Total Pageviews

Tuesday, January 31, 2012

တိဟိတ္လူသားထြန္းကားေရး-၂ (ေနာက္ဆက္တြဲ


တိဟိတ္လူသားအပါအဝင္ ဒြိဟိတ္၊ သုဂတိအဟိတ္လူသားအေၾကာင္းစာတပုဒ္ေရးျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္ေရးစရာ
ေပၚလာျပန္သည္။ တိဟိတ္၊ ဒြိဟိတ္၊ အဟိတ္စကားလုံးဖြင့္ဆုိခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိလာေသာေၾကာင့္
ထပ္မံတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြင့္ဆုိသူမွာ ေတာင္တြင္းၾကီး၊ နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒(လူေသလူ
ျဖစ္ဝါဒီေခါင္းေဆာင္)ျဖစ္ပါသည္။

ကေလာင္အမည္"သုဒၶ" အမည္ခံ စာေရးသူက ပ်ဴႏုိင္ငံ (http://www.pyustate.com/2011/07/blog-post_8862.html
မွာ နတ္မွီေတာရသုိ ့သြားျခင္း အမည္ရွိေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးသားတင္ျပသည္ကုိ ဖတ္ခ့ဲဖူး၏။
(facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပ်ဴႏုိင္ငံပ့ဲကုိင္မႈးကုိေအာင္က ေနာက္ပုိင္းထုတ္ေျပာ၏)
သူ၏ေဆာင္းပါးကုိ ဆရာပါရဂူ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္စကားရပ္တုိ ့ျဖင့္ အစျပဳလုိက္၏။
            "ရွင္ဥကၠ႒သည္ သူ၏အျမင္သစ္အေတြးသစ္မ်ားပါသည့္ စာအုပ္စာတန္းမ်ဳိးစုံကုိ ေရးသား၏။ ထုိအခါ
            တုိင္းျပည္တြင္ ဂယက္ထသြားေလ၏။ အေဟာင္းသမားမ်ား၏ဝုိင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံရ၏။ ေတာ္လွန္ေသာ
            အေတြးရွင္တုိ ့သည္ ေခတ္တေခတ္တြင္ ဝုိင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ေနာင္တေခတ္၏အပူေဇာ္ခံရ
            တတ္ေလသည္။ ေခတ္တေခတ္၏"ခ်ဥ္ဖတ္"ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေနာက္တေခတ္၏ "နတ္ေဒဝတာ"ျဖစ္ရ
            တတ္ေလသည္။"

စာေရးဆရာပါရဂူသည္ ရွင္ဥကၠ႒ကုိ ေတာင္တြင္းၾကီး၏ ဂႏၳဝင္ေျမာက္ရွင္တပါးအျဖစ္တင္စားကာ ေရွးအရင္က
ေျပာဆုိခ့ဲၾကေသာ "ေပေလးပင္ ရွင္ေလးပါး" ကုိ "ေပေလးပင္ ရွင္ငါးပါး"ဟု ေျပာင္းလဲေရးသားခ့ဲေလသည္။
ဤအေၾကာင္းကုိ မိမိ၏ဆရာတပါးက ေျပာျပခ့ဲဖူးပါသည္။

သုဒၶ၏ေဆာင္းပါးပါ ရွင္ဥကၠ႒ေရးသားျပဳစုခ့ဲေသာစာအုပ္အေရအတြက္မွာ ၃၆  အုပ္ျဖစ္၏။ ဆရာပါအေျပာအရ
အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားစြာပါရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ယင္းစာအုပ္မ်ားမွာ ယေန့ေခတ္တြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈရန္ အင္မတန္ခက္ခဲသြားပါျပီ။ လူေသလူျဖစ္၊ ဗုဒၶစာခၽြန္ေတာ္၊ အသင္လူသား ဘာမွားေနသလဲ၊ ကပၸျပႆနာ တုိ ့ကုိ ဆရာသမားမ်ား၏စာအုပ္ပုံမွာ ျမင္ဖူး၊ ဖတ္ဖူးသည္။ အျခားစာအုပ္မ်ားကုိေတာ့ မျမင္ဖူး၊ မဖတ္ဖူးပါ။ ေနာင္တြင္ 
လူေသလူျဖစ္ဝိနိစၦ-ယက်မ္းၾကီးထြက္လာေတာ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ရဖူးသည္။ ယခုလည္း တိဟိတ္စသည္အဖြင့္ကုိယင္းစာအုပ္ၾကီးမွပင္ ေတြ ့ခ့ဲရသည္။

ရွင္ဥကၠ႒၏ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ရႈစားၾကည့္ပါ။

(က) အဟိတ္= ဒီေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားကုိမွ မလုပ္ရမေနႏုိင္ပါဘူးဆုိတ့ဲအမ်ဳိးက အဟိတ္အစစ္ပဲ။
(ခ) ဒြိဟိတ္= ဒီတရားစု ငါလုပ္ေနရတာ တကယ္ေတာ့ သံသရာလည္တ့ဲ ဝဋ္တရားေတြ ငါလုပ္ေနရပါကလားလုိ ့ 
သိသိၾကီးန့ဲ မလႊဲသာလုိ ့ လုပ္ေနရရင္ ဒြိဟိတ္။
(ဂ) တိဟိတ္= ဒီေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားေတြဟာ ငါ့အဖုိ ့လဲ အက်ဳိးတကယ္မရွိဘူး၊ လူမ်ားအဖုိ ့လဲ
ငါ့ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲ ကုိယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ကုန္ၾကရတယ္၊ ဒါေတြ ငါမလုပ္ေတာ့ပါဘူးလုိ ့ဆုံးျဖတ္တတ္ရင္
တိဟိတ္ပဲ။
(အတြဲ-၁၊ အမွတ္ -၅၊ သစၥာဓမၼစာေစာင္စာမ်က္ႏွာ-၁ဝ၊ ဦးဥကၠ႒ေဟာေသာတရားမွ။)

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ား၏ဖြင့္ဆုိခ်က္အက်ဥ္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္၏။
(က) (သုဂတိ)အဟိတ္= (သုဂတိဘဝမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုဂတိ) ေကာင္းေသာဟိတ္မ်ား (အေလာဘ၊အေဒါ
သ၊အေမာဟ)မ်ားကင္းမ့ဲေနေသာေၾကာင့္ အဟိတ္။
(ခ) ဒိြဟိတ္= ေကာင္းဟိတ္ ၂ ပါး (အေလာဘ၊ အေဒါသ)သာရွိေသာေၾကာင့္ ဒိြဟိတ္။
(ဂ) တိဟိတ္= ေကာင္းဟိတ္  ၃ ပါး (အေလာဘ၊အေဒါသ၊ အေမာဟ) တုိ ့စုံညီပါရွိေသာေၾကာင့္ တိဟိတ္။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္းစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၁၈ တြင္ ရွင္ဥကၠ႒ကုိ မဟာစည္ဆရာ
ေတာ္ မွတ္ခ်က္ေပးပုံအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
           
            "ဦးဥကၠ႒ကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္က "မဟုတ္တာေတြပဲ ရွာေျပာတတ္တယ္"လုိ ့ေျပာသလုိျဖစ္တယ္"

ရွင္ဥကၠ႒၏ တိဟိတ္စေသာစကားလုံးအဖြင့္မ်ားသည္ မဟုတ္တာေတြပဲရွာေျပာတတ္ေသာ အျမင္သစ္၊ အေတြး
သစ္တုိ ့သာ ျဖစ္ေန၏။ ဦးဥကၠ႒ေတာ္သည္၊ ထက္ျမက္သည္ဆုိတာကုိ မိမိအျငင္းမပြား၊ လက္ခံသည္။ သုိ ့ေသာ္ ေတာ္သူထက္ျမက္သူတဦးအေနျဖင့္ ကုိယ့္လမ္းကုိယ့္မထြင္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚ ႏွင့္ စာေပတုိ ့ကုိ 
တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ ဘာအတြက္ၾကဳိးစားရသနည္း၊ ဒီလုိလုပ္ျခင္းအတြက္သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲဆုိတာ
ကုိေတာ့ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရမွာ ျဖစ္သည္။  ဗုဒၶစာေပလာ ေဝါဟာရတုိ ့ကုိမူရင္းဖြင့္ဆုိခ်က္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲကုိယ္လုိရာကုိယ္
ေျပာခ်င္သူတုိ့အတြက္ ရွင္ဥကၠ႒၏ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ "နတ္ေဒဝတာ၏နတ္သုဒၶါ"ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶသာသနာ
ေတာ္ကုိမူရင္းအတုိင္းထိန္းသိမ္းလုိသူတုိ့အတြက္မူ"ခ်ဥ္ဖတ္၊အန္ဖတ္"ျဖစ္ရသည္မွာအထူးအဆန္းမဟုတ္ပါေခ်-----။

အမရဒီပ
၁-၃ဝ-၂ဝ၁၂





Sunday, January 29, 2012

တိဟိတ္လူသားထြန္းကားေရး


 တိဟိတ္လူသားထြန္းကားေရး

"ဘဝတဖန္၊ ျဖစ္တုံျပန္လည္း
 ေလးတန္အပါယ္၊ ရွစ္သြယ္ရပ္ျပစ္
ကင္းတုံလစ္၍၊ ရွင္ခ်စ္ျမတ္စြာ
သာသနာလွ်င္၊ ေရာင္ဝါထိန္ဝင္း
လင္းရာတမူ၊ လူေကာင္းနတ္ေကာင္း
ဘဝေကာင္း၌၊ ညြတ္ေညာင္းသေႏၶ
တိဟိတ္ေန၍၊ ေဆြလယ္မ်ဳိးလယ္
တန္ခုိးၾကြယ္သည္၊ လ-ႏွယ္ထြန္းတင့္ပါေစေသာ္-------။ "

(လယ္တီဆရာေတာ္၏ ၇-ေန ့ဘုရားရွိခုိးလကၤာ၊ဆုေတာင္းခန္း)

"သာသနာ့ဝန္ထမ္းရဟန္းသာမေဏမ်ား ျမန္မာစာတတ္ေျမာက္ေရး" ေၾကြးေၾကာ္သံရည္မွန္းခ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက က်င္းပေပးသည့္ ပထမျပန္စာေမးပြဲမွာ အင္တုိက္အားတုိက္ 
လႊမ္းမုိးခ့ဲစဥ္ အေျချပဳမူလတန္းျပ႒ာန္းစာျမန္မာဘာသာ၊ ကဗ်ာပုိင္းအတြက္ လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ "သုံးလူ ့
ရွင္ပင္" အစခ်ီ ကဗ်ာမ်ားကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးေအာ္ဟစ္က်က္မွတ္ကာ စာလည္းေက်ေစ၊ ကုသုိလ္လည္းရေစ ႏွလုံး
ပုိက္၍ ဘုရားဝတ္တက္ခ်ိန္တုိင္း ဘုရားရွိခုိးစာအျဖစ္ ရြတ္ဆုိခ့ဲသည့္ ႏုႏုငယ္ငယ္ေန ့ရက္မ်ားကာလက "တိဟိတ္" 
စကားလုံးကုိ ခက္ဆစ္အဓိပၸါယ္ဘယ္လုိက်က္မွတ္ခ့ဲမိမွန္း ဘယ္လုိမွအမွတ္မထင္ပါေလေတာ့---။
ထုိႏွစ္အေျချပဳမူလတန္းေအာင္ျပီး အငယ္တန္းစာေတြတက္ရေတာ့ အငယ္တန္းျမန္မာစာ ကဗ်ာပုိင္းအတြက္
အရွင္မဟာရ႒သာရ၏ "ငါးဆူေရႊၾကာ"ဧကပုိဒ္ကဗ်ာက မိမိ၏ ဘုရားရွိခုိးစာျဖစ္လာခ့ဲျပန္ေတာ့၏။ ဘယ္လုိပင္ျဖစ္ေစ၊
တေန ့က တိဟိတ္အေၾကာင္းရွင္းျပဖုိ ့ၾကဳိးစားၾကည့္ရင္း လယ္တီဆရာေတာ္ကဗ်ာကုိ ျပန္လည္ရွာေဖြဖတ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ငယ္ငယ္ကထက္ ပုိမုိျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေနသည္ေတာ့ အမွန္ပင္--။
အပါယ္ ၄ ပါး၊ ရပ္ျပစ္ ၈ ပါး မွလြတ္သည့္ေနရာ၊ သာသနာထြန္းကားရာေနရာမွာ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶေနသူ လူေကာင္းနတ္ေကာင္းျဖစ္ရပါလုိ၏၊ ေဆြမ်ဳိးအလယ္ တန္ခုိးၾကြယ္၍ လစႏၵာႏွယ္ ရႊန္းရႊန္းဝင့္ဝင့္ထြန္းလင္းတင့္
တယ္သူျဖစ္ရပါလုိ၏----- ။
လူျဖစ္လွ်င္ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶစိတ္ျဖင့္ပဋိသေႏၶေနသူ ျဖစ္လုိသည္။ တိဟိတ္လူသားျဖစ္ဖုိ ့ဘာေၾကာင့္မ်ား အေလးတမူ ေတာင္းဆုယူေနရသနည္း---။
 
ဗုဒၶအဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္အရ လူသားတုိ ့၏ပဋိသေႏၶစိတ္မွာ ၃ မ်ဳိးရွိသည္။ တိဟိတ္၊ ဒြိဟိတ္၊ သုဂတိအဟိတ္
ပဋိသေႏၶစိတ္တုိ ့ျဖစ္သည္။  လူ ့အရည္အေသြးကုိလုိက္၍ ၃ မ်ဳိးခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။ အရည္အေသြး----။
ကင္မရာခ်င္းတူေစဦး၊ တရုတ္ျပည္လုပ္ကင္မရာႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္လုပ္ကင္မရာမတူ--။ အရည္အေသြးခ်င္းကြာသည္၊
တန္ဘုိးေစ်းခ်င္းလည္း ကြာသည္။ ထုိ ့နည္းတူ လူခ်င္းတူေစဦး၊ လူအရည္အေသြးခ်င္းကြာသည္။ အရည္အေသြး
သည္ပင္ ဟိတ္္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္းထဲမွ "ေဟတုပစၥေယာ"သည္ ေဟတု ေခၚ ဟိတ္ျဖစ္လာသည္။
ေဟတုပစၥေယာျမန္မာျပန္တြင္ "ေဟတုပစၥေယာ= ေရေသာက္ျမစ္လွ်င္ ကုိယ့္သစ္ပင္ကုိ စိမ္းရႊင္ညြန္ ့ေဝ စည္ပင္
ေစထ ေထာက္ပ့ံမသုိ ့တကြျဖစ္ဟန္ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကုိ---"စသည္ျဖင့္ က်က္ခ့ဲမွတ္ခ့ဲဖူးသည္။ အဓိကေျပာလုိသည္မွာ ေဟတုဟူသည္ ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္တူသည္ဟူေသာ ဥပမာေပးခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ေတြမွာ ေရေသာက္ျမစ္ရွိမွ ရွင္သန္ႏုိင္သည္။ လူမွာလည္း အရည္အေသြးရွိမွ ထြန္းေပါက္ႏုိင္သည္။ 
သစ္ပင္မွာ ေရေသာက္ျမစ္ကေန ေရယူျပီး ပင္စည္၊ အေခါက္၊ အရြက္၊ အပြင့္၊ အသီးတုိ ့ဆီ အစုိဓာတ္ေထာက္ပ့ံႏုိင္သည္။ လူအရည္အေသြးရွိသူမွသာ သက္ဆုိင္ရာမ်ား စုိေျပျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေထာက္ပ့ံႏုိင္သူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ပ႒ာန္းသေဘာအရ ဟိတ္ဆုိသည္မွာ ေကာင္းဟိတ္ (အေလာဘ၊အေဒါသ၊ အေမာဟ) ႏွင့္ မေကာင္းဟိတ္ (ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ေမာဟ) တုိ့ကုိ လႊမ္းျခဳံေျပာထားပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ လူသားအမ်ဳိးအစားကုိ ခြဲျခားျပရာမွာေတာ့
ေကာင္းဟိတ္အျပည့္အစုံပါ၊ မပါကုိ ၾကည့္ျပီးခြဲျခားေသာေၾကာင့္ မတူကြဲျပားမႈအနည္းငယ္ရွိပါသည္။ မေကာင္း
ဟိတ္ပါျခင္း၊မပါျခင္းကုိ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္ကုိ မေတြ ့ရပါ။
 
ေကာင္းဟိတ္ ၃ မ်ဳိးလုံးအျပည့္အစုံပါသူကုုိ "တိဟိတ္လူသား"ဟု ေခၚသည္။ သတၱဝါတုိ ့၏ပဋိသေႏၶစိတ္သည္ အက်ဳိးတရားအုပ္စုမွာ ပါဝင္သည္။ အက်ဳိးဆုိက အေၾကာင္းႏွင့္မကင္း---။ တိဟိတ္လူသားပဋိသေႏၶစိတ္၏အ
ေၾကာင္းမွာ အတိတ္ကုသုိလ္ကံျပဳစဥ္က အသိဉာဏ္ယွဥ္ျပီး ျပဳခ့ဲလွ်င္ အသိဉာဏ္အရည္အေသြးပါေသာ 
ပဋိသေႏၶစိတ္ကုိ ရသည္။ ထပ္ဆင့္ဆုိရလွ်င္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳေသာအခါ အသိဉာဏ္ပါက အသိဉာဏ္ပါေသာ 
ပဋိသေႏၶစိတ္ကုိ ရသည္။ ေကာင္းဟိတ္ ၃ ပါးမွာ ေနာက္ဆုံးအေမာဟသည္ ပညာ၊ ဉာဏ္ျဖစ္ေပရာ တိဟိတ္လူ
သားမွသာ ေကာင္းဟိတ္ ၃ ပါး အျပည့္အစုံပုိင္ဆုိင္သူ ျဖစ္ေပသည္။ ကုသုိလ္ျပဳစဥ္ အသိဉာဏ္ပါျခင္းဟူသည္
ကံႏွင့္ ကံအက်ဳိးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာအသိမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိသည္။ တိဟိတ္လူသားျဖစ္ျခင္း၏အက်ဳိး
ဆက္မွာ သမထအက်င့္ျဖစ္ေစ၊ ဝိပႆနာအက်င့္ျဖစ္ေစအားထုတ္က ပါရမီျပည့္လွ်င္ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္သူ
ျဖစ္ႏုိင္၏။

 
ေနာက္လူသားတမ်ဳိးမွာ "ဒြိဟိတ္လူသား"အမ်ဳိးအစားျဖစ္၏။ ပါဠိသခ်ၤာေဝါဟာရမွာ "ဧက= ၁၊ ဒြိ-ေဒြ= ၂၊ တိ=၃"  ဟု ဆုိလုိပါသည္။ ဒြိဟိတ္လူသား၏ ပဋိသေႏၶစိတ္မွာ အေလာဘႏွင့္ အေဒါသ ၂ မ်ဳိးသာ ပါေသာ အက်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေပသည္။ ကုသုိလ္ျပဳစဥ္က ကံ၊ ကံအက်ဳိးကုိနားလည္ျပီး ျပဳခ့ဲသူမဟုတ္ဘဲ "ျပီးေတာ့လဲ ျပီးတာပါပဲ" ဟုျဖစ္ေစ၊ "သူမ်ားလုပ္လုိ ့သာ လုိက္လုပ္ရတယ္၊ ဘာမွန္းမသိဘူး" သေဘာတရားကုိ အေျခခံကာ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသိဉာဏ္မပါသူျဖစ္သည္။ အသိဉာဏ္မပါသူဆုိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္၊ စာသင္ေသာ္လည္းဘြဲ ့မရႏုိင္၊ ပညာေရးမေကာင္းႏုိင္ဟု မဆုိလုိပါ။ ဒြိဟိတ္လူသည္ သမထ၊ ဝိပႆနာအက်င့္မ်ားၾကဳိးစားအားထုတ္ေသာ္လည္း
ေအာင္ျမင္မႈကုိ မရႏုိင္သူဟုသာ ဆုိလုိရင္းပါ---။ 
အသိဉာဏ္ကုိ အေျခခံျပီးအလုပ္မလုပ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ အသိဉာဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ ့ျဖဳိးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းတုိ ့အ
တြက္ စြမ္းရည္သတၱိမ်ား ကင္းမ့ဲေနသြားျခင္းျဖစ္၏။ ကုိယ္ေတြ ့တခုၾကဳံခ့ဲဖူးပါသည္။ ျမဳိ ့နယ္သံဃအဖြဲ ့တခုဆီသုိ ့ အထက္သံဃအဖြဲ ့အစည္းတခုမွ ေက်ာင္းပုိင္ဆုိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ခ်ေပးလုိက္ရာ
သက္ဆုိင္ျမဳိ ့နယ္က တရားဆုံးျဖတ္ေရးအတြက္ တရားသူၾကီးအဖြဲ ့(ဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့)ကုိ ဖြဲ ့စည္းေပးလုိက္၏။ ဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့တြင္ပါဝင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းကန္ဆုိင္ရာဝိနိစၦယျဖတ္ထုံးအေဟာင္းမ်ားကုိ ဖတ္ရႈသုံးသပ္
ေလ့လာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းဆုိင္ရာ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းတုိ ့ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ေသာ္လည္း
ေကာင္း စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိၾကဘဲ ရုံးတက္လာလွ်င္ ေဘာလုံးဂ်ာနယ္၊ သတင္းဂ်ာနယ္တထပ္ၾကီးပါလာျပီး ဖတ္ၾကေျပာၾကျငင္းခံုၾက၏။ တာဝန္ေပးထားသည့္ေက်ာင္းအမႈကိစၥအတြက္ ကူညီၾကပါဦး ေျပာေသာ္လည္း "ခက္တယ္၊ ေခါင္းရႈပ္တယ္"ဟုေျပာကာ ေရွာင္လႊဲေနၾက၏။ တဖြဲ ့လုံးက အင္တုိက္အားတုိက္မရွိသည့္အတြက္ 
တဦး ႏွစ္ဦးသာ ဒုိင္ခံတာဝန္ယူျပီး အမႈကိစၥအတြက္ ေရးသားဖတ္ရႈခ့ဲရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္၏သခၤန္းစာမွာ အေၾကာင္းအရာတခုကုိ ေခါင္းရႈပ္ခံျပီး မလုပ္ခ့ဲလွ်င္ ေနာင္လည္း ေခါင္းရႈပ္ခံကာ မလုပ္ခ်င္ေတာ့--။  စဥ္းစားရတာပင္ပန္းတယ္ထင္သူတုိ ့အတြက္ စဥ္းစားသည့္ အေလ့အက်င့္ကုိမရရွိႏုိင္ေတာ့ျပီဟု ဆုိလုိပါသည္။
ထုိနည္းတူ ဒြိဟိတ္တုိ ့သည္လည္း ဉာဏ္မပါဘဲအလုပ္လုပ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ဉာဏ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ဳိး
ကုိ မရႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေနာက္ဆုံးလူတမ်ဳိးကုိ "သုဂတိအဟိတ္လူသား"ဟုေခၚသည္။ ေဝါဟာရစကားကုိရွင္းရလွ်င္ လူဘုံႏွင့္ နတ္ျပည္၊
ျဗဟၼျပည္တုိ ့ကုိ "ေကာင္းေသာဘဝ"ဟု ဆုိလုိသည့္ "သုဂတိ"ဟု ပါဠိေဝါဟာရသုံးစြဲသည္။
"အဟိတ္"ဟူသည္ ေကာင္းဟိတ္ ၃ ပါးလုံးဝကင္းမ့ဲေနျခင္းဟုဆုိလုိသည္။
လူေတာ့လူ၊ သုိ့ေသာ္ လူအဆင့္အတန္းမရွိေသာ "လူစဥ္မမွီသူ" ဝမ္းတြင္းကန္း၊ ဝမ္းတြင္းအ၊ ဝမ္းတြင္းရူး၊ က်ပ္မျပည့္သူ၊စကားသံပီသစြာမထြက္ႏုိင္ဘဲအမွ်င္မျပတ္ေျပာသူ၊ စကားေျပာစဥ္ ပါးစပ္မွအရည္မ်ားစီးက်သူ၊ မည္မွ်သင္ျပေစကာမူ အရပ္မ်က္ႏွာကုိမခြဲျခားတတ္သူ၊ ေယာက်္ားအဂၤါ မိန္းမအဂၤါ ၂ မ်ဳိးလုံးပါသူ (ဥဘေတာဗ်ည္း) ၊
ေယာက်္ားအဂၤါမိန္းမအဂၤါ ၂ မ်ဳိးမပါသူ(နပုံးပ႑ဳက္)တုိ ့ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 
လွ်ဳိဝွက္ဆန္းၾကယ္ဝတၳဳေတြမွာေရးသားၾကသည့္ "လူေျခာက္ကေလး"သည္လည္း သုဂတိ
အဟိတ္အမ်ဳိးအစားလူျဖစ္ဖြယ္ရွိပါ၏။ သုဂတိအဟိတ္လူတုိ့သည္လည္း စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္တရားရႏုိင္ျခင္းမရွိပါေခ်--။

လူသားအမ်ဳိးအစား ၃ မ်ဳိးတြင္ တိဟိတ္လူသာ  လက္ရွိဘဝတြင္အားထုတ္က ပါရမီျပည့္လွ်င္စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္တရား
 ရႏုိင္သည္။ က်န္ ၂ မ်ဳိးကား လက္ရွိဘဝမွာ အားထုတ္ေသာ္လည္း မရႏုိင္ၾကပါ။ မိမိကုိယ္မိမိ တိဟိတ္လား၊
ဒြိဟိတ္လား ခြဲျခားၾကည့္ေရးမွာ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္ရေရးတရားကုိ အားထုတ္ၾကည့္မွသာသိႏုိင္ေပမည္။ ေခတ္စကား
ေျပာလွ်င္ "စမ္းၾကည့္"မွအေျဖထြက္ပါလိမ့္မည္။ ဒြိဟိတ္၊ သုဂတိအဟိတ္ျဖစ္ေနကလည္း စိတ္ဓာတ္မက်သင့္ပါ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဆင္၊ ျမင္း၊ႏြား၊ ေမ်ာက္၊စေသာ ဒုဂၢတိအဟိတ္အမ်ဳိးအစားဝင္ တိရစၦာန္ဘုံဘဝမွ
သည္ အဆင့္အတန္းမွီတိဟိတ္လူသားျဖစ္ေအာင္ မိမိကုိယ္မိမိတည္ေဆာက္ခ့ဲပုံကုိ အတုယူကာ လူအဆင့္အ
တန္းျမင့္မားလာေအာင္ ၾကဳိးစားႏုိင္ပါသည္။ မိမိ၏အေျခအေနကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္တဘဝျပီးတဘဝ ၾကဳိးစားတည္ေဆာက္ပါက တဆင့္ျပီးတဆင့္ျမင့္မားႏုိင္ပါသည္။ 

 
လူသားကမၻာလူသားဘဝအတြင္း လူျဖစ္ရုံ၊ လူမည္ကာမတၱမွ်ျဖင့္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ ့လူ ့ဘဝကုိ မရယူ
လုိၾကေပ--။ ထုိ ့ေၾကာင့္ပင္ လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီးက အဆင့္အတန္းမွီ"တိဟိတ္လူသား"ျဖစ္ေရးကုိ နည္းျပဆု
ေတာင္းစကားဆုိခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ "လူေကာင္းနတ္ေကာင္း၊ ဘဝေကာင္း၌၊ ညြတ္ေညာင္းသေႏၶ၊ တိဟိတ္ေန၍"
---------။ "လူေကာင္းနတ္ေကာင္း၊ ဘဝေကာင္း၌၊ ညြတ္ေညာင္းသေႏၶ၊ တိဟိတ္ေန၍"---------။ အထပ္ထပ္ရြတ္
ဆုိမိပါ၏။

"သုိ ့ေသာ္"ဟူေသာ စကားလုံးကေလးသုံးလုိပါေသး၏။အခ်ဳိ ့ကား"တိဟိတ္လူ"ျဖစ္၏၊ --သုိ ့ေသာ္--။
--သုိ ့ေသာ္ ဘာျဖစ္သလဲ-- စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ေဝးခ့ဲရသည္။ ထုိတိဟိတ္လူသားကား အေတာင္ ၂ဝ ဝတ္
မင္းေယာက်္ား အဇာတသတ္ဘုရင္ပင္ျဖစ္၏။  ေက်းဇူးရွင္ဖခမည္းေတာ္ကုိသတ္မိသည့္ "ပိတုဃာတကကံၾကီး"
ကုိ က်ဴးလြန္ျပီးေနာက္တြင္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္မွ "သာမညဖလသုတၱန္ေဒသနာ"ကုိ နာယူရ၏။ အေဖသတ္ကံၾကီး
မထုိက္ထားပါက ေဒသနာေတာ္အရွိန္ေၾကာင့္ အဇာတသတ္မင္း တထုိင္တည္းျဖင့္ေသာတာပန္အရိယာျဖစ္ႏုိင္
ေပသည္။သုိ ့ေသာ္ (ဤေနရာမွာလည္း သုိ ့ေသာ္--ကုိ သုံးရျပန္ျပီ။) အဖသတ္ကံၾကီးတားဆီးထားေသာေၾကာင့္ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္စခန္းဆုိက္ေရး ေဝးခ့ဲရသည္။  (တရားနာျပီးေနာက္ ေန ့ေရာညေရာအိပ္စက္မေပ်ာ္ျခင္းေပ်ာက္ကင္း
သည္။ ဤသာသနာေတာ္ကုိ ၾကည္ညဳိသူပုထုဇဥ္မ်ားအနက္ သဒၶါတရားအထက္ဆုံးသူျဖစ္ခ့ဲသည္။ အဝီစိငရဲၾကီး
အစား ေလာဟကုမၻီငရဲသုိ ့သာေရာက္ရသည္။ ငရဲမွလြတ္ျပီး ေနာင္တြင္ ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္ေပလိမ့္မည္။) 
 
"အဇာတသတ္မင္းသည္ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶေနေသာသူျဖစ္လ်က္ အေဆြခင္ပြန္းယုတ္ျဖစ္ေသာ
ေဒဝဒတ္ႏွင့္ေပါင္းမိေသာေၾကာင့္ "ပိတုဃာတက"ကံကုိျပဳမွား၍ ရွည္လ်ားစြာေသာ အဝီစိငရဲ၌ခံထုိက္သူျဖစ္
လ်က္ ဘုရားရတနာ၌အလြန္သဒၶါ၍ သာသနာကုိ ခ်ီးေျမွာက္ေပရကားအဝီစိအနီးအပါးျဖစ္ေသာ ေလာဟကုမၻီငရဲ
၌ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းခံ၍ လြတ္ျပီးလွ်င္ ေမေတၱယ်ဘုရားရွင္အၾကား၌ "ဝိဇိတာဝီ"မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္လ
တ့ံသတည္း"
 
(က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္၊ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း၊ ၆၃၃)
 
အဇာတသတ္မင္းၾကီး ငရဲမွလြတ္ျပီးေနာက္ ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္မည့္ဆုိေသာစကားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္၊
အမရပူရျမဳိ ့၊ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္က သီလကၡန္ဘာသာဋီကာ၊ ၃၊ ၂၇၅ တြင္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ေရး
သားေတာ္မူ၏။
            "အဇာတသတ္မင္းသည္ နဂုိကပင္ ပေစၥကေဗာဓိကုိ ရည္ရြယ္ထားသူတည္း၊ ေလာဟကုမၻီငရဲမွလြတ္ျပီး
ေသာအခါ ပါရမီျပည့္ေအာင္ထပ္၍ ျဖည့္ရလိမ့္မည္၊ ထုိပေစၥကဗုဒၶါအေလာင္းမ်ားသည္ နိယတအျဖစ္သုိ ့မေရာက္
ေသးလွ်င္ အၾကား၌ ဘုရားရွင္ႏွင့္ေတြ ့ေသာအခါ ပကတိသာဝကလည္း ျဖစ္ႏုိင္ၾက၏။"

တိဟိတ္လူသားတုိ ့သည္ အသိဉာဏ္ပါေသာ ေကာင္းမႈကုိျပဳခ့ဲေသာေၾကာင့္ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶစိတ္ျဖင့္ 
ဘဝစခ့ဲၾကသည္။ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္ရရန္လည္း နီးစပ္ၾကသည္။ ထုိစကားကုိအေျခခံေထာက္ဆၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိဘဝတြင္ ျပဳျပဳသမွ်ေသာေကာင္းမႈတုိ ့ကုိ အသိဉာဏ္ေရွ ့သြားေခါင္းေဆာင္ထားကာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
တိဟိတ္လူမ်ား ျဖစ္ေပၚထြန္းကားလာႏုိင္ေပသည္။ 
ယေန ့ကမၻာတြင္လည္း "ပညာေခတ္"ဆန္းသစ္ေနသည္။ ပညာေခတ္ကုိ အသိပညာစိတ္ဗီဇျဖင့္ သေႏၶတည္ခ့ဲျပီး 
အသိပညာၾကြယ္ဝသူတုိ ့သာ ဦးေဆာင္ၾကလ်က္ သက္ဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ကုိ စုိေျပျငိမ္းခ်မ္းသာယာေစလိမ့္မည္။

အမရဒီပ
၁-၂၉-၂ဝ၁၂





Saturday, January 28, 2012

ဘုရားထပနာ


ဘုရားထပနာ

            ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆုိင္ရာအႏုပညာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အကၽြမ္းတဝင္မရွိသူမ်ားစာရင္းျပဳစုၾကလွ်င္ မိမိ
ထိပ္ဆုံးက ျဖစ္မည္ထင္သည္။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူးအေတြးမ်ဳိးျဖင့္ အေလ့အလာေဝးခ့ဲသည္ဟု
အေၾကာင္းျပမည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေလ့လာရေကာင္းမွန္းမသိ၍သာ အေလ့အလာေဝးခ့ဲပါသည္။ မိမိတုိ ့ျဖတ္သန္း
ခ့ဲရေသာပထမျပန္ပညာေရးစနစ္တြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာအႏုပညာအေၾကာင္းမပါဝင္၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ပါ
ေစတီရုပ္ပုံေတာ္ၾကီးၾကည့္ျပီးမွ ေဟာဒါ ငွက္ေပ်ာဖူး၊ ေဟာဒါ ငွက္ျမတ္နား ေရးေရးကေလး သိလာသည္။ သူ ့အ
ေၾကာင္းႏွင့္သူရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသိ---မသိ--မသိျခင္းေတြမ်ားလြန္းေနေသးသည္။ ထားေတာ့--- ဘုရား
တည္မည္စီမံကိန္းအထေျမာက္လွ်င္ ျမနမာမႈပညာရွင္ႏွင့္ ပန္းရံဆရာကုိအားကုိးရုံတပါး အျခားလမ္းမျမင္---။

            ပညာရပ္ဆုိင္ရာအေခၚအေဝၚႏွင့္ မူလဇာစ္ျမစ္ကုိမသိေသာ္လည္း ေစတီပုထုိးဘုရားေဟာင္းေတြ ေပါလြန္းေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ "ထပနာတုိက္ေဖာက္သြားျပီ၊ ထပနာတုိက္အဖြင့္ခံရတယ္ "ဟူေသာ သတင္းၾကား
လွ်င္ကား ဘုရားထဲမွာ သုိေလွာင္ထားေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ စိန္၊ေက်ာက္တုိ ့လုိ တန္ဘုိးၾကီးပစၥည္းမ်ားကုိ အပါယ္မွာ စတိတ္ရႈိးသြားဆုိမည့္ ေမာင္မင္းၾကီးသားအလီဘာဘာသား၊ေျမးျမစ္တုိ ့ ခုိးယူသယ္ထုတ္သြားၾကျပီဆုိတာကုိ ငယ္ငယ္ကတည္းက သိခ့ဲပါသည္။  "ေၾသာ္--ထပနာ--ထပနာ "

            ျမန္မာတုိ ့အလွဴအတန္းရက္ေရာပုံကုိ ႏုိင္ငံျခားသားနားမလည္ႏုိင္ၾက--။  ဟုတ္သည္။ ေစတီထပနာထည့္ရန္အတြက္ လက္စြပ္၊ နားကပ္၊ လည္ဆြဲဘယက္ခၽြတ္လွဴသူတုိ ့ကုိ ျမင္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ခၽြတ္လွဴသနည္း ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ အသုံးအစြဲတခုခုစာရင္းျပသည္လည္းမဟုတ္၊ ဘုရားေစတီထဲက အခန္းတခုတည္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းထားဖုိ ့ရန္ေပးလွဴျခင္းကုိ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံျခားသားတုိ ့
နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ၾကျခင္းကုိ အထူးကုိယ္ခ်င္းစာမိပါ၏။  "ဘဝခ်င္းတူမွ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္သည္ "မဟုတ္လား။
ကုိယ္နားမလည္ႏုိင္သလုိ သူတုိ ့လည္းနားမလည္ႏုိင္--သုိ ့ေသာ္  မိမိတုိ ့က ထုံးတမ္းစဥ္လာတခုလုိျဖစ္ေနေတာ့ ျမင္ေနက်ျမင္ကြင္းျဖစ္သြားသည္။ ေမးခြန္းထုတ္ရေကာင္းမွန္းမသိခ့ဲ--။ ဟုိလူေတြက ထူးထူးဆန္းဆန္းျမင္တာနဲ ့
ေကာက္ေမးေတာ့မွ  "အဲ--ဟုတ္သားပဲ၊ သူတုိ ့မသိသလုိ ကုိယ္လည္းမသိ "မွန္း သိရေတာ့၏။ ခက္ေပစြ--။
            အေလာင္းေတာ္မင္းသိဒၶတ္အေနာမာျမစ္ေသာင္ကမ္းမွာ ရဟန္းျပဳေရးအတြက္ ဆံထုံးေတာ္ကုိ သံလ်က္ဓားျဖင့္ျဖတ္၍ မကုိဋ္ႏွင့္တကြေကာင္းကင္သုိ ့ပစ္တင္လုိက္သည္။
            "ငါသည္ဘုရားျဖစ္မည့္သူမွန္လွ်င္ မကုိဋ္ႏွင့္တကြဆံထုံးေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားဘိသ
က့ဲသုိ ့တည္ေစသား၊ ဘုရားျဖစ္မည့္သူမဟုတ္က ေျမျပင္သုိ ့ျပန္က်လာပါေစ "
            မကုိဋ္ႏွင့္တကြဆံထုံးေတာ္သည္ တယူဇနာျမင့္ေသာ ေကာင္းကင္၌တည္ေန၏။ သိၾကားမင္းသည္ မကုိဋ္ႏွင့္ဆံထုံးေတာ္တုိ ့ကုိ ေရႊပန္းေတာင္းျဖင့္ ထည့္ျပီး တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ ေစတီတည္၏။  "စူဠာမဏိ "ေစတီအမည္တြင္သည္။ ဤတြင္ စူဠာမဏိေစတီေတာ္၏ ထပနာပစၥည္းမွာ  "ဆံထုံးႏွင့္ မကုိဋ္ "ျဖစ္ေလသည္။
            သကၤန္း၊သပိတ္ပရိကၡရာတုိ ့ကုိ ဃဋိကာရျဗဟၼာမင္း ေပးလွဴလာသည္။ သကၤန္းကုိ စနစ္တက်ဝတ္ဆင္
ျပီးေနာက္ သကၤန္းဒကာျဗဟၼာက ဝတ္လဲေတ္ပုဆုိးကုိ ျပန္စြန္ ့သြားသည္။ သကၤန္းဒကာက ရဟန္းဝတ္သူထံမွ အဝတ္အစားျပန္စြန္ ့သည့္အေလ့အထ ဘုရားမျဖစ္ခင္ကတည္းက ရွိေနတာပဲဟု အေတြးဝင္မိေသး၏။ သုိ ့ေသာ္ ျဗဟၼာမင္းက အေလာင္းေတာ္၏ဝတ္လဲေတာ္ကုိ သူ ့ကုိယ္မွာဝတ္ဆင္ဖုိ ့ရန္မဟုတ္ပါ။ ဝတ္လဲေတာ္ပုဆုိးကုိ အကနိ႒ျဗဟၼာျပည္မွာ ေစတီတည္သည္။  "ဒုႆေစတီ "အမည္တြင္၏။  ဒုႆေစတီေတာ္၏ထပနာပစၥည္းမွာ  "ဝတ္လဲေတာ္ "ျဖစ္ေလသည္။
            တာဝတိ ံသာရွိေစတီေတာ္အျမင့္မွာ ၃ ယူဇနာျမင့္သည္။ ျဗဟၼာျပည္ရွိေစတီေတာ္အျမင့္မွာ ၁၂ ယူဇနာ
ျမင့္သည္။ တယူဇနာ ၈ မုိင္ညီမွ်ျခင္းထားျပီးတြက္စစ္ၾကည့္ေစလုိပါ၏။
            ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္ျမဳိ ့ရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ကကုသန္ဘုရား၏ ေတာင္ေဝွးေတာ္၊ ေကာဏဂုံဘုရား၏ေရစစ္ေတာ္၊ ကႆပဘုရား၏ ေရသႏုပ္ေတာ္ (ေရခ်ဳိးရာမွာ အသုံးျပဳေသာ သင္းပုိင္) ႏွင့္ ေဂါတမဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ ၈ ဆူ တုိ ့ကုိ ထပနာထားေၾကာင္း သိဖူးပါသည္။
            သည္ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ "ထပနာ"ပစၥည္းသည္ ဘုရား (သုိ ့မဟုတ္) ဘုရားေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာဝတၳဳတခုခုျဖစ္ေနသည္။ ေရႊျပား၊ေငြျပား၊ အုတ္ခြက္စသည္တုိ ့အေပၚ ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘ
ဝါ အစခ်ီဂါထာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပါဠိေတာ္တုိ ့လုိ အဆုံးအမေဒသနာျဖစ္ေနတတ္သည္။
            ေရွးပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ ့က "ဘုရားကုိ အုတ္ပုံကြယ္မေနေစနဲ ့"ဟု သတိေပးဆုံးမခ့ဲၾကသည္။ မသိသူတုိ ့က ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အုတ္ပုံၾကီးရွိခုိးေနၾကတယ္ ေျပာၾကတာလည္း အုတ္ပုံက သူတုိ ့ကုိ ကြယ္ေနပုံ
ေပၚသည္။ အုတ္ပုံအထဲမွာ ထည့္သြင္းထားေသာ ဗုဒၶ၏ဓာတ္ေတာ္မ်ား၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ား၊ အဆုံးအမမ်ားကုိ
အုတ္ပစၥည္းကာကြယ္ထားသည့္အတြက္မျမင္ရ၊ သုိ ့ေသာ္ရွိခုိးပူေဇာ္သည့္အခါ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္
ေစလုိေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆုံးမစကားထားခ့ဲဟန္ၾကဟန္တူသည္။ ေၾသာ္--ဟုတ္ေပျပီ၊ ဘုရားေစတီကုိ အရုိအေသေပးသည့္အခါ အျပင္ဖက္ရွိ ေရႊ၊ အသြင္အျပင္မွ်ေလာက္ႏွင့္ ရပ္မေနရ၊ ထပနာထားသည့္အရာ၊ ထုိအရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာျမတ္စြာဘုရား၏ဓမၼ၊ ဂုဏ္ေတာ္တုိ ့အထိ ေရာက္ေအာင္ရွိခုိးရပါမည္။
            သုိ ့ေသာ္ ေရွးလူၾကီးသူမ၊ ယခုေခတ္လူၾကီးသူမတုိ ့ ဘုရားထပနာတုိက္အတြက္ ဘုရား၊ ဘုရားသာသနာႏွင့္သက္ဆုိင္ရာပစၥည္းတုိ ့ကုိ ထည့္သြင္းပူေဇာ္ရုံမက ေရႊထည္၊ ေငြထည္၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား အစားစားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားခ့ဲၾကသည္။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ေပနည္း။
            တရုတ္လူမ်ဳိးတုိ ့က ေသဆုံးသူအတြက္ တန္ဖုိးရွိအသုံးအေဆာင္ထည့္သြင္းျပီးဂူသြင္းျမဳပ္ႏွံၾကသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ တရုတ္လူမ်ဳိးတုိ ့၏ ဂူသခ်ဳၤ ိင္းမ်ား မၾကခဏေဖာက္ထြင္းခံရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ ့အေလးအျမတ္
ျပဳရာ ဘုရားေစတီမ်ားသည္လည္း ေဟာင္းအုိယုိယြင္းပ်က္စီးေလေသာအခါ လူသူအေရာက္ေအပါက္နည္းေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါက ထပနာတုိက္မ်ားေဖာက္ထြင္းခံေနရၾက၏။ ခုိးသူတုိ ့၏မ်က္စိက်ရာ ဂူသခၤ်ဳိင္းႏွင့္ ေစတီမ်ား
သည္ အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ ့ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္မွားအ့ံ
မထင္---။
            ဘုရားထပနာတုိက္မွာ ေရႊေငြပတၱျမားကုိ သုိမီွးထားမည့္အစား ေဆးရုံ၊ေက်ာင္း၊ ေရတြင္းေရကန္၊လမ္း
စသည့္အမ်ားအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြမွာ အသုံးျပဳတာက ပုိမထိေရာက္ဘူးလား ေမးခြန္းထုတ္သူက ထုတ္ေနျပီ။
ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားဆုိတာ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါးလုိ အရုိအေသျပဳရမည္ ့အရာမဟုတ္၊
၊ အသုံးခ်ရမည့္အရာသာျဖစ္သည္၊ ဘာအတြက္ ဘုရားထပနာတုိက္ထဲ ထည့္ေနၾကတာလဲ၊ေသရင္ဥစၥာေစာင့္ျဖစ္
ေအာင္လုပ္ေနတာလား ဆုိသူက ဆုိေနၾကျပီ။
            ျပန္မေျပာ၊ နားမေထာင္သေဘာမ်ဳိးေဆာင္ကာ ေရႊေငြေက်ာက္သံတုိ့ကုိ ဘုရားထပနာတုိက္ထဲထည့္သူ
ကထည့္လွဴဆဲ။အေၾကာင္းကုိမရွာ၊သိနားလည္ေအာင္အားမထုတ္၊ ေရွးလူတုိ ့သြားျမဲလမ္း---တုိ ့လဲလုိက္စတမ္း ---တ့ဲ။ သည္အတုိင္းသာဆုိ ခက္ရခ်ိမ္ ့-------။
            ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ သံဂါယနာလုပ္ငန္းလည္းျပီးစီးေအာင္ျမင္ျပီ ဆုိေတာ့ အရွင္မဟာကႆ
ပမဟာေထရ္သည္ ကုသိႏၷာရုံက ဓာတ္ေတာ္ေဝပြဲအေၾကာင္း ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိ၏။ ဆရာၾကီးဦးေဒါဏ ေဝခြဲေပး
လုိက္ေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ေဆာင္ကာ ျပည့္ရွင္မင္းတုိ့လည္း ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ္ျပန္ခ်ီခ့ဲျပီး ေစတီတည္
ကာ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ တုိင္းျပည္တျပည္တြင္ မင္းလုပ္သူတုိင္း ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညဳိသူခ်ည္းမျဖစ္ႏုိင္၊ ယင္းသုိ ့ျဖစ္က ဓာတ္ေတာ္မ်ား လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနမရွိေသးဟု ျမင္ကာ သာသနာ့ဒါယကာအဇာတ
သတ္မင္းႏွင့္တုိင္ပင္သည္။ အဇာတသတ္မင္းက တုိင္းျပည္မ်ားရွိ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ေရးကုိ သူမစြမ္းေဆာင္ႏုိင္၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတင္းမာလာႏုိင္သည္။ ဓာတ္ေတာ္တုိက္
ေဆာက္လုပ္ေရးကုိသာ သူကူညီႏုိင္ပါသည္ဟု အရွင္မဟာကႆပအား ေလွ်ာက္ထားသည္။ အရွင္ျမတ္က ဓာတ္ေတာ္ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ေရးကုိ သူတာဝန္ယူသည္ဆုိသျဖင့္ ဆရာ၊ဒကာ တာဝန္ခဲြျခမ္းျပီးသြားသည္။
            အရွင္ျမတ္သည္ ရာမရြာႏွင့္ လကၤာဒီပကၽြန္းရွိဓာတ္ေတာ္မ်ားမွအပ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားရွိဓာတ္ေတာ္
မ်ားကုိ ကုိးကြယ္ေလာက္ရုံအနည္းငယ္ခ်န္ကာ ရာဇျဂဳိဟ္သုိ ့တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္သည္။ ရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ ့၊ အေရွ့ေတာင္ဘက္တြင္ ဓာတ္ေတာ္ကိန္းဝပ္ရာ ဓာတ္ေတာ္ကုန္းတခုကုိ စီမံေတာ္မူသည္။
ေျမေအာက္သုိ ့အေတာင္ ၆ဝ အနက္တူးသည္။ အမုိးႏွင့္ အခင္းကုိ ေၾကးနီျပားျဖင့္ ျပီးေစသည္။ ဓာတ္ေတာ္တုိ့ကုိ စႏၵကူးၾကဳတ္မွာထည့္ကာ ေရႊၾကဳတ္၊ ေငြၾကဳတ္မ်ားျဖင့္မြမ္းမံသည္။ ရတနာကုိးပါးေက်ာက္တုိ ့ကုိ ထြင္းကာ ၾကဳတ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသည္။ အေပၚဆုံးတြင္ ပတၱျမားေျပာက္ေစတီတဆူတည္သည္။ ေစတီကုိ ေရႊေက်ာင္း၊
ေငြေက်ာင္း၊ဖန္ေက်ာင္း၊ေၾကးျပားေက်ာင္းတုိ ့ျဖင့္ အထပ္ထပ္မုိးကာေစသည္။ ေၾကးျပားေက်ာင္းအထိေရာက္  
ေအာင္ အၾကားမွာ အထပ္ေပါင္း ၁၆ဝ ရွိသည္။
            ဓာတ္ေတာ္တုိက္ဝန္းက်င္တြင္ ဇာတ္ေတာ္ ၅၅ဝ၊မယ္ေတာ္၊ခမည္းေတာ္၊ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ား၏ရုပ္တုမ်ား အစီအစဥ္တက်သြန္းလုပ္ထားရွိသည္။ ဆီမီးတုိင္မ်ား၊ နံ့သာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္း ထုံသင္းေစ၏။ ျပီးေနာက္ ၾကာညဳိ
ပန္းခုိင္ကုိ စုိက္ျပီး "ဤပန္းသည္ အေသာကမင္းလက္ထက္တုိင္ေအာင္ မညႈိးမႏြမ္းပါေစသတည္း၊ ဆီမီးလည္း
မျငိမ္း၊န့ံသာမ်ားလည္း အန့ံမျပယ္ပါေစသတည္း"အဓိ႒ာန္ျပဳသည္။ အကၡရာျဖင့္လည္း ေရးသားထားခ့ဲသည္။
            ထုိ ့ေနာက္အဇာတသတ္မင္းသည္ ဓာတ္ေတာ္တုိက္တံခါးတုိ ့ကုိ အစဥ္အတုိင္းပိတ္ေစသည္။ ေနာက္ဆုံးပိတ္ေၾကးနီတံခါးၾကီးတြင္ ၂၄ ကုေဋတန္ပတၱျမားတလုံးကုိ တင္ထားျပီးပိတ္သည္။ ဓာတ္ေတာ္တုိက္
ဝန္းက်င္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ဓားလွံလက္နက္မ်ားစြဲကုိင္ထားေသာ စက္ရုပ္ယႏ ၱရားတုိ  ့ကုိ ေျပးလႊားလည္ပတ္ေစ
သည္။ ယင္းေနာက္ ေက်ာက္ဖ်ာၾကီးတခ်ပ္ျဖင့္ ဓာတ္ေတာ္တုိက္ကုိ ပိတ္ေစသည္။ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚတြင္ ေျမၾကီး
မ်ားထပ္မံဖုံးလုိက္သည္။
            ေၾကးနီတံခါးေပၚက ပတၱျမားအေၾကာင္းကုိ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္၏ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း၊ ၆၃၂ တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေရးသားထား၏။
            "ထုိ ့ေနာက္ အဇာတသတ္မင္းသည္လည္း အလုံးစုံေသာတန္ဆာတုိ့ကုိ ပူေဇာ္ျပီးမွ တံခါးဝတုိ ့ကုိ အစဥ္
အတုိင္းပိတ္လ်က္ အထက္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကးနီတံခါးဝယ္ ၾကီးက်ယ္ေသာ မင္းတုပ္ကုိ ဖြဲ ့၍ ၂၄ ကုေဋအဖုိးထုိက္
ေသာ ပတၱျမားကုိ တံခါးဝ၌ထားျပီးေသာ္ "ေနာင္ေသာအခါ ဆင္းရဲစြာေသာမင္းတုိ ့သည္ ဤပတၱျမားကုိယူ၍ ဓာတ္ေတာ္တုိ ့ကုိ ပူေဇာ္ေစသတည္း"ဟုအကၡရာတုိ ့ကုိ ေရးသား၍ထားေစ၏"
            အဇာတသတ္မင္းၾကီး၏စိတ္ကူးမွာ ရွင္းပါသည္။ ဓာတ္ေတာ္တုိက္သည္ မည္မွ်ခုိင္မာေအာင္တည္
ေဆာက္ထားသည္ဆုိေစ၊ အနိစၥသေဘာဆုိတာရွိေသးသည္။ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္ ပ်က္မည္။ ထုိေရာအခါ ဆင္းရဲေသာတုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆင္းရဲစြာေသာမင္းတုိ ့သည္ ဤပတၱျမားကုိ ထုိက္တန္ေသာတန္ဖုိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ကာ ဓာတ္ေတာ္တုိက္ကုိ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေစလုိျခင္းျဖစ္၏။
            ဓာတ္ေတာ္တုိက္၊ဘုရားေစတီတုိ ့ကုိ တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းသူတုိ ့က တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခ့ဲသြားၾကျပီ။
ေနာက္လူတုိ ့က ယင္းဘုရားေစတီတုိ ့ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။ ေဟာင္းအုိျပဳိက်သည္တုိ့ကုိ ေရွးမူမပ်က္ျပင္ဆင္ရမည့္တာဝန္ရွိသည္။ ေစတနာကားရွိ၏၊၊ ဓနအားမရွိအေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ခ့ဲပါက ထပနာ (ဌပနာ) တုိက္ထဲမွ ရတနာပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ ျပင္ဆင္ၾကေစသတည္းဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရွးျမန္မာတုိ ့ေရႊေငြပစၥည္းမ်ားကုိ ထပနာတုိက္တြင္းထည့္သြင္းေပးလွဴခ့ဲဟန္တူေၾကာင္း အဇာတသတ္မင္း၏ ႏွလုံးသြင္းမွာတမ္းစကားကုိ ေထာက္ဆေသာအားျဖင့္ နားလည္လုိက္မိပါသည္။

အမရဒီပ
၁-၂၈-၂ဝ၁၂
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသုိလ္၊ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ ပါရာယနေဒသနာတရား
ေတာ္မ်ားကုိ နာယူအျပီးမွာ ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးျဖစ္ပါသည္။

Monday, January 23, 2012

Panchatantra story

http://eislibrary.files.wordpress.com/2011/03/the-great-panchatantra-tales.pdf

Panchatantra story-The Brahmin's gift

Once there lived a pious brahmin in a village. He used to perform religious rituals. On one occasion he was rewarded with a cow by a rich man for his service. The brahmin started to bring the cow to his home. On the way, three rogues saw the brahmin bringing the cow. They were lazy and wanted to cheat the brahmin so that they could take away the cow. They hatched a plan.
The first person approached the brahmin and said, "Are you a washer man that you're pulling a donkey." The brahmin was annoyed at being mistaken for a washer man. He went on. A little later he was met by the second of the rogues. The second person asked him why being a brahmin he needed to pull a pig. Now the brahmin was confused but he went on. Some distance later he was met by the third person who asked him why he was pulling along a wild animal. Now the brahmin was totally confused and also afraid. He thought that it was a devil animal which took different forms. He ran away leaving the cow behind. The three tricksters laughed at the brahmin at having cheated the cow from the brahmin.
Story moral: Believe your own eyes than what you hear.

Panchatantra story-The Brahmin's gift

Saturday, January 21, 2012

၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ဓမၼကထာမွတ္စုမ်ား-၂


ရွင္သာမေဏျပဳနည္း
            " ေဟာဒီစာက ကသာျမဳိ ့၊ အမွတ္ (၄) သိဂၤ ီရပ္ကြက္၊ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းႏွင့္ မၾကင္ျမဳိင္တုိ ့က ေပးစာ
ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား"
            " ဆုိစမ္းပါဦး၊ သူတုိ ့စာက ဘာတ့ဲလဲကြယ့္"
            " သူတုိ ့စာမွာဆုိတာက သူတုိ့မွာ အရြယ္ေရာက္ေနတ့ဲသားငယ္ ၂ ေယာက္ရွိပါသတ့ဲ၊ ဒီသားငယ္ေလး
ေတြကုိ သာမေဏဘုံအေရာက္ခ်ီးေျမွာက္ခ်င္ပါသတ့ဲဘုရား၊ သာမေဏဘုံေရာက္ေအာင္ဘုရားရွင္လက္ထက္
ေတာ္က ဘယ္လုိခ်ီးေျမာက္ၾကပါသလဲ၊ ယခုေခတ္ျပဳၾကတ့ဲ ရွင္ျပဳပြဲဟာ ဘုရားရွင္ရ့ဲပညတ္ေတာ္နဲ ့ညီ၊ မညီ သိ
လုိပါတယ္လုိ ့ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္"
            " ေလာကမွာ ပညတ္တရား၊ ပရမတ္တရားရယ္လုိ ့တရား၂ မ်ဳိးရွိသလုိ ပကာသနတရားႏွင့္ သဘာဝတ
ရားရယ္လုိ ့လည္းတရား၂ မ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒါကုိ သစ္ပင္ႏွင့္ ဥပမာေပးရလွ်င္ သစ္ပင္ရ့ဲအျပင္အပ အကာက ပကာ
သနျဖစ္ျပီး အတြင္းအႏွစ္က သဘာဝျဖစ္တယ္။ ပကာသနနဲ ့ သဘာဝ ၂ မ်ဳိးအနက္ ပကာသနဟာ အစစ္မဟုတ္
ဘူး၊ သဘာဝကသာ အစစ္ျဖစ္တယ္၊သုိ ့ေသာ္လည္း မ်က္စိအျမင္မွာ ပကာသနက လွပျပီး သဘာဝက ျမဳပ္ကြယ္
ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက ပကာသနကုိသာ အထင္ၾကီးတတ္ၾကတယ္၊ ဥပမာ --ေစတီတဆူဆုိပါစုိ ့၊ " ေရႊမ
ရွိတ့ဲဘုရား အမ်ားမရုိေသ" တ့ဲ ဆုိတတ္ၾကတယ္၊ ေရႊဆုိတာ ပကာသနပဲ၊ သဘာဝက ေစတီအတြင္းထည့္သြင္း
ျမဳပ္ႏွံထားတ့ဲ ဌပနာထားတ့ဲ ဓာတ္ေတာ္ကုိ မျမင္ဘဲ ျမဳပ္ကြယ္ေနတတ္တယ္၊ အဲဒီဥပမာအတုိင္း ရွင္ျပဳပြဲတခုရ့ဲ အႏွစ္သာရက ရွင္သာမေဏအျဖစ္ေအာင္ျမင္ျခင္းမဟုတ္ပါလားကြယ္"
            " ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား"
            " သုိ ့ေသာ္လည္း ရွင္ျပဳတယ္ဆုိလွ်င္ အဲဒီအႏွစ္သာရကုိ မြမ္းမံတဲ့ ရွင္ေလာင္းလွည့္တုိ ့၊ ဧည့္ခံပြဲတုိ ့ ေကၽြးပြဲေမြးပြဲတုိ ့ဆုိတ့ဲ ပကာသနအကာက ဖုံးလႊမ္းေနလုိ ့အစစ္အမွန္ရွင္ျပဳမႈဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတယ္၊ ဘယ္
အထိ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသလဲဆုိလွ်င္ အခ်ဳိ ့သာမေဏအတြက္ သကၤန္း၊ သပိတ္၊ သင္ဓုန္းစတ့ဲ ပရိကၡရာေတြဟာ အတုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုံးမျဖစ္တာေတြႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေနတတ္ျပီး ပကာသနအတြက္ကေတာ့ ေရႊမ႑ပ္ၾကီးေတြ အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲၾကီးေတြႏွင့္ မြမ္းမံေနတတ္ၾကတယ္၊ ျပီးေတာ့ ေကၽြးခန္းေမြးခန္း ေပ်ာ္ရႊင္ခန္း
ေတြမွာ ကၽြတ္ကၽြတ္ဆူေအာင္စည္ကားေနသေလာက္ အမွန္တကယ္ ရွင္ျပဳတ့ဲအခ်ိန္ ေရစက္ခ်တ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ အလွဴရွင္ေလာက္သာ အႏုိင္ႏုိင္က်န္ရစ္တာကုိ ေတြ ့ၾကရတယ္၊ ဒီေတာ့မသိတ့ဲလူေတြက ေၾသာ္-ရွင္ျပဳတယ္ဆုိ
တာ ဒီလုိ စားေသာက္ေသာက္ၾက ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာကုိးလုိ ့အထင္မွားသြားတတ္ၾကတယ္။"
            " ယခုျပႆနာဟာ အဲဒီလုိ အရုိးေပၚအရြက္ဖုံးတာကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲျပႆနာလုိ ့ ယူဆတယ္ကြယ့္၊ အမွန္တကယ္က ရွင္ျပဳတယ္ဆုိတာဟာ အဲဒီအသုိင္းအဝုိင္းပကာနေတြႏွင့္မဆုိင္ပါဘူး၊ အဂၤါ ၃ ခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္ခ့ဲလွ်င္ ရွင္သာမေဏျဖစ္တာပါပဲ"
            " မွန္ပါ၊ အဂၤါ ၃ ခ်က္ဆုိတာ အမိန္ ့ရွိပါဦးဘုရား"
            " အဂၤါ ၃ ခ်က္မေျပာမီ ရွင္သာမေဏသမုိင္း ကုိေျပာရလွ်င္ ေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္ကြယ့္၊ ဝိနယ
မဟာဝဂ္ပါဠိေတာ္အစမွာ မဟာခႏၶကရယ္လုိ ့အခန္းၾကီး ၁ ခန္းပါရွိတယ္၊ အဲဒီမဟာခႏၶကအခန္းၾကီးဟာ ရွင္၊
ရဟန္းျဖစ္ေပၚလာပုံ သမုိင္းအခန္းၾကီးပဲကြယ့္၊ အဲဒီအခန္းၾကီးကုိ အတုိခ်ဳပ္ျပီး ေျပာျပမယ္"
            ဘုရားရွင္ဟာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန ့မွာ ဥရုေဝလေတာ၊ ေနရဥၨရာျမစ္
ကမ္းအနီး ေဗာဓိပင္ရင္းမွာ သစၥာ ၄ ပါးကုိသိလုိ ့(ဗုဒၶ)လုိ ့အမည္ခံေတာ္မူတယ္၊ ဗုဒၶအျဖစ္ေရာက္ျပီးတ့ဲ ဘုရားရွင္
ဟာ ေဗာဓိပင္ရင္း၌ပင္ (၇)ရက္ တင္ပလႅင္ေခြထုိင္ေတာ္မူျပီး ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိအႏုလုံ-ပဋိလုံဆင္ျခင္ေတာ္မူတယ္။
            ခုႏွစ္ရက္လြန္ေျမာက္ေတာ့ ေဗာဓိပင္ရင္းကေန အဇပါလ (ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္) ပင္ရင္းခ်ဥ္းကပ္ျပီး ၇ ရက္ပတ္လုံး အရဟတၱဖုိလ္ခ်မ္းသာကုိ ခံစားေနထုိင္ေတာ္မူတယ္၊ ၇-ရက္လြန္ေျမာက္တ့ဲအခါ ဆိတ္ေက်ာင္း
ေညာင္ပင္ရင္းေန က်ည္းပင္ရင္းခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူျပီး အရဟတၱဖုိလ္ခ်မ္းသာကုိ ခံစားေတာ္မူတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အခါမ့ဲမုိးရြာသြန္းတ့ဲအတြက္ မုစလိႏၵာနဂါးမင္းက အပူအေအးကာကြယ္ရန္ အေခြ ၇-ပတ္ပတ္ျပီး ဘုရားရွင္ကုိ ပူ
ေဇာ္သတ့ဲကြယ့္။
            အဲဒီ ၇ -ရက္လြန္ေျမာက္ျပန္ေတာ့ က်ည္းပင္ရင္းက လင္းလြန္းပင္ရင္ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ၇-ရက္စီေနျပန္သတ့ဲ၊ အဲဒီ လင္းလြန္းပင္ရင္းမွာပဲ တပုႆ=ဘလႅိကကုန္သည္ညီေနာင္တုိ ့ရ့ဲ ၾကြက္က်စ္မုန္ ့၊ ပ်ားဆုပ္မုန္ ့မ်ားကုိ အလွဴခံျပီး ဘုဥ္းေပးေတာ္မူရတယ္၊ လင္းလြန္းပင္ရင္းမွာ ၇ -ရက္လြန္ေတာ့ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္ျပန္ၾကြ
တယ္၊ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္းမွာ သီတင္းသုံးရင္း " ငါသိတ့ဲတရားဟာ နက္နဲတယ္၊ ကိေလသာျမဴနည္းပါး
သူတုိ ့သာ သိႏုိင္တယ္၊ ဤသတၱဝါမ်ားမွာ ကိေလသာ ထူေျပာတယ္၊ ကာမဂုဏ္မႈ ေမြ ့ေလ်ာ္ၾကတယ္၊ ငါတရား
ေဟာေသာ္လည္း ျမင္ႏုိင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး"လုိ ့တရားေဟာဖုိ ့စိတ္ေတာ္မညြတ္ဘဲ ေၾကာင့္ၾကမ့ဲေနဖုိ ့စိတ္ညြတ္
ေတာ္မူသတ့ဲ၊ ဒီအေၾကာင္းကုိ သဟမၸတိျဗဟၼာမင္းကသိလုိ ့ တရားေဟာပါရန္ ေတာင္းပန္တ့ဲအခါမွ တရားေဟာ
ရန္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူျပီး ပဥၥဝဂၢီ ၅ ဦးတုိ ့ကုိ တရားေဟာဖုိ ့ မိဂဒါဝုန္ေတာကုိ ၾကြေတာ္မူလာတယ္။
            မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃-ခုႏွစ္ျဖစ္တ့ဲအဲဒီ ပထမဝါကုိ ဘုရားရွင္ဟာ မိဂဒါဝုန္ေတာမွာ ဝါဆုိေတာ္မူတယ္၊ ဝါဆုိေတာ္ျပီး ၃-လအတြင္းမွာ ပဥၥဝဂၢီ ၅ ပါး၊ ယသသူေဌးသား၊ ယသရ့ဲမိတ္ေဆြ ၄ ဦး၊ ယသရ့ဲသူငယ္ခ်င္းငါးက်ိပ္
အားျဖင့္ ရဟန္းေပါင္း ၆ဝ-ျဖစ္ပြားလာတယ္၊ ဝါကၽြတ္ေတာ့ ဘုရားရွင္က ရဟန္းေျခာက္က်ိပ္တုိ့ကုိ ေခၚေတာ္မူျပီး
" ရဟန္းတုိ ့- ငါသည္ ကိေလသာေက်ာ့ကြင္းက လြတ္ျပီ၊သင္တုိ ့လဲ လြတ္ၾကျပီ၊ မ်ားစြာေသာလူတို ့ ခ်မ္းသာတုိး
ပြားအက်ဳိးမ်ားေအာင္ ခရီးတေၾကာင္းတည္း ၂ ပါးမသြားမူ၍ ခရီးလွည့္ၾက၊ တရားမသိေသးသူတုိ့အား တရားသိ
လြယ္ရန္ ေဟာေျပာၾက" လုိ ့မိန္ ့ေတာ္မူျပီး (ကုိယ္ေတာ္တုိင္က) ရေသ့ညီေနာင္ရွင္တေထာင္တုိ ့ကုိ တရားေဟာ
ရန္အတြက္ ဥရုေဝလေတာကုိ ၾကြသြားေတာ္မူတယ္။
            ရဟန္းတုိ ့ဟာ ဘုရားရွင္အမိန္ ့ေတာ္အတုိင္း ခရီးထြက္၊ တရားေဟာၾကေတာ့ သာသနာေတာ္အတြင္း ရွင္အျဖစ္၊ ရဟန္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္လုိသူေတြ ေပၚလာတယ္၊ အဲဒီရွင္ေလာင္းရဟန္းေလာင္းေတြကုိ ကုိယ္တုိင္
ရွင္ျပဳ ရဟန္းျပဳေပးဖုိ ့ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလုိ ့ ဘုရားရွင္ရွိရာ ေခၚလာၾကရတယ္၊ ဒီလုိေခၚလာၾကရတ့ဲအတြက္ ရွင္
ေလာင္း ရဟန္းေလာင္းမ်ားေရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားေရာ အလြန္ပင္ပန္းၾကတာေပါ့။
            ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ရဟန္းမ်ားကုိ ေခၚေတာ္မူျပီး " ရဟန္းတုိ ့- သင္တုိ ့ကုိယ္တုိင္ ရွင္ေလာင္း၊ ရဟန္းေလာင္းမ်ားကုိ ရွင္ျပဳ၊ ရဟန္းျပဳေပးၾက" လုိ ့ခြင့္ျပဳေတာ္မူျပီး " ဤသုိ ့ ရွင္၊ရဟန္းျပဳေပးၾကရမည္၊
(၁) ေရွးဦးစြာ ဆံမုတ္ဆိတ္ကုိ ပယ္ေစရမည္၊
(၂) ဖန္ရည္ဆုိးေသာ သကၤန္းကုိဝတ္ေစ၍ ပုခုံးထက္၌ ကုိယ္ဝတ္ကုိ စံပယ္တင္ေစရမည္။
(၃) သရဏဂုံကုိ ပီသစြာ ရြတ္ဆုိေစရမည္-----------ဤအဂၤါ ၃ ခ်က္ျဖင့္ ရွင္အျဖစ္၊ ရဟန္းအျဖစ္ခြင့္ျပဳေတာ္မူ
တယ္္" လုိ ့မိန္ ့ဆုိေတာ္မူတယ္။
            " မွန္ပါ၊ သည္ပညတ္ခ်က္အတုိင္းဆုိလွ်င္ သာမေဏျပဳတာႏွင့္ ရဟန္းျပဳတာဟာ သရဏဂုံခံယူတာ
ခ်ည္း တူေနပါလားဘုရာ့၊ သိမ္တြင္းမွာ ယခုလုိ ဉတၱိ (ဉတၱိ= ညတ္တိ)စတုတၳဥပသမၸဒ ကမၼဝါစာ န့ဲ ရဟန္းျဖစ္ရ
တာ ဘယ္လုိပါလဲဘုရာ့"
            " ဓမၼပဒ၊ ပ႑ိတဝဂ္မွာ ရာဓဝတၳဳဆုိတာ ရွိတယ္၊ အဲဒီ ရာဓဆုိတာက ဆင္းရဲတ့ဲ ပုဏၰားအုိၾကီးပဲ၊ ပုဏၰား
ၾကီးဟာ ရွင္၊ ရဟန္းျဖစ္ခ်င္လြန္းလုိ ့ မစားႏုိင္ မေသာက္ႏုိင္ ပိန္ၾကဳံျပီး ေနရွာသတ့ဲ၊ ဒီအေၾကာင္းဘုရားသခင္က
သိေတာ္မူတ့ဲအတြက္ ရဟန္းအမ်ားထဲက ပုဏၰားအုိၾကီးရ့ဲေက်းဇူးတရားအမွတ္ရသူရွိသလားလုိ့ေမးေတာ္မူေတာ့ အရွင္သာရိပုတၱရာက" ဒီပုဏၰားအုိရ့ဲေက်းဇူးတပည့္ေတာ္အမွတ္ရပါတယ္၊ ဒီပုဏၰားအုိၾကီးဟာ တပည့္ေတာ္ကုိ ဆြမ္းတေယာက္မ လွဴဒါန္းဖူးပါတယ္" လုိ ့ေလွ်ာက္ထားတယ္၊ ဘုရားရွင္က " ေက်းဇူးတုံ ့ျပန္အပ္သည္ကုိသိ
ေသာအားျဖင့္ ဒီပုဏၰားၾကီးကုိ ရွင္သာမေဏျပဳေပးလုိက္၊ ရဟန္းလဲခံေပးလုိက္" မိန့္ေတာ္မူတယ္၊ ရဟန္းမ်ားကုိ ေခၚေတာ္မူျပီး--
            " ရဟန္းတုိ ့- သရဏဂုံသုံးပါးျဖင့္ ငါခြင့္ျပဳခဲ့တ့ဲ ပဥၥင္းခံျခင္းကုိ ယေန ့မွစျပီး ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျပီ၊ ဉတ္လွ်င္ ေလးခ်က္ေျမာက္ ဥပသမၸဒကမၼဝါစာျဖင့္ ပဥၥင္းခံရန္ခြင့္ျပဳတယ္" လုိ ့မိန္ ့ေတာ္မူတ့ဲအတြက္ သိမ္အတြင္းဥပသမၸဒ ကမၼဝါစာျဖင့္ ရဟန္းခံျခင္း ျဖစ္ေပၚလာတယ္၊ ရွင္သာမေဏကေတာ့ မူလကခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္း-------------------
            (၁) ဆံမုတ္ဆိတ္ကုိပယ္ျခင္း  (၂) လူဝတ္ကုိပယ္၍ သကၤန္းဝတ္ျခင္း (၃) သရဏဂုံကုိ ပီသစြာရြတ္ဆုိ
ျခင္း--------ဒီအဂၤါ ၃ ခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္လွ်င္ ဘုရားရ့ဲပညတ္ေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္တ့ဲ ရွင္သာမေဏျပဳျခင္းျဖစ္တယ္လုိ ့
မွတ္သင့္တယ္ကြယ့္"
" သာဓု--သာဓု--သာဓု---"

(ထီးခ်ဳိင့္ျမဳိ ့၊ တည္ေတာဆရာေတာ္၏ ယေန ့ဗုဒၶဝါဒဆုိင္ရာအေမးအေျဖ ၄၊ ၇၄)

ေဟတု ေခၚ ဟိတ္အားျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္သြယ္ပုံဇယား

အေၾကာင္းကုသုိလ္
အက်ဳိးပဋိသေႏၶစိတ္
တိဟိတ္
ဥကၠ႒
တိဟိတ္ပုဂၢဳိလ္
ၾသမက
ဒြိဟိတ္ပုဂၢဳိလ္
ဒြိဟိတ္
ဥကၠ႒
ဒြိဟိတ္ပုဂၢဳိလ္
ၾသမက
သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢဳိလ္
           

ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္
တိဟိတ္= အေလာဘ၊ အေဒါသ၊အေမာဟ (ဉာဏ္၊ပညာ၊ ဝိဇၨာ) ၃ ပါးရွိသူ
ဒြိဟိတ္= အေလာဘ၊ အေဒါသ ၂ ပါးရွိသူ
ဥကၠ႒= အျမတ္စား၊ အေကာင္းစား (ေရွး၊ ေနာက္ကုသုိလ္ျခံရံ)
ၾသမက= အနိမ့္စား၊ အည့ံစား (ေရွး၊ေနာက္ အကုသုိလ္ျခံရံ)

တဘဝမွာ တူျမဲတရား ၃ ပါး

ပဋိသေႏၶစိတ္၊ ဘဝင္စိတ္၊ စုတိစိတ္

ပဋိသေႏၶစိတ္= ဘဝေဟာင္းႏွင့္ ဘဝသစ္ကုိ ဆက္စပ္ေပးေသာစိတ္
ဘဝင္စိတ္= (ဘဝဂၤ) ဘဝတည္ျမဲေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာစိတ္
စုတိစိတ္= ဘဝတခု၏ေနာက္ဆုံးစိတ္ (ေသစိတ္)

အမရဒီပ
၁-၂၂-၂၀၁၂

Sunday, January 15, 2012

သီလပ်က္စီးျခင္း၏ဆုိးက်ဳိးမ်ား၊သီလစင္ၾကယ္ျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိး


သီလပ်က္စီးျခင္း၏ဆုိးက်ဳိးမ်ား
သီလေခၚဆုိ၊ ကုိယ္က်င့္တရား၊ ပ်က္စီးျငားမူ၊ စီးပြားလည္းပ်က္၊နာမည္ပ်က္၍၊ ရြံရွာေၾကာက္လ်င္း၊ ပြဲလယ္ခ်ဥ္း၏
၊ ေသျခင္းဆုိက္လတ္၊ သတိလြတ္လ်က္၊ေရာက္လတ္ဒုဂၢတိ၊ ဆင္းရဲဖိသည္၊ ရ၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာတည္း။ (ခ်မ္းေျမ့)

သီလစင္ၾကယ္ျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိး
သီလေခၚဆုိ၊ ကုိယ္က်င့္တရား၊ စင္ၾကယ္ျငားမူ၊ စီးပြားတုိးလ်က္၊ နာမည္တက္၍၊ ရြံရွာေၾကာက္ကင္း၊ ပြဲလယ္ခ်ဥ္း
၏၊ ေသျခင္းဆုိက္လတ္၊ သတိကပ္လ်က္၊ ေရာက္လတ္နတ္ဝယ္၊ ဤငါးသြယ္သည္၊ ရဖြယ္ေကာင္းက်ဳိးတည္း။
ပါဏာတိပါတဆုိးက်ဳိးမ်ား
ညွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္၊ သက္တုိတတ္၏၊ မ်ားလတ္ေရာဂါ၊ မက်န္းမာဘူး၊ အဂၤါခ်ဳိ ့ယြင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္၊ ရုပ္ဆင္းမလွ၊ ခ်ဳိးမက်ဘဲ၊ ကြဲရခ်စ္သူ၊ မုန္းသူေပါမ်ား၊ ေၾကာက္စိတ္မ်ား၏၊ ၾကီးမားစုိးပူ၊ ႏွိပ္စက္သူႏွင့္၊ ရန္သူ
လည္းမ်ား၊ ဆုတ္အင္အားႏွင့္၊ သူမ်ားသတ္ျဖတ္၊ ေသရတတ္၍၊ ေသလတ္ျပီးခါ၊ ပါယ္ေလးရြာ၊ေရာက္ရာလမ္း
ေၾကာင္းအမွန္တည္း။  (ခ်မ္းေျမ့)

ပါဏာတိပါတ္၊ သူ ့သက္သတ္က၊ ခ်ဳိ့လတ္အဂၤါ၊ မြဲျပာရုပ္သြင္၊ အားအင္ယုိယြင္း၊ လ်င္ျခင္းလည္းေဝး၊ ေဘးကုိ
ေၾကာက္တတ္၊ အသတ္ခံရာ၊ အနာမ်ားလ်က္၊ ေျခြရံပ်က္၍၊ အသက္တုိလ်၊ ျပစ္မ်ားလွ၏။  (ဝိသုဒၶါရုံ)

ပါဏာတိပါတေရွာင္ၾကဥ္က်ဳိးမ်ား
သူ ့သက္မသတ္၊ ေရွာင္ၾကဥ္လတ္မူ၊ မကပ္ေရာဂါ၊ လြန္က်န္းမာလ်က္၊ ရွည္စြာအသက္၊ ေၾကာက္မဖက္ဘဲ၊ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ၊ ပူကင္းကြာ၍၊ အဂၤါျပည့္ဝ၊ အခ်ဳိးက်လ်က္၊ လွပကုိယ္လက္၊ မႏွိပ္စက္ႏုိင္၊ မသတ္ႏုိင္၊ ျမဲခုိင္ေကာင္းက်ဳိးအမွန္တည္း။ (ခ်မ္းေျမ့)

အဒိႏၷာဒါန၏ဆုိးက်ဳိးမ်ား
ပုိင္ရွင္မေပးျငား၊ သူမ်ားဥစၥာ၊ ခုိး-လုပါမူ၊ ေလးျဖာအပါယ္၊ သူ၏နယ္တည္း၊ အကယ္၍မ်ား၊ လူျဖစ္ျငားမူ၊ ရွားပါး
ဥစၥာ၊ ရခဲစြာမုိ ့၊ မြဲျပာဆင္းရဲ၊ ရလဲၾကာရွည္၊ မတည္ေပ်ာက္ပ်က္၊ မင္းႏွိပ္စက္၍၊ စိတ္လက္မရႊင္၊ လုိအင္မျပည့္၊ ဆင္းရဲဖိသည္၊ ရ၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာတည္း။ (ခ်မ္းေျမ့)

သူတပါးဟာ၊ ခုိးမိပါမူ၊ ဥစၥာနည္းမြဲ၊ ဆင္းရဲငတ္ဘိ၊ လုိရွိမရ၊ ေဘာဂပ်က္စီး၊ ေရ-မီး-သူခုိး၊ ေမြခံဆုိးႏွင့္၊ မင္းဆုိးအ
ျပား၊ ရန္မ်ဳိးငါးေၾကာင့္၊ ဆုံးပါးဥစၥာ၊ ျပစ္မ်ားစြာ၏။ (ဝိသုဒၶါရုံ)

အဒိႏၷာဒါန ေရွာင္ၾကဥ္က်ဳိးမ်ား
မခုိးဥစၥာ၊ေရွာင္ၾကဥ္ပါမူ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ၊ လုိရာရ၍၊ ရွာရလြယ္ကူ၊ ရျပန္မူလည္း၊ ရန္သူမဖ်က္၊ မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ၊
တုိးတက္ပြားစည္၊ စည္းစိမ္တည္၏၊ ေလးလီပါယ္ရြာ၊မက်ပါဘဲ၊ နတ္ရြာသုဂတိ၊ လားရဘိသည္၊ ရ၏ေကာင္းက်ဳိး
အမွန္တည္း၊ (ခ်မ္းေျမ့)

ကာေမသုမိစၦာစာရ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား
သူ ့လင္သူ ့မယား၊ မေရွာင္ရွားဘဲ၊ ျပစ္မွားေလသူ၊ ထုိသည့္သူကား၊ ရန္သူေပါမ်ား၊ ခ်စ္သူရွား၏၊ ေယာက်္ားမပီ၊ မ-မပီဘဲ၊ မၾကည္ဣေျႏၵ၊ က်က္သေရမရွိ၊ ဟိရီမကပ္၊ ၾသတၱပ္ကင္းကြာ၊ အဂၤါခ်ဳိ ့တ့ဲ၊ ရွိန္ေစာ္မ့ဲ၍၊ ခ်ဳိ ့တ့ဲဥစၥာ၊ ဆင္းရဲရွာ၏၊ ကြဲကြာခ်စ္သူ၊ ေသာကဆူလ်က္၊ စိတ္ပူျပင္းျပ၊ စုိးေၾကာင့္ၾကႏွင့္၊ လားရဒုဂၢတိ၊ ဆင္းရဲဖိသည္၊ ရ၏
ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာတည္း။ ခ်မ္းေျမ့)

မိစ ၦာစာရ၊ လြန္က်ဴးကမူ၊ မုန္းၾကသူမ်ား၊ ရန္သူပြား၏၊ ရွားပါးလာဘ္သပ္ပကာ၊ ခ်မ္းသာမရ၊ မိန္းမပ႑ဳက္၊ မ်ဳိးယုတ္ခါခါ၊ မ်က္ႏွာမလွ၊ အရွက္ရရာ၊ လကၡဏာဣေျႏၵ၊ ယြင္းေသြခ်ဳိ ့သိမ္၊ စုိးရိမ္မ်ားစြာ၊ ခ်စ္သူကြာ၏။ (ဝိသုဒၶါရုံ)




ကာေမသူမိစၦာစာရ ေရွာင္ၾကဥ္က်ဳိးမ်ား
သူ ့လင္သူ ့မယား၊ မျပစ္မွားဘဲ၊ ေရွာင္ရွားေလမူ၊ ထုိသည့္သူကား၊ ရန္သူကင္းျငား၊ ခ်စ္သူမ်ား၍၊ ေယာက်္ားပီသ၊ ခ်မ္းသာလွ၏၊ ေၾကာင့္ၾကစုိးပူ၊ မရွိမူဘဲ၊ခ်စ္သူႏွင့္တြဲ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဲမုိ ့၊ စိတ္လဲရႊင္ၾကည္၊မ်က္ႏွာၾကည္သည္၊ နတ္ျပည္ေျဖာင့္တန္း သူ၏လမ္း---။

မုသာဝါဒ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား
မုသာဝါဒီ၊ ထုိသူသည္ကား၊ ပလီပလာ၊ သစၥာမတည္၊ ေျပာတတ္သည္မုိ ့၊ မပီစကား၊ မညီသြားႏွင့္၊ ပုပ္ျငားပါးစပ္၊ ကုိယ္ေျခာက္ကပ္လ်က္၊ ညစ္ထပ္ဣေျႏၵ၊  ကုိယ္ေနမလွ၊ ၾသဇာက်၏၊ ႏုတ္ကၾကမ္းေထာ္၊ စိတ္လွ်ပ္ေပၚ၍၊ ေသ
ေသာ္ဒုဂၢတိ၊ လားရဘိသည္၊ ရ၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာတည္း။ (ခ်မ္းေျမ့)

မုသားစကား၊ ဆုိမိျငားမူ၊ သြားက်ဲမညီ၊ ကားမပီတည္း၊ ပုပ္ညွီပါးစပ္၊ ေျခာက္ကပ္ကုိယ္ေရ၊ ဣေျႏၵေနာက္၊ ပုံယြင္းေဖာက္၏၊ မေရာက္အာဏာ၊ ႏုတ္လွ်ာၾကမ္းေထာ္၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ၊ စိတ္မၾကည္တည္း။ (ဝိသုဒၶါရုံ)

မုသာဝါဒ၏ေရွာင္ၾကဥ္က်ဳိးမ်ား
လွည့္စားလိမ္ညာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ခြါ၍၊ သစၥာစကား၊ ေျပာဆုိျငားမူ၊ စကားလဲပီ၊ သြားလဲညီ၍၊ သားရည္စုိေျပ၊ ကုိယ္
ေနလွပ၊ အခ်ဳိးက်၏၊၊ ႏုတ္ကခ်ဳိသာ၊ ထက္ၾသဇာႏွင့္၊ စိတ္မွာတည္လ်င္း၊ ပ့်ံလြင့္ကင္း၍၊ ခံတြင္းနံ ့ၾကဳိင္၊သင္းပ်ံ့
လႈိင္သည္၊ ပုိင္ပုိင္တက္လွမ္း နတ္တုိ ့နန္း------။ (ခ်မ္းေျမ့)

သုရာေမရယ၏ဆုိးက်ဳိးမ်ား
အရက္ေသစာ၊ ေသာက္စားပါမူ၊ ေရာဂါလည္းပြား၊ ခုိက္ရန္ပြား၍၊ စီပြားလည္းပ်က္၊ နာမည္ပ်က္၏၊ ေၾကာက္ရွက္မ့ဲ
လ်င္း၊ သတိကင္းလ်က္၊ လုပ္ခင္းေဆာင္တာ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခါျဖင့္၊ ပညာလည္းမ့ဲ၊ ဉာဏ္ႏုံနဲ ့၍၊ ကင္းမ့ဲဆင္ျခင္၊ ေျမာ္
ျမင္မရွိ၊ ျပဳမိျပဳရာ၊ ျပဳတတ္စြာ၏၊ ဝါစာဖရု၊ ပိသုမုသာ၊ ထင္ရာေျပာၾကား၊ သမီးသားလည္း၊ စိတ္ထားမတည္၊ ဟိရီ
မကပ္၊ ၾသတၱပ္မယွဥ္၊ ကတညဳတ (ကတင္ညဳတ)၊ ကတေဝဒီ၊ မသိတတ္ျငား၊ ဇုိးသမားသည္၊ေလးပါးအပါယ္
ေျဖာင့္ေျဖာင့္တည္း----။ (ခ်မ္းေျမ့)

ေသရည္ေသာက္လင့္၊ သင့္-မသင့္၌၊ ေရးခြင့္မသိ၊ ပ်င္းရိမုိက္ရူး၊ ဟိေရာတၱပ္ကင္း၊ ခပင္းမ်ားထုိ၊ အကုသုိလ္ကုိ၊ မျငဳိလြယ္ကာ၊ ျပဳျဖစ္ရာ၏။ (ဝိသုဒၶါရုံ)

သုရာေမရယေရွာင္ၾကဥ္က်ဳိးမ်ား
အရက္ေသစာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမူ၊ ေရာဂါလည္းကင္း၊ခုိက္ရန္ရွင္း၍၊ သတင္းေကာင္းေျပး၊ ရပ္တုိင္းေမႊး၏၊ လုပ္ေရး
ေဆာင္တာ၊ ရွိေသာခါလည္း၊ မကြာသတိ၊ လုပ္ေဆာင္ဘိ၏၊ ဖြားတည့္ေလျငား၊ သမီးသားလည္း၊ စိတ္ထားတည္
ၾကည္၊ ဟိရီၾသတၱပ္၊ အစဥ္ကပ္လ်က္၊ ျမဲခ်ပ္သတိ၊ သူ ့မွာရွိသည္၊ ဂတိေျဖာင့္တန္း ထက္သုိ ့လွမ္း---။ (ခ်မ္းေျမ့)

သူေတာ္ေကာင္း၏ဂုဏ္ရနံ ့
စပယ္ၾကက္ရုံး၊ ဂမုန္းႏွင္းဆီ၊ ပန္းေထြလီတုိ ့၊ ေလျပည္ေလညွင္း၊ သူေဆာင္ၾကဥ္း၍၊ ပ့်ံသင္းေမႊးၾကဳိင္၊ ေလ
ေအာက္လႈိင္လည္း၊ မလႈိင္ေလညာ၊ မေမႊးသာဘူး၊ ဆယ္ျဖာသုစရိ၊ စုံညီျပည့္မူ၊ ထုိသည့္သူ၏၊ ေမႊးၾကဴသင္းပ့်ံ၊
 ဂုဏ္ရန့ံကား၊ ပ်ံ့ႏွံ ့ေအာက္ထက္၊ ေလဆန္တက္၍၊ ဘဝဂ္တုိင္ထိ၊ ပ်ံ့လႈိင္ဘိသည္၊ သူ၏သီလျဖဴေသာေၾကာင့္။



ေကာင္းမႈ
ဘဝေပါင္းစု၊ ေသာင္းအထုတြင္၊ ေကာင္းျပဳေကာင္းေျပာ၊ ေကာင္းသေဘာႏွင့္၊ ေကာင္းေသာႏွလုံး၊ တေျဖာင့္သုံး၍
သက္လုံးစင္ျဖဴ၊ ထုိသည့္သူကား၊  "ငါမူေကာင္းမႈ၊ အစုစုကုိ၊ ဆည္းျပဳခ့ဲမိ၊ ရေတာ္ဘိ "ဟု၊ မိမိျပဳမူ၊သန့္စင္ျဖဴ၍၊ ျပစ္ျမဴမေႏွာ၊ ဤသေဘာကုိ၊ ေတြးေတာမိတုိင္း၊ ပီတိလႈိင္းျဖင့္၊ ယွက္သုိင္းရစ္လည္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္လ်က္၊ ဤ
သည္ဘဝ၊ေနာင္ဘဝႏွင့္၊ ဘဝဆက္ဆက္၊ သံသာစက္တြင္၊ စိတ္လက္ၾကည္သာ၊ ရုပ္လန္းျဖာ၍၊ ခ်မ္းသာေကာင္း
က်ဳိး၊ ဒီေရတုိးသုိ ့၊ ဖြံ ့ျဖဳိးၾကီးက်ယ္၊ ပြင့္လန္းၾကြယ္သည္၊ ထက္ဝယ္နတ္ထံ စံဖုိ ့တည္း။

မေကာင္းမႈ
ဘဝစုစု၊ သံသာထုတြင္၊ အျပဳအေျပာ၊ သေဘာမျဖဴ၊ ထုိသည့္သူကား၊  "ငါမူမေကာင္း၊ မႈအေပါင္းကုိ၊ ရင့္ေညာင္းၾကာရွည္၊ ျပဳမိသည္မွာ၊ မွားခ့ဲစြာ "ဟု၊ ကုိယ့ဟာကုိယ္ျပဳ၊ ျပစ္ေသာင္ထု၏၊ ညစ္က်ဴျဖစ္တုံ၊ အုိးမလုံက၊ အအုံပြင့္ရာ၊ ဆုိပမာသုိ ့၊ မသာႏွလုံး၊ မရႊင္ျပဳံးႏုိင္၊ ေသာကလႈိင္လ်က္၊ သည္းဆုိင္ေၾကြမွ်၊ ညႈိးေခြလ်၍၊ စိတ္ကမ
လန္း၊ ရုပ္ညႈိးႏြမ္းလ်က္၊ ပင္ပန္းရိရွား၊ ေအာက္လမ္းသြားသည္၊ ေလးပါးအပါယ္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တည္း။ (ခ်မ္းေျမ့)

လူတုိင္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာသီလ
စိမ္းျပာမဲျဖဴ၊ ဝတ္စားဟူဘိ၊ လူတုိ ့တန္ဆာ၊ ရတနာကား၊ ေလ်ာ္စြာသျဖင့္၊ ငယ္သူတင့္လဲ၊ ၾကီးရင့္တုိ ့ဝယ္၊ မတင့္တယ္ခ့ဲ၊ ၾကီးရြယ္လ်စ္လ်ဴ၊ တင့္ျငားမူလဲ၊ ငယ္သူတုိ ့ဝယ္၊ မတင့္တယ္ဘူး၊စင္ၾကယ္သန္ ့ရွင္း၊ ေၾကးျမဴကင္း
သား၊ သီတင္းမည္သာ၊ ဤတန္ဆာကား၊ ဦးမဲ-ဦးျဖဴ၊ ရြယ္လတ္သူႏွင့္၊ လူပ်ဳိလူထြား၊ ေယာက်္ားမိန္းမ၊ ဆင္သမွ်
လွ်င္၊ တင့္တယ္လြင္ဘိ ျပစ္မရွိတည္း----။

သီလရတနာ၊ ျမတ္တန္ဆာကား၊ သတၱဝါခပင္း၊ မင္းဆင္းရဲသား၊ မပုိင္းျခားဘူး၊ ေလးပါးမ်ဳိးႏြယ္၊ ၾကီးငယ္မဆုိ၊
ရြယ္ပ်ဳိရြယ္ရင့္၊ ဆင္တုိင္းတင့္၏။

၁။ အယုတ္သီလ၊ မင္းျဖစ္ရ၊ ဗုဒၶေဟာခ့ဲသည္။
၂။ အလတ္သီလ၊ နတ္ျဖစ္ရ၊ ဗုဒၶေဟာခ့ဲသည္။
၃။ အျမတ္သီလ၊ နိဗၺာန္ရ၊ ဗုဒၶေဟာခ့ဲသည္။