားခ်ဳိသာေျပာဆုိျခင္း ၊ စိတ္ထားေကာင္းမြန္
ျခင္း၊ သေဘာခ်ဳိသာျခင္းတုိ ့ကုိ ရည္ညႊန္းၾကပါသည္။ ေကာင္းဂုဏ္ကုိ ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္းပါတည္း။

ေကာင္းဂုဏ္ကုိ ဖြင့္ဟေျပာဆုိသည့္အခါ  ေရွးျမန္မာတုိ ့"ပ်ားရည္ဆမ္း" ေၾကာင္းဆုိေတာ့ မေကာင္းတာကုိ ဖြင့္ဟေျပာဆုိရာမွာေကာ "ပ်ားရည္မဆမ္းဘူးလား"ဟု ကတ္သီးကတ္သတ္ေမးခြန္းထုတ္လုိၾကေပမည္။ မေကာင္းသည့္ေနရာမွာလည္း ေရွးျမန္မာတုိ ့"ပ်ားရည္ဆမ္း"ခ့ဲၾကေသးသည္။

အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်အနိစၥေရာက္ေသာအခါ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာဘြဲ ့ခံ မုဆုိးခ်ဳံရြာဇာတိ
 ေသြးေသာက္ရဲေဘာ္ၾကီး ဦးတြန္သည္ ေရႊဘုိနန္းရွင္ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းထံသုိ ့ အခစားမဝင္ေရာက္ဘဲ အင္းဝျမဳိ ့
ကုိ သိမ္းပုိက္ျပီး ပုန္ကန္ျခားနားေလသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကုိ ပလိပ္စားဧးခ်င္းတြင္ ေဖာ္ျပထား၏။

"ညစ္က်ဴမည္းသမ္း ၊ ႏွလုံးႏွမ္းႏွင့္
ေပၚဆမ္းပ်ားရည္ ၊ ထဲေကြ ့လည္သား
ၾကံစည္မွားေလ ၊သစၥာေသြလ်က္
ျမဳိ ့ေရႊဝတြင္း ၊ ဗုိလ္ပါသြင္း၍
တစင္းျပည္ေညွာင့္ ၊ ငတြန္ေမွာင့္ေသာ္ ။"  (ပုိဒ္ေရ-၆၂)

အေပၚယံမွာေတာ့ ပ်ားရည္ဆမ္းထားသလုိ ခ်ဳိျမေနေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္ေကာက္က်စ္ပုံ၊ သစၥာမ့ဲပုံတုိ ့ကုိ "ပ်ားရည္ဆမ္း"ကုိ သုံးလွ်က္ နင့္နင့္နဲနဲ ေရးသားထားေလသည္။ ဧးခ်င္းဆရာက "ပ်ားရည္ဆမ္း"ကုိ မေကာင္းဘက္မွာ သုံးျပလုိက္ေတာ့ ေနာက္ေႏွာင္းစာဆုိ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္ဆရာလည္း မေနေတာ့ျပီ။ "ပ်ားရည္ဆမ္း"ကုိ သုံးစြဲလ်က္ လကၤာစီျပန္သည္။

"မိစ ၦာစာရ ၊ က်င့္ပါပႏွင့္
ဒုႆီလမ်ဳိး ၊ လုိဆုိးေဟာ့ရမ္း
မိန္းမသြမ္းတုိ ့၊ ေပၚဆမ္းပ်ားရည္
ယုံစိမ့္သည္ဟု ၊ ေထြလည္ထုိထုိ
ေတာင္ၾကီးမ်ဳိ၍ ၊ ရြတ္ဆုိႏုတ္က
က်ိန္သမွ်လည္း ၊ မိန္းမသစၥာ
မုသားသာတည္း………….။ "   (ပုိဒ္ေရ- ၃ဝ၈)

ဆရာၾကီးမင္းသုဝဏ္အေျပာအတုိင္းေရးရလွ်င္" ပလိပ္စားဧခ်င္းဆရာက ဦးတြန္ကုိ မဲ၍ ေရးသည္။ မဃေဒဝလကၤာသစ္ဆရာက မိန္းမေတြကုိ မဲ၍ ေရးသည္။ ခံရသူတုိ ့ကား သက္သာမည္မဟုတ္…."ဟူသတည္း။

ဤစာ၊ဤကဗ်ာလကၤာေတြကုိ ၾကည့္ရႈေထက္ခ်င့္ေတြးဆျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတုိ ့၏"ပ်ားရည္ဆမ္း"သည္
 ေကာင္းသည့္ဘက္ေရာ၊ မေကာင္းသည့္ဘက္မွာပါ သုံးစြဲႏုိင္သည့္ "ႏွစ္ဘက္ရ"စကားလုံးေပတည္း။

၃။
ကမၻာ့အသုံး "ပ်ားရည္ဆမ္း"သည္ တသက္မွာတခါ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳသူတုိ ့မဂၤလာဦးအခါသမယမွာ ရႏုိင္သည့္အတြက္ ကာလတုိေတာင္းပါသည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳူသူတုိ ့မွာ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလကုိ ရဖုိ ့ရန္ အခြင့္အေရးကား မျမင္သာပါ။ သူတုိ ့ပ်ားရည္ဆမ္းမွာ အခ်ိန္ႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္အကန္ ့အသတ္ရွိပါသည္။

ျမန္မာအသုံး"ပ်ားရည္ဆမ္း"ကား ႏုတ္အေျပာ ၊ စိတ္အၾကံ ေကာင္းမြန္ေတာ္ေျဖာင့္ျခင္း ၊ရည္မြန္ယဥ္ေက်းျခင္း 
ကုိေဖာ္ျပလုိ သည့္အခါကာလမွာျဖစ္ေစ ၊ ႏုတ္အေျပာ၊စိတ္အၾကံ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္အက်င့္ညစ္ကုိေဖာ္ျပလုိ
သည့္အခါကာလမွာျဖစ္ေစ ရႏုိင္သည့္အတြက္ ကာလရွည္လ်ားပါသည္။ အသက္ရွင္သမွ် သုံးႏုိင္ပါသည္။
 ေဖာ္မ့ဲသူေရာ ၊ ေဖာ္စုံသူပါ ျမန္မာ"ပ်ားရည္ဆမ္း"ႏွင့္ သက္ဆုိင္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာတုိ ့၏ပ်ားရည္ဆမ္းကား 
အခ်ိန္၊ ပုဂၢဳိလ္ အကန္ ့အသတ္မရွိပါ။ က်ယ္ေျပာလွပါသည္။

အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

စာကုိး။ ျမန္မာစာျမန္မာမႈ၊ မင္းသုဝဏ္။

Friday, September 28, 2012

လီနတၳဒီပနီႏွင့္ ျမန္မာစကား၊ သမုိင္းအခင္းအက်င္း- ၂

၁။
"ဆင္ျမင္းရထား ၊ ဗုိလ္ပါမ်ားႏွင့္
ေစာ္ဘြားေစာ္ကန္၊ ………….."   (ပုိဒ္ေရ-၄ဝ)

ဆရာေတာ္ၾကီးက "ေစာ္ကန္"ဟူသည္လည္း "ေစာ္ဘြား"ပင္၊ ယွဥ္ဘက္အမည္မွ်သာဟူ၏..ဟု ရွင္းျပေတာ္မူ၏။
"ဝါပဝါတြင္း ၊မယြင္းမပ်က္
ဆန္းငါးရက္တုိင္း ၊ ဆက္ဆက္မလြန္
ေရႊစာခၽြန္ႏွင့္ ၊ ျမဳိ ့ဝန္ျမဳိ ့ကြပ္
ၾကီးၾကပ္သမႈ ၊ လုံ ့လျပဳ၍
ဂရုဓမၼ ၊ စာရိတၱျဖင့္
တလတၾကိမ္ ၊ ဦးႏွိမ္လႊံ ့ေက်ာ္
ဆင္ရဲေပၚထက္ ၊ အမိန္ ့ေတာ္ျမတ္
ျပန္တုံလတ္၍ ၊ …………………."  (ပုိဒ္ေရ-၄၅)

အထက္ပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တြင္လည္း "ျမဳိ ့ဝန္ ျမဳိ ့ကြပ္"ဟု ေတြ ့ၾကရသည္။ဆရာေတာ္ၾကီးက"ျမဳိ့ကြပ္ဟူသည္
လည္း ျမဳိ ့ဝန္ပင္"ဟု ရွင္းျပေတာ္မူ၏။ ေရွးနည္းအတုိင္း ျမဳိ ့ဝန္ႏွင့္ ျမဳိ ့ကြပ္ဟူသည္ ေစာ္ဘြားေစာ္ကန္က့ဲသုိ ့
ယွဥ္ဖက္အမည္မွ်သာျဖစ္သည္ဟုလည္း ၾကံဆေသာ္ မလြဲတန္ရာဟု ယူဆပါ၏။

၂။
"ဟူးရားတတ္စြာ ၊ ဆရာပါေမာက္
ရာ့ရွစ္ေယာက္တုိ ့၊ မေဘာက္ျဖဴစင္
ဆင္ယင္တန္းဆာ ၊ မုိးျဗဟၼာသုိ ့"……….. (ပုိဒ္ေရ- ၄၉)

ဆရာေတာ္ၾကီး၏ရွင္းလင္းခ်က္သုိ ့မသြားခင္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ကုိ ၾကည့္မိပါသည္။ ယင္းအဘိဓာန္က "ဟူးရား"ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 1. Astrology. 2. soothsayer; astrologer. ဟု ၂ မ်ဳိးျပသည္။ မူရင္းပုဒ္မွာ
သကၠတဘာသာ"ေဟာရာ"မွ လာသည္ဟု ဆုိထားသည္။
ဟူးရား-ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
"ဟူးရား-ဟူသည္ ေဗဒင္ဆုိလုိသည္။ ၄င္းဟူးရားဟူသည္လည္း ေဟာရာ-သဒၵါ၊ ၄င္း ေဟာရာ-ဟူသည္လည္း အေဟာရတၱိ-သဒၵါ၊ ေန ့ညဥ့္အခါတည္း။ ေန ့ညဥ့္အခါကာလတုိ ့ကုိ ပုိင္းျခားေဟာေျပာေၾကာင္း
 ေဗဒင္အတတ္သည္ ဟူးရား-မည္သတည္း။"
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္အဆုိအရ "ေဟာရာ"ဟူသည္ သကၠတစကားလုံးျဖစ္သည္ဆုိပါစုိ ့။ ဆရာေတာ္ၾကီးက
နီးစပ္ရာပါဠိပုဒ္တခုႏွင့္ညီမွ်ျခင္းျပလုိက္သည္။ (သကၠတ-ေဟာရာ= ပါဠိ-အေဟာရတၱိ=ျမန္မာ-ေန ့ညဥ့္)ဟု ယွဥ္တြဲၾကည့္က လြယ္ကူပါလိမ့္မည္။

၃။
"အုန္းၾကံပင္ႏွင့္ ၊ ညြန္ ့ရွင္ငွက္ေပ်ာ
သာျပန္ ့ေျပာေအာင္ ၊ ရႈေမာစုိက္လွ်င္း
မ႑ပ္တြင္းဝယ္ ၊ ႏုကင္းဖူးငုံ
ပြင့္အမုံတိ ၊ ပန္းစုံသီးမ်ဳိး
ညႊတ္ညႊတ္ျဖဳိးမွ် ၊ ………."  (ပုိဒ္ေရ-၅၄)

"အမုံ"ဟူသည္ ယေန ့ေခတ္တြင္ အသုံးနည္းေသာ စကားလုံးျဖစ္သြားျပီ။ အမုံ-ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Bud ေခၚသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးက အမုံ-ကုိ "အမုံ-ဟူသည္ အငုံပြင့္လုဆဲကုိ ဆုိသည္"ဟု ရွင္းျပထား၏။

(ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။)
အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂ဝ၁၂

 Thursday, September 27, 2012

လီနတၳဒီပနီႏွင့္ ျမန္မာစကား၊ သမုိင္းအခင္းအက်င္း- ၁၁။
မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္ကုိ ၁၉ဝ၇ မွာ ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေတာ့ ၊ အဓိပၸါယ္အဖြင့္က်မ္း လီနတၳဒီပနီ ပူးတြဲပါဝင္သည္။
"ဤမဃေဒဝလကၤာႏႈိက္  မဂဓဘာသာ သကၠဋဘာသာမ်ားကုိ မဆုိခ်န္ထား ဇာတ္ဝတၳဳတုိ ့ႏွင့္ ေပါရာဏစကား ခြဲထားပင့္ရစ္မ်ား မထင္မရွား ကြယ္ငုပ္ေသာ အဓိပၸါယ္အနက္တုိ ့ကုိ ထင္ရွားသိလြယ္ရုံ အက်ဥ္းမွ် လီနတၳဒီပနီ
ကုိ ေရးလုိက္ဦးအ့ံ……" ဟု နိဒါန္းခ်ီထားသည္။

၂။
"တက်ိပ္ခုနစ္ ၊ မဟာရာဇ္တုိ ့
အႏွစ္ရွည္ၾကာ ၊ ဘုန္းေရာင္ျဖာ၍"  (ပုိဒ္ေရ-၂၈)
ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္တြင္ "နစ္ ႏွင့္ ႏွစ္"ကုိ ခြဲထားဟု ျပဆုိထားသည္။ "ေရွ  ့န သက္သက္ ၊ ေနာက္ဟထုိး။ ယခုအခါ "ခုႏွစ္"ဟု ဟထုိးသံေျပာဆုိေရးမွတ္ၾကသည္ကား ဘာသာမလိမၼာသူတုိ ့တည္း" ဟု ရွင္းျပထား၏။
ဂဏန္း ၇ (Seven) ကုိ ဆုိလုိက နသက္သက္ျဖင့္ "ခုနစ္"ဟု ေျပာရသည္။ ယခုႏွစ္၊ ဒီႏွစ္ (This year) ကုိ 
ဆုိလိုက "ခုႏွစ္"ဟု နငယ္မွာ ဟထုိးထည့္ျပီး ေျပာရေၾကာင္း ရွင္းျပထား၏။

၃။
"ဝိေဒဟတုိင္း ၊ ေရွးသမုိင္းႏွင့္
ကသုိဏ္းပမာ ၊ ေျမမ်က္ႏွာတြင္" (ပုိဒ္ေရ-၃ဝ)
ဤအပုိဒ္တြင္ပါဝင္သည့္ "သမုိင္း" ေဝါဟာရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အျခားေဝါဟာရတုိ ့ကုိ ရွင္းျပထား၏။ေအာက္
တြင္ရႈပါ…။

သမုိင္းဟူသည္

သမုိင္းဟူသည္ အဆုိးအေကာင္း အေၾကာင္းျခင္းရာ အ႒ုပၸတၱိျဖစ္ပ်က္ပုံမ်ားကုိ အစဥ္အစီမွတ္သားထားျခင္းျဖစ္
ေသာနိဒါန္းပင္တည္း။

ေက်ာက္စာ၊ သံပုိင္း၊

၄င္းသမုိင္းနိဒါန္းစာတန္းကုိပင္ အခုိင္အခ့ံေက်ာက္ျပားသံျပားထက္ ေရးထားအပ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္စာဟူ၍
၄င္း၊ သံပုိင္းဟူ၍၄င္း ေခၚေဝၚကုန္၏။

ေမာ္ကြန္း၊ ဥဒါန္း၊ လိပ္ကမၸည္း

အရွည္အၾကာ၊ ထင္ရွားျပန္ ့ႏွံ ့ေအာင္ ေရးသားတင္ထားအပ္ေသာေၾကာင့္ ေမာ္ကြန္းဟူ၍လည္း ေခၚေဝၚကုန္၏။
အစဥ္ရွည္ၾကာေျပာပစရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ဥဒါန္းဟူ၍ ေခၚေဝၚကုန္၏။
အကၡရာတုိ ့ျဖင့္ေရးထုအပ္ေသာေၾကာင့္လည္း လိပ္ကမၸည္းဟူ၍ ေခၚေဝၚကုန္၏။

အေခၚသာကြဲ၊ သေဘာခ်င္းေတာ့တူ

ဤသမုိင္း၊နိဒါန္း၊စာတန္း၊ ေက်ာက္စာ၊သံပုိင္း၊ ေမာ္ကြန္း၊ ဥဒါန္း၊လိပ္ကမၸည္းဟူသည္ကား အဓိပၸါယ္သေဘာအရ အတူတူတုိ ့ခ်ည္း၊ မထူးမကြဲလွသည္သာဟူ၍ မွတ္ရာ၏။

ကာလအားျဖင့္ခြဲျခား

ဘုရားသမုိင္းဟူသည္ အနာဂတ္၌ ျဖစ္၏။ (အနာဂတဝင္က်မ္းမ်ဳိး၊ ဗ်ာဒိတ္ထားခ်က္မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပုံရသည္။)
ထုိထုိရာဇဝင္ေက်ာက္စာသမုိင္းစသည္ကား အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္တုိ ့၌ျဖစ္၏။ ထုိထုိရာဇဝင္ေက်ာက္စာသမုိင္း
လကၤာေမာ္ကြန္းေဟာင္းစသည္၌ ထင္ရွားကုန္၏။

ဤေဖာ္ျပခ့ဲျပီးသမွ်တုိ ့ကား မန္လည္ဆရာေတာ္၏ လီနတၳဒီပနီမွ မူရင္းအတုိင္းေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္၏။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၂၈၊၂ဝ၁၂

Saturday, September 8, 2012

ေသတဝစၦ မွသည္ မိနရုကၡသုိ ့ရွာပုံေတာ္၁။

ဝိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ၊ ဒုတိယအုပ္၊ ပဋိပဒါဉာဏဒႆနဝိသုဒၶိအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါဝါက်တခုပါဝင္၏။
"ယထာ နေဠာ အသာေရာ နိႆာေရာ သာရာပဂေတာ။ ယထာ ဧရေ႑ာ။ ယထာ ဥဒုမၺေရာ။  ယထာ ေသတဝေစၦာ။ ယထာ ပါဠိဘဒၵေကာ။ ယထာ ေဖဏပိေ႑ာ။ ယထာ ဥဒကပုဗၺဳဠံ။  ယထာ မရီစိ။ ယထာ ကဒလိကၡေႏၶာ။ ယထာ မာယာ သာရာ နိႆာရာ သာရာပဂတာ, ဧဝေမဝ ရူပံ။ ပ။ ဇရာမရဏံ အသာရံ နိႆာရံ သာရာပဂတံ နိစၥသာရသာေရန ဝါ ။ပ။ အဝိပရိဏာမဓေမၼန ဝါတိ " ဟူေသာ ဝါက်ပင္ျဖစ္သည္။ 
အ႒ကထာဆရာ၏ကုိယ္ပုိင္ေရးသားခ်က္ပါဠိမဟုတ္ဘဲ စူဠနိေဒၵသပါဠိေတာ္၊ ပါရာယနဝဂၢနိေဒၵသ၊
 ေမာဃရာဇလုလင္အေမးကုိ ေျဖဆုိေတာ္မူသည့္ပါဠိမွ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဝိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ၏ကုိးကားပါဠိျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

၂။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝိသုဒၶိမဂ္ပါဠိကုိ က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္၏ ျမန္မာဝိသုဒၶမဂၢ႒ကထာ ၃၊၄၄၃။ တြင္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း
ျမန္မာျပန္ဆုိထားေပသည္။

"က်ဴပင္သည္ အႏွစ္မရွိ ၊အႏွစ္မ့ဲသည္၊ အႏွစ္မွကင္းသည္ျဖစ္သက့ဲသုိ ့၄င္း၊ ၾကက္ဆူပင္သည္ အႏွစ္မွကင္းသက့ဲသုိ ့၄င္း၊ ေရသဖန္းပင္သည္ အႏွစ္မွကင္းသက့ဲသုိ ့၄င္း၊ ေရခံတက္ျဖဴပင္ -ဝါ- ေၾကာက္မီးကူပင္သည္ အႏွစ္မွကင္းသက့ဲသုိ ့၄င္း၊ ေပါက္ပင္သည္၊ ေရျမဳပ္စုိင္သည္၊ ေရပြက္သည္၊ တံလွပ္သည္၊ ငွက္ေပ်ာတုံးသည္၊ မ်က္လွည့္သမားျပအပ္ေသာ ဝတၳဳသည္ အႏွစ္မဟုတ္၊ အႏွစ္မ့ဲသည္၊ အႏွစ္မွကင္းသည္ျဖစ္သက့ဲသုိ ့၄င္း ၊ ထုိ ့အတူ ရုပ္သည္ ……(လ) ဇရာမရဏသည္ နိစၥသာရဟူေသာ အႏွစ္ျဖင့္၄င္း၊ ………(လ) အဝိပရိဏာမအျဖစ္ျဖင့္၄င္း၊ အႏွစ္မဟုတ္၊ အႏွစ္မရွိ ၊ အႏွစ္မွကင္း၏၊ ဤသုိ ့သိမ္းဆည္းအပ္၏"

၃။

မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္ ၄၊ ၁၃၁။ တြင္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျမန္မာျပန္ဆုိထား၏။
"ဥပမာအားျဖင့္ က်ဴသည္ အႏွစ္မဟုတ္ အႏွစ္မရွိ အႏွစ္ကင္းသက့ဲသုိ ့၄င္း၊ ၾကက္ဆူသည္၊ ေရသဖန္းသည္၊
 ေရခတက္ျဖဴသည္၊ ေပါက္ပင္သည္၊ ေရျမွပ္စုိင္သည္၊ ေရပြက္သည္၊ တံလွပ္သည္၊ ငွက္ေပ်ာတုံးသည္၊ မ်က္လွည့္
(ျပအပ္ေသာအရာ)သည္ အႏွစ္မဟုတ္ အႏွစ္မရွိ အႏွစ္ကင္းသက့ဲသုိ ့၄င္း ဤအတူပင္ ရုပ္သည္ ။ပ။အုိျခင္းေသ
ျခင္းသည္ ျမဲေသာ အႏွစ္ဟူေသာအႏွစ္အားျဖင့္၄င္း။ ပ။ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာအားျဖင့္၄င္း အႏွစ္မဟုတ္ အႏွစ္မရွိ အႏွစ္ကင္း၏ဟု သိမ္းဆည္းအပ္၏"

၄။

ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္က်မ္း ၂ ေစာင္အရ ပါဠိဝါက်ပါ "ေသတဝေစၦာ"ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ (က) ေရခံတက္ျဖဴပင္ (ေရခတက္ျဖဴပင္-ဟုလည္း စာလုံးေပါင္းသည္။) (ခ) ေၾကာက္မီးကူပင္-ဟု ဘာသာျပန္ဆုိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါ၏။
စူဠိနိေဒၵသအ႒ကထာက "ေသတဝေစၦာ"ကုိ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းမျပဳပါ။ မုိးထိမူ၊ စူဠနိေဒၵသပါဠိေတာ္နိႆ
ယတြင္ "ေသတဝေစၦာ၊ ႏြယ္ျဖဴပင္သည္"သည္ အနက္ျမန္မာျပန္ထားသည္ကုိ ေတြ ့ရပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေသတဝေစၦာ-ကုိ ျမန္မာဘာသာအနက္ ၃ မ်ဳိးယူဆေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း ၂ ေစာင္ဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဖေမာင္တင္ႏွင့္ ဘိကၡဳဉာဏေမာဠိတုိ ့က
လည္း အကၡရာဖလွယ္၍ “a setavaccha tree” ဟုတညီတည္း ဆုိၾက၏။ (The Path of Purity,P 800 & The Path of Purification, P 764)

၅။

ဦးဟုတ္စိန္၏ ပဒတၳမဥၨဴသာပါဠိ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္….
ေသတ-ဝရဏ (ပ) ခတက္ျဖဴ
ေသတ-ဝရဏ-ပုပၹ(န) ခတက္ျဖဴပြင့္--ဟု ျပဆုိထားသည္။ ဝိနယသဂၤဟ႒ကထာ၊ ကာလိကဝိနိစ ၦယကထာ ႏွင့္ ပါစိတ္႒ကထာ၊ ဝိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္အဖြင့္တုိ ့တြင္ ယာဝကာလိကစာရင္းဝင္သစ္ရြက္တုိ ့၏အမည္မ်ားကုိ
ျပဆုိထားေလသည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ "ေသတဝရဏ= ခတက္ျဖဴပင္"၏အရြက္လည္း ပါဝင္သည္။ ဆရာၾကီးဦးဟုတ္စိန္သည္ ေသတဝရဏ-ေဝါဟာရကုိ ယင္းအ႒ကထာတုိ ့မွ ေတြ ့ရွိဟန္တူသည္။
The Pali- English Dictionary တြင္ Seta (ေသတ) ပုဒ္ကုိ ပုပၹ (Puppha) =White flowered,” Name of a tree (Vitex Trifolia) ဟုလည္းေကာင္း၊ ေသတ-ပုဒ္ကုိ ဝါရိ ၊ဝါရိသ-ပုဒ္မ်ားႏွင့္တြဲ၍ Names of plants or trees ဟု ျပဆုိထားေလသည္။

၆။

ဝိသုဒၶိမဂ္မဟာဋီကာ (၂၊၄၅၇။) တြင္ ေသတဝစၦ၏ အနက္ကုိ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ဖြင့္ဆုိ၏။
"ေသတဝေစ ၦာတိ ေသတဝရုဏေကာ။ "မိနရုေကၡာ"တိပိ ဝဒႏိ ၱ။"
ေသတဝေစ ၦာတိ၊ ေသတဝစၦဟူသည္ကား။ ေသတဝရုဏေကာ၊ ေရခတက္ျဖဴပင္တည္း။ မိနရုေကၡာတိ၊ မိန္ပင္ဟူ၍လည္း။ ဝဒႏိ ၱ၊ ဆုိကုန္၏။ (မဟာစည္ဆရာေတာ္၊ ဝိသုဒၶိမဂ္မဟာဋီကာနိႆယ၊၄၊)
ေသတဝစၦ၊ ေသတဝရဏ၊ ေသတဝရုဏက-ကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆရာအမ်ားစုက "ခတက္ျဖဴပင္ (သုိ ့မဟုတ္) ေရခတက္ျဖဴပင္"ဟု ဘာသာျပန္ၾကျပီး "ႏြယ္ျဖဴပင္"ဟု ဆရာတပါးကသာ ဘာသာျပန္သည္ကုိ
 ေတြ ့ရပါ၏။
မဟာစည္ဆရာေတာ္က မိနရုကၡ-ကုိ မိန္ပင္ဟု ဘာသာျပန္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာဋီကာနိႆယေအာက္ေျခ
မွတ္ခ်က္တြင္………"ဤပုဒ္၏အနက္ကုိျမန္မာျပန္ထားေသာ ေရွးက်မ္းေဟာင္းတုိ ့ကုိ မေတြ ့ရေသး။ သုိ ့ျဖစ္၍ မိနရာသီပုဒ္ကုိ မိန္ရာသီဟုျပန္သက့ဲသုိ ့ ဤ၌လည္း မိန-ပုဒ္ကုိ မိန္ဟု ပါဠိပ်က္အားျဖင့္ျပန္ထားသည္"…ဟု
ရွင္းျပေလသည္။  မိနရုကၡ-ကုိ မိန္ပင္ဟု ပါဠိပ်က္ၾကံဆ၍ ျမန္မာျပန္ရျခင္းကား မရွိသုံးအေနသေဘာထားကာ လုပ္ေဆာင္ရေသာအရာျဖစ္ေလသည္။ သုိ ့ျဖစ္ေလရာ မိနရုကၡ-ႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ ျမန္မာေဝါဟာရအပင္ကုိ ရွာေဖြ
ရေပမည္။

၇။

မိနရုကၡ-ေဝါဟာရအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ျမန္မာေဝါဟာရကုိ က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္၏ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္တြင္ သဲလြန္စအျဖစ္ေတြ ့ခ့ဲရသည္။ ယင္းကား "ေရခံတက္ျဖဴပင္ -ဝါ-ေၾကာက္မီးကူပင္"ဟူေသာ အဆုိပင္တည္း။
တဖန္ မဟာဝိသုဒၶါရာမဆရာေတာ္၏ ပရမတၳသရူပေဘဒနီ၊ ၂၊ ၅၉၂ တြင္ "ေသတဝေစၦာ၊ ေရခတက္ျဖဴပင္သည္
၄င္း။ ဝါ။ ေၾကာင္မီးကူပင္သည္၄င္း" ဟု အနက္ျပန္ဆုိကာ ဝိသုဒၶိမဂ္မဟာဋီကာစကား (၂၊၄၅၇။) ကုိ သာဓက ထုတ္ေဆာင္ထားေလသည္။ ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္တြင္လည္း "ေၾကာင္မီးကူပင္= ေဆးဖက္ဝင္အပင္တမ်ဳိး။
ၾကက္တူေရြးပန္းပင္ကုိလည္း ေခၚေသးသည္။"ဟု ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ မဟာဝိသုဒၶါရုံဆရာေတာ္၏အလုိေတာ္
မွာ "မိနရုကၡ-ဟူသည္ မိန္ပင္မဟုတ္၊ ေၾကာင္မီးကူပင္"သာျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာစာအဖြဲ ့ထုတ္ ျမန္မာအဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္ "ေၾကာင္ျမီးတူ= butterfly bush. Buddeleia asiatica" ဟုသာေတြ ့ရသည္။ ေၾကာက္မီးကူ ႏွင့္ ေၾကာင္မီးကူကုိကား မေတြ ့ရေခ်။
ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ေသဖာလိကာ= ဆိတ္ဖလူးပင္-ဟုျပသည့္ေနရာတြင္ "ေၾကာင္မီးကူပင္ (Vitex Negundo)ဟု ေၾကာင္မီးကူပင္ကုိ ရုကၡေဗဒအေခၚႏွင့္တကြျပဆုိထားပါ၏။ ယင္းရုကၡေဗဒအမည္ျဖင့္ အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရာ အဂၤလိပ္အေခၚ Five-leaved chaste tree; Horseshoe vitex; Chinese chaste tree ဟု ေတြ ့ရသည္။ http://en.wikipedia.org/wiki/Vitex_negundo
ရုကၡေဗဒပညာရွင္၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာစာေပပညာရွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္ မိနရုကၡ-ဟူသည္ ေၾကာင္မီးကူပင္ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ အေျဖရွာသင့္ပါသည္။ မိနရုကၡ-မိန္ပင္ဟုသာ မွတ္ျပီး ေက်နပ္မေနသင့္ေတာ့ပါ......။

အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂ဝ၁၂