Total Pageviews

Wednesday, October 17, 2012

တုံ ၃ တုံနဲ ့ ငါ့ေလွငါထုိးေမာင္ဒယ္အုိးခရီးသြားျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ

တုံ ၃ တုံနဲ ့ငါ့ေလွငါထုိးေမာင္ဒယ္အုိးခရီးသြားျခင္းေဆာင္းပါးကုိ ေရးျပီးေနာက္ ဆက္လက္တင္
ျပစရာေတြရွိလာလုိ ့ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း ၁ ပုဒ္တင္ျပရျပန္ပါတယ္။ တုံ ၃ တုံနဲ ့ညီညြတ္ရင္
ဝါမဆုိဝါမကပ္ဘဲ ဘုန္းၾကီး (ရဟန္း) ခရီးသြားႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတ့ဲ ဝိနည္းဖ်က္အယူအဆရွိတ့ဲ
ေမာင္ဒယ္အုိးတေယာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁ ရက္ ၊ အဂၤါေန ့က ရန္ကုန္ကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္းသတင္းရုပ္သံ
ကုိ ထပ္ဆင့္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

No comments: