Total Pageviews

Monday, April 23, 2012

ေတာင္ပုလု၏သရဏဂုံအမွား-၇


၁။
ေတင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက သရဏာနိသာကီဝင္ႏွင့္ သုပၸဗုဒၶႏူနာေရာဂါသည္တုိ ့ကုိ ပထမတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ထားရွိသူဟု သတ္မွတ္ရန္ (သူ ့အေျပာစကားအားျဖင့္) "အထက္က ဆုိခ့ဲတ့ဲ 
ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ရတနာသုံးပါးအေပၚမွာ ပထမတန္းယုံၾကည္ျခင္းကုိ ထားရွိတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္တယ္" ဟု ေျပာၾကား
ရင္း သူ၏ေဟာေျပာခ်က္ကုိ "ဒုတိယတန္းစားပုဂၢဳိလ္မ်ားလဲ ရွိေသးတယ္"ဟု အစခ်ီလ်က္ အပါဒါနပါဠိေတာ္၊ 
သုဘူတိဝဂ္၊ တိသရဏဂမနိယေထၳရဝတၳဳပါဠိေတာ္ႏွင့္အ႒ကထာလာ တိသရဏဂမနိယေထရ္၏ဇာတ္လမ္းကုိ ဆက္လက္ေဟာေျပာေလသည္။  သုိ ့ေသာ္ ထုိတိသရဏဂမနိယေထရ္၏ဇာတ္လမ္းသည္ ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယၾကဳိးစားပမ္းစားတည္ေဆာက္ေနသည့္ "တရားအားထုတ္စရာမလုိ၊ သရဏဂုံ
တည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိရေစႏုိင္တယ္"ဟူေသာ အယူအဆအတြက္ သက္ေသသာဓကလုံးဝျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေၾကာင္း
 ေတြ ့ရ၏။

၂။
တိသရဏဂမနိယေထရ္အေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ၏။
ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက ျဖစ္၏။
 
(သာသနာေရးဦးစီးဌာနထုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္း၊ ၅၄ တြင္ "အပါဒါန္အ႒ကထာ၊ဒုတိယတြဲ၊ ႏွာ ၃၉ ၌ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားဟု လြဲမွားေနသည္။ ယင္းလြဲမွားခ်က္အတုိင္း စာအုပ္မ်ားစြာ၌လည္း လြဲမွားေနသည္ကုိ
ေတြ ့ရ၏။ ဖြားေတာ္မူရာ စႏၵဝတီျပည္၊ သက္ေတာ္ တသိန္းတမ္း၊ အဂၢသာဝကနိသဘေထရ္ကုိ ေထာက္၍
ဤ၌ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားဟု အမွန္အတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္" ဟူေသာအဆုိအရ "အေနာမဒႆီ
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ကအခါက ျဖစ္၏"-ဟု ျပင္ဆင္မွတ္သားႏုိင္သည္။)

ဆင္းရဲသားလူငယ္တေယာက္သည္ မ်က္မျမင္မိဘတုိ ့ကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေနရသည္။ ဆင္းရဲလြန္းေသာေၾကာင့္ 
ဒါနစေသာ ကုသုိလ္အမႈကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေခ်--။ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရား၏အဂၢသာဝကတပါးျဖစ္ေသာ အရွင္နိသဘ
ေထရ္ထံမွ သရဏဂုံကုိသာ ေဆာက္တည္ခြင့္ရ၏။ သူသည္အသက္ထက္ဆုံးသရဏဂုံျမဲ၏။ ကြယ္လြန္ေသာအခါ  နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏။ အၾကိမ္ ၈ဝ သိၾကားမင္းျဖစ္၏။ ၇၅ ၾကိမ္ စၾကာဝေတးမင္းျဖစ္၏။ ပေဒသရာဇ္မင္းအျဖစ္
ကား မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္မ်ား၏။ 

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တြင္ သာဝတၳိျပည္၌ သူေ႒းသားကေလး ျဖစ္ေလ၏။ တေန ့ေဇတဝန္ေက်ာင္း
သုိ ့သြားရာ ရဟန္းေတာ္တပါးက သရဏဂုံေဆာက္တည္ေစ၏။ ကေလးငယ္သည္ လြန္ေလခ့ဲျပီးေသာ 
ဘဝမ်ားစြာအနက္ တခုေသာဘဝတြင္ တသက္လုံးသရဏဂုံတည္ခ့ဲသည္ကုိ သတိရ၏။ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း
ပီတိ တဖြားဖြားျဖစ္ေပၚ၏။ ထုိပီတိကုိ ဝိပႆနာရႈပြားေလရာတခဏအတြင္းမွာပင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ရင့္က်က္ျပီး 
အရဟတၱမဂ္ကုိ ထုိးထြင္းသိ၏။ ရဟႏ ၱာျဖစ္၏။ 

သာသနာေတာ္၌ အသက္ ၂ဝ ျပည့္မွ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေသာ္လည္း ဤရဟႏ ၱာကေလးငယ္ကုိမူ ျမတ္စြာဘုရား
ရွင္က အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူခ့ဲ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာဝင္တြင္ထုိရဟႏ ၱာ
အရွင္ျမတ္သည္ "တိသရဏဂမနိယေထရ္ "အျဖစ္ အမည္ေတာ္တြင္၏။

(အပါဒါနအ႒ကထာ၊မဟာပရိဝါရဝဂ္၊ သရဏဂမနိယေတၳရအပါဒါန္-လည္း ရွိေသး၏။  သရဏဂမနိယေထရ္
အေၾကာင္းမွာ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ ဟိမဝႏ ၱာဝယ္ နတ္မင္းတပါးျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိနတ္မင္းသည္ 
အျခားေသာ နတ္ဘီလူးမင္းႏွင့္ စစ္တုိက္ရန္စစ္ျပင္ခ်ိန္တြင္ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာျပီး တရား
ေဟာသျဖင့္ စစ္ေျပျငိမ္းခ့ဲသည္။ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ သရဏဂုံေကာင္းမႈေၾကာင့္ 
 လူနတ္စည္းစိမ္ကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ခံစားခ့ဲရသည္။ ယခုေဂါတမဘုရားလက္ထက္ေတာ္၌ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။)

၃။
အပါဒါန္အ႒ကထာ၏မူရင္းအဆုိမွာ " ေသာ တာနိ ဂေဟတြာ ပုေဗၺ အတၱေနာ ရကၡိတာနိ  သရဏာနိ သရိတြာ ဝိပႆနံ
 ဝေၯတြာ အရဟတၱံ ပါပုဏိ= ထုိသတုိ ့သားသည္ သရဏဂုံကုိ ခံယူေဆာက္တည္႐၍ ေရွးဘဝက မိမိေဆာက္တည္ဖူးေသာ သရဏဂုံကုိ အမွတ္ရကာ ဝိပႆနာကုိပြားျပီး အရဟတၱဖုိလ္သုိ ့ ေရာက္၏ " ဟူေသာ စကားကုိ ေထာက္ဆျပီး  "သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ေလာက္ျဖင့္ တရားအားထုတ္စရာမလုိဘဲ မဂ္ကုိရသည္ "ဟူေသာ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအး
ဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယ၏စကားမွာ ေထရဝါဒပိဋကတ္စာေပႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ေဟာေျပာခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း
 ေလ့လာေတြ ့ရွိရ၏။

၄။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယက "တတိယတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပရရင္ ---တခါတုန္းက ဒမိဠဒါယကာဆုိတာ ရွိတယ္"---အစခ်ီကာ အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ ဒုကအ႒ကထာ၊ ေဒဝဒူတဝဂ္၊
 နိဒါနသုတ္အဖြင့္လာ မဓုအဂၤဏရြာေန ဒမိဠတံငါသည္ဝတၳဳကုိ ေဟာေျပာေလသည္။
 
ဒမိဠတံငါသည္အေၾကာင္းမွာ ဤသုိ ့ျဖစ္၏။
ေရွးအေခၚ သီဟုိဠ္ကၽြန္း ၊ ယေန ့အေခၚ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ မဓုအဂၤဏရြာေန ဒမိဠအမည္ရွိတံငါသည္ (အခ်ဳိ  ့အဆုိ -တမီး(လ္)လူမ်ဳိးတဦး)သည္ တံငါလုပ္ငန္းကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ တုိင္တုိင္လုပ္ကုိင္အသက္ေမြး၏။ အသက္အရြယ္
ၾကီးရင့္လာေသာအခါ ေရာဂါႏွိပ္စက္၍ အိပ္ရာထဲလဲေလ်ာင္းေနရ၏။ ေသျခင္းတရားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရမည့္အခ်ိန္
သုိ ့ေရာက္လာ၏။
စူဠပိ႑ပါတိကတိႆအမည္ရွိ ရဟန္းေတာ္တပါးသည္ တံငါအုိၾကီးေသခါနီးမွာ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေစ အားကုိးရာ ေထာက္တည္ရာရပါေစဟု သနားေသာစိတ္ျဖင့္ အိမ္သုိ ့ၾကြေရာက္လာ၏။ ရဟန္းေတာ္က တံငါအုိကုိ သရဏဂုံေဆာက္တည္ေစ၏။ သရဏဂုံဆုိေစ၏။ သရဏဂုံဆုိအျပီးတြင္ ၅ ပါးသီလဆုိေစေသာ္လည္း တံငါအုိ
ေမးခုိင္သြားေသာေၾကာင့္ မဆုိႏုိင္ေတာ့ဘဲ တံငါအုိ ကြယ္လြန္ေလ၏။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္၌ နတ္ျဖစ္ေလ၏။
မည္သုိ ့ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ နတ္ျဖစ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္သိရွိရေသာေၾကာင့္ နတ္သားဘဝျဖင့္ ရဟန္းေတာ္ထံလာေရာက္ကန္ ေတာ့၏။ အကယ္၍ သရဏဂုံေဆာက္တည္အျပီးတြင္ ၅ ပါးသီလသာ တဆက္တည္းေဆာက္တည္ခြင့္ရခ့ဲပါက လက္ရွိေရာက္ေနသည့္ နတ္ဘုံထက္ျမင့္ေသာ နတ္ဘုံသုိ ့ေရာက္
ႏုိင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယကဒမိဠတံငါသည္အိမ္သုိ ့ရဟန္းေတာ္ၾကြေရာက္လာပုံကုိ
 ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာေျပာထား၏။

"ထုိစဥ္အခါ ရဟန္းေတာ္တပါးၾကြလာတယ္။ ဒီေတာ့ သူ ့ဒကာမက "သခင္---ဟုိမွာရဟန္းေတာ္တပါးၾကြေတာ္မူ
လာတယ္" လုိ ့ေျပာတယ္။
ဒမိဠဒါယကာက "ရွင္မ---အႏွစ္ငါးဆယ္ ရွိျပီ။ ငါဟာ ဒီရဟန္းကုိ မျမင္ဖူးဘူး။ သူကလဲ ငါ့ကုိ မျမင္ဖူးဘူး။
သူ ့ေက်းဇူးလဲ ငါ့အေပၚမွာ မရွိဖူးဘူး။ ငါ့ေက်းဇူးလဲ သူ ့အေပၚမွာ မရွိဖူးဘူး"လုိ ့ ရဟန္းကုိ ေျပာလုိက္ပါလုိ ့ ခုိင္းတယ္"

၅။
မူရင္းအ႒ကထာတြင္ "အထႆ,ဘရိယာ, "သာမိ ေထေရာ အာဂေတာ" တိ အာေရာေစသိ။ "အဟံ ပညာသဝႆာနိ ေထရႆ သႏိ ၱကံ န ဂတပုေဗၺာ၊ ကတေရန ေမ ဂုေဏန ေထေရာ အာမိႆတိ၊ ဂစၦာတိ နံ ဝဒထာ"တိ" ဟု ေတြ ့ရ၏။

"ထုိအခါ တံငါသည္၏မယားက "အရွင္၊ မေထရ္ၾကြလာ၏"ဟု ေျပာ၏။ (တံငါအုိက) "ငါသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ တုိင္တုိင္ မေထရ္ထံသုိ ့ မသြားေရာက္ဖူးပါ။ မည္သည့္ဂုဏ္ေက်းဇူးအထူးေၾကာင့္ မေထရ္ၾကြေရာက္လာသနည္း။ျပန္ၾကြရန္ေျပာလုိက္ပါ"ဟု ဆုိ၏။"

အ႒ကထာတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယေျပာေဟာထားသလုိ---
(၁) တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ (တံငါအုိႏွင့္ရဟန္း) မျမင္ဖူးပါ
(၂) တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ (တံငါအုိႏွင့္ရဟန္း) ေက်းဇူးခံ၊ ေက်းဇူးစားမရွိဖူးပါ---ဟူေသာစကား ၂ ခြန္းကုိ မေတြ ့ရေပ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ "သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိး"လာ ဒမိဠတံငါအုိ၏ေျပာစကားသည္ အ႒ကထာႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ေဟာေျပာသူက ကုိယ့္သေဘာႏွင့္ကုိယ္ဇာတ္ကြက္ထြင္ကာ ေဟာေျပာထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ့ရ၏။

၆။
ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏိၵယသည္ သူ၏ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ပထမတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရွိသူ ဒုတိယတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရွိသူ၊ တတိယတန္းစားယုံၾကည္ခ်က္ရွိသူဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေရရာေသခ်ာမႈမရွိဘဲ 
ခြဲျခားျပထား၏။ ပိဋကတ္ေတာ္လာ သရဏဂုံရွင္းျပခ်က္မ်ားတြင္ ယင္းက့ဲသုိ ့ ခြဲျပခ်က္ မ်ဳိးမရွိပါေခ်--။

အမရဒီပ
၄-၂၃-၂ဝ၁၂

No comments: