Total Pageviews

Tuesday, January 31, 2012

တိဟိတ္လူသားထြန္းကားေရး-၂ (ေနာက္ဆက္တြဲ


တိဟိတ္လူသားအပါအဝင္ ဒြိဟိတ္၊ သုဂတိအဟိတ္လူသားအေၾကာင္းစာတပုဒ္ေရးျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္ေရးစရာ
ေပၚလာျပန္သည္။ တိဟိတ္၊ ဒြိဟိတ္၊ အဟိတ္စကားလုံးဖြင့္ဆုိခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိလာေသာေၾကာင့္
ထပ္မံတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြင့္ဆုိသူမွာ ေတာင္တြင္းၾကီး၊ နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒(လူေသလူ
ျဖစ္ဝါဒီေခါင္းေဆာင္)ျဖစ္ပါသည္။

ကေလာင္အမည္"သုဒၶ" အမည္ခံ စာေရးသူက ပ်ဴႏုိင္ငံ (http://www.pyustate.com/2011/07/blog-post_8862.html
မွာ နတ္မွီေတာရသုိ ့သြားျခင္း အမည္ရွိေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးသားတင္ျပသည္ကုိ ဖတ္ခ့ဲဖူး၏။
(facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပ်ဴႏုိင္ငံပ့ဲကုိင္မႈးကုိေအာင္က ေနာက္ပုိင္းထုတ္ေျပာ၏)
သူ၏ေဆာင္းပါးကုိ ဆရာပါရဂူ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္စကားရပ္တုိ ့ျဖင့္ အစျပဳလုိက္၏။
            "ရွင္ဥကၠ႒သည္ သူ၏အျမင္သစ္အေတြးသစ္မ်ားပါသည့္ စာအုပ္စာတန္းမ်ဳိးစုံကုိ ေရးသား၏။ ထုိအခါ
            တုိင္းျပည္တြင္ ဂယက္ထသြားေလ၏။ အေဟာင္းသမားမ်ား၏ဝုိင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံရ၏။ ေတာ္လွန္ေသာ
            အေတြးရွင္တုိ ့သည္ ေခတ္တေခတ္တြင္ ဝုိင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ေနာင္တေခတ္၏အပူေဇာ္ခံရ
            တတ္ေလသည္။ ေခတ္တေခတ္၏"ခ်ဥ္ဖတ္"ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေနာက္တေခတ္၏ "နတ္ေဒဝတာ"ျဖစ္ရ
            တတ္ေလသည္။"

စာေရးဆရာပါရဂူသည္ ရွင္ဥကၠ႒ကုိ ေတာင္တြင္းၾကီး၏ ဂႏၳဝင္ေျမာက္ရွင္တပါးအျဖစ္တင္စားကာ ေရွးအရင္က
ေျပာဆုိခ့ဲၾကေသာ "ေပေလးပင္ ရွင္ေလးပါး" ကုိ "ေပေလးပင္ ရွင္ငါးပါး"ဟု ေျပာင္းလဲေရးသားခ့ဲေလသည္။
ဤအေၾကာင္းကုိ မိမိ၏ဆရာတပါးက ေျပာျပခ့ဲဖူးပါသည္။

သုဒၶ၏ေဆာင္းပါးပါ ရွင္ဥကၠ႒ေရးသားျပဳစုခ့ဲေသာစာအုပ္အေရအတြက္မွာ ၃၆  အုပ္ျဖစ္၏။ ဆရာပါအေျပာအရ
အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားစြာပါရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ယင္းစာအုပ္မ်ားမွာ ယေန့ေခတ္တြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈရန္ အင္မတန္ခက္ခဲသြားပါျပီ။ လူေသလူျဖစ္၊ ဗုဒၶစာခၽြန္ေတာ္၊ အသင္လူသား ဘာမွားေနသလဲ၊ ကပၸျပႆနာ တုိ ့ကုိ ဆရာသမားမ်ား၏စာအုပ္ပုံမွာ ျမင္ဖူး၊ ဖတ္ဖူးသည္။ အျခားစာအုပ္မ်ားကုိေတာ့ မျမင္ဖူး၊ မဖတ္ဖူးပါ။ ေနာင္တြင္ 
လူေသလူျဖစ္ဝိနိစၦ-ယက်မ္းၾကီးထြက္လာေတာ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ရဖူးသည္။ ယခုလည္း တိဟိတ္စသည္အဖြင့္ကုိယင္းစာအုပ္ၾကီးမွပင္ ေတြ ့ခ့ဲရသည္။

ရွင္ဥကၠ႒၏ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ရႈစားၾကည့္ပါ။

(က) အဟိတ္= ဒီေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားကုိမွ မလုပ္ရမေနႏုိင္ပါဘူးဆုိတ့ဲအမ်ဳိးက အဟိတ္အစစ္ပဲ။
(ခ) ဒြိဟိတ္= ဒီတရားစု ငါလုပ္ေနရတာ တကယ္ေတာ့ သံသရာလည္တ့ဲ ဝဋ္တရားေတြ ငါလုပ္ေနရပါကလားလုိ ့ 
သိသိၾကီးန့ဲ မလႊဲသာလုိ ့ လုပ္ေနရရင္ ဒြိဟိတ္။
(ဂ) တိဟိတ္= ဒီေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားေတြဟာ ငါ့အဖုိ ့လဲ အက်ဳိးတကယ္မရွိဘူး၊ လူမ်ားအဖုိ ့လဲ
ငါ့ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲ ကုိယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ကုန္ၾကရတယ္၊ ဒါေတြ ငါမလုပ္ေတာ့ပါဘူးလုိ ့ဆုံးျဖတ္တတ္ရင္
တိဟိတ္ပဲ။
(အတြဲ-၁၊ အမွတ္ -၅၊ သစၥာဓမၼစာေစာင္စာမ်က္ႏွာ-၁ဝ၊ ဦးဥကၠ႒ေဟာေသာတရားမွ။)

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ား၏ဖြင့္ဆုိခ်က္အက်ဥ္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္၏။
(က) (သုဂတိ)အဟိတ္= (သုဂတိဘဝမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုဂတိ) ေကာင္းေသာဟိတ္မ်ား (အေလာဘ၊အေဒါ
သ၊အေမာဟ)မ်ားကင္းမ့ဲေနေသာေၾကာင့္ အဟိတ္။
(ခ) ဒိြဟိတ္= ေကာင္းဟိတ္ ၂ ပါး (အေလာဘ၊ အေဒါသ)သာရွိေသာေၾကာင့္ ဒိြဟိတ္။
(ဂ) တိဟိတ္= ေကာင္းဟိတ္  ၃ ပါး (အေလာဘ၊အေဒါသ၊ အေမာဟ) တုိ ့စုံညီပါရွိေသာေၾကာင့္ တိဟိတ္။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္းစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၁၈ တြင္ ရွင္ဥကၠ႒ကုိ မဟာစည္ဆရာ
ေတာ္ မွတ္ခ်က္ေပးပုံအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
           
            "ဦးဥကၠ႒ကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္က "မဟုတ္တာေတြပဲ ရွာေျပာတတ္တယ္"လုိ ့ေျပာသလုိျဖစ္တယ္"

ရွင္ဥကၠ႒၏ တိဟိတ္စေသာစကားလုံးအဖြင့္မ်ားသည္ မဟုတ္တာေတြပဲရွာေျပာတတ္ေသာ အျမင္သစ္၊ အေတြး
သစ္တုိ ့သာ ျဖစ္ေန၏။ ဦးဥကၠ႒ေတာ္သည္၊ ထက္ျမက္သည္ဆုိတာကုိ မိမိအျငင္းမပြား၊ လက္ခံသည္။ သုိ ့ေသာ္ ေတာ္သူထက္ျမက္သူတဦးအေနျဖင့္ ကုိယ့္လမ္းကုိယ့္မထြင္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚ ႏွင့္ စာေပတုိ ့ကုိ 
တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ ဘာအတြက္ၾကဳိးစားရသနည္း၊ ဒီလုိလုပ္ျခင္းအတြက္သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲဆုိတာ
ကုိေတာ့ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရမွာ ျဖစ္သည္။  ဗုဒၶစာေပလာ ေဝါဟာရတုိ ့ကုိမူရင္းဖြင့္ဆုိခ်က္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲကုိယ္လုိရာကုိယ္
ေျပာခ်င္သူတုိ့အတြက္ ရွင္ဥကၠ႒၏ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ "နတ္ေဒဝတာ၏နတ္သုဒၶါ"ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶသာသနာ
ေတာ္ကုိမူရင္းအတုိင္းထိန္းသိမ္းလုိသူတုိ့အတြက္မူ"ခ်ဥ္ဖတ္၊အန္ဖတ္"ျဖစ္ရသည္မွာအထူးအဆန္းမဟုတ္ပါေခ်-----။

အမရဒီပ
၁-၃ဝ-၂ဝ၁၂

No comments: