Total Pageviews

Saturday, April 21, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား-၆


၁။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ အတုိင္းအတာ
တခုအားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ထင္ရွားမႈ၊ အေျခြအရံမ်ားမႈ၊ လူရွင္ရဟန္းတုိ ့၏ ပူေဇာ္ဂါရဝျပဳမႈတုိ ့ကုိ ရရွိခ့ဲေသာ ရဟန္းေတာ္တပါးျဖစ္ခ့ဲ၏။ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သီလဂုဏ္၊ စရဏဂုဏ္တုိ ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္
လာလွ်င္ သမာသမတ္က်၍ ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားမွန္ကန္ေသာ အယူအဆရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခ့ဲ၏။ ထုိအထင္
သည္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းငယ္ေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္
အရွင္နႏိၵယ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈရင္း သတိျပဳ ေတြ ့ျမင္လာ၏။ ထုိေဟာေျပာခ်က္တုိ ့မွာ
လည္း သက္ဆုိင္ရာတုိ ့မွ တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ တကယ္လက္ေတြ ့
အားျဖင့္မူ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန္ ့ရွင္းစြာ တည္တ့ံျပန္ ့ပြားေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္ေသာ ဓမၼကုိဆန္ ့က်င္သူပုဂၢဳိလ္မ်ားစြာႏွင့္ "အေသြးတူအေမႊးတူ"
တဦးမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနပါ၏။

၂။
ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္တြင္ ဓမၼဝါဒ၏ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဓမၼႏ ၱရာယ္မ်ား ေပၚေပါက္ရာတြင္ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ ၂ မ်ဳိးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရ၏။ တမ်ဳိးမွာ ေခတ္ေပၚအေတြးအေခၚပညာရပ္မ်ား၊ သိပၸံပညာေလ့
လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားျပီး သံဂါယနာ ၆ တန္တင္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာဟူေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္အဆုိမ်ားကုိ ပစ္ပယ္ျခင္းျဖစ္၏။ အျခားတမ်ဳိးမွာ သံဂါယနာ ၆ တန္တင္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာအဆုိမ်ားကုိ ယုံၾကည္သေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ဝိပႆနာကုိပစ္ပယ္ျခင္း၊ ပုညကိရိယဝတၳဳမ်ားကုိ ပစ္ပယ္ျခင္း
စသည္ကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ သရဏဂုံဆုိင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ အျခားေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအး
ဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ သရဏဂုံဆုိင္ရာေဟာေျပာခ်က္သည္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာႏွင့္ 
ဆန္ ့က်င္ရုံသာမက သူကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈလက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပါ ဆန္ ့က်င္ေသြဖည္ေနေၾကာင္းလည္း  ေတြ ့ရ၏။
 
၃။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ သူ၏ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိး"ေဟာေျပာခ်က္တြင္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကိမ္မ်ားစြာထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
(၁) "တရားကုိ အားမထုတ္ရဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရႏုိင္တယ္"ဟု ၁ ၾကိမ္ေျပာ၏။
(၂-၃) "လာဘ္ကုိစြန္ ့ျပီးေတာ့ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္လုိ ့ရွိရင္လဲပဲ တရားကုိ အားမထုတ္ဘဲနဲ ့
ရႏုိင္တယ္"ဟု ၂ ၾကိမ္တုိင္တုိင္ေျပာ၏။
(၄) ဒီလုိစြန္ ့ႏုိင္ခဲတ့ဲ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါးတုိ ့တြင္ တပါးပါးကုိစြန္ ့ျပီး ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းငွါစြမ္းႏုိင္
လုိ ့ရွိရင္ တရားကုိ အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ရႏုိင္တယ္"ဟု ၁ ၾကိမ္ေျပာ၏။
အထက္ေဖာ္ျပပါစကားရပ္မ်ားအတြက္ ကာယကံရွင္ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသာ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးလွ်င္ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းလုိပါ၏။

"သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရားကုိ ေဟာေျပာေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးဘုရား---၊ တရားကုိ အထူးအားမ
ထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိရႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါက အရွင္ဘုရားကုိယ္တုိင္ ဓုတင္ (၁၃)ပါးႏွင့္တကြ ဝိပႆနာတရားကုိ ဘာေၾကာင့္ ၾကဳိးစားပမ္းစားအားထုတ္ခ့ဲပါသလဲ---။
 အရွင္ဘုရားသည္ (ေပ်ာ္ဘြယ္ျမဳိ ့နယ္) ရွမ္းရုိးမအေနာက္ျခမ္းရွိ တြင္းရြာႏွင့္မနီးမေဝးေဒသ ေတာတြင္းမွာ အျပင္းအထန္တရားအားထုတ္ခ့ဲရာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါစြဲကပ္ျပီး အိပ္ရာထဲလဲေနခ့ဲေၾကာင္း
၊ ေတာလုိက္မုဆုိးမ်ားကေတြ ့ရွိျပီး အရွင္ဘုရားကုိ ထမ္းစင္ျဖင့္ ေျမျပန္ ့ေဒသသုိ ့ ပင့္ေဆာင္ျပီးေဆးကုသေပးခ့ဲေၾကာင္း စသည္စသည္သိရပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္လည္း တေတာမွ တေတာ၊ တေတာင္မွတေတာင္ ကူးေျပာင္းသီတင္းသုံးရင္း တရားအားထုတ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ သီလ၊သမာဓိ၊ဝိပႆနာပညာႏွင့္တကြ ဗုဒၶဘာသာအျခခံ သရဏဂုံမ်ားလည္း အရွင္ဘုရားသႏ ၱာန္တြင္ ကိန္းေအာင္းေနျပီးျဖစ္ရာ အရွင္ဘုရားေဟာသလုိ အရိယမဂ္ကုိ တရားအားမထုတ္ဘဲ ရႏုိင္ပါလွ်က္ ဝိပႆနာတရားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ စြန္ ့စြန္ ့စားစား က်င့္ခဲ့ပါသလဲ--ဘုရား၊ တဖက္တြင္ သရဏဂုံတည္က တရားအားမထုတ္ဘဲ မဂ္ရႏုိင္သည္ေျပာျပီး တဖက္တြင္ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္ေနျပန္ရာ အရွင္ဘုရားေဟာေျပာသည္ႏွင့္ အရွင္ဘုရားလက္ေတြ ့လုပ္ေနတာတုိ ့မွာ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္ေနပါသည္၊ အရွင္ဘုရားေဟာေျပာတာပဲ မွားေနသလား၊
 အရွင္ဘုရား လက္ေတြ ့လုပ္ေနတာပဲ မွားသလား၊ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါ"ဟု ေမးေလွ်ာက္မိမည္။

သုိ ့ေသာ္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ အေျဖစကားကုိကား မၾကားသိႏုိင္ေတာ့ျပီ။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ေတာ္မူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရား"ကို "ၾကက္တူေရြးစာအံသလုိ"
 "၏၊ သည္"မလြဲ အလြတ္အာဂုံက်က္မွတ္ကာ "မွားမွန္းမသိ၊မွန္မွန္းမသိ"ေဟာေျပာေနၾကေသာ "ေတာင္ပုလုတပည့္အရင္း"
ဆုိသူေတြကုိ ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္ နည္းလမ္းတရပ္သာ ရွိေပေတာ့၏။ 

 
၄။
ပဋာစာရာ၊ ကိသာေဂါတမီ၊ အဂုၤလိမာလ၊ သႏ ၱတိအမတ္၊ အရိယတံငါသည္စသူတုိ ့ႏွင့္တကြ အျခားအျခားေသာ သူတုိ ့သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံရျပီး တရားနာၾကားခြင့္ရခ့ဲၾက၏။ 
သူတုိ ့တရားနာေနစဥ္တြင္ပင္ (တရားနာစဥ္အခုိက္အတန္ ့မွာပင္)မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ဆုိက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ လုိရာဆြဲေတြးျပီး "တရားနာဖုိ ့သာ လုိသည္၊ တရားက်င့္စရာမလုိ"ဟုလည္းေကာင္း၊ "တရားနာျပီးသိဖုိ ့သာလုိသည္၊ တရားက်င့္ဖုိ ့မလုိ"ဟုလည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးယူဆေျပာေဟာခ့ဲၾက၏။

ေထရဝါဒဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားက ထုိအယူအဆမ်ားကုိ လုံးဝပယ္ထား၏။ ရုပ္ကုိယ္၊ ခံစားမႈ၊စိတ္၊ သေဘာတရား
ဟူေသာ သတိပ႒ာန္တရား ၄ ပါးတုိ ့တြင္ တခုခုေသာသတိပ႒ာန္ကုိ မသုံးသပ္မရႈမွတ္ဘဲ နာၾကားရေသာ တရား
ကုိ သေဘာက်ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖုိလ္ကုိ ရသြားသည္မဟုတ္ေခ်။ ဆုိခ့ဲျပီးသတိပ႒ာန္တရား ၄ ပါးတြင္ တခုခုေသာ သတိပ႒ာန္ကို ရႈမွတ္သုံးသပ္မွသာ မဂ္ဖုိလ္ကုိ ရရွိ၊ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္သည္။
အေရးၾကီးေသာစကားကုိ ဆုိရသည့္အတြက္ သုတ္မဟာဝါ႒ကထာ (ဒီ၊ ႒၊ ၂၊ ၃၃၉) စကားကုိ ထုတ္ျပပါရေစ--။
"ယသၼာ ပန ကာယေဝဒနာစိတၱဓေမၼသု ကိဥၥိ ဓမၼံ အနာမသိတြာ ဘာဝနာနာမ နတၳိ၊ တသၼာ ေတပိ ဣမိနာဝ မေဂၢန ေသာကပရိေဒေဝ သမတိကၠႏ ၱာတိ ေဝဒိတဗၺာ= ထုိသုိ ့ပင္ ဂါထာကုိ  ၾကားနာရ၍ မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ ေရာက္ၾကပါကုန္ေသာ္လည္း ကာယ ေဝဒနာ စိတၱ ဓမၼ ဟူေသာ တရားတုိ ့တြင္ တခုခုေသာတရားကို မသုံးသပ္ မရႈမွတ္ဘဲ ဝိပႆနာပညာ
မဂ္ပညာျဖစ္ပြားျခင္းမည္သည္မရွိ၊ ထုိ ေၾကာင့္ သႏ ၱတိအမတ္ႏွင့္ပဋာစာရာတုိ ့သည္ ဤသတိပ႒ာန္ ၄ပါးတည္းဟူေသာ ဧကာယနလမ္းစဥ္ျဖင့္သာလွ်င္ စုိးရိမ္ပူေဆြး ငုိေၾကြးျခင္းတုိ ့ကုိ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္၏ "

"သရဏဂုံတည္ရင္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ မဂ္ကုိရေစႏုိင္တယ္"ဟူေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအး
ဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ေဟာေျပာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါ အ႒ကထာစကားႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း အထူးေျပာဖြယ္မ
လုိေတာ့ျပီဟုယူဆပါ၏။
 
၅။
"စိတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲတတ္သက့ဲသုိ ့ ဤအတူလ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေသာ အျခားတခုေသာအရာကုိ မွ်လည္း ငါဘုရားမျမင္"ဟု ဗုဒၶေဟာမိန္ ့ေတာ္မူ၏။ (အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ ဧကနိပါတပါဠိ၊ ၁။ ၉။)

အဘိဓမၼာသေဘာအရၾကည့္လွ်င္ တရားနာေနစဥ္အေတာအတြင္း တရားနာေနသူတုိ ့မွာ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ စိတ္ဝီထိတုိ ့ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္။ သံယုတ္အ႒ကထာ၊ ၂၊ ၉၂ ႏွင့္ ယင္းဋီကာတုိ ့မွာ "မ်က္စိတမွိတ္၊ လွ်ပ္တျပက္၊ လက္ဖ်စ္တတြက္အတြင္းကာလမွာ ကုေဋတသိန္းမွ်ေလာက္ေသာ စိတ္တုိ ့ျဖစ္ၾကသည္"ဟု ဆုိထား၏။ 

တရားနာစဥ္တထုိင္အတြင္းမွာပင္ (တရားသံကုိ နားေထာင္၊ ဉာဏ္ကို ခႏၶာထဲလႊတ္ျခင္းျဖင့္) ရုပ္နာမ္ခႏၶာျဖစ္ပ်က္
အစဥ္အတန္းကုိ ရႈမွတ္၍ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္အစဥ္အားျဖင့္  ေသာတာပန္၊သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏ ၱာျဖစ္ၾကသည္။ ရုပ္နာမ္ခႏၶာအစဥ္ကုိမရႈမွတ္ဘဲ (ဝါ) တရားအားမထုတ္ဘဲ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္ကုိ မရရွိႏုိင္ေပ---။
ပုဂၢဳိလ္တဦးစီ၏ သီးျခားအရည္အေသြးအေျခအေနမ်ားအရ တခ်ဳိ  ့က အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ အရိယာျဖစ္ၾက၏။ အခ်ဳိ ့က အရိယာျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကဳိးစားရ၏။ တရားအားထုတ္ခ်ိန္ ေရတုိ-ေရရွည္ကာလသာ ကြာျခားမည္။
 ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယေဟာေျပာသလုိ တရားအားမထုတ္ဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ဆုိက္ဖုိလ္ဆုိက္ျဖစ္သူမ်ား ေရွးဘုရားမ်ားသာသနာမွာလည္း မရွိခ့ဲ၊ ဤဘုရားသာသနာလည္း မရွိ၊
 ေနာင္ဘုရားသာသနာလည္း ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ ဤသည္မွာ ေထရဝါဒပိဋကတ္၏  အဆုိျဖစ္၏။
ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အေၾကာင္းျပမ်ားအရ ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏ သရဏဂုံတည္က တရားအားမထုတ္ဘဲ မဂ္ရသည္ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္သည္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အယူမွားသာ ျဖစ္၏။ ယခုအခါ ေတာင္ပုလုမူ၊ ေတာင္ပုလုဟန္သရဏဂုံတည္အက်ဳိးတရားကုိ ေဟာေျပာေနသူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေန
"ေတာင္ပုလုတပည့္ရင္း"ဆုိသူသည္လည္း "အယူမွားကုိ ေဟာေျပာေနသူ"သာ ျဖစ္၏။

၆။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ လူတုိင္းကုိဗုဒၶဘာသာအေျခခံ သရဏဂုံတည္ေစလုိ
ေသာ ေမတၱာ ေစတနာအားၾကီးေတာ္မူေၾကာင္းသိရပါ၏။ သုိ ့ေသာ္ အလုပ္တခုတြင္ ေမတၱာေစတနာ အားၾကီးရုံ
ႏွင့္ မျပီးေသး၊မျပည့္စုံေသးေၾကာင္း နားလည္ရေပမည္။ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေဟာေျပာခ်က္သည္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္
ႏွင့္ညီညြတ္မွသာ ပညာရွင္တုိ ့ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ႏွင့္မညီညြတ္လွ်င္ကားခ်ီးမြမ္းဖြယ္၊ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ ့ျပင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္
အတြက္လည္း  တစုံတခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္တုိ ့သည္လည္း "တုိ ့ဆရာ ေျပာရင္ မွန္မွာပါပဲ"ဟူေသာ မ်က္ကန္းယုံၾကည္ခ်က္မ်ဳိးကုိ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍ ပိဋကတ္စာေပပညာရွင္တုိ ့၏အကူအညီျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပႏွင့္အညီ ေဝဖန္ဆန္းစစ္၍ ေဟာေျပာမွသာ ကြယ္လြန္ေလျပီးေသာ မိမိတုိ ့ဆရာ ေတာင္ပုလု
ေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ဓမၼအားျဖင့္ ပူေဇာ္ရာေရာက္ေပမည္။ မိမိတုိ ့၏ဂုဏ္သိကၡာအရည္အေသြး
ကုိလည္း ပညာရွင္တုိ ့ ေလးစားခ်ီးမြမ္းေပလိမ့္မည္-----။

 
၇။
ယခုအခါသည္  ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စစ္မွန္ေသာ အဆုံးအမေတာ္ကုိလူတုိင္း ရယူႏုိင္ေသာ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ေတြ  ့ဆုံခုိက္၊ အခါသမယေကာင္းႏွင့္ၾကဳံၾကဳိက္ခုိက္ အသုံးခ်တတ္လွ်င္ အဖုိးတန္မြန္ျမတ္ေသာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ရႏုိင္ပါ၏။
သစၥာ ၄ ပါးအစစ္အမွန္ကုိ ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္ သိေစႏုိင္ေသာ ဝိပႆနာရႈနည္းမ်ား (ဝါ) တရားအားထုတ္နည္း
မ်ား (ဝါ) ကမၼ႒ာန္းနည္းမ်ားသည္ ဘုရားရွင္မ်ား ကေမၻကမၻာမကၾကာေအာင္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာရွာေဖြမွ ေတြ ့ရွိ
ခ့ဲရေသာ အဆုံအမနည္းစနစ္မ်ားျဖစ္၏။ စစ္မွန္ေသာ ဝိပႆနာရႈနည္း (တရားအားထုတ္နည္း၊ ကမၼ႒ာန္းနည္း)
မ်ားကုိ "ဒါေတြလုပ္စရာမလုိဘူး၊ သရဏဂုံတည္ရင္ မဂ္ရျပီ"ဟု ေျပာျပီး ပယ္ရွားမိလွ်င္ ဘုရားအဆုံးအမေတာ္ကုိ ပယ္ရာေရာက္ေလေတာ့၏။
ယုံၾကည္လုိလားသူတုိ ့၏ သဒၶါႏွင့္ဆႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္၏။ အားထုတ္လုိသူအားျဖစ္ထုိက္သည့္ ဝိပႆနာ
ဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္တုိ ့မွ ဆုံးရႈံးလြဲေခ်ာ္ေစရာ ေရာက္၏။ လမ္းမွားကုိ ျပရာေရာက္၏။
"တရားအားထုတ္စရာမလုိ၊ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ကုိရေစႏုိင္၏"ဟူေသာ စကားသည္ ဤမွ်အထိ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးကုိ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္၏။ မည္မွ်အျပစ္ၾကီးေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္
 (ဂါထာအမွတ္ ၁၆၄) ျဖင့္ သိရာ၏။

ေယာ သာသနံ အရဟတံ၊ အရိယာနံ ဓမၼဇီဝိနံ။
ပဋိေကၠာသတိ ဒုေမၼေဓာ၊ ဒိ႒ိ ံ နိႆာယ ပါပိကံ။
ဖလာနိ က႒ကေႆဝ၊ အတၱဃာတာယ ဖလႅတိ။

ျမန္မာျပန္

ပညာမ့ဲသူသည္ ယုတ္မာေသာမိစၦာအယူကုိ အမွီျပဳ၍ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္
 အသက္ေမြးကုန္ေသာ အရိယာပုဂၢဳိလ္တုိ ့၏ အဆုံးအမကုိ တားျမစ္၏။ ဝါးသီးတုိ ့သည္ ဝါးပင္ကုိ သတ္ရန္
အလုိ ့ငွါ သီးကုန္သက့ဲသုိ ့ ထုိပုဂၢဳိလ္၏မိစၦာအယူသည္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ရန္အလုိ ့ငွါသာ ျဖစ္၏။
(ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္၊ ၃၆။)

အမရဒီပ
၄-၂၁-၂ဝ၁၂No comments: