Total Pageviews

Thursday, November 1, 2012

ပဥၥသီခရ့ဲ ခ်စ္ဒုကၡကဗ်ာစာရင္း၁။
တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္က ဂီတလုလင္ေစာင္းဆရာ ပဥၥသီခနတ္သားဟာ သိၾကားမင္းရ့ဲဘုရားဖူး၊ တရားနာခရီးစဥ္
ေရွ ့ေတာ္ေျပးအျဖစ္နဲ ့ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသုံးရာေနရာ မလွမ္းမကမ္းသုိ ့ေရာက္လာျပီး  သူ ့ရ့ဲခ်စ္ဒုကၡ
ကဗ်ာသီခ်င္းေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ဆုိ၊ ကုိယ္တုိင္ေစာင္းတီးျပီး ဘုရားရွင္ကုိ ေရႊနားေတာ္သြင္းခ့ဲပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ ဒီဃနိကာယ္၊ မဟာဝဂၢပါဠိေတာ္၊ သကၠပဥွသုတၱန္မွာ အျပည့္အစုံေတြ ့ႏုိင္ပါတယ္။

အခုတင္ျပလုိတာက ပဥၥသီခခ်စ္ဒုကၡကဗ်ာသီခ်င္း (ဂါထာ) စာရင္းကိစၥအေၾကာင္းပါ။ အေၾကာင္းခံကေတာ့ ေဟာဒီ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္၊ ပုိဒ္ေရ ၁၁ အဆုိေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

"နတ္ျပည္မုိးျမင္ ့၊ ဘုံေျခာက္ဆင့္က
မာရ္မင္းေစာင္းရင္း  ၊ ဥသွ်စ္ဆင္းကုိ
ဝင္းဝင္းပုိက္ကာ ၊ ျငိမ္းေအးစြာလွ်င္
ဂါထာဆ့ဲငါး ၊ ျမတ္စြာၾကားေအာင္
ဘုရားလူ ့ဘ ၊ သမၺဳဒၶ၏
ဣႏၵသာလာ ၊ ဂုဟာနီးကပ္
သာတင့္ရပ္က ၊ ဂႏၶဗ္သနင္း
ေသွ်ာင္ငါးကြင္းႏွင့္ ၊နတ္မင္းဥၥသီ
ေဒဝီေရာင္ပ ၊ သူရိယဝစ္
မ-မာန္ယစ္လွ်က္ ၊ လက္ရစ္သံစုံ
ဥႆုံမခ်ဳိ ့၊ ေငြညႈိ ့ခုနစ္ေခ်ာင္း
သံစုံေညာင္းလ်က္ ၊ သံေမာင္းသံညွင္း
မတင္းမေလ်ာ့၊ လက္ကုန္ေဆာ့၍
ရွင္ေတာ့္ထံေမွာက္ ၊ က်ဴးသီေလွ်ာက္သုိ ့….."

ေတြ ့တ့ဲအတုိင္းပါပဲ …..။
ပဥၥသီခနတ္သားဟာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဂါထာ ၁၅ ပုဒ္နဲ ့ သူရိယဝစၦသာနတ္သမီးနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိခံစား
ေနရပါတယ္ဆုိတာ ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆုိတ့ဲအေၾကာင္း "ဂါထာဆ့ဲငါး ၊ ျမတ္စြာၾကားေအာင္"….လုိ ့မန္လည္
ဆရာေတာ္ၾကီးဖြဲ ့သြားခ့ဲပါတယ္။


၂။

တုိက္ဆုိင္ခ်င္ေတာ့ အေၾကာင္းတခုနဲ ့မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ "ပဥၥသီခနတ္သားရ့ဲမယ္ဘြဲ ့"ဆုိတ့ဲေခါင္းစဥ္နဲ ့
ပါဠိေရာ၊ ျမန္မာျပန္ပါကူးေရးထားတာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကုိသတိရျပီး ျပန္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ မဃေဒဝလကၤာသစ္ဆရာေတာ္ၾကီးေရးသလုိ ၁၅ ဂါထာမဟုတ္ဘဲ ၁ ဂါထာေလ်ာ့ျပီး ၁၄ ဂါထာသာ
ရွိေနတာေတြ ့ရပါတယ္။ ဆုိင္ရာအ႒ကထာ၊ ဋီကာတုိ ့မွာ ဂါထာအေရအတြက္ကုိေဖာ္ျပထားတာရွိေလမလား
လုိ ့လည္းအေတြးေပါက္ကာ ၾကည့္မိျပန္တယ္။ ႒-ဋီတုိ ့မွာဂါထာအေရအတြက္ကုိ တိတိက်က်ေဖာ္ျပတာ
မေတြ ့ပါဘူး။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲ သကၠပဥွသုတၱန္တရားေတာ္ၾကီးစာအုပ္ထဲမွာလည္း ပဥၥသီခ
နတ္သားဘုရားကုိ ေလွ်ာက္တာ ၁၄ ဂါထာလုိ ့သာ ေဖာ္ျပထားတာေတြ ့ရျပန္တယ္။

 မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲ မဟာဗုဒၶဝင္၊ ၅၊ ၆၇-၇၆ မွာလည္း ပဥၥသီခနတ္သားရ့ဲ ေစာင္းခ်င္းဂါထာမ်ားကုိ ၁၄ ဂါထာလုိ ့သာ အတိအက်ဆုိထားျပန္ပါတယ္။ မဟာစည္ဆရာေတာ္၊ မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္တုိ ့ဆုိတာ ဆ႒သဂၤါယနာမူကုိ ပဓာနထားသုံးစြဲလုိ ့ဒီလုိ ၁၄ ဂါထာလုိ ့တညီတညြတ္တည္းဆုိေတာ္မူသေလာလုိ ့
ဆင္ျခင္စရာလည္း ရွိျပန္ရ့ဲ …။ သုိ ့ေသာ္ မဟာဗုဒၶဝင္ ၅ မွာပါတ့ဲ ပဥၥသီခေစာင္းခ်င္းဂါထာအနက္ေတြကုိ ပဥၥမသဂၤါယနာအၾကီးအမႈးတပါးျဖစ္ေတာ္မူတ့ဲ ဆီးဘန္းနီဆရာေတာ္ၾကီးေရးသားေတာ္မူတ့ဲ ကဝိမ႑နေမဒနီက်မ္း
လာျမန္မာအနက္ကုိ ဆင့္ပြားေဖာ္ျပပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကည့္ရႈတ့ဲမူဟာ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္မူ ျဖစ္ႏုိင္လုိ ့ ကဝိမ႑နေမဒနီက်မ္းလုိပဲ 
ဂါထာ ၁၄ ခုသာေဖာ္ျပတ့ဲ မူျဖစ္ဖြယ္ရွိပါတယ္။  မုိးထိမူစာခ်နက္၊ သုတ္မဟာဝါနိႆယမွာလည္း ၁၄ ဂါထာကုိ
သာ ျမန္မာျပန္ထားတာ ေတြ ့ရပါတယ္။ 

၃။

ေဖာ္ျပပါ ပဥၥသီခနတ္သားရ့ဲခ်စ္ဒုကၡသီခ်င္းပါဠိ၊ ျမန္မာမ်ားဟာ ဆ႒သဂၤါယနာမူ၊ ဒီဃနိကာယ္၊ မဟာဝဂၢပါဠိေတာ္
၊ သကၠပဥွသုတၱန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၂၊ ၂၁၃ နဲ ့ ယင္းျမန္မာျပန္ ၂၃၈-၂၄ဝ တုိ ့မွာပါတ့ဲအတုိင္း မူအတုိင္းကူးယူထား
တာျဖစ္ပါတယ္။ (မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ရ့ဲ သုတ္မဟာဝါဘာသာဋီကာ၊ ၃၊ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာအနက္ကုိလည္း
ရႈစားသင့္ပါတယ္။)

(၁) ဝေႏၵ ေတ ပိတရံ ဘေဒၵ ၊ တိမၺရုံ သူရိယဝစၦေသ။
     ေယန ဇာတာသိ ကလ်ာဏီ ၊ အာနႏၵဇနနီ မမ။
(၁) ခ်စ္ႏွမသူရိယဝစၦသာ….. အၾကင္နတ္မင္းေၾကာင့္ ေကာင္းျခင္းလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံ၍ ငါ့အားႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး
ျခင္းကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ သင္သည္ ျဖစ္ေပၚလာရေပ၏။ သင္၏ဘခင္ ထုိ တိမၺရုသကနတ္မင္းကုိ ငါ ရွိခုိး၏။

(၂) ဝါေတာဝ ေသဒတံ ကေႏ ၱာ၊ ပါနိယံဝ ပိပါသေတာ။
     အဂၤ ီရသိ ပိယာေမသိ ၊ ဓေမၼာ အရဟတာမိဝ။
(၂) ျပဳိးျပဳိးျပက္ျပက္အေရာင္ထြက္ေသာ ခ်စ္ႏွမ.. ေခၽြးထြက္ေနသူတုိ ့သည္ ေလေအးကုိ ႏွစ္သက္သက့ဲသုိ ့ ၊ ေရငတ္ေနသူတုိ ့သည္ ေရေအးကုိ ႏွစ္သက္သက့ဲသုိ ့၊ ရဟႏ ၱာတုိ ့သည္ (ေလာကုတၱရာ) တရားကုိ
 ႏွစ္သက္ေတာ္မူသက့ဲသုိ ့ ငါသည္ သင့္ကုိ ခ်စ္ၾကဳိက္လ်က္ရွိပါ၏။

(၃) အာတုရေႆဝ ေဘသဇၨံ ၊ ေဘာဇနံဝ ဇိဃစၦေတာ။
    ပရိနိဗၺာပယ မံ ဘေဒၵ ၊ ဇလႏ ၱမိဝ ဝါရိနာ။
(၃) (ခ်စ္ႏွမ) … ေဆးသည္ သူနာ၏ေရာဂါကုိျငိမ္းေစသက့ဲသုိ ့၊ အစာသည္ ငတ္မြတ္ေနသူ၏ဆာေလာင္ျခင္း
ကုိ ျငိမ္းေစသက့ဲသုိ ့ ငါ၏အခ်စ္မီးကုိ ျငိမ္းေစပါေလာ့….။

(၄) သီေတာဒကံ ေပါကၡရဏီ ၊ ယုတၱံ ကိဥၨကၡေရဏုနာ။
    နာေဂါ ဃမၼာဘိတေတၱာဝ ၊ ၾသဃာေဟ ေတ ထႏူဒရံ။
(၄) (ခ်စ္ႏွမ)… အလြန္ပူအုိက္ေသာဆင္ေျပာင္ၾကီးသည္ ၾကာဝတ္မႈန္ျပြမ္းလ်က္ ေအးျမေသာေရရွိသည့္ေရကန္
ထဲသုိ ့(သက္ဆင္းသက့ဲသုိ ့) ငါသည္ သင္၏ရင္ခြင္ထဲသုိ ့သက္ဆင္းလုိပါ၏။

(၅) အစၥကုၤေသာဝ နာေဂါဝ ၊ ဇိတံ ေမ တုတၱေတာမရံ။
     ကာရဏံ နပၸဇာနာမိ ၊ သမၼေတၱာ လကၡဏူရုယာ။
(၅) (ခ်စ္ႏွမ)… ခၽြန္းအုပ္မရေအာင္ အမုန္က်ေနေသာ ဆင္သည္ လွံလ်င္လွံမကုိ ငါႏုိင္ျပီဟု မာန္ယစ္လ်က္ မည္သည့္အေၾကာင္းကုိမွ် မသိသက့ဲသုိ ့ လကၡဏာႏွင့္ညီညြတ္သည့္ေပါင္ရွိေသာ သင္ႏွမေၾကာင့္ အခ်စ္မာန္ယစ္
ေနေသာ ငါသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းကုိမွ် မသိေတာ့ပါ။

(၆) တယိ ေဂဓိတစိေတၱာသၼိ ၊  စိတၱံ ဝိပရိဏာမိတံ။
     ပဋိဂႏ ၱဳံ န သေကၠာမိ ၊ ဝကၤဃေသၱာဝ အမၺဳေဇာ။
(၆) (ခ်စ္ႏွမ)…. ငါ၏စိတ္သည္သင္ႏွမအေပၚ၌ တဖက္သတ္တိမ္းညြတ္လွ်က္ စြဲမက္ေနေခ်ျပီ။ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကုိ မ်ဳိမိေသာ ငါးက့ဲသုိ ့ပင္ ငါ၏စိတ္ကုိျပန္လည္ဆုတ္နစ္ေစရန္ မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ပါ။

(၇) ဝါမူရု သဇ မံ ဘေဒၵ ၊ သဇ မံ မႏၵေလာစေန ။
     ပလိႆဇ မံ ကလ်ာဏိ ၊ ဧတံ ေမ အဘိပတၳိတံ ။
(၇) တင့္တယ္ေသာေပါင္လုံးရွိေသာခ်စ္ႏွမ… ငါ့ကုိဖက္လွည့္ပါေလာ့၊ မခုိ ့သရုိၾကည့္ေလ့ရွိေသာခ်စ္ႏွမ.. ငါ့ကုိဖက္လွည့္ပါေလာ့။ ေကာင္းျခင္းလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာခ်စ္ႏွမ… ငါ့ကုိဖက္လွည့္ပါေလာ့။ ဤသုိ ့ဖက္ျခင္း
ကုိ ငါသည္ အလြန္ပင္ေတာင့္တလ်က္ရွိပါ၏။

(၈) အပၸေကာ ဝတ ေမ သေႏ ၱာ၊ ကာေမာ ေဝလႅိတေကသိယာ။
အေနကဘာေဝါ သမုပၸါဒိ ၊ အရဟေႏၱဝ ဒကၡိဏာ။
(၈) ခ်စ္ႏွမ…. ငါ၏ခ်စ္ခင္တပ္မက္မႈသည္ ပကတိအားျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟႏၱာပုဂၢဳိလ္၌ လႈဒါန္းျခင္းဒါနေစတနာသည္ အတုိင္းမသိတုိးပြားသက့ဲသုိ ့ အဖ်ားေကာ့ေသာဆံပင္ရွိသည့္ သင္ႏွမ၌ ငါ၏ခ်စ္ခင္တပ္မက္မႈသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိးပြားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ၏။

(၉) ယံ ေမ အတၳိ ကတံ ပုညံ ၊ အရဟေႏ ၱသု တာဒိသု။
     တံ ေမ သဗၺဂၤကလ်ာဏိ ၊  တယာ သဒၶိ ံ ဝိပစၥတံ။
(၉) အလုံးစုံေသာ ေကာင္းျခင္းငါးျဖာလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ခ်စ္ႏွမ… သည္းခံျခင္းစသည္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံ
ကုန္ေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတုိ ့၌ ျပဳခ့ဲေသာ ငါ၏ေကာင္းမႈဟူသမွ်သည္ သင္ႏွမႏွင့္
အတူ အက်ဳိးေပးပါေစသတည္း။

(၁ဝ) ယံ ေမ အတၳိ ကတံ ပုညံ ၊ အသၼိ ံ ပထဝိမ႑ေလ။
        တံ ေမ သဗၺဂၤကလ်ာဏိ ၊  တယာ သဒၶိ ံ ဝိပစၥတံ။
(၁ဝ) အလုံးစုံေသာေကာင္းျခင္းငါးျဖာလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာခ်စ္ႏွမ…. ဤေျမျပင္၌ ငါျပဳထားေသာ
 ေကာင္းမႈဟူသမွ်သည္ သင္ႏွမႏွင့္အတူ အက်ဳိးေပးပါေစသတည္း။

(၁၁) သက်ပုေတၱာဝ စ်ာနေန ၊ ဧေကာဒိ နိပေကာ သေတာ။
       အမတံ မုနိ ဇိဂိသာေနာ ၊ တမဟံ သူရိယဝစၦေသ။
(၁၁) (ခ်စ္ႏွမ)… သာကီဝင္မင္းသားျမတ္စြာဘုရားသည္ စ်ာန္ျဖင့္တစိတ္တည္းရွိလွ်က္ သတိပညာႏွင့္ယွဥ္လ်က္ အျမဳိက္နိဗၺာန္ကုိရွာသက့ဲသုိ ့ငါလည္းသင့္ကုိရွာေနပါ၏။

(၁၂) ယထာပိ မုနိ နေႏၵယ် ၊ ပတြာ သေမၺာဓိမုတၱမံ။
       ဧဝံ နေႏၵယ်ံ ကလ်ာဏိ ၊ မိႆီဘာဝံ ဂေတာ တယာ။
(၁၂) ေကာင္းျခင္းလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာခ်စ္ႏွမ…. ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမတ္ေသာသေမၺာဓိဉာဏ္သုိ ့ေရာက္၍ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူသက့ဲသုိ ့ဤအတူပင္ ငါသည္သင္ႏွင့္ေပါင္းသင္းရသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ရပါေစသား….။

(၁၃) သေကၠာ ေစ ေမ ဝရံ ဒဇၨာ ၊ တာဝတိ ံသာနမိႆေရာ။
      တဝဟံ ဘေဒၵ ဝေရယ်ာေဟ ၊ ဧဝံ ကာေမာ ဒေဠွာ မမ။
(၁၃) (ခ်စ္ႏွမ) သူရိယဝစၦသာ… တာဝတိ ံသာနတ္တုိ ့၏အရွင္သိၾကားမင္းသည္ ငါ့အားလုိရာဆုကုိေပးခ့ဲလွ်င္ ငါသည္ သင္ႏွမကုိသာ ေတာင္းယူပါအ့ံ။  ငါ၏ခ်စ္ၾကဳိက္ျခင္းသည္ ဤမွ်ေလာက္ခုိင္ျမဲလွ်က္ ရွိပါ၏။

(၁၄) သာလံဝ န စိရံ ဖုလႅံ ၊ ပိတရံ ေတ သုေမဓေသ။
       ဝႏၵမာေနာ နမႆာမိ ၊ ယႆာ ေသတာဒိသီ ပဇာ။
(၁၄) လိမၼာေရးျခားရွိလွေပေသာ ခ်စ္ႏွမ… ဤသုိ ့ေကာင္းျခင္းလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ သမီးရတနာရွိေသာ ပြင့္သစ္စအင္ၾကင္းပန္းသဖြယ္တင့္တယ္ေသာ သင့္ဘခင္တိမၺရုသကနတ္မင္းၾကီးကုိ ဦးညြတ္ရွိခုိးပါ၏။၄။

 မူလက်မ္းရင္းျဖစ္တ့ဲ သကၠပဥွသုတၱန္မွာ ပဥၥသီခနတ္သားရ့ဲ သီခ်င္းဂါထာကုိ ၁၄ ပုဒ္မွ်သာျပဆုိထားလုိ ့မဃေဒဝ
လကၤာသစ္က်မ္းမွာဖြဲ ့ဆုိတ့ဲ "ဂါထာဆ့ဲငါး ၊ ျမတ္စြာၾကားေအာင္"….ဆုိတ့ဲစကားဟာ က်မ္းအဆုိနဲ ့ကြဲလြဲေနေၾကာင္း
 အထူးေျပာဖြယ္မလုိပါဘူး။ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးၾကည့္ရႈေတာ္မူတ့ဲ သကၠပဥွသုတၱန္မွာ ဂါထာ ၁၅ ပုဒ္ပါခ့ဲသည္
မွန္ေသာ္ ၾကားကာလတခုမွာ ဂါထာ ၁ ပုဒ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခ့ဲျပီလုိ ့ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သုိ ့မဟုတ္ ဂါထာ ၁၄ ပုဒ္
အမွန္ရွိေနတာကုိ အေကာက္အယူခၽြတ္ေခ်ာ္ျပီး ပမာဒေလခအေနနဲ ့ ၁၅ ပုဒ္လုိ ့ေရးသားမိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္
ေကာင္းပါတယ္။ မည္သုိ ့ပင္ျဖစ္ေစ…. ျမန္မာစာေပနဲ ့ပိဋကတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားေတြးေတာဖြယ္
အေၾကာင္းအရာတခုရသြားၾကမယ္ဆုိရင္ စာေရးသူအတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကုိေရးရက်ဳိးနပ္တယ္လုိ ့ ယုံၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….။

အမရဒီပ
ႏုိဝင္ဘာ ၁၊ ၂ဝ၁၂


No comments: