Total Pageviews

Saturday, October 13, 2012

တုံ ၃ တုံနဲ ့ငါ့ေလွငါထုိးေမာင္ဒယ္အုိးခရီးသြားျခင္း၁။
အင္တာဗ်ဴးစကားေျပာခန္းတခုမွာ ေတြ ့မိတ့ဲစကားကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါရေစ….။

"သံဃာေတာ္တစ္ပါးအေနဲ ့ဝါတြင္းကာလမွာ ခရီးရက္ရွည္သြားတာနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ေတာ့
လည္း တုံ(၃) တုံနဲ ့ညီရင္ ဘုန္းၾကီးတပါးခရီးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ၊ တုံ (၃) တုံဟူသည္ ဖူးေမွ်ာ္ပူေဇာ္ရန္ ၊ တရားေတာ္မ်ားကုိနာယူရန္ ၊ လႈဖြယ္ဝတၳဳအစုစုကုိ လႈဒါန္းရန္ဆုိတ့ဲ အခ်က္သုံးခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဒယ္အုိးဆရာေတာ္ဥဴးသုမဂၤလမွ မိန္ ့ဆုိခ့ဲပါသည္"

အျပည့္အစုံၾကည့္လုိသူမ်ား http://luthuorthan.blogspot.com/2012/08/blog-post_6600.html မွာ ၾကည့္
ႏုိ္င္ပါတယ္။ ေျပာသူကေတာ့ အထက္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွာပါတ့ဲအတုိင္း ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထပ္ေျပာစရာ လုိမယ္မထင္ပါ။

တုံ ၃ တုံဆုိတာက ပုရိမဝါျဖစ္ေစ၊  ပစၦိမဝါျဖစ္ေစကပ္ျပီးေသာ ရဟန္းေတာ္တပါးဟာ အထူးအေျခအေနမ်ား
 ေပၚေပါက္လာရင္ ဝါပန္ျပီး ၇ -ရက္ ခရီးသြားခြင့္ရပါတယ္။ အထူးအေျခအေနဆုိတာကေတာ့ (က) ဒါတုံ= အလႈအတန္းကိစၥ (ခ)ေသာတုံ= တရားနာယူလုိျခင္းကိစၥ (ဂ) ပႆိတုံ= မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးျမင္လုိျခင္းကိစၥ
တုိ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥ ၃ ထဲက တမ်ဳိး မ်ဳိးေပၚလာရင္ ပုရိမဝါျဖစ္ေစ၊ ပစၦိမဝါျဖစ္ေစ ဝါဆုိထားတ့ဲ ရဟန္းေတာ္ဟာ (၇-ရက္အတြင္း ဝါဆုိတ့ဲေနရာကုိ ျပန္လာမယ္) ဆုိတ့ဲ စကားမ်ဳိးကုိ ႏုတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျပီးျဖစ္ေစ၊စိတ္ျဖင့္ႏွလုံး
သြင္းျပီးျဖစ္ေစ ဝါပန္ရပါတယ္။ ဝါပန္ျပီး ၇- ရက္ခရီးထြက္ခြင့္ျပဳရပါတယ္။ ၇-ရက္ဆုိလုိ ့ေက်ာင္းျပင္ပမွာ 
၇-ရက္ေနရမယ္ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါ။ အျပင္မွာ ၆ ရက္သာ အတိအက်ေနခြင့္ရတယ္။ ၇ -ရက္ေျမာက္အရုဏ္
ကုိေတာ့ ေနရင္းေက်ာင္းမွာသာ တက္ေစရတယ္။

 ဒီေနရာမွာ ဝါပန္တယ္၊ ဝါပန္တယ္ဆုိတာကုိ ထပ္တလဲလဲေျပာေနရတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ တုံ (၃) တုံနဲ ့ညီရင္ ဝါတြင္း ၃ လလုံး ဘုန္းၾကီးတပါးခရီးသြားႏုိင္တယ္လုိ ့ ေမာင္ဒယ္အုိး
 အမွားေတြေျပာေနလုိ ့ပါပဲ။ အမွန္ကေတာ့ တုံ (၃) တုံနဲ ့ညီရင္ ဝါဆုိတ့ဲေနရာက ျပင္ပကုိ အတိအက် ၆ ရက္သြား၊ ၇-ရက္ေျမာက္အရုဏ္တက္အမွီ ေနရင္းေက်ာင္းကုိ ျပန္ေရာက္ရမယ္လုိ ့ဝိနည္းက်မ္းေတြမွာ ဆုိထားတာပါပဲ။

၂။

တုံ (၃) တုံနဲ ့ညီရင္ ဝါတြင္း ၃ လလုံး ဝါပန္တာမလုပ္ဘဲ ဘုန္းၾကီးတပါးခရီးသြားႏုိင္တယ္ဆုိတ့ဲ ေမာင္ဒယ္အုိးရ့ဲ ဝိနည္းအသိမွားကုိ သိျပီးေနာက္ သူ ့ခရီးစဥ္ေတြကို အင္တာဗ်ဴးေဆာင္းပါထဲပါတ့ဲအတုိင္း သတိျပဳမိပါတယ္။

၉-၈-၂ဝ၁၂ ရန္ကုန္မွ စကၤာပူႏုိင္ငံ (နံပတ္စဥ္ကုိ ရက္-လ-ႏွစ္ဟု ဖတ္ရန္။)
ျမန္မာရက္စြဲနဲ ့ေျပာရင္ ၁၃၇၄-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆုိလဆုတ္ ၇-ရက္ ၊ ၾကာသပေတးေန ့မွာ ေမာင္ဒယ္အုိး
ခရီးစတယ္။ ဝါဆုိဝါကပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒုတိယဝါဆုိလဆုတ္ ၁ ရက္ေန ့မွာ ပုရိမဝါကပ္ရပါမယ္။
ပုရိမဝါကပ္သလား၊မကပ္ဘူးလားဆုိတာ ကာယကံရွင္ ေမာင္ဒယ္အုိးသာ သိေပလိမ့္မယ္။

၁ဝ-၈-၂ဝ၁၂ မွာ စကၤာပူမွ ဂ်ပန္သြားတယ္။ (နံပတ္ေတြက ရက္-လ-ႏွစ္အစဥ္အတုိင္းညႊန္းပါတယ္။)
၂ဝ-၈-၂ဝ၁၂ အထိ ဂ်ပန္မွာ ေနတယ္။ အကယ္၍ ပုရိမဝါဆုိခ့ဲရင္ ၊ ဝါပန္ခ့ဲရင္ ဂ်ပန္မွာ ၅ ရက္ေနျပီးရင္
 ျမန္မာျပည္က သူ ့ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းျပန္သြားမွာပါပဲ။ ဂ်ပန္မွာ ၁ဝ ရက္ေနတယ္ဆုိမွေတာ့ ပုရိမဝါ
မဆုိခ့ဲတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပုရိမဝါဆုိခ့ဲတယ္ဆုိရင္လည္း ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ဝါက်ဳိးသြားပါျပီ။ ဒီေတာ့ ေမာင္ဒယ္အုိးအတြက္ ပစၦိမဝါဆုိဖုိ ့ အခြင့္အေရးတခုက်န္ေသးတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာ ပုရိမဝါမဆုိခ့ဲဘူးလုိ ့ ပဲ ဆုိၾကပါစုိ ့။

ရဟန္းတပါးအေနနဲ ့ပုရိမဝါမဆုိရင္ ပစၦိမဝါဆုိရပါမယ္။ ဝါေခါင္လဆုတ္ ၁ ရက္ေန ့ဟာ ပစၦိမဝါဆုိရမယ္ ့
ေန ့ျဖစ္ပါတယ္။ 

၃။

ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ၊ ၂ဝ၁၂ (ျမန္မာရက္ ၁၃၇၄၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၃ ရက္၊ တနလၤာ) မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန အေမရိကန္ ႏုိင္ငံဆီ ခရီးဆက္တယ္။ ၾသဂုတ္လကုန္သြားျပီ။ စက္တင္ဘာ ၂ ၊ ၂ဝ၁၂ (ျမန္မာရက္ ၁၃၇၄၊ ဝါေခါင္လဆုတ္ ၁ ၊ တနဂၤေႏြ) ဟာ ေမာင္ဒယ္အုိး ပစၦိမဝါဆုိရမယ့္ ေန ့ပါပဲ။ ပစၦိမဝါဆုိသလား၊ မဆုိဘူးလားဆုိတာေတာ့ ကာယကံရွင္ ေမာင္ဒယ္အုိးသာ သိပါလိမ့္မယ္။ ပစၦိမဝါဆုိခ့ဲရင္ … ပစၦိမဝါဆုိတ့ဲ ရဟန္းေတြဟာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ေန ့မွာ ဝါကၽြတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေနရာတခုမွာ ပစၦိမဝါကပ္တ့ဲ ေမာင္ဒယ္အုိးဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာပဲ  တရားပြဲရွိတယ္ဆုိရင္ သူ ဝါဆုိတ့ဲေနရာကေန
 ၆- ရက္ခရီးထြက္၊ ၇-ရက္ေျမာက္ေန ့ျပန္လာလုပ္ရပါမယ္။ ဝါဆုိေက်ာင္းနဲ ့အျပင္ သြားခ်ည္၊ ျပန္လွည့္ လုပ္ရပါေတာ့မယ္။ သည္လုိနဲ ့စက္တင္ဘာလ ကုန္သြားတယ္ဆုိပါေတာ့……။

၁ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၂ (ေအာက္တုိဘာ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂) (ျမန္မာရက္ ၁၃၇၄၊ ေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၁ဝ၊ ဗုဒၶဟူး) ရက္စြဲတပ္ထားတ့ဲ Facebook ဓာတ္ပုံအရ ေမာင္ဒယ္အုိးဟာ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရျပန္ပါတယ္။ ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံကေနတဆင္ ့ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဆီ ခရီးဆက္ဦးမယ္လုိ ့သိရပါတယ္။
ဤပုံ၊ ဤေျခလွမ္းေတြကုိ ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ ေမာင္ဒယ္အုိးဟာ ပုရိမဝါ၊ ပစၦိမဝါ ႏွစ္ခုလုံး ဝါဆုိဝါကပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ခရီးလွည့္လည္သြားလာေနတယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္သြားပါတယ္။

http://www.thumingala-deou.com/index.php/home/biography  မွာေဖာ္ျပပါရွိတ့ဲအခ်က္အလက္မ်ားအရ
၁၉၆၇ မွာေမြး၊ မႏ ၱေလးတကၠသုိလ္မွဓာတုေဗဒဘြဲ ့ရ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၅၆၊ ကဆုန္လျပည့္ေန ့မွာရဟန္းဝတ္၊ ရဟန္းသက္တမ္း ၁၉ ႏွစ္ရွိေနျပီးျဖစ္တ့ဲေမာင္ဒယ္အုိးဟာ ဝါဆုိဝါကပ္၊ဝါပန္ဆုိင္ရာ ရဟန္းဝိနည္းစည္းကမ္းေတြ
ကုိ မသိပါဘူး၊မသိလုိ ့ဒီလုိလုပ္မိပါတယ္ေျပာရင္ေတာင္ သံသယရွိစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒီလုိလက္ေတြ ့ဆန္တ့ဲ
ဝါဆုိဝါကပ္၊ ဝါပန္ကိစၥေတြကုိ မသိဘဲ အရွင္ဘုရားဘာလုိ ့ေက်ာင္းထုိင္ေက်ာင္းပုိင္လုပ္ေနတာလဲ
 ေမးစရာရွိေတာ့့မွာေပါ့။ လူတကာကုိ တရားေဟာ၊ တရားျပျပီးဆရာတဆူလုပ္ေနသူက ဒါေတြဒါေတြ
မသိဘဲဆရာလုပ္ေနတာဆုိေတာ့ (တတ္ေယာင္ကားဆရာ) ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဒီေနရာမွာ ေမာင္ဒယ္အုိးသိရမွာက ဝါဆုိဝါကပ္စည္းကမ္းလုိက္နာတ့ဲရဟန္းေတာ္မ်ားကုိသာ တုံ (၃) တုံဆုိတ့ဲ အခြင့္အေရးကုိ ျမတ္စြာဘုရားေပးထားခ့ဲတာပါ။ တုံ (၃) တုံဆုိတာလဲ ဝါတြင္း ၃ လလုံးေပးတာမဟုတ္..၊ ၆ ရက္ ခရီးသြား၊ ၇-ရက္ေျမာက္ေန ့ျပန္လာဆုိတ့ဲ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ ့ေပးတာပါ။
ဝါဆုိဝါကပ္မလုပ္တ့ဲ ေမာင္ဒယ္အုိးလုိ ရဟန္းမ်ဳိးကုိ ဒီအခြင့္အေရးေပးခ့ဲတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာပါပဲ။

ကုိယ့္သေဘာနဲ ့ကုိယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း သြားခ်င္လုိ ့သြားတ့ဲ ခရီးကုိ ဒီလုိသြားတာ ဝိနည္းေတာ္နဲ ့
ညီညြတ္ပါတယ္လုိ ့ မဟုတ္ကုိ အဟုတ္၊အမွားကုိ အမွန္ျဖစ္ေအာင္ၾကံဖန္လီဆယ္ေျပာရဲတ့ဲ ေမာင္ဒယ္အုိး
ကုိလည္း အေတာ္အ့ံၾသမိပါတယ္။  "   ငါ့ျမင္းငါစုိင္း စစ္ကုိင္းေရာက္ေရာက္၊ ငါ့ေလွငါထုိး ဗဂုိးေရာက္ေရာက္ "   ဆုိတာေတြလုိ  "   ငါ့ေလွငါထုိး ေမာင္ဒယ္အုိး "   ပါတကား……။

အမရဒီပ
ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂ဝ၁၂

No comments: