Total Pageviews

Friday, May 31, 2013

အနယ္ထုိင္ခ်ိန္ ျမင္မိတ့ဲ ကုိယ့္အရိပ္ - ၁၃ဆရာေတာ္အရွင္ေသာဏုတၱရက ဤေက်ာင္းမွာ ဘုန္းၾကီးေပ်ာ္သြားပါလိမ့္မည္၊ ဆရာေကာင္းမ်ားထံေတာ္မွာ ဓမၼစာေပသင္ယူရလိမ့္မည္ဟုေျပာလ်က္ ေခ်ာ့ေမာ့ႏွစ္သိမ့္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ကြန္ကရိအခင္းေပၚအိပ္ႏုိင္ရန္ ဖ်ာစုတ္တထည္ ႏွင့္ ညစ္ေပေနသည့္ ေခါင္းအုံးတလုံးေပးပါသည္။

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထဲဝယ္ ေလးေပအျမင့္ရွိ ေက်ာက္ျပားမ်ားအေပၚတင္ထားေသာ သစ္သားစင္ျမင့္တခု ရွိသည္။ အလြန္အုိေဟာင္း ရုပ္ဆုိးေသာ ရြံ ့ေစးျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တဆူမွာ ဘုရားေက်ာင္း
ေဆာင္၏  အထင္ကရအရာျဖစ္ေပသည္။ ဘုန္းၾကီး မွတ္မိေနပါသည္။ ထုိဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္
ေကာင္းသည္။ အမ်က္ေဒါသထြက္ေနပုံမ်က္လုံးအစုံရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအမ်ားစုရွိ ျမင္ေတြ ့ဖူးသမွ် သပၸါယ္ၾကည္ညဳိစရာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မဆုိင္ေခ်။ ယင္းဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကုိ ထုဆစ္သူမွာ မည္သူပင္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ သူ၏လက္ရာဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တြင္ ေဖာ္ျပသင့္ေသာ ဗုဒၶဘုရား၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာ
ေတာ္မ်ားကုိ ထုိသူခမ်ာ ေလ့လာသင္ယူခ့ဲဖူးပုံမေပၚေခ်။

မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ေဘးတခ်က္တြင္ အသားျပာျပာႏွင့္ဗိႆႏုိးပုံရွိသည္။ ဟိႏၵဴနတ္မ်ား
အနက္ နတ္အၾကီးအကဲတပါးျဖစ္သည္။ အျခားတဖက္တြင္ ဟူနီယမ္နတ္မင္း၏ ပုံတူကားခ်ပ္ရွိသည္။
ဟူနီယမ္နတ္မင္းဟူသည္ သူ၏ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈေၾကာင့္  ယေန ့ေခတ္အထိ ဆင္ဟာလီလူမ်ဳိးအခ်ဳိ ့ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခံရသူ နတ္ေဒဝတာတပါးျဖစ္သည္။ ရန္သူေတာ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေရးအတြက္ တန္ခုိးပါဝါမ်ား ေပးသနားပါရန္ အခ်ဳိ ့သူတုိ ့ ထုိနတ္မင္းေရွ ့မွာ တုိးလွ်ဳိးတုိင္တည္ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၏ ဘုရားေဆာင္တြင္  ဗိႆႏုိးႏွင့္ ဟူနီယမ္တုိ ့ေရာက္ေနျခင္းမွာ 
ထူးဆန္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ေနရာခ်ထားမႈအခ်ဳိးမက်ျခင္းလည္း  ျဖစ္ေလသည္။

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ေပအကြာ သီးျခားအေဆာက္အအုံသည္ကား ညစ္ထတ္ထတ္မဲေမွာင္ေမွာင္
အခန္းသုံးခန္းရွိသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အိပ္ခန္း၊ အာဂႏၱဳသံဃာအခန္း ႏွင့္ စတုိခန္းတုိ ့ျဖစ္သည္။ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္ကုိ လမ္းသြယ္ေလးမွသြားရသည္။ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္တြင္ ဆြမ္းစားရန္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတခု ရွိသည္။ အလြန္ညစ္ပတ္သည္။ ထုိ ့ျပင္ ဖုိခေနာက္သုံးလုံးဆုိင္သစ္သားထင္းမီးဖုိတခုလည္း ရွိသည္။

ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္အေနာက္တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အတြက္ သီးသန္ ့အိမ္သာတလုံးရွိသည္။ ဘုန္းၾကီးတုိ ့
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းျခံအေနာက္ ကြင္းျပင္တြင္ ကိစၥရွင္းရသည္။ ကိစၥျပီးလွ်င္ ျခံနားနီးခ်င္းတုိ ့၏ ဝက္မ်ား ေရာက္လာျပီး သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္သြားၾကသည္။

ပထမဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေနစဥ္ကက့ဲသုိ ့ ဤေက်ာင္းတြင္လည္း ဘုန္းၾကီး တာဝန္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ရ၏။ ဆြမ္းခ်က္ရန္ ထင္းခြဲ ၊ ေရခပ္၊ တံျမက္စည္းလွည္း၊ ဘုရားပန္းေကာက္၊ ဆြမ္းခ်က္၊ ပန္းကန္ေဆး၊ ေခြးစာေကၽြး
အလုပ္တုိ ့ပါတည္း။

ေက်ာင္းေဝယ်ာဝစၥအားလပ္ခုိက္ "သတက" ေခၚ "တရာ"စာအုပ္မ်ားမွ သကၠတကဗ်ာမ်ားကုိ က်က္မွတ္ရသည္။ ယင္းကဗ်ာမ်ားမွာ အမ်ားစုအားျဖင့္ ဘုရားဂုဏ္ကုိ ဖြဲ ့ဆုိထားၾကသည္။ တအုပ္ကုန္လွ်င္ ေနာက္တအုပ္ ဆက္
က်က္ရသည္။ သတကစာအုပ္မ်ားထဲကတအုပ္တြင္ ဘုရားအမည္ ၁ဝ၈ မ်ဳိး ရွိပုံကုိရွင္းျပထားသည္။ အျခားတအုပ္တြင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး စသည္ကုိ တင္ျပထားသည္။

ယင္းသကၠတကဗ်ာမ်ားအား ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကုိ မရမကအာဂုံက်က္မွတ္ေစျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးမ်ဳိးရွိ
လိမ့္မည္။ သကၠတအသံထြက္မွန္ေစရန္ ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ သိထားေစရန္ ႏွင့္ ကေလးတုိ ့စိတ္ထဲ ဘုရားကုိ ၾကည္ညဳိ ယုံၾကည္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစရန္တုိ ့ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အေရးအၾကီးဆုံးဟု ဘုန္းၾကီးထင္ပါသည္။

ညေနပုိင္း စာျပန္ခ်ိန္တြင္  ဆရာေတာ္အရွင္ေသာဏုတၱရက ေရနံဆီမီးအိမ္ကုိ မွိန္မွိန္ေလးေလ်ာ့ထြန္းသည္။ အလစ္တြင္ စာအုပ္ကုိ ခုိးၾကည့္ခြင့္မသာေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာျပန္ခုိက္ အမွားပါလွ်င္ သုိ ့မဟုတ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မရလွ်င္ ဆရာေတာ္ စိတ္တုိျပီး ပါးရုိက္သည္။ ဆရာေတာ္ပါးရုိက္သည္မွာ သင္ၾကားေရးမွာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကုိ သုံးစြဲပုံႏွင့္ ပုိတူသည္။  ပထမဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေနစဥ္ ဘုန္းၾကီးမေနခ်င္ေအာင္လုပ္ခ့ဲေသာ အၾကမ္းပတမ္းျပဳပုံမ်ဳိးႏွင့္ လုံးဝမတူပါေခ်။

ပုံမွန္အားျဖင့္ စာဆုိစာက်က္အလုပ္မ်ားကုိ ဘုန္းၾကီးေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ခ့ဲသည္။ ဘုန္းၾကီမွာ ေၾကာင္ပုစြန္စား ကၽြတ္ကၽြတ္ဝါးသူ ျဖစ္ဟန္တူ၏။ ဆရာေတာ္မွာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေနသည္။ သုံးလအတြင္းမွာပင္ ဘုန္းၾကီးအေျခအေနေကာင္းသည္၊ ရွင္ျပဳရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဟု ဆရာေတာ္က ေၾကညာလုိက္သည္။

ဆရာေတာ္အရွင္ေသာဏုတၱရသည္ နကၡတ္ေဗဒင္ဆရာတဦးႏွင့္ ရွင္ျပဳပြဲအတြက္ မဂၤလာအခ်ိန္၊ ရက္တုိ ့ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ တုိင္ပင္သည္။ ယင္းေနာက္ ဘုန္းၾကီး၏မိဘမ်ားထံ စကားလူၾကဳံပါးသည္။ ခရုိင္အတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွလည္း သံဃာႏွစ္ဆယ္ ပင့္ဖိတ္သည္။

ခရုိင္အတြင္း အသက္သိကၡာအၾကီးဆုံးဆရာေတာ္ "အရွင္အႏုေဂါဓသုမနတိႆမဟာေထရ္"က ဘုန္းၾကီး၏ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ ရွင္ျပဳပြဲအၾကဳိေန ့တြင္ သံဃာဆြမ္းကပ္ ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္
ၾကမည့္ မလံေဒနီယရြာသားမ်ားေရာက္လာၾကရာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသည္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနသည္။

ဖခင္ ၊ ေယာက္ဖ ႏွင့္ ခ်စ္ကုိၾကီး ရမ္ဘ႑အပါအဝင္ ဘုန္းၾကီး၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား ပြဲေန ့အတြက္ ေရာက္လာၾကသည္။ မိခင္မွာ ေက်ာကုန္းအနာဒဏ္ေၾကာင့္ ခရီးေဝးမသြားႏုိင္။ မလာႏုိင္သည့္အတြက္ စိတ္ထိခုိက္ေနေၾကာင္း ဖခင္က ဘုန္းၾကီးကုိ ေျပာပါသည္။ ဘုန္းၾကီး စိတ္မေကာင္းၾကီးစြာ ျဖစ္မိပါသည္။

နံနက္ဆယ္နာရီတြင္ ပရိသတ္အားလုံး အနံဆယ္ေပ အလ်ားေပေလးဆယ္က်ယ္သည့္ သံဃာေဆာင္အဝင္ဝမွာ စုေဝးလုိက္ၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ က်င္းပျမဲျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ပရိသတ္မ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္က က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းရွိမည့္ေနရာမွာက်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္
ျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ၤ ီလုံခ်ည္အျဖဴေရာင္ဆင္တူကုိ ဘုန္းၾကီးဝတ္ဆင္သည္။ ဖခင္ႏွင့္အတူ သံဃာေတာ္မ်ားေရွ ့သုိ ့ေလွ်ာက္
သြားရသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ လူပရိသတ္ကုိ မ်က္ႏွာျပဳ၍ ဘုရားရွင္သီတင္းသုံးရာယာယီပလႅင္ႏွင့္ကပ္ရက္ ၾကမ္းျပင္မွာ ထုိင္ေနၾက၏။

ဘုန္းၾကီးသည္ သက္ေတာ္ဝါေတာ္အၾကီးဆုံးဆရာေတာ္ အရွင္သုမနတိႆေရွ ့မွာ ဒူးေထာက္ျပီး သုံးၾကိမ္ဦး
တုိက္ရွိခုိးပါသည္။ ဆရာေတာ္က သာမေဏျပဳေရးအတြက္ ဖခင္ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ ဘုန္းၾကီးကုိ ညြန္ၾကားသည္။ သုိ ့ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးက ဖခင္ေရွ ့မွာ ဒူးေထာက္ျပီး ခြင့္ေတာင္းစာကုိ သုံးၾကိမ္သုံးခါ ဆုိရသည္။ တၾကိမ္ဆုိျပီးတုိင္း တၾကိမ္ဦးခ်သည္။ အၾကိမ္တုိင္း ရုိေသမႈကုိျပသသည့္အေနျဖင့္ ဖခင္၏ေျခေထာက္ကုိ နဖူးျဖင့္ ထိရသည္။ ဘုန္းၾကီးကုိငုံ ့ၾကည့္ေနသည့္ ဖခင္၏တည္ၾကည္ေသာမ်က္ႏွာကုိ ဘုန္းၾကီးမွတ္မိေနဆဲျဖစ္ပါ၏။

သံဃာေတာ္မ်ားထံသုိ ့ျပန္လာေသာအခါ ဆရာေတာ္အရွင္သုမနတိႆက "ဆံပင္၊ ေမႊးညွင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္း၊ သြား၊ အေရ"ဟူေသာ "တစပဥၥကကမၼ႒ာန္း" ပြားမ်ားပုံကုိလုိက္ဆုိေစျပီး ကပ္ေက်းျဖင့္ ဘုန္းၾကီး၏ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ "စတိသေဘာ" ျဖတ္လုိက္သည္။ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ပထမဦးစြာေသာ
ကမၼ႒ာန္းအာရုံျဖစ္ၾကေပသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ မဟာသတိပ႒ာန္သုတ္၊ ကာယာႏုပႆနာရႈပုံအပုိင္းမွာလာသည့္
ကမၼ႒ာန္းျဖစ္ျပီး ျပဳသစ္စရွင္သာမေဏမ်ားကုိ ေပးရေသာ အစဥ္အလာလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္လည္းျဖစ္သည္။

ေသာ့ခ်က္က်သည့္တရားေတာ္မ်ားအနက္ တခုျဖစ္သည့္ မဟာသတိပ႒ာန္သုတၱန္တြင္ ရႈမွတ္ရမည့္ကမၼ႒ာန္းအာ
ရုံေလးမ်ဳိးကုိ ဗုဒၶဘုရားေဟာညႊန္ျပထားသည္။ ယင္းေလးမ်ဳိးမွာ ခႏၶာကုိယ္၊ ခံစားမႈ၊ စိတ္အျခင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားတုိ ့ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

သတိပ႒ာန္အာရုံေလးပါးကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ကာ၊  ၊ မနားမရပ္ၾကားမျပတ္ဘဲ၊ ေသခ်ာရွင္းလင္းေသာ သတိျဖင့္ ရႈမွတ္မည္ဆုိလွ်င္ ထုိအာရုံေလးမ်ဳိးမွာ အလ်ဥ္မျပတ္စီးဆင္းေနသည္ကုိ စတင္ေတြ ့ျမင္ရမည္ျဖစ္၏။ တခဏျပီး တခဏေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ ယင္းတခဏတာေတြ ့ၾကဳံရမႈအတြင္း မည္သည့္ျငိကပ္တြယ္တာစရာမွ် မခ်န္ထားရစ္
ျခင္းတုိ ့ျဖင့္ သတိပ႒ာန္အာရုံေလးပါးတုိ ့ ေရႊ ့လ်ားေနသည္။ စီးဆင္းေနသည္။ အေျပာင္းအလဲ အတက္အက် ျဖစ္ေနေသာ ဤေလးမ်ဳိးကုိ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္တည္ေနမႈအတြင္းမွာပင္ အရာအားလုံးအတည္အျမဲရွိမႈကင္းေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ ့ရေပမည္။

ထုိ ့အျပင္ မိမိ ၊ သူတပါး ႏွစ္ဦးသားအၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ဟူသည္ရွိမေနေၾကာင္း နားလည္လာသည္။ တဦးစီျဖစ္ေစ၊ လူတုိင္းျဖစ္ေစ ကုိယ္ ၊ ခံစားမႈ ၊ စိတ္ ၊သေဘာတရား တုိ ့ ေပါင္းစုတည္ေဆာက္ထားေသာ အရာ
တခုသာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိ နားလည္ေသာအခါ သူတပါးအေပၚ သေဘာထားၾကီးသူျဖစ္လာသည္။ မနာလုိျခင္း၊ ခြဲျခားလုိျခင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ကင္းစင္ျပီး ကရုဏာႏွင့္ ေမတၱာတရားမ်ားကုိ အစားထုိးတတ္လာ
သည္။

သုိ ့ေသာ္ ရွင္ျပဳဆဲ ၁၂ ႏွစ္သားေကာင္ေလးတေယာက္အတြက္ ရွင္သာမေဏတုိင္းသင္ယူရသည့္ ကမၼ႒ာန္း
သင္ခန္းစာ ပထမေန ့တြင္ကား ထုိအရာမ်ားမွာ အလွမ္းေဝးေသာ ပန္းတုိင္မ်ားသာျဖစ္ေနေခ်၏။ သိကၡာဝါေတာ္
ရင့္သည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ကား သတိပ႒ာန္ေလးပါးစုံလင္ေအာင္ ရွင္သာမေဏတပါးကုိ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာ
စြာ ညႊန္ၾကားျပသႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အျမဲလုိပင္ ခႏၶာကုိယ္ကမၼ႒ာန္းကုိ
 ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ သင္ယူေလ့က်င့္ခါစေယာဂီမ်ားအတြက္ နားလည္ရလြယ္ကူေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရလွ်င္ ခႏၶာကုိယ္သည္ ေလာဘကုိထုတ္လုပ္၊ နာက်င္မႈကုိ ဖန္တီး၊ မာန္တက္တတ္ေသာ သဘာဝတုိ ့၏ မွီတည္ရာျဖစ္၏။ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာေတာ္၏ေရွ ့ေတာ္ေမွာက္ဝယ္ဒူးေထာက္
ေနစဥ္ ဘုန္းၾကီးသည္ ေနာင္အခါေလ့လာဦးမည့္ ပထမသတိပ႒ာန္အာရုံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မပီျပင္ဝိုးတဝါးစိတ္ကူး
တခုမွ်ကုိသာ ရခ့ဲပါသည္။

ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာေတာ္က ဆံပင္အေခြကုိ ဘုန္းၾကီး၏လက္ဖဝါးထဲသုိ ့ထည့္ေပးလုိက္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္
ကား ရဟန္းငယ္တပါးပါးသည္ ဘုန္းၾကီးထံလာျပီး ေခါင္းရိတ္ကိစၥကုိ အျပီးအစီးဆက္လုပ္ရန္ အခ်က္ျပျခင္း
 ျဖစ္သည္။

ရဟန္း သုိ ့မဟုတ္ သာမေဏတပါးအတြက္ လူ ့အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ေလာကီသံေယာဇဥ္ကုိ စြန္ ့လႊတ္သည့္
အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည့္ ေခါင္းရိတ္အခမ္းအနားကုိ  ပရိသတ္ႏွင့္ေဝးရာ သီးျခားတေနရာမွာ ျပီးေစလုိက္သည္။
ေခါင္းရိတ္ျပီးေနာက္ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္ေနာက္ဘက္ရွိေရတြင္းမွာ ေရခ်ဳိးသည္။ ျပီးေနာက္ အျဖဴေရာင္အဝတ္ကုိ
 ျပန္ဝတ္ရျပန္သည္။

ခန္းမတြင္းသုိ ့ဘုန္းၾကီးျပန္ဝင္လာေသာအခါ သကၤန္းေခါက္အထုပ္ကုိ ဦးေခါင္းေပၚထမ္းရြက္လာရသည္။ ဥပဇၥ်ယ္ဆရာေတာ္ေရွ ့မွာ ဘုန္းၾကီး ဒူးေထာက္လုိက္သည္။ ပါဠိဘာသာျဖင့္ "အရွင္ဘုရား၊ အလုံးစုံေသာ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္ေသာ နိဗၺာန္ကုိ မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳပါရျခင္းအက်ဳိးငွါ တပည့္ေတာ္၏လက္၌ရွိေသာ ဤသကၤန္းကုိ ယူေတာ္မူ၍ သပည့္ေတာ္ကုိ သနားေစာင့္ေရွာက္ခ်ီးေျမွာက္ေသာ အားျဖင့္ ရွင္သာမေဏျပဳေပးေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ျပီးေနာက္ ဦးသုံးၾကိမ္ခ်ရွိခုိးသည္။

ယင္းေနာက္ ဆရာေတာ္အရွင္သုမနတိႆ က ဘုန္းၾကီးကုိ သရဏဂုံသုံးပါးႏွင့္ ဆယ္ပါးသီလသိကၡာပုဒ္ကုိ တုိင္ေပးသည္။ ဘုန္းၾကီးက လုိက္ဆုိရသည္။

"ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစ ၦာမိ"
"ဓမၼံ သရဏံ ဂစ ၦာမိ"
"သံဃံ သရဏံ ဂစ ၦာမိ"
(ဒုတိယမၸိ …………။ တတိယမၸိ……..။)
(ျမတ္စြာဘုရားကုိ အားကုိးရာဟူ၍ ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။
ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္ျမတ္ကုိ အားကုိးရာဟူ၍ ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။
ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သားသံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းကုိ အားကုိးရာဟူ၍ ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။)
(ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း……။ သုံးၾကိမ္ေျမာက္လည္း….။)

"သတၱဝါ၏အသက္ကုိသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"သူတပါးပစၥည္းကုိ မတရားယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"မျမတ္ေသာအက်င့္ကုိက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"မမွန္ေသာစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ အရက္ေသစာတုိ ့ကုိ ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"မြန္းလြဲေသာအခါမွစ၍ ေနာက္တေန ့အရုဏ္မတက္မီအတြင္း စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ကုိ စားေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"သာသနာေတာ္ႏွင့္မေလ်ာ္ဆန္ ့က်င္ ေျငာင့္တံက်င္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကျခင္း ၊သီဆုိျခင္း၊ တီးမႈတ္ျခင္းတုိ ့ကုိ ၾကည့္ရႈနားေထာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"ပန္းပန္ျခင္း၊ အေမႊးနံ ့သာလိမ္းက်ံရႈရႈိက္ျခင္း၊ နံ ့သာမႈန္ ့အေရာင္တင္ဆီတုိ ့ျဖင့္ တင့္တယ္ေျပျပစ္ေအာင္ ဖုိ ့
သိပ္ျခယ္သျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"တေတာင့္ထြာထက္ပုိ၍ျမင့္ေသာ အိပ္ရာေနရာ၊ အလြန္ေကာင္းမြန္ခမ္းနားေသာ အိပ္ရာေနရာတုိ ့၌ ေနထုိင္အိပ္စက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"
"ေရႊ ေငြဒဂၤါး အေၾကြ ေငြစကၠဴတုိ ့ကုိ ကုိင္ခံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏"

သရဏဂုံႏွင့္ ဆယ္ပါးသီလမ်ားရြတ္ဆုိျပီးေနာက္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာေတာ္အား ထုံးတမ္းစဥ္လာပန္ၾကားခ်က္
တရပ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားရသည္။
"ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား….၊ တပည့္ေတာ္ရရွိေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚေတာ္မူပါ။ အရွင္ဘုရားရရွိေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိလည္း တပည့္ေတာ္အား ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ…..။"
ယင္းေနာက္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ အျခားသံဃာေတာ္မ်ားကုိ သုံးၾကိမ္ရွိခုိးအရုိအေသျပဳပါသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆရာေတာ္အရွင္သုမနတိႆအရွင္သူျမတ္က ဘုန္းၾကီး၏အမည္သစ္ကုိ ေၾကညာလုိက္၏။
ဂုဏရတန…….၊ သီလသမာဓိပညာတည္းဟူေသာ ရတနာ….ဟူသည္တည္း။

ယခု ဘုန္းၾကီး ရွင္သာမေဏ (သုိမဟုတ္) ကုိရင္တပါးျဖစ္ျပီ….။

ဘုန္းၾကီးကုိ ေနရာထုိင္ခင္းေလးတခု ေပးၾကသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားအၾကားမွာ ထုိင္ရသည္။ သုိ ့ေသာ္ နီးနီးကပ္
ကပ္မဟုတ္ပါ။ ဘုန္းၾကီးထုိင္လုိက္စဥ္ လူအနည္းငယ္ကတန္းစီလွ်က္ တဦးခ်င္းစီဘုန္းၾကီးေရွ ့ေရာက္လာသည္။ ဦးခ်သည္။ လွဴဖြယ္ပစၥည္းအနည္းငယ္ကုိလည္း ဘုန္းၾကီးေရွ ့မွာ ခ်ထားၾကသည္။ အလွဴပစၥည္းမ်ားမွာ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါမ်ား၊  ဆပ္ျပာခဲမ်ားႏွင့္  ထီးတလက္တုိ ့ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထီးမွာ ရုိးရွင္းလွေသာ ဘုန္းၾကီး၏ ဘဝသစ္တြင္ အလြန္တရာ အသုံးတည့္ေသာ အသုံးအေဆာင္တခုျဖစ္လာသည္။

ရွင္ျပဳပြဲေန ့အလွဴဆြမ္းမွာ တန္ဖုိးၾကီးမားေသာအစားအစာျဖစ္သည္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚထုိင္ကာ အျခား
ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းၾကီးဆြမ္းစားရသည္။ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ကပ္လွဴေသာ ဆြမ္းသည္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤအစားအေသာက္မ်ဳိးကုိ ေရွးယခင္က ဘုန္းၾကီး
စားေသာက္ခြင့္ မရခ့ဲဖူးပါ။ စားေသာက္ရသည္မွာ ျမိန္ျမိန္ယွက္ယွက္ရွိလွပါေပသည္။

ရွင္ျပဳပြဲေန ့သည္ ဘုန္းၾကီးဘဝမွာ ထိပ္တန္းအက်ဆုံးတေန ့ျဖစ္ပါသည္။ တခုမွလြဲ၍ အရာရာျပည့္စုံေန၏။ မျပည့္စုံေသာအရာတခုမွာ ခ်စ္လွစြာေသာမိခင္ၾကီးအလွဴပြဲမွာ ရွိမေနျခင္းပါတည္း။ မိခင္ကုိ ဘုန္းၾကီး ရင္နင့္မိလုမတတ္ လြမ္းဆြတ္မိပါသည္။

ရက္သတၱႏွစ္ပတ္လြန္ျပီးေနာက္ ဘုန္းၾကီး မိခင္ကုိ သြားေရာက္ေတြ ့ဆုံပါသည္။ ဦးျပည္းရွိမ္းရွိမ္း..၊ လိေမၼာ္ရင့္ေရာင္သကၤန္းဝတ္ႏွင့္ သူ၏သားအငယ္ဆုံးကုိ ေတြ ့ရသည့္အတြက္ အတုိင္းထက္အလြန္ မိခင္ေပ်ာ္ရႊင္
ေနပါသည္။ မိခင္က ဘုန္းၾကီးေျခေထာက္အေပၚ တဘက္ပုဝါျဖန္ ့လႊမ္းလုိက္သည္။ အနာနာက်င္ပါေသာ္လည္း ဒူေထာက္လုိက္ျပန္သည္။ ျပီးေနာက္ ဘုန္းၾကီးေရွ ့တြင္ သူ ့ခႏၶာကုိယ့္ကုိ ေမွာက္လုိက္သည္။ သူ  ့နဖူးျဖင့္ တဘက္ပုဝါကုိ သုံးၾကိမ္သုံးခါ ထိသည္။

ဤအျခင္းအရာသည္ ဘုန္းၾကီးအိမ္မွထြက္ခြါသည့္ေန ့က မိခင္ကုိ ရွိခုိးဦးခ်သည္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။
 ယခု မိခင္သည္ ဘုန္းၾကီးကုိ အရုိအေသေပးေန၏။ သား ႏွင့္ မိခင္ႏွစ္ဦးလုံးအတြက္ စြမ္းအားျပည့္လွေသာ ၊ လႈပ္ရွားေနေသာ အခုိက္အတန္ ့ပါတည္း။

"ကုိရင္ေလး…..၊ ဘယ္ေတာ့မွ လူမထြက္နဲ ့ေတာ့ေနာ္…၊ ဘုန္းၾကီးဘဝဟာ ကုိရင့္အတြက္
အေကာင္းဆုံးပဲ၊ ဘုန္းၾကီးဘဝဟာ လြတ္ေျမာက္တ့ဲဘဝပဲ….၊ လူဝတ္လဲဖုိ ့ဘယ္ေတာ့မွ မစဥ္းစားနဲ ့ေတာ့….။"
မ်က္လုံးအိမ္တြင္ မ်က္ရည္ျပည့္လ်က္ မိခင္ကေျပာရွာပါသည္။

ထုိေန ့မွသည္ အခါအခြင့္သင့္၍ အိမ္သုိ ့ဘုန္းၾကီးေရာက္တုိင္း ဤသုိ ့ဤပုံ ဤစကားကုိ ထပ္တလဲလဲေျပာပါသည္။
"ငါ့သား….ဘယ္ေတာ့မွ လူမထြက္နဲ ့ေနာ္……"
 

အမရဒီပ
ေမလ ၃၁၊ ၂ဝ၁၃

Bhante Henepola Gunaratana ၏ Journey to Mindfulness  ကုိ ဘာသာျပန္သည္။

Thursday, May 30, 2013

အနယ္ထုိင္ခ်ိန္ ျမင္မိတ့ဲ ကုိယ့္အရိပ္- ၁၂ေနာက္ေန ့နံနက္တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးက ဘုန္းၾကီးကုိ အေျခခံပါဠိစာအုပ္တအုပ္ေပးသည္။
ရွင္ျပဳပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ စာအုပ္ပါ စာအားလုံးကုိက်က္မွတ္ခုိင္းသည္။ ျပီးေနာက္ ဘုန္းၾကီးဘာဆက္လုပ္ရမည္
ကုိ အစီအစဥ္ခ်ထားေပးသည္။

ဘုန္းၾကီးႏွင့္ အျခားဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားသုံးေယာက္ အုန္းျခံထဲမွာ ေၾကြက်ေသာအုန္းသီးမ်ားကုိ လုိက္ေကာက္ရသည္။  
 ဟုိတစုသည္တစု ပုံထားရသည္။ တံျမက္စည္းလွည္း၊ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္၊ ပန္းကန္ေဆး၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ၾကရသည္။ 
အရင္းခံဆုိရလွ်င္ ဘုန္းၾကီးတုိ ့သည္ အခမ့ဲလုပ္သားမ်ား သုိ ့မဟုတ္ ကၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တခုမဟုတ္ တခုေပါ့။

ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမွာ ပန္းေကာက္ျပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ ပန္းတင္ခုံမွာ တင္လွႈရသည္။
 နံနက္ ညေန ဘုရားဝတ္ျပဳၾကရသည္။

အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ေန ့စဥ္ထမင္းခ်က္ၾကရသည္။ ဘုန္းၾကီး၏တာဝန္မွာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး
အတြက္ ဇနီးေဟာင္းအမ်ဳိးသမီးၾကီးက အထူးစီမံခ်က္ျပဳတ္ေသာ ဆြမ္းအုပ္ကုိ ျခံေထာင့္ရွိအိမ္သုိ ့သြားကာ ယူရသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးသာ ထုိဆြမ္းအုပ္ကုိ သုံးေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

ေက်ာင္းသားသုံးေယာက္မွာ ဘုန္းၾကီးထက္ အသက္ေရာ လူေကာင္ပါ ၾကီးၾကသည္။ ယင္းသုံးေယာက္သည္ 
ဘုန္းၾကီးက့ဲသုိ ့ တေန ့တြင္  ကုိရင္ဝတ္ၾကသည့္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကေခ်။ သုိ ့ေသာ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာေန၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပညာေရးကုိ သူတုိ ့ရေနၾက၏။ သူတုိ ့ေနထုိင္စရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္အတြက္ ဘုန္းၾကီးကုိ အလုပ္လုပ္ေပးၾကရ၏။ တေယာက္က ကြမ္းသီးခြဲအပုံကုိ ၾကည့္ရႈရသည္။ အျခားတေယာက္က မီးဖုိေခ်ာင္ကုိ 
ၾကည့္ရႈရသည္။ တတိယတေယာက္က အုန္းျခံထဲ ေရာက္တတ္ရာရာက်က္စားေနထုိင္ၾကေသာ ေခြးမ်ားကုိ
 ၾကည့္ရႈရသည္။  မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးအတြက္ ရဟန္းတပါးအေနျဖင့္လုပ္ရန္ မသင့္
ေလ်ာ္ေသာ ခ်က္ျပဳတ္ေရး၊ ေစ်းဝယ္ေရးတုိ ့ကုိ သူတုိ ့လုပ္ၾကရသည္။

ဤသည္မွာ ဘုန္းၾကီး၏ဘဝသစ္ျဖစ္သည္။

သုိ ့ေသာ္ ထုိဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွာ သုံးလမွ်သာ ဘုန္းၾကီးေနထုိင္ခ့ဲရသည္။

တေန ့… ဘုန္းၾကီးက မီးဖုိေခ်ာင္မွာ အုိးေဆးေနသည္။ ေက်ာင္းသားၾကီးႏွစ္ေယာက္ ဘုန္းၾကီးအနီး အျပင္းအထန္အျငင္းပြားၾကသည္။ တေယာက္က ေက်ာက္ခဲျဖင့္ပစ္ေပါက္လုိက္ရာ ဘုန္းၾကီးလက္ေကာက္ဝတ္
ကုိလာထိ၏။ ခ်က္ခ်င္းပင္ လက္ေရာင္ကုိင္းျပီး အလြန္အမင္းနာက်င္လာသည္။

စာတေစာင္ေရးသားျပီး ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကုိ ဖခင္အား ဘုန္းၾကီး  ေျပာျပသည္။
ရက္အတန္ၾကာတြင္ ဘုန္းၾကီးကုိျပန္ေခၚရန္ ဖခင္ၾကီး ေရာက္လာသည္။
"အၾကမ္းပတမ္းလုပ္တတ္သူေတြရွိတ့ဲ ဘယ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာမဆုိ တပည့္ေတာ္သားကုိ မထားႏုိင္ပါဘူး အရွင္ဘုရား"
ဖခင္က ဘုန္းေတာ္ၾကီးကုိ ေလွ်ာက္ထားသည္။
ထုိစကားမွာ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီညႊတ္သည္၊ ဖခင္တေယာက္သည္ သူ ့သားကုိ ရုိက္ခ်င္ရုိက္မည္၊ သုိ ့ေသာ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတခုတြင္ ဤက့ဲသုိ ့အျပဳအမူမ်ဳိးမရွိသင့္ဟု သူယူဆသည္။ ဖခင္ႏွင့္အတူ ဘုန္းၾကီး အိမ္ျပန္ခ့ဲ
သည္။

မိခင္ႏွင့္အမမ်ား ဘုန္းၾကီးကုိ ျပန္ေတြ ့လုိ ့အလြန္ေပ်ာ္သြားၾက၏။ အကုိ ရမ္ဘ႑ႏွင့္ ျပန္တြဲရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာစရာျဖစ္ျပန္သည္။ ေနရာေဟာင္းကို ျပန္ေရာက္ျခင္းပင္တည္း။

မိဘအိမ္ႏွင့္ အမၾကီးတုိ ့အိမ္အၾကား တုံ ့ျပန္လူးလာေနထုိင္ရင္း အခ်ိန္အမ်ားစုကုန္လြန္သြားသည္။ အမၾကီးအိမ္
မွာ ေယာက္ဖႏွင့္ သမီးတုိ ့သာ ေနထုိင္ၾကသည္သည္။ သူ တုိ ့က ေယာက်္ားေလးတေယာက္ကုိလည္း အိမ္မွာ ရွိေစခ်င္ၾကသည္။ ဘုန္းၾကီးကုိ သူတုိ ့ႏွင့္အတူ လာေနေစခ်င္ၾကသည္။ စိတ္ပါခ်င္စရာျဖစ္သည္။ အမႏွင့္ ေယာက္ဖကုိ ဘုန္းၾကီးအလြန္ခ်စ္ပါသည္။ တူမေလးသည္လည္း ဘုန္းၾကီးအတြက္ ႏွမေလးတေယာက္လုိျဖစ္ေနျပန္၏။ ဘုန္းၾကီး၏အေျခအေနမွာ

 ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိေသးေပ။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္နီးပါးရွိေနျပီး ေက်ာင္းကလည္း ေလးလေလာက္ ပ်က္ကြက္ေနျပီ။

ဘုန္းၾကီးျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵကားဘုန္းၾကီးရင္တြင္းမွာ ေလာင္ျမဳိက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သကၤန္းဝတ္ထားသည့္ ဘဝကုိ တမ္းတမိပါသည္။ သုိ ့ျဖစ္ေလရာ ေနထုိင္ရမည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းရွာေဖြဖုိ ့ ဖခင္ၾကီးကုိ ဘုန္းၾကီး အပူကပ္ရျပန္သည္။

လေပါင္းမ်ားစြာကုန္လြန္ခ့ဲျပီးေနာက္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ၊ဇန္နဝါရီလတြင္ "မလံေဒနိယရြာ" ေက်ာင္းသည္ သကၤန္းဝတ္လုိသူလူငယ္ေလးမ်ားကုိ ရွာေဖြေနေၾကာင္းသတင္းကုိ ေယာက္ဖက ဖခင္ၾကီးကုိ ေျပာၾကား
လာသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအမည္ကား "သိရီဝိဇယာရာမ"ျဖစ္သည္။ သိရီ ႏွင့္ ဝိဇယအဓိပၸါယ္မွာ
 "က်က္သေရ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း"ျဖစ္သည္။ မလံေဒနိယရြာသည္ ဘုန္းၾကီးတုိ ့အိမ္မွ ေျခာက္မုိင္ေလာက္
ေဝးမည္ဟု ဖခင္ႏွင့္ ေယာက္ဖတုိ ့က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။ သုိ ့ေသာ္ သူတုိ ့ႏွစ္ေယာက္လုံး မလံေဒနိယ
သုိ ့မေရာက္ဖူးေသာေၾကာင့္ အတိအက်မဟုတ္ျပန္ေခ်။

ဒုတိယအၾကိမ္အိမ္ႏွင့္ ခြဲခြါျခင္းကား ပထမအၾကိမ္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္သည္။
မိခင္၏ ႏုိ ့ထမင္း….၊
စင္ၾကယ္ေသာ အျဖဴေရာင္လုံခ်ည္…၊
မ်က္ရည္မ်ား…..၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား….။

အနာဂတ္တြင္ ဘုန္းၾကီးျဖစ္လာဖုိ ့ၾကဳိတင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေပ်ာ္မိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ကနဦးေနထုိင္ခ့ဲေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၏အေတြ ့အၾကဳံမ်ား ျပန္ထင္ဟပ္လာျပီး ေနရာစိမ္းမွာ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ အတူေနရေတာ့မည္မုိ ့စိတ္လႈပ္ရွားမႈတုိ ့လႊမ္းမုိးလာျပန္၏။

ဤအၾကိမ္တြင္ ဖခင္ႏွင့္ ေယာက္ဖတုိ ့ႏွစ္ဦးလုံး ဘုန္းၾကီး၏ခရီးစဥ္မွာ လုိက္ပါၾကမည္။ အိမ္မွထြက္စဥ္ မိခင္က
 ေယာက္ဖကုိ မွာလုိက္ေသး၏။
"ငါ့သားကုိ ဂရုစုိက္ေနာ္၊ မင္းပဲ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနဲ ့နီးတာဆုိေတာ့ ငါ့သားအေျခအေန ငါ့ဆီလာ-လာေျပာလွည့္"

ထုိ ့ေနာက္ ခရီးစထြက္ၾကသည္။ မိခင္ဆီေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္လုိက္တုိင္း သူကမလႈပ္မယွက္ရပ္ျမဲရပ္ေနသည္
ကုိ ျမင္ရ၏။ မိခင္ကုိ မျမင္ရသည့္အထိ တျဖည္းျဖည္း ေဝး၍ ေဝး၍သြားသည္။ ဘုန္းၾကီး၏ပါးျပင္ေပၚမွမ်က္ရည္
မ်ားေျခာက္ခမ္းသြားသည္ထက္ပင္ မိခင္ရပ္ေနသည္က ပုိ၍ ရွည္ၾကာေလးျမင့္ေပလိမ့္မည္။

ဘုန္းၾကီးတုိ ့ရြာမွ မလံေဒနီယသုိ ့လမ္းမေပါက္…။ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား၊ ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းျပီး လမ္းရွာလမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ အျခားရြာအေသးေလးမ်ားကုိလည္း ျဖတ္ေလွ်ာက္ခ့ဲရသည္။  မလံေဒနီယရြာသုိ ့သြားရာလမ္းကုိေမးေလတုိင္း ေရွ ့ကုိနည္းနည္းေလွ်ာက္ရဦးမည္ဟု တဦးဦးက လမ္းညႊန္တတ္
သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ သံဆူးၾကဳိးမ်ားကာရံထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဝင္းတခုဆီ ခ်ဥ္းကပ္မိၾကသည္။ 
အနီးနားေနသူတုိ ့၏ အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္မ်ားေက်ာင္းဝင္းထဲဝင္ကာ အုန္းပင္ေပါက္မ်ားကုိ မစားရေအာင္အကာ
အကြယ္လုပ္ထားမွန္း ေနာင္မွသိရသည္။ ေက်ာင္းဝင္းဂိတ္ဝတြင္ သံဆူးၾကိဳးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေသာအခါ လုံခ်ည္ႏွင့္
သံဆူးၾကဳိးမျငိရေအာင္သံဆူးၾကဳိးအေပၚ ဝါးျခမ္းျပားမ်ား ကာထားေပးသည္။

ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသုိ ့ဝင္လာၾကရာတြင္ ေခြးတအုပ္က ဝုိင္းေဟာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုန္းၾကီးတုိ ့ကုိ ႏုတ္ဆက္သည္။ ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတုိ ့ႏုတ္ဆက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းထုိင္
ဘုန္းၾကီးမွာ အရပ္အေမာင္းအေနေတာ္ျဖစ္ျပီး မ်က္လုံးစူးရွသည္။ ႏွာေခါင္းအလြန္ရွည္သည္။ သူက ကြမ္းခ်ဳိး
ကပ္ေနေေသာ သြားမည္းမည္းမ်ားေပၚေအာင္ ျပဳံးျပသည္။

ဖခင္ ၊ ေယာက္ဖ ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးတုိ ့ေျမၾကီးေပၚ အလ်င္အျမန္ ဒူးေထာက္ထုိင္ကာ ဦးသုံးၾကိမ္ခ်လုိက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းထုိင္က ေက်ာင္းအတြင္းဝင္ရန္ေျပာျပီး ဖ်ာတခ်ပ္ေပၚ ထုိင္ရန္ အမိန္ ့ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းထုိင္၏ဘြဲ ့ေတာ္မွာ "ဆရာေတာ္ ကီရီဘတ္ကုမ္ဘူေရ ေသာဏုတၱရ မဟာေထရ္" ျဖစ္သည္။ "မဟာေထရ္" "သက္ေတာ္ဝါေတာ္ၾကီးရင့္သူ" ဟူသည္မွာ သူသည္ အနည္းဆုံးရဟန္းသိကၡာဝါေတာ္ ၃၈ ဝါ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိသည္။ ထုိစဥ္က သူ၏သက္ေတာ္မွာ အလြန္ဆုံးရွိလွ်င္ ၆ဝ ေလာက္ ျဖစ္ေပမည္။ အလြန္ေဖာ္ေရြဟန္ရွိသည္။ မၾကာမၾကာ ျပဳံးတတ္သည္။

ဖခင္က ဘုန္းၾကီးကုိ ဆရာေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဘုန္းၾကီးသည္ ေက်ာင္းတုိက္မွာေနထုိင္လုိျပီး ရွင္ျပဳလုိေၾကာင္းကုိလည္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ ဆရာေတာ္က ဘုန္းၾကီးကုိ ေျခဆုံးေခါင္းဆုံးၾကည့္သည္။ ယင္းေနာက္ ဦးေခါင္းျငိမ့္သည္္။အဓိပၸါယ္မွာ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းၾကီးကုိ ဆရာေတာ္လက္ခံလုိက္ပါျပီ။

ဖခင္ႏွင့္ ေယာက္ဖတုိ ့ေက်ာင္းမွာ တနာရီခန္ ့ေနျပီး ဆရာေတာ္ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာဆုိၾကသည္။ ေနာက္
သူတုိ ့ျပန္ၾကေလသည္။ ျမင္ကြင္းမွသူတုိ ့ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ႏွင့္ အထီးက်န္မႈလႈိင္းလုံးၾကီးဘုန္းၾကီးအေပၚ 
ျဖတ္တုိက္သြားသလုိ ခံစားလုိက္ရ၏။ သူတုိ ့ေနာက္ေျပးလုိက္သြားကာ ဘုန္းၾကီးစိတ္ေျပာင္းသြားျပီ၊ အိမ္ျပန္
လုိက္ေတာ့မည္ဟု ေျပာလုိစိတ္ တဖြားဖြားေပၚလာ၏။

ဘုန္းၾကီး ငုိမိပါသည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အငုိမတိတ္ႏုိင္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 


အမရဒီပ
ေမလ ၃ဝ ၊ ၂ဝ၁၃

Bhante Henepola Gunaratana ၏ Journey to Mindfulness  ကုိ ဘာသာျပန္သည္။


Wednesday, May 29, 2013

အနယ္ထုိင္ခ်ိန္ ျမင္မိတ့ဲ ကုိယ့္အရိပ္ - ၁၁အရွင္စူဠပန္က့ဲသုိ ့ဘုန္းၾကီးသည္လည္း မိမိရည္မွန္းခ်က္ကုိ မဆုတ္မနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူျဖစ္သည္
။ ဘုန္းၾကီးျဖစ္လုိေၾကာင္း မိဘမ်ားအား  ထပ္တလဲလဲ တစုိက္မတ္မတ္ ဘုန္းၾကီးေျပာခ့ဲသည္။ ကေလးပီပီ စိတ္ေျပာင္းစိတ္လဲျဖစ္ကာေျပာေနသည္မဟုတ္၊ အေလးအနက္ထား၍ ေျပာေနေၾကာင္း သူတုိ ့တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာသည္။ ဘုန္းၾကီးျဖစ္ဖုိ ့ဘုန္းၾကီးအသက္အရြယ္ ငယ္ေနေသးသည္။ သုိ ့ေသာ္ ကုိရင္ဘဝျဖင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ေနႏုိင္ပါသည္။ ေယာက်္ားေလးမ်ားစြာတုိ ့ဤအတုိင္းပင္ ျဖတ္သန္းၾကခ့ဲပါသည္။ သူတုိ ့
အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဘုန္းၾကီးျဖစ္သြားၾကပါသည္။

သားတေယာက္ေယာက္ သာသနာ့ေဘာင္ေရာက္သြားလွ်င္ မိသားစုအတြက္ အလြန္မဂၤလာရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ သားေယာက်္ားတေယာက္ကုိ ရွင္ျပဳေပးေသာအခါ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ကုသုိလ္ထူးရၾကသည္။ အိမ္ေထာင္သည္လူငယ္တေယာက္ ရဟန္းဝတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေသာအခါ ဇနီးသည္ကုိစြန္ ့ခြါသြားျခင္းအတြက္ ရွက္ဖြယ္မဟုတ္ေပ။ ခင္ပြန္းသည္ ရဟန္းဝတ္လုိက္သည့္အတြက္ ဇနီးသည္လည္း ကုသုိလ္ရပါသည္။

ထုိထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ေနထုိင္ၾကည့္ဖုိ ့ ဖခင္သည္ စိတ္မပါ့တပါ့
ျဖင့္ပင္ သေဘာတူေလသည္။ မိခင္မွာ ဘုန္းၾကီးမိသားစုအားခြဲခြါသြားသည္ကုိ မလုိလားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ငိုေၾကြးရွာသည္။ သုိ ့ေသာ္ ဘုန္းၾကီး၏ေမြးဇာတာတြင္ ေဟာကိန္းထုတ္ထားျပီး ဤအတုိင္း မလြဲမေသြျဖစ္လာ
မည္ကုိ သူ သိျမင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ သားအေထြးဆုံးကုိ သာသနာေတာ္သုိ ့ေပးစြန္ ့လုိက္ရသည္ကား စီလုံကၽြန္း
တြင္ ဘုန္းၾကီး၏မိခင္ၾကီးတေယာက္တည္း မဟုတ္သည္မွာေသခ်ာပါသည္။ အေၾကာင္းကုိ ဆုိရေသာ္ ဗုဒၶ
သာသနာေတာ္သည္ စီလုံကၽြန္းသားတုိ ့၏ ယဥ္ေက်းမႈအတြင္း  ျပန္ ့ႏွံ ့စိမ့္ဝင္ေနပါသည္။ ဤအတုိင္း အခ်ိန္တုိင္းမွာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ဖခင္သည္ ဘုန္းၾကီးအိမ္မွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ ့သြားမည့္"ေန ့ေကာင္းရက္သာအခါယူရန္" ရြာေဗဒင္ဆရာႏွင့္
 ေျပာဆုိတုိင္ပင္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ေဗဒင္သည္ လူတုိ ့ဘဝ၏အေရးတၾကီးကိစၥမ်ားတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္
လွသည္။ ပ်ဳိးၾကဲသစ္ပင္စုိက္၊ မဂၤလာေဆာင္၊ မီးသျဂၤ ဳိဟ္၊ ကေလး၏ပထမဆုံးဆံပင္ရိတ္၊ အလုပ္အကုိင္ၾကီး
စလုပ္၊ အေဆာက္အအုံေဖာင္ေဒးရွင္းခ်မည့္ အခ်ိန္ေန ့ရက္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ လူမ်ားသည္ ၾကယ္နကၡတ္မ်ားႏွင့္
ညႈိႏႈိင္းရ၏။

ေဗဒင္နကၡတ္ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ ကမၼနိယာမအေၾကာင္းအက်ဳိးေဟာျပခ်က္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ကြဲလြဲေနေသာ္လည္း ေဗဒင္နကၡတ္ယုံၾကည္မႈသည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္အတူယွဥ္တြဲရပ္တည္ေန၏။ ဤသည္မွာ ျပႆနာတရပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း မည္သူမွ်ပင္ မေတြးမိခ့ဲေခ်။

သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္သည့္ရက္တြင္ မိခင္သည္ ဘုန္းၾကီးအတြက္ ႏုိ ့ထမင္းခ်က္သည္။ အထူးပြဲမ်ားအတြက္သာ
လွ်င္ စီရင္ေသာ ေလးစားအ့ံၾသမႈအထိမ္းအမွတ္တည့္ခင္းေကၽြးေမြးျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးတေယာက္ ပထမဆုံး
 ကၾကီးခေခြးကုိ စဖတ္တတ္ေသာအခါ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ႏုိ ့ထမင္းခ်က္ေလ့ရွိသည္။ ကေလးတေယာက္ေက်ာင္းစတက္သည့္ေန ့မွာ မိခင္သည္ ႏုိ ့ထမင္းခ်က္ေလ့ရွိသည္။ ေမြးေန ့ သုိ ့မဟုတ္ တႏွစ္ျပည့္သည္ေန ့တြင္ အခမ္းအနားက်င္းပရန္ ႏုိ ့ထမင္းခ်က္ေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေကာက္သစ္စေပၚခ်ိန္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလွဴဒါန္းရန္ ႏုိ ့ထမင္းခ်က္ေလ့ရွိသည္။

ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကုိစြန္ ့လႊတ္ျပီးေနာက္ ပိန္လီွေနေသာ သိဒၶတၳေဂါတမကုိ နိဂုံးရပ္သူသုဇာတာ ေပးလွဴခဲ့
သည္မွာ ႏုိ ့ထမင္းပင္ျဖစ္၏။ သိဒၶတၳကလည္း ထုိအလွဴကုိ လက္ခံခ့ဲသည္။ ထုိအစာအာဟာရက သူ ့ကုိ ေဗာဓိ
ေညာင္ပင္ေအာက္မွာ ၾကံ ့ခုိင္ျပည့္ဝစြာတရားအားထုတ္ႏုိင္ရန္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ရရန္ ႏွင့္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းကုိ 
သင္ၾကားညႊန္ျပရန္ အားအင္မ်ားျပန္လည္ရရွိေစခ့ဲသည္။

မိခင္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အိမ္မွထြက္ခြါေသာေန ့အမွတ္တရ ႏုိ ့ထမင္းကုိ ဘုန္းၾကီးစားေနခုိက္ မိခင္ႏွင့္ အမမ်ား မ်က္ရည္က်သည္ကုိ ဘုန္းၾကီး ျမင္လုိက္ရ၏။ အကိုရမ္ဘ႑ကုိယ္တုိင္လည္း မငုိမိေအာင္ တင္းထားပုံေပၚေန၏။
သြားမည့္အခ်ိန္နီးကပ္လာ၏။ ဖခင္သည္လည္း သူ၏အေကာင္းဆုံး လုံခ်ည္ႏွင့္ အက်ၤ ီကုိ ဝတ္ဆင္လ်က္ ေပၚလာသည္။ 
သူကပင္ ဘုန္းၾကီးကုိ သြားရေအာင္ဟု ေခၚသည္။ ဘုန္းၾကီးကုိယ္တုိင္လည္း အျဖဴေရာင္ လုံခ်ည္ႏွင့္ရွပ္အက်ၤ ီကုိ ဝတ္ဆင္ထားသည္။

ထုိအခ်ိန္မွာပင္ အကုိရမ္ဘ႑ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရငုိခ်လုိက္၏။ ရုတ္တရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ သြားမည့္ေျခလွမ္း
ကုိ ေနွးတုံ ့သြားေစခ့ဲသည္။ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ခ်ာခ်ာလည္ေနျပီး လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ တစ္ဆုိ ့ေန၏။ ဤထြက္ခြါ
ျခင္းမွာ အိမ္ရာတည္ေထာင္သူ လူ ့ေဘာင္ကုိစြန္ ့ခါြျပီး အိတ္ရာမေထာင္သူ ရဟန္းေဘာင္ဘဝကုိခံယူျခင္း အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္။

ဘုန္းၾကီးကုိႏုတ္ဆက္ဖုိ ့အိမ္ေရွ ့မွာ စုေဝးၾကသည္။ မိခင္ေရွ ့မွာ ဘုန္းၾကီးဒူးေထာက္လုိက္ျပီး သဲျပင္ေပၚရွိ 
မိခင္ေျခေထာက္ကုိ နဖူးျဖင့္ ထိကာကန္ေတာ့လုိက္၏။

မိခင္က ဘုန္းၾကီး၏ဦးေခါင္းကုိ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္ေပးသည္။
"ငါ့သားကုိ ရတနာသုံးပါးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ…၊ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ.၊
အနာကင္းလုိ ့အသက္ရွည္ပါေစ….၊ အႏ ၱရာယ္ကင္းပါေစ…၊"
 တုိးတုိးလ်လ်ဆုိ ့နင့္ေသာအသံျဖင့္ မိခင္သည္ တတြတ္တြတ္ဆုေတာင္းေပး၏။
ယင္းေနာက္ ရႈိက္ၾကီးတငင္ငုိေၾကြးေလေတာ့သည္။
ဘုန္းၾကီးမတ္တပ္ရပ္လုိက္သည္။ မိခင္က ဘုန္းၾကီး၏နဖူးကုိနမ္းသည္။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဖက္သည္။

ဖခင္ႏွင့္ဘုန္းၾကီးတုိ ့ဘုန္းၾကီးေနထုိင္မည့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသုိ ့ဖုန္ထူထူလမ္းမေပၚ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းေလွ်ာက္ခ့ဲၾကသည္။

ဘုန္းၾကီးလာမည္ဆုိသည္ကုိလည္း ဖခင္ၾကီးက ဘုန္းေတာ္ၾကီးသုိ ့ၾကဳိတင္သတင္းေပးျခင္းမရွိခ့ဲပါ။
ေဗဒင္နကၡတ္ဆရာမ်ားက ဘုန္းၾကီးအိမ္မွထြက္ခြါခ့ဲေသာေန ့သည္ မဂၤလာရွိေသာေန ့တေန ့ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾက၏။ 
အဆုိသည္ အဆုိသာျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေန ့ေႏွာင္းပုိင္းအခ်ိန္ေလာက္မွာ ဘုန္းၾကီးတုိ ့သည္ ရံဘုကၠနခရုိင္၊ ေကာသိႏၷျမဳိ ့သုိ ့ေရာက္ၾက၏။
ဖုန္တေထာင္းေထာင္းထေနသည့္လမ္းမအဆုံး အုန္းျခံတျခံအတြင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတည္ရွိ၏။ ျခံထဲတြင္ ဓမၼာရုံ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသီတင္းသုံးရာေက်ာင္း၊ သီးသန္ ့ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တုိ ့ရွိၾက၏။ ဟင္းလင္းဖြင့္အေဆာက္အအုံ
တခုထဲတြင္ ထုိင္ခုံမ်ား၊ ပန္းပင္မ်ားႏွင့္ ကြမ္းသီးခြံအပုံလုိက္ ရွိေန၏။

ဖခင္က ဘုန္းၾကီးအား ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးထံ အပ္ႏွံသည္။ ေက်ာင္းထုိင္မွာ ခႏၶာကုိယ္ဟန္ေသးေကြးျပီး သက္ေတာ္ ေျခာက္ဆယ္ခန္ ့ရွိေပေရာ့မည္။ ေက်ာင္းထုိင္သည္ ဘုန္းၾကီးမဝတ္ခင္ အိမ္ေထာင္က်ခ့ဲျပီး အုန္းျခံေထာင့္ရွိအိမ္တအိမ္မွာေနထုိင္ခ့ဲသည္၊ သူ ့မွာ အရြယ္ေရာက္ျပီး သားတေယာက္ရွိသည္ဟု ေနာင္မွ သိရသည္။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းၾကီးႏွင့္အတူ ႏွစ္နာရီခန္ ့ဖခင္ေနသည္။ ျပီးေနာက္ သူအိမ္ျပန္သည္။ ဘုန္းၾကီးမွာ အလြန္ပင္ပန္းျပီး အိပ္ခ်င္ေနသည္။ အိမ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဘဝမွာ ဘုန္းၾကီးအတြက္ ေဝးေဝးမွာ က်န္ရစ္ခ့ဲ
ပုံေပၚေနေလ၏…။

အမရဒီပ
ေမလ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

Bhante Henepola Gunaratana ၏ Journey to Mindfulness  ကုိ ဘာသာျပန္သည္။

Monday, May 27, 2013

အနယ္ထုိင္ခ်ိန္ ျမင္မိတ့ဲ ကုိယ့္အရိပ္ - ၁ဝအခန္း ၂ ၊ ကုိရင္ဘဝ

အသက္အရြယ္ၾကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘုန္းၾကီးျဖစ္ခ်င္စိတ္လည္း ပုိအားေကာင္းလာသည္။ ဘုန္းၾကီးမျဖစ္ခင္ ဘုန္းၾကီးလုပ္တမ္းကစားရသည္ကုိ ႏွစ္သက္၏။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသကၤန္းဝတ္သလုိမ်ဳိး  ကုိယ့္ကုိကုိယ္
အဝတ္ျဖဴတတထည္ႏွင့္ရစ္ပတ္သည္။ ျပီးေနာက္ ေတာထဲရွိ သစ္ပင္တပင္ေအာက္တြင္ ထုိင္သည္။အျခား
သစ္ပင္မ်ားမွာ ဘုန္းၾကီးကုိဝုိင္းထုိင္ေနၾကေသာ လူမ်ားဟု စိတ္ထဲက သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွ ၾကားလာခ့ဲသည့္ ဘုရားစာပုိဒ္မ်ားရြတ္ဆုိကာ ျငိမ္သက္ေနေသာ တရားနာပရိသတ္ကုိ တရားေဟာသည္။ 
ထုိင္ကာ စူးစူးစုိက္စုိက္ တရားအားထုတ္ေနဟန္လည္း လုပ္လုိက္ေသးသည္။ ထုိစဥ္ကတရားအားထုတ္ျခင္းဟူသည္ 

ဘာမွန္းပင္ သိခ့ဲသူမဟုတ္….။

အေၾကာင္းရင္းကုိေတာ့ မသိ…၊ ဘုန္းၾကီးျဖစ္လုိျခင္းသည္ ကံတရားေၾကာင့္ပင္ဟု  ဟုိယခင္ကတည္းက ယုံၾကည္ခ့ဲ၏။  ဘုန္းၾကီးျဖစ္လုိျခင္းသည္ ဘုန္းၾကီး၏ကံၾကမၼာျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶတရားေတာ္အဆုိအမိန္ ့မရွိေပ။
ရွည္လ်ားေသာ အတိတ္ဘဝက တည္ရွိခ့ဲေသာ ေၾကာင္းက်ဳိးေပါင္းဆုံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုဘဝမွာ ဘုန္းၾကီးသည္ ဘုန္းၾကီးတပါးျဖစ္လုိစိတ္ ေပၚေပါက္၏။ စင္စစ္ ဘုန္းၾကီးသည္ ေရွးေရွးဘဝက တရားထူးတရားျမတ္မရခ့ဲ
ေသာ သုိ ့မဟုတ္ တရားထူးတရားျမတ္ရခြင့္ကုိ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးခ့ဲေသာ ဘုန္းၾကီးတပါးျဖစ္ခ့ဲေကာင္းျဖစ္ခ့ဲမည္။ တဖက္တြင္ လူဘဝကုိျပန္ရရန္ ႏွင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားထပ္ျဖည့္ဆည္းရန္ ကံၾကမၼာေကာင္းလည္း ရွိခ့ဲသူ ျဖစ္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိအေတြးအျမင္ကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားပါဦး……၊ ဘုန္းၾကီးျဖစ္လုိစိတ္၊ သကၤန္းဝတ္လုိစိတ္ တြန္းအားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ဘုန္းၾကီးထံတြင္ ကနဦးကတည္းက ျဖစ္ေနရွိေနခ့ဲသည္။

အသက္ ၁၁ ႏွစ္တြင္ ကေလးသဘာဝေဆာ့ကစားသည့္ဖက္၊ ရမ္ဘ႑ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးတုိ ့အေပ်ာ္က်ဴးေသာ
 ေနာင္ေျပာင္မႈဖက္မွာ ဘုန္းၾကီးစိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။ ေက်ာင္းတက္သည္ကုိလည္း ဘုန္းၾကီး စိတ္မပါေတာ့ပါ။
အာရွတုိက္သားမ်ား၏ေရွးရုိးအစဥ္အလာ "ပဗၺဇၨိတဒုလႅဘ"ေခတ္ေကာင္း လြတ္လမ္းရွာသူတုိ ့လမ္းစဥ္ သာ
မေဏေဘာင္၊ ရဟန္းေဘာင္သုိ ့သာ ဝင္ေရာက္လုိပါေတာ့သည္။ ဗုဒၶဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က
ဘုန္းၾကီးရဟန္းဘဝကုိ လုိလားျမတ္ႏုိးသူ လုလင္ပ်ဳိတဦး၏ျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း ဘုန္းၾကီးကုိ ဆြဲေဆာင္ေန၏။ 
ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ "စူဠပႏ ၳက" ဟုအမည္တြင္သူ၏ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္၏။

မိခင္ျဖစ္သူကသူ၏မိဘမ်ားေနထုိင္ရာသုိ ့ခရီးႏွင္ေနစဥ္ စူဠပႏ ၳကကုိ လမ္းေဘးတေနရာမွာ ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။
ေရွးေခတ္အိႏၵိယျပည္တြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းတုိ ့သားဖြားရန္ မိဘဘုိးဘြားအိမ္သုိ ့ျပန္ၾကသည္။
 ခရီးလမ္းပန္းၾကမ္းမႈေၾကာင့္ လမ္းမွာ ကေလးမ်က္ႏွာျမင္တတ္ၾကေလ၏။ ေနာင္တြင္ ဗုဒၶဘုရားျဖစ္လာေသာ
သိဒၶတၳေဂါတမမင္းသားသည္လည္း မယ္ေတာ္ မဟာမာယာေဒဝီမိဖုရား မိဘအိမ္သုိ ့အျပန္ လမ္းခုလတ္
အေရာက္ ခရီးလမ္းမအနီး ေတာအုပ္တခုမွာ ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။

စူဠပႏ ၳက၏မယ္ေတာ္မွာ သားႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ သားေယာက္လုံးကုိ လမ္းမေဘးမွာပင္ ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။ 
သားအၾကီး၏အမည္မွာ "မဟာပႏ ၳက" (ခရီးသည္ၾကီး) ျဖစ္ျပီး သားအငယ္၏အမည္မွာ "စူဠပႏ ၳက" (ခရီးသည္ေလး) ျဖစ္၏။ သူတုိ ့ညီအကုိ၏မိခင္မွာ အလြန္ဆင္းရဲလြန္းေသာေၾကာင့္ ရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ ့ရွိ မိဘမ်ားထံမွာ ကေလးမ်ားကုိ အပ္ႏွံထားခ့ဲရ၏။ 
မဟာပန္ (မဟာပႏ ၳက)သည္ အဘုိးႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရားထံ တရားနာမၾကာခဏသြားေလ့ရွိသည္။

 ေနာင္ မဟာပန္ ရဟန္းဝတ္လုိက္သည္။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ စူဠပန္ (စူဠပႏ ၳက)သည္လည္း 
သူ ့အကုိေျခရာနင္းကာ ရဟန္းဝတ္ျပန္သည္။ 
 
ေနာင္ေတာ္မဟာပန္သည္ ညီအား တရားစာ ပုိ ့ခ်ေပး၏။ သုိ ့ေသာ္ ညီမွာ ည့ံဖ်င္းေသာတပည့္ျဖစ္၏။ 
ဂါထာစာပုိဒ္တခုကုိ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တုိင္ အာဂုံႏုတ္တက္မွတ္မိေအာင္ မက်က္မွတ္ႏုိင္။
 ေနာင္ေတာ္မဟာပန္သည္ ညီအေပၚအလြန္စိတ္ပ်က္မိ၏။ ညီသည္ တရားစာမသင္ယူႏုိင္ဘဲ ရဟန္းအျဖစ္
ဆက္လက္ေနထုိင္ပါက ညီအတြက္ တုိးတက္မႈမရႏုိင္ဟုလည္း ေတြးမိ၏။

"ညီ..မင္းလူဝတ္လဲျပီး အိမ္ျပန္ေနေတာ့…"
ေနာင္ေတာ္က ညီငယ္ကုိ ေျပာသည္။
စူဠပန္ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္သြားသည္။ သူ ရဟန္းဘဝကုိ ျမတ္ႏုိးသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏တပည့္သားတပါးျဖစ္
ျခင္းကုိ ျမတ္ႏုိးသည္။ ဘာလုပ္ရမွန္း သူမသိေတာ့ျပီ။ သုိ ့ေသာ္ သူလူဝတ္မလဲခ်င္မွန္းကုိကား သူသိပါ၏။

ထုိသုိ ့ျဖစ္ျပီးေနာက္မၾကာမီ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႏွင့္ေက်ာင္းသံဃာကုန္ အိမ္၌ေန ့ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကြရန္ အရွင္မဟာပန္
ထံသုိ ့ အဘယမင္းသားေမြးျမဴအပ္ေသာ သမားေတာ္ဇီဝက ပင့္ေလွ်ာက္လာသည္။ အရွင္မဟာပန္က သံဃာ့
ကုိယ္စား ယင္းပင့္ဖိတ္ခ်က္ကုိလက္ခံလုိက္သည္။
 "မနက္ျဖန္ဆုိရင္ စူဠပန္လဲ ေက်ာင္းမွာမရွိေတာ့ဘူး၊ သူ ့ကုိ လူထြက္ခုိင္းထားျပီးျပီ၊ ဗုဒၶဘုရားရွင္နဲ ့ က်န္ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ ့
အတူ ငါၾကြသြားမယ္" ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာလုိက္ေသး၏။

ေနာင္ေတာ္၏တုိျပတ္ျပတ္ေလသံကုိၾကားရေသာေၾကာင့္ စူဠပန္ ယူက်ဴံးမရ ဝမ္းနည္းသည္။ မ်က္လုံးအိမ္မွာ မ်က္ရည္ျပည့္လွ်ံေန၏။ သူပုိင္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအနည္းငယ္ကုိ သိမ္းဆည္းျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ထြက္ခ့ဲသည္။ သူလမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ဆုံေတြ ့သည္။ ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းပုံေပါက္ေနရ

သည့္အေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရားရွင္က သတင္းေမးသည္။ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း ျဖစ္ပ်က္ပုံအလုံးစုံကုိ ဗုဒၶဘုရားရွင္အား
 ေလွ်ာက္ထားတင္ျပေလ၏။
"လာပါဦးကြယ္…ဂါထာစာပုိဒ္ေလးတခုကုိ မက်က္မွတ္ႏုိင္ေလာက္နဲ ့ေတာ့ လူဝတ္လဲစရာမလုိပါဘူး။ ေဟာဒီမွာ အေမာင္ရဟန္း မွတ္မိႏုိင္ေလာက္တ့ဲနည္းေလးတခု ငါကုိယ္တုိင္သင္ေပးမကြဲ ့…."

ဗုဒၶဘုရားရွင္က စူဠပန္အား လက္ကုိင္ပုဝါအျဖဴတထည္ေပးျပီး ညႊန္ၾကား၏။
"ဒီအဝတ္စေလးကုိကုိင္ျပီး ေနေရာင္ေအာက္မွာ ထုိင္ရမယ္ေနာ္၊ ဘယ္ဖက္လက္ဖဝါးထဲမွာ ဒီအဝတ္စကုိထည့္၊ ညာဖက္လက္ဖဝါးနဲ ့အဝတ္စကုိ ပြတ္ေပးရမယ္ေနာ္၊ ႏုတ္ကလဲ "ျဖဴစင္ျခင္း ၊ ျဖဴစင္ျခင္း"လုိ ့ထပ္တလဲလဲဆုိ
ေပးရမယ္ေနာ္"
(ဓမၼပဒ႒ကထာ၊အပၸမာဒဝဂ္၊ စူဠပႏ ၳကမေထရ္ဝတၳဳတြင္ အျဖဴေရာင္ပုဆုိးပုိင္းကုိ "ရေဇာဟရဏံ-ရေဇာဟရဏံ= ျမဴကုိေဆာင္ေသာအဝတ္၊ ျမဴကုိေဆာင္ေသာအဝတ္"ဟု မွတ္ေစေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ ဘာသာျပန္သူမွတ္ခ်က္။)

စူဠပန္သည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ညႊန္ၾကားသည္အတုိင္း သေဝမတိမ္း အားထုတ္ေလသည္။ ေနေရာင္ေအာက္မွာ 
ထုိင္ျပီးေနာက္ အဝတ္စကုိ ညာဖက္လက္ျဖင့္ ထပ္တလဲလဲဆုပ္နယ္၏၊ ။ ပြတ္၏။ ႏုတ္ကလည္း ေလ့က်င့္ခန္းအ
ျဖစ္ေပးအပ္ထားေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ မႏ ၱာန္ဆန္းကုိ သတိမလြတ္ေစဘဲ အထပ္ထပ္ရြတ္ဆုိ၏။

အခ်ိန္ၾကာျမင့္သြားျပီးေနာက္ အဝတ္စကုိ ၾကည့္လုိက္၏။ အျဖဴေရာင္လက္ကုိင္ပုဝါစသည္လက္မွထြက္လာသည့္
ေခၽြးစီးတုိ ့အကြက္အကြက္ေပစြန္းထင္းကာ  မဲညစ္ညစ္အေရာင္ေျပာင္းေန၏။ ျဖဴစင္သန္ ့ရွင္းမႈ မႏ ၱာန္ကုိ သူရြတ္ဆုိပါေသာ္လည္း အဝတ္စညစ္ေပေအာင္ သူလုပ္မိေလျပီ။

ရုတ္တရက္ စူဠပန္ နားလည္သိျမင္လာသည္။ အရာအားလုံးသည္ မျမဲ…..။
သူခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာအရာမွန္သမွ်…၊ သူေတြၾကဳံရေသာအရာမွန္သမွ်..၊ သူခုခံႏုိင္စြမ္းေသာအရာမွန္သမွ် အရာအားလုံးသည္ ျခြင္းခ်က္မရွိ သန္ ့ရွင္းေသာအျဖဴေရာင္အဝတ္စမျမဲသလို အလားတူ မတည္ျမဲၾကပါတကား။ 
ထုိအခုိက္ အရာခပ္သိမ္းမွန္သမွ်၏ မတည္ျမဲသေဘာကုိ နားလည္ေသာ စူဠပန္ရဟန္းသည္ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေလ၏။

ေနထုိင္ခ့ဲသည့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ ့ျပန္သြားသည္။  သစ္ပင္တပင္ေအာက္ထုိင္လ်က္ ရဟႏ ၱာတပါး၏ 
နက္နဲဆန္းၾကယ္ေသာ တန္ခုိးကုိသုံးကာ သူ ့ပုံတူ ရဟန္းရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖန္ဆင္းေလသည္။

ယင္းအခုိက္ ေက်ာင္းတုိက္ရွိအျခားရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ ဇီဝက၏အိမ္သုိ ့ၾကြသြားႏွင့္ၾက
ျပီးျပီ။ ဗုဒၶဘုရားရွင္က အရွင္စူဠပန္ကုိ မျမင္ေသာေၾကာင့္ ဆြမ္းကပ္သည္ကုိ လက္မခံေသး..။
"အေၾကာင္းတခုခုမ်ားရွိပါသလား..ျမတ္စြာဘုရား၊ တခုခုခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိပါသလား..ျမတ္စြာဘုရား"
စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ဇီဝက-ကေမးေလွ်ာက္ေလ၏။
"ဒကာဇီဝက…ေက်ာင္းရွိသံဃာအကုန္အစုံ  ဒီအိမ္ကုိေရာက္တာေသခ်ာရ့ဲလား"
"မွန္လွပါ…ျမတ္စြာဘုရား၊ သံဃာေတာ္အကုန္လုံး ေရာက္ပါျပီဘုရား၊ အရွင္မဟာပႏ ၳက-ကလဲ ဒီအေၾကာင္း အတည္ျပဳပါတယ္..ျမတ္စြာဘုရား"
ဗုဒၶဘုရားရွင္က တည္ျငိမ္ေဆးေလးစြာ ျပန္မိန္ ့သည္။
"ဒါေပမယ့္ ဒကာဇီဝက အေနနဲ ့တေယာက္ေယာက္ကုိလႊတ္ျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ရဟန္းတပါးတေလက်န္-မက်န္ ၾကည့္ခုိင္းပါဦး"
လူတေယာက္ကုိ ဇီဝက-က ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ ့လႊတ္လုိက္သည္။ ထုိလူမွာ သရဲတေစၦတေကာင္လုိ
 ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ေသြးဆုတ္သည့္မ်က္ႏွာထားျဖင့္ အျမန္ျပန္ေရာက္လာသည္။
"အရွင္ဘုရားတုိ ့… ေက်ာင္းတုိက္တခုလုံး ရဟန္းေတြ အျပည့္ရွိေနပါတယ္ဘုရား"
"အခ်ဳိ ့က တရားထုိင္လုိ ့… အခ်ဳိ ့က သကၤန္းခ်ဳပ္လုိ ့….၊ အခ်ဳိ ့က ေက်ာင္းဝင္းထဲ တံျမက္လွည္းလုိ ့…၊ 
အခ်ဳိ ့က ေရခပ္လုိ ့..၊ အခ်ဳိ ့က စၾကၤန္ေလွ်ာက္လုိ ့…၊ အခ်ဳိ ့က တရားစာေတြ ရြတ္ဆုိလုိ ့….."
ထုိသူက ေလွ်ာက္ထား၏။
ယင္းေနာက္ ဗုဒၶဘုရားရွင္က ထုိသူအား ေက်ာင္းသုိ ့ျပန္သြားခုိင္းျပီး အရွင္စူဠပန္အား အေခၚလႊတ္၏။ ထုိသူ ေက်ာင္းသုိ ့ေရာက္သြားျပန္၏။ အရွင္စူဠပန္အားစုံစမ္းေသာအခါ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာရဟန္းတုိ ့က တသံတည္း
ျဖင့္ "ငါ စူဠပန္ပဲ"ဟု ဆုိၾကျပန္၏။

ထုိသူလည္း အ့ံၾသမင္သက္ျဖစ္သြား၏။ ဇီဝကအိမ္သုိ ့ျပန္သြားကုိ ေတြ ့ၾကဳံသမွ်ကုိ ျပန္လည္ေျပာၾကား၏။ ထုိအခါ 
ဗုဒၶဘုရားရွင္က ထုိသူအား ေက်ာင္းသုိ ့ျပန္သြားေစျပီး ရဟန္းမ်ားစြာအထဲက တပါးပါး၏သကၤန္းစြန္းကုိ 
ဖမ္းဆြဲကုိင္လုိက္ရန္ မိန္ ့ဆုိေလသည္။
"ဒကာက အဲသလုိ သကၤန္းစြန္းကုိ ဆြဲကုိင္လုိက္ရင္ အျခားရဟန္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္"ဟုလည္း ဗုဒၶဘုရားရွင္က ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။

ဗုဒၶမိန္ ့ေတာ္မူသည့္အတုိင္း ထုိသူ ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းေနာက္ ထုိသူသည္ အရွင္စူဠပႏ ၳကအမည္ရေသာ ရဟန္းေတာ္တပါးကုိ ေန ့ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ ပင့္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္။

ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျပီးေသာအခါ ဘုရားရွင္က အရွင္စူဠပန္အား တရားေဟာေစ၏။ ေနာင္ေတာ္အရွင္မဟာပန္ႏွင့္ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ား အထိတ္တလန္ ့ျဖစ္သြားၾက၏။ စာေလးတပုဒ္ကုိမွ် မက်က္မွတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထုံနည့ံဖ်င္းလွသည့္ စူဠပန္လုိရဟန္းတပါးကုိ ဗုဒၶဘုရားက ဘာေၾကာင့္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေနရပါလိမ့္…??

သုိ ့ေသာ္ အရွင္စူဠပန္က ကုိယ္တုိင္သိျမင္ထားသည့္ အနိစၥသညာအေၾကာင္းတုိက္ရုိက္ပါသည့္ အ့ံအားသင့္ဖြယ္တရားတပုဒ္ကုိ ေဟာျပေတာ္မူလုိက္၏။ တရားအသိဉာဏ္စူးရွနက္ရႈိင္းမႈကုိ မအ့ံၾသဘဲေနႏုိင္သူ မရွိျဖစ္သြားရသည္။

ဇာတ္လမ္းအဆုိအရ အရွင္စူဠပန္သည္ ဘဝေဟာင္းတခုဝယ္ ဉာဏ္ထက္ျမက္ေသာ ရဟန္းတပါးျဖစ္ခ့ဲဖူးသည္။ သုိ ့ေသာ္ စာတပုဒ္ကုိပင္ မက်က္မွတ္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ထုံသူရဟန္းတပါးကုိ ေျပာင္ေလွာင္ျပက္ရယ္ျပဳဖူး၏။ အရွင္စူဠပန္ဘဝတြင္ သူလုပ္ဖူးေသာကံ အက်ဳိးေပးသည္။ တဖက္တြင္ စာတပုိဒ္ကုိေလးလက်က္မွတ္၍ မမွတ္မိ
ေသာ္လည္း အျခားတဖက္တြင္ အရဟတၱမဂ္ကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္သူႏွင့္ အဘိညာဥ္တန္ခုိးရွင္ ျဖစ္ဘိေသး၏။ ေရွးဘဝ အေကာင္း အဆုိကံႏွစ္မ်ဳိး၏ အက်ဳိးဆက္ေပတည္း..။ ဤအေၾကာင္းအရာမွာ  ဉာဏ္ကြန္ ့ျမဴးျခင္းႏွင့္
သတိေပးျခင္းဟူေသာ သင္ခန္းစာႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိျပသည့္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။

အမရဒီပ
ေမလ ၂၇၊ ၂ဝ၁၃
Bhante Henepola Gunaratana ၏ Journey to Mindfulness  ကုိ ဘာသာျပန္သည္။