Total Pageviews

Wednesday, April 18, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား- ၃


၁။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက "တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္  အရိယာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း"သက္ေသသာဓကအျဖစ္ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္ထုတ္ျပေဟာျပေလ၏။ 

            "သာဓကကုိထုတ္ေဆာင္ရရင္--- ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ဘုရားရွင္၏ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ထဲမွ တေယာက္ေသာသူဟာ သရဏဂုံတည္တ့ဲအတြက္ သူ ့ကုိ သရဏဥပါသကာလုိ ့ေခၚၾကသတ့ဲ---။
            အဲဒီသရဏဥပါသကာဆုိတာ ေသအရက္ကုိ အင္မတန္ေသာက္တ့ဲသူပဲ။ ေသာက္ဆုိ ေသကာနီးဆဲဆဲတုိင္ေအာင္
ေသာက္တယ္။ အဲဒီသရဏဥပါသကာ ေသသြားေတာ့ ဘုရားရွင္က နတ္ျပည္ကုိေရာက္တယ္လုိ ့ ေဟာေတာ္မူတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘုရားရွင္၏ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြက ဘုရားရွင္က က့ဲရ့ဲျပစ္တင္ၾကတယ္။ ဘယ္လုိက့ဲရ့ဲျပစ္တင္ၾကတုန္းဆုိေတာ့ "ဒီေသေသာက္ၾကဴးဟာ လူမွန္းသူမွန္းသိကတည္းက ေသသည္အထိေသအရက္ကုိ မျပတ္ေသာက္လာတာပဲ။ နတ္ျပည္ကုိေရာက္တယ္ဆုိတာ ဒုိ ့ေတာ ့ မယုံဘူး"လုိ ့သူတုိ ့စုမိတုိင္းစည္းေဝးမိတုိင္း ေျပာၾကဆုိၾကအျပစ္တင္ၾကတယ္။
            ဒါနဲ ့  မဟာနာမ္မင္းကၾကားေတာ့ဘုရားရွင္ထံသြားျပီး"အရွင္ဘုရားအရွင္ဘုရားရ့ဲေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္
ေတြက အရွင္ဘုရားကုိ က့ဲရ့ဲျပစ္တင္ေနၾကပါတယ္"လုိ ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။
            ဘုရားရွင္က "ဘာေၾကာင့္တုံး"လုိ ့ေမးေတာ္မူေတာ့ မဟာနာမ္မင္းက "ဒီေသေသာက္ၾကဴးဟာ လူမွန္းသူမွန္း
သိတ့ဲအခါကစျပီး ေသခါနီးဆဲဆဲတုိင္ေအာင္ ေသအရက္ကုိေသာက္လာခ့ဲတယ္။ သူေသေတာ့ နတ္ျပည္ေရာက္
တယ္လုိ ့အရွင္ဘုရားေျပာတာကုိ ဘယ္သူမွမယုံၾကဘူးဘုရား"လုိ ့ေလွ်ာက္ထားတယ္။
            ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က "ေအး--ေသတာနဲ ့တျပဳိင္နက္ သူဟာ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားတယ္။ နတ္ျပည္ကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ေသရည္ေသရက္ေသာက္တ့ဲအကုသုိလ္ကံဟာ သူ ့ကုိ မတားျမစ္ႏုိင္ဘူး။
            ဘာေၾကာင့္တုံးဆုိေတာ့ ဘုရား တရား သံဃာဆုိတ့ဲ ရတနာသုံးပါးရ့ဲဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားက အတုိင္းမသိ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တာကတေၾကာင္း၊ သူကလဲပဲ ရတနာသုံးပါးကုိ အသက္စြန္ ့၍ ယုံၾကည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္တ့ဲ အေဝစၥပသာဒဟုဆုိအပ္တ့ဲ  သဒၶါတရားထားရွိတာကတေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသရည္ေသရက္
ေသာက္တ့ဲအကုသုိလ္ကံဟာ သူ ့ကုိ မတားျမစ္ႏုိင္ဘူး" လုိ ့ မိန္ ့ၾကားတယ္"

 
၂။
သံယုတၱနိကာယ္၊ မဟာဝဂၢသံယုတ္၊ ေသာတာပတၱိသံယုတ္ပါဠိေတာ္တြင္ ပဌမသရဏာနိသကၠသုတၱန္၊ ဒုတိယသရဏာနိသကၠသုတၱန္ဟု သရဏာနိသကၠသုတၱန္ ၂ ရပ္လာသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။ ယင္းသုတၱန္တုိ ့တြင္
"သရဏာနိ သေကၠာ "ဟူေသာ ပါဠိကုိ ေတြ ့ရ၏။ သုတၱန္လာပဓာနဇာတ္ေဆာင္၏အမည္မွာ "သရဏာနိ" ျဖစ္၏။ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ "သကၠ"ဟု ထပ္ျဖည့္ပုဒ္လုိက္ထား၏။ သရဏာနိ-ဟု အမည္တူရွိကလည္း သကၠ-ပုဒ္ျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဆ႒သံဂါယနာမူမဟာဝဂၢသံယုတ္ျမန္မာျပန္၊ 
သရဏာနိသကၠသုတၱန္မ်ား -စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉၊ ၃၃၁ တြင္ "သရဏာနိသာကီဝင္"ဟု အတိအက်ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယေျပာသလုိ "သရဏ"မဟုတ္ေခ်--။ သရဏဂုံတည္ေသာ
ေၾကာင့္ "သရဏ"မည္၏ဆုိျခင္းမွာလည္း ေဟာေျပာသူ၏ အေတြးအၾကံ၊ ယူဆခ်က္မွ်သာ ျဖစ္၏။ သက္ဆုိင္ရာ ေထရဝါဒပိဋကတ္စာေပမ်ားတြင္ "သရဏာနိ"ေခၚတြင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါေခ်--။
 
၃။
သရဏာနိ သာကီဝင္၏ဆန္ ့က်င္ဘက္စရုိက္သေဘာ ၂ မ်ဳိးကုိ ပါဠိေတာ္၌ "သရဏာနိ သေကၠာ သိကၡာဒုဗၺလ် မာပါဒိ၊ မဇၨပါနံ အပါယိ= သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ အက်င့္သီလပုိင္း၌ အားနည္း၏၊ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္ေလ့ရွိ၏"ဟု သရုပ္ေဖာ္ထား၏။ အေမွာင္စရုိက္ျဖစ္၏။

အျခားတဖက္တြင္ "သရဏာနိ,မဟာနာမ, သေကၠာ ဒီဃရတၱံ ဥပါသေကာ ဗုဒၶံ သရဏံဂေတာ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂေတာ၊ သံဃံ သရဏံ ဂေတာ= မဟာနာမ္, သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံး ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ တရားေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ သံဃာကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏"ဟု ရတနာ ၃ ပါးအေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားတတ္ပုံကုိလည္း သရုပ္ေဖာ္ထား၏။ အလင္းစရုိက္ျဖစ္၏။ 

သရဏာနိသာကီဝင္သည္ ေသဆုံးခါနီး တရားႏွလုံးသြင္းအားထုတ္၍ ေသာတာပန္အရိယာအဆင့္သုိ ့ဆုိက္ေရာက္ေၾကာင္း 
" သရဏာနိ,မဟာနာမ, သေကၠာ မရဏကာေလ သိကၡာယ ပရိပူရကာရီ=  မဟာနာမ္,သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ ေသခါနီး၌ အက်င့္သိကၡာကုိ ေဆာက္တည္ျပီးသူျဖစ္၏"ဟု သရဏာနိသကၠသုတၱန္တုိ ့ ဆုိၾက၏။
မည္သူေဟာအပ္ေသာ မည္သည့္တရားကုိ ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဠိအ႒ကထာဋီကာတုိ ့ တိတိက်က်ျပဆုိျခင္းမရွိေခ်---။

 
၄။
တင္ျပရွင္းလင္းခ့ဲျပီးသည့္အတုိင္း သရဏာနိသာကီဝင္သည္ ေလွနံႏွစ္ဘက္နင္းသူပမာ တဘက္က အရက္ၾကဳိက္၏။ တဘက္က ဘုရား တရားသံဃာၾကည္ညဳိ၏။ အရက္သမားေသာတာပန္ျဖစ္သည္ကုိ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက အယုံအၾကည္မရွိၾကေခ်--။
လူတုိ ့၏ သာမန္သီလပ်က္စီးမႈသည္ မဂ္တားဖုိလ္တားျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ အႏ ၱရာယ္မၾကီးမားေၾကာင္း အရက္မူးေသာ သႏၱတိအမတ္ၾကီး ရဟႏ ၱာျဖစ္မႈ၊ တံငါသည္အရိယ ေသာတာပန္ျဖစ္မႈ၊ တရားပြဲမွာ တရားနာသူမ်ားထံမွ ခါးပုိက္ႏႈိက္ေသာသူခုိး ေသာတာပန္ျဖစ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေထာက္ဆကာ သိႏုိင္ေပသည္။ထုိ ့အတူ သရဏာနိသာကီဝင္ အရက္ၾကဳိက္တတ္ျခင္းသည္လည္း မဂ္တားဖုိလ္တားျဖစ္ႏုိင္စရာ အႏ ၱရာယ္မရွိပါေခ်--။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက သရဏာနိသာကီဝင္ ေသာတာပန္ျဖစ္၊နတ္ျပည္ေရာက္သြား
သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁) ရတနာ ၃ ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ (၂) သရဏာနိ သာကီဝင္က
 ရတနာ ၃ ပါးကုိ မတုန္မလႈပ္ၾကည္ညဳိေသာ (အေဝစၥပသာဒသဒၶါ)ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အရက္ေသာက္သည့္အကုသုိလ္ကံကုိ တားျမစ္ႏုိင္သည္ဟု ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ေျပာခ့ဲေလဟန္ အေၾကာင္းျပထား၏။ 

ယင္းေဟာေျပာခ်က္အေၾကာင္းအရာ သရဏာနိသကၠသုတ္ ၂ ခုလုံးတြင္ ပါဝင္သည္ကုိ မေတြ ့ရပါ--။
ရတနာ ၃ပါး၏ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးမားေသာေၾကာင့္ အရက္ေသာက္သည့္အကုသုိလ္ကံကုိ တားျမစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိျခင္းကား မူရင္းသုတၱန္အဆုိတြင္မပါဝင္ဘဲ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္ေန၏။ အရက္ေသာက္ခ်င္သေလာက္ေသာက္ ရတနာ ၃ ပါးကုိ 
ၾကည္ညဳိရင္ ရတနာ ၃ ပါးဂုဏ္စြမ္းအားတုိ ့ကထုိသူ ့ကုိ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္ေန၏။
အလြန္အကၽြံ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္လြန္း၏။ ေထရဝါဒပိဋကတ္စာေပႏွင့္မညီသည့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ျဖစ္မလာဘဲ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္စကားသာ ျဖစ္ေနပါ၏

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရားကုိ
 ေဟာသည္ဆုိေသာ္လည္း ဘုရားရွင္မေဟာေျပာသည္ကုိ ဘုရားရွင္ေဟာေျပာသည္ဟု စကားခံကာ သူေျပာခ်င္ေသာ သူ ့အယူအဆကုိ "က်မ္းဂန္လြတ္" ေျပာေဟာခ့ဲျခင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါ၏။ 
သရဏဂုံႏွင့္ ပတ္သက္ရင္ ပိဋကတ္ ၃ ပုံေအာင္ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္တပါးထက္ပင္ စုံလင္ေအာင္
 ေဟာျပႏုိင္ခ့ဲသည္ဟူေသာအခ်က္မွာလည္း "အမွန္စကားလား"၊ "အၾကြားစကားလား" သံသယျဖစ္ဖြယ္ပင္--။

 အမရဒီပ
၄-၁၈-၂ဝ၁၂

No comments: