Total Pageviews

Sunday, April 15, 2012

ေတာင္ပုလု၏ သရဏဂုံအမွား- ၁
၁။

လူ ့ယဥ္ေက်းမႈအရ သြားေလသူတုိ ့၏ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကုိေျပာဆုိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံၾကီးသား လူယဥ္ေက်းမ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏အျပဳအမူမဟုတ္မွန္း ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ပါ၏။ကြယ္လြန္သူေခတ္စမ္းစာေပကဝိၾကီး
တဦးျဖစ္သူသိပၸံေမာင္ဝကုိ ကဗ်ာဘာသာျပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္စာျပဆရာေမာင္သာႏုိးက ေဝဖန္စာေရးေသာျဖစ္ရပ္ လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္ ့က ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါ၏။သိပၸံေမာင္ဝႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာင္သာႏုိးေဝဖန္ေသာအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကုိ မမွတ္မိေတာ့ျပီ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကမူ ေမာင္သာႏုိး၏ ေဝဖန္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ -----
"ကြယ္လြန္သူ၏သခၤ ်ဳိင္းေျမပုံေပၚတြင္တံေတြးေထြး၊ဖေနာင့္ေပါက္ျပီး ေသသြားသူကုိ ေမာင္သာႏုိးစိန္ေခၚေနတယ္၊
 ေမာင္သာႏုိးအေတာ္သတၱိေကာင္းတာပဲ"------ဟုဝုိင္းဝန္းၾသဘာေပးၾက၏။
ဤျဖစ္စဥ္အရကြယ္လြန္ေလျပီးသူတုိ ့အေပၚ ေဝဖန္ေရးလုပ္ျခင္းကားနားလည္သိျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈအေပၚအေျခခံ၍ 
အေကာင္းဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း၊ အဆုိးဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း ဦးတည္ႏုိင္ေပသည္။

၂။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဗုဒၶသာသနာသမုိင္းတြင္ လူေသလူျဖစ္ဝါဒဆရာၾကီး အရွင္ဥကၠ႒သည္ ယင္း၏အယူအဆေၾကာင့္ အလြန္ထင္ရွားေသာ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္၏။ အရွင္ဥကၠ႒ကား "လူေသရင္လူျဖစ္တယ္"အပါအဝင္အျခားေသာ သာသနာႏွင့္မဆီေလ်ာ္ေသာ အယူဝါဒကုိ တီထြင္ဖန္တီးေဟာေျပာေရးသားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသံဃာထု၏ ဝုိင္းၾကဥ္ျခင္းခံခ့ဲရ၏။ အရွင္ဥကၠ႒ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္လည္းလူေသလူျဖစ္ဝါဒသည္အရွိန္အဟုန္ေကာင္းျမဲ ေကာင္းဆဲပင္ျဖစ္၏။
ဆက္လက္ရွင္သန္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရွင္ဥကၠ႒၏ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားက "မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အရွင္ဥကၠ႒ဝါဒမွန္ရင္ လက္ခံတယ္"ဟုအတိအလင္း လူသိထင္ရွားေျပာဆုိျပီး အေမြဆက္ခံခ့ဲၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ "လူေသလူျဖစ္အုပ္စု"ဟု တစင္ေထာင္ၾက၏။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ လူေသလူျဖစ္ဝါဒီတုိ ့သည္ ဝါဒေရးရာအရ သက္ဆုိင္ရာ၏ အျပီးသတ္ေခ်မႈန္းျခင္းခံလုိက္ရ၏။

စာေရးသူဆုိလုိသည္မွာ ကြယ္လြန္ျပီးသူတုိ ့၏အယူဝါဒအမွားမ်ားသည္ ထုိသူတုိ ့၏ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ မီးသျဂၤဳ ိလ္ျခင္း၊ေျမျမဳပ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလလွ်င္ကား ထုိဝါဒမွားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းခံကာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု မယူဆေပ။ သုိ ့ေသာ္ ထုိထုိဆရာတုိ ့၏ အယူအဆမွား၊
အေရးအသားမွား၊အေျပာအဆုိမွားမ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာ ေနာက္လုိက္အသီးသီးကဆက္လက္တည္တ့ံေအာင္၊
တြင္က်ယ္ျပန္ ့ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ကားပုဂၢဳိလ္ေရးထုိးႏွက္ခ်က္မပါဘဲအယူအဆသက္သက္ကုိ
 ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျပီး ေထရဝါဒဗုဒၶစာေပႏွင့္မွတ္ေက်ာက္တင္ေသာသမုိင္းဝင္ျဖစ္ရပ္
မ်ားလည္းရွိခ့ဲဖူးသည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ဤသည္ပင္လွ်င္ ေဆာင္းပါးေရးသားရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပ
နိဒါန္းစကားပင္ျဖစ္ပါ၏။

၃။

မိတၳီလာဝမ္းတြင္းနယ္ တဲစုရြာဇာတိ ရဟန္းေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ အရညဝါသီေတာမွီရဟန္းတပါးျဖစ္၏။ ဓုတင္ေဆာင္ျပီးဝိပႆနာတရားက်င့္သူျဖစ္၏။ ေတာင္ပုလုဆည္အနီး သီတင္းသုံးရာ "ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္"
ဟုလူသိမ်ား၏။ ေတာင္ပုလုေတာင္ထိပ္တြင္ "ကမၻာေအးေစတီ"တည္ေသာေၾကာင့္ "ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာ
ေအးဆရာေတာ္" ဟု ယခုအခါ ေခၚ၏။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း၏ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ (ေခၚ) စစ္တပ္အစုိးရအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံသုိ ့ ၾကြေရာက္ကာ သာသနာျပဳတရားမ်ားလွည့္လည္ေဟာေျပာခ့ဲေၾကာင္းသိရ၏။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ "သရဏဂုံအက်ဳိးတရား"ကုိ ေဟာေျပာရာတြင္ အလြန္ထူးခၽြန္ေၾကာင္း ေတာင္ပုလုတပည့္မ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ ေျပာေလ့ရွိၾက၏။
အလႈပြဲအခမ္းအနားတခုတြင္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္တုိ ့ဆုံမိ
ၾကရာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္က ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္အားလက္အုပ္ခ်ီ၍ ------------
"ဘုရားတပည့္ေတာ္ပိဋကတ္ ၃ ပုံကုန္ေအာင္ ပါဠိေတာ္သုတၱန္ၾကီးေတြ ေဟာႏုိင္ခ့ဲတယ္။ သုိ ့ေသာ္ သရဏဂုံ
အက်ဳိးတရားကုိ ေဟာရာတြင္ကား ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္က့ဲသုိ ့ စုံလင္ေအာင္ မေဟာႏုိင္ခ့ဲပါ"----------
ဟု ေလွ်ာက္ထားသည္ဟူ၏။


၄။

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏ေနာက္လုိက္တပည့္တုိ ့မည္သုိ ့ေျပာေျပာ၊ "သရဏဂုံ
တည္ျခင္းအက်ဳိး"ဟူေသာေဟာေျပာခ်က္တခုကုိသာ အမ်ားသိထုတ္ေဝထား၏။ ယင္းေဟာေျပာခ်က္တြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာေျပာထား၏။
"ဧတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊
ဧတံ သရဏမုတၱမံ။
ဧတံ သရဏမာဂမၼ၊
သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ"
(ဓမၼပဒ၊ ႏွာ ၄၂၊ စာပုိဒ္-၁၉၂)
လုိ့ေဟာေတာ္မူတ့ဲအတုိင္း သရဏဂုံဟာ ေဘးကင္းရန္ကင္းျဖစ္ေစတယ္။ တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္။"

ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယသည္ဘုရားေဟာမူရင္းဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိအခုိင္အမာကုိး
ကားထား၏။ သုိ ့ေသာ္ ပါဠိတျခား၊ သူေျပာသည္က တျခားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပါဠိေတာ္ကုိ ကုိးကားသည္မွာ "လူရွိန္"ေအာင္လုပ္သည္မွတျခား အျခားအက်ဳိးမရွိေခ်။ ပါဠိေတာ္အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပုံ၊ အေတြးအျမင္ပုိင္း
တြင္ တလြဲတေခ်ာ္နားလည္ေနသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။

ဤအတြက္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိ တိတိက်က် နိႆယဘာသာျပန္နည္းျဖင့္ တင္ျပျပီး ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာ
ေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယေဟာေျပာထားေသာ "တရားကုိအထူးအားမထုတ္ဘဲနဲ ့သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္"စကားသည္ သူကုိးကားေသာ ပါဠိေတာ္မွာ ပါသလား၊ မပါဘူးလားဆုိတာကုိ စူးစမ္းရွာေဖြၾကပါစုိ ့-။

"ဧတံ ေခါ သရဏံ- သုံးပါးရတနာ ဤကုိးကြယ္ရာသည္။ ေခမံ-ေဘးရန္ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာသည့္ ကိုးကြယ္ရာ
မ်ဳိးေပတည္း။ ဧတံ ေခါ သရဏံ- သုံးပါးရတနာ ဤကုိးကြယ္ရာသည္။ ဥတၱမံ- တုႏႈိင္းမရ ျမင့္ျမတ္အထက္တန္း
က်ေသာ ကုိးကြယ္ရာမ်ဳိးေပတည္း။ ဧတံ သရဏံ- သုံးပါးရတနာ ဤကုိးကြယ္ရာကုိ ။ အာဂမၼ- ဒုကၡပ်က္ျပယ္ မွန္းထားရြယ္လ်က္ ကိုးကြယ္လာမႈ အေၾကာင္းျပဳ၍။ သဗၺဒုကၡာ- စြဲကပ္သေႏၶ အုိနာေသဟု တြက္ေရမရ အလုံးစုံ
ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမွ။ ပမုစၥတိ- ကုိးကြယ္သင့္ရာ ကုိးကြယ္ပါ၍ မွန္စြာမေသြ လြတ္ေျမာက္ရပါေပ၏"

မူရင္းဓမၼပဒပါဠိေတာ္က သရဏဂုံသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သူသည္ ေဘးရန္ကင္းသည္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ကုိးကြယ္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ရယူခြင့္ရသည္၊ ေမြး အုိနာေသစေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံမွ လြတ္ေျမာက္သည္
ဟု ဆုိထားသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ႏုိင္၏။

သုိ ့ေသာ္-- တရားကုိ အထူးအားမထုတ္ရဘဲ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂ္ဉာဏ္ကုိ ရႏုိင္ေၾကာင္း လုံးဝမပါေခ်။ တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေတာင္ပုလုေတာရ ကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယေဟာေျပာေသာ အဓိပၸါယ္အယူအဆမ်ဳိး မူရင္းဓမၼပဒပါဠိေတာ္တြင္
အလ်ဥ္းမပါဝင္ေခ်။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏ " တရားကုိ အထူး
အားမထုတ္ဘဲနဲ ့ သရဏဂုံတည္ရုံမွ်နဲ ့ မဂ္ကုိ ရေစႏုိင္တယ္။"  ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္သည္ အလြဲအမွားသာ ျဖစ္၏။ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကုိ အကာအကြယ္ယူ၍ မသိနားမလည္သူမ်ားအား လွည့္စားထားခ်က္ျဖစ္၏။
 ဗုဒၶ၏ဓမၼအေပၚလုပ္ၾကံမႈသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္၏။

ယခုအခါ ေတာင္ပုလုေတာရကမၻာေအးဆရာေတာ္အရွင္နႏၵိယ၏အထက္ပါေဟာေျပာခ်က္ကုိ အၾကီးအက်ယ္
ျဖန္ ့ခ်ီေနေသာ  ေတာင္ပုလုတပည့္တဦး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ရွိေန၏။ သတိထားၾကေလကုန္--။

အမရဒီပ
၄-၁၅-၂ဝ၁၂

No comments: