Total Pageviews

Monday, February 20, 2012

ပိဋက ႏွင့္ နိကာယ္ကုိ သရုပ္မကြဲသူအဘိဓမၼာဆရာတဦး (စကၤာပူ၊ အဘိဓမၼာအသင္းၾကီးသုိ ့)


အဘိဓမၼာ----။
ဗုဒၶဘာသာ၏နက္နဲေသာအေတြးအေခၚကုိျပဆုိရာတရားေတာ္မ်ားစုေဝးရာေနရာျဖစ္သည္။ ပုဂၢလဓိ႒ာန္အားျဖင့္
 ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ဓမၼဓိ႒ာန္အားျဖင့္သာ ေဟာျပေသာတရားေတာ္မ်ားစုေဝးရာေနရာျဖစ္သည္။

အဘိဓမၼာသင္တန္း---။
အဘိဓမၼာကုိ သင္တန္းအျဖစ္ေရာ၊ တရားပဲြအျဖစ္ေရာ သင္ၾကားပုိ ့ခ်မႈမ်ားမွာ ယေန ့ေခတ္သည္
အလြန္ပြင့္လင္းေသာေခတ္ျဖစ္ေလသည္။သုိ ့ျဖစ္ေပရာ မိမိသည္လည္း အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ အဘိဓမၼာ
တရားေတာ္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ေလ့လာသင္ယူသူတဦးျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ အျခားတပါးသုိ ့သြား
ေရာက္ခ့ဲျခင္းမရွိဘဲ ကုိယ့္ေနရာကေလးမွာပင္ အဘိဓမၼာတရားကုိ ေလ့လာခ့ဲရျခင္းအတြက္ အလြန္ပင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိလွ၏။ ေခတ္သစ္တကၠႏုိလုိဂ်ီသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကုိ ေလ့လာသင္ယူရာတြင္
 ထိေရာက္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းတခုျဖစ္ေပရာ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားလွ၏။

စကၤာပူႏုိင္ငံ၊ အဘိဓမၼာအသင္းၾကီး (Abhidhamma Foundation) ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းအသံဖုိင္မ်ားကုိ 
နာယူမိသည္။ ပထမအသံဖုိင္မွာ အဖြင့္တရားေတာ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတရားေဟာေျပာခ်က္တြင္ သင္တန္းဆရာက
ပိဋက ၃ ပုံ၊ နိကာယ္ ၅ ရပ္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပသြားပါ၏။ ထုိသင္တန္းဆရာ၏ရွင္းျပခ်က္မွာ ၾကားေနက်
အဓိပၸါယ္မဟုတ္ဘဲ ထူးဆန္းေန၏။ သူ၏ရွင္းျပခ်က္ဆုိလိုရင္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္၏။ (မူရင္းကုိနားေထာင္လုိက ေဆာင္းပါးအဆုံးသတ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္လင့္အတုိင္း သြားပါေလ-------။)

           "ျမတ္စြာဘုရားေဟာတ့ဲတရားေတာ္ေတြကုိ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ေရတြက္မယ္ဆုိရင္ ရွစ္ေသာင္း
ေလးေထာင္ရွိတယ္။အေသာကမင္းတရားၾကီးက ေရတြင္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေရကန္ေပါင္း
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေစတီေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္တယ္ဆုိတာ အဲဒီ ဓမၼကၡႏၶာကုိပူေဇာ္တ့ဲအေနနဲ ့
တည္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ကုိ အက်ဥ္းအားျဖင့္ထပ္ခြဲပါဆုိေတာ့ 
နံပတ္ ၁- ဝိနည္းပိဋကတ္၊ ဝိနည္းပိဋကတ္မွာ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းတေထာင္၊ ၂-သုတၱန္ပိဋကတ္မွာ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္းႏွစ္ေသာင္းတေထာင္၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္မွာ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္းေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ အားလုံးေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္-----။ နိကာယ္ ၅ ရပ္အေနန့ဲ ခြဲရင္ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္၊ 
အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္၊ အားလုံးေပါင္း ၅ ခု--။ 
အဲဒီေတာ့ လူေတြမွာ ျပႆနာတက္တာရွိတယ္၊ ပိဋကသုံးပုံနဲ ့နိကာယ္ ၅ ရပ္တူသလားဆုိေတာ့ မတူဘူး၊ 
မွတ္ထားေနာ္၊ သုိ ့ေသာ္လည္း ပိဋက ၃ ပုံကုိ နိကာယ္ ၅ ရပ္ထဲမွာ သြင္းဆုိသြင္းလုိ ့ရတယ္။ ဝိနည္း၊သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္အားလုံးဟာ ခုဒၵကနိကာယ္ထဲမွာ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပိဋက ၃ ပုံရြတ္တာကုိ တိပိဋကလုိ ့
ေျပာတယ္။ နိကာယ္ေတြကုိ ရြတ္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ နိကာယ္အတြက္ စာအုပ္ေတြကသီးသန္ ့ရွိေသးတယ္။
 နိကာယ္ ၅ ရပ္လုံးကုိ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္တ့ဲပုဂၢဳိလ္ကေတာ့ မေပၚေသးဘူး။ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အာဂုံေဆာင္တာနဲ ့၊
 နိကာယ္ ၅ ရပ္ကုိ အာဂုံေဆာင္တာနဲ ့ မတူဘူး။ လူေတြမွာတခါတေလက်ရင္ ေဝသြားတတ္တယ္ေနာ္--။ 
ဝိနည္းပိဋကေရာ၊ သုတၱန္ပိဋကေရာ၊ အဘိဓမၼာပိဋကေရာ နိကာယ္အားျဖင့္ေျပာလုိက္ရင္ ခုဒၵကနိကာယ္ထဲ ေရာက္သြားတယ္ေနာ္--။ခုဒၵကနိကာယ္တခုတည္းပဲ--။
သာသနာေလာကမွာ---တိပိဋကေတြ---မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးတုိ ့ေတာ့ ေပၚျပီနဲ ့တူတယ္။ နိကာယ္ ၅ ရပ္ထဲမွာ
 နိကာယ္ ၄ ခုေလာက္ကုိ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္တ့ဲ ပုဂၢဳိလ္တပါးေပၚတယ္။ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ကဘယ္သူလဲဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းတုိ ့ေတာ့ 
မမွီဘူး။ သူ ့ကုိဘုန္းၾကီးဘဝနဲ ့မမွီဘူး။ သူဟာ ေယာက္ေကာ္ဆရာေတာ္တုိ ့၊ ဦးပရမဝဏၰသိဒၶိတုိ ့နဲ ့အတူတူ
 ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိန္လြင္လက္ထက္မွာ လူခၽြတ္ခံရတယ္နဲ ့တူတယ္။ သူ ့ဘုန္းၾကီးဘြဲ ့ေတာ့ မသိဘူး။ သူဟာဟုိအရင္တုန္းကျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာသနာ့ေရာင္ျခည္ဆုိတ့ဲစာေစာင္ဆုိတာထြက္တယ္ေလ။အဲဒီမွာ ဦးစံတင့္ (စတုနိကာယဘာဏက) ဆုိတ့ဲပုဂၢဳိလ္ရွိတယ္။ သူက နိကာယ္ ၄ ခုအထိ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္တယ္။
ဒါ--- နိကာယ္နဲ ့ပိဋကတ္နဲ ့မတူဘူးဆုိတာေျပာျပတာ--။ "

သင္တန္းျပဆရာ၏စကားတုိ ့ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည့္သည္။
(က) ပိဋက ၃ ပုံ ႏွင့္ နိကာယ္ ၅ ရပ္ဆုိတာအတူတူမဟုတ္
(ခ) ပိဋက ၃ ပုံဆုိတာ နိကာယ္အားျဖင့္ ခုဒၵကနိကာယ္ တခုတည္းပါ။
(ဂ) နိကာယ္စာအုပ္ (နိကာယ္က်မ္း)မ်ားဟု သီးသန္ ့ရွိသည္။
(ဃ) ပိဋက ၃ ပုံစာေမးပြဲေအာင္ေသာ္လည္း  နိကာယ္ ၅ ရပ္ကုိ ေအာင္ျမင္သူမျဖစ္ႏုိင္
(င)  နိကာယ္ ၅ ရပ္အနက္ ျမန္မာျပည္မွာ နိကာယ္ ၄ ရပ္ေအာင္ျမင္သူမွာ ဦးစံတင့္ (စတုနိကာယဘာဏက) ဆုိသူတေယာက္သာရွိေသးသည္။ သူ ့အျပင္ ေနာက္ထပ္မေပၚေသး။

ပါရာဇိကက႑အ႒ကထာ၊ သီလကၡႏၶဝဂၢ႒ကထာ၊ အ႒သာလိနီအ႒ကထာ (ပါ-သီ-အ)ဟူေသာ အ႒ကထာၾကီး
 ၃ ေစာင္၏ နိဒါနကထာပုိင္းတြင္ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေတာ္မူေလျပီးေသာျမတ္စြာဘုရားရွင္၏စကားေတာ္မ်ားကုိ
အရွင္မဟာကႆပဦးေဆာင္၍သံဂါယနာတင္ၾကရာတြင္ အမ်ဳိးအစားအလုိက္၊ အရြယ္အစားအလုိက္စနစ္တက်
စုစည္းလုိက္ၾကပုံမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါ၏။ စကၤာပူ၊အဘိဓမၼာအသင္းနည္းျပဆရာ၏ရွင္းျပခ်က္မွားသည္၊ မွန္သည္ကုိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အထက္ပါအ႒ကထာၾကီးမ်ား၏အဆုိအမိန္ ့မ်ားကုိ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

"တံ သဗၺမၸိ သဂၤယွမာနံ  ပိဋကေတာ တီဏိ ပိဋကာနိ ေဟာႏိ ၱ,နိကာယေတာ ပဥၥ နိကာယာ,အဂၤေတာ နဝဂၤါနိ,
ဓမၼကၡႏၶေတာ စတုရာသီတိပဥၥသဟႆာနိ= ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္မ်ားကုိ ေပါင္းစုလုိက္လွ်င္
 ပိဋကအားျဖင့္ ၃ ပုံ၊ နိကာယ္အားျဖင့္ ၅ ရပ္၊ အဂၤါအားျဖင့္ ၉ ခု၊ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္
ျဖစ္လာေလသည္။"

"ကထံ?သဗၺမၸိ ေဟတံ ပိဋကေတာ ဝိနယပိဋကံ သုတၱႏ ၱပိဋကံ အဘိဓမၼပိဋကႏိ ၱတိပၸေဘဒေမဝ ေဟာတိ=   
မည္သုိ ့မည္ပုံ ပိဋက ၃ ပုံ၊ နိကာယ္ ၅ ရပ္စသည္ျဖစ္သနည္း? ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏စကားေတာ္အားလုံးသည္
 ပိဋကအားျဖင့္ ဝိနယပိဋက၊ သုတၱႏ ၱပိဋက၊ အဘိဓမၼပိဋကအားျဖင့္ ၃ မ်ဳိးျပား၏။ "

ဤသုိ ့ ပိဋက ၃ ပုံအမည္ကုိ အစခ်ီျပီးေနာက္ ပါတိေမာက္ႏွစ္ပါး၊ ဝိဘင္း ႏွစ္ပါး၊ ခႏၶက ၂၂ ပါး၊ ပရိဝါရ ၁၆ ခု
 ( ဆ႒သံဂါယနာက်မ္းစာခြဲပုံအရ ပါရာဇိကပါဠိ၊ ပါစိတၱိယပါဠိ၊ မဟာဝဂၢပါဠိ၊ စူဠဝဂၢပါဠိ၊ ပရိဝါရပါဠိ 
ဟူေသာဝိနည္း ၅ က်မ္း) သည္ ဝိနယပိဋကမည္၏။ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္၊ 
အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ ခုဒၵကပါဌစေသာ ၁၅ က်မ္းဟူေသာ ခုဒၵကနိကာယ္သည္ သုတၱႏ ၱပိဋကမည္၏။ ဓမၼသဂၤဏီ 
(သုိ ့မဟုတ္) ဓမၼသဂၤဟ စေသာ ၇ က်မ္းသည္ အဘိဓမၼပိဋကမည္၏ ဟု အဓိပၸါယ္ရွင္းျပသည္။

ယင္းေနာက္ "ကထံ နိကာယေတာ ပဥၥ နိကာယာတိ? နိကာယ္အားျဖင့္ မည္သုိ ့မည္ပုံ  ၅ မ်ဳိးျဖစ္ရသနည္း
 ေမးခြန္းျဖင့္အစခ်ီကာ နိကာယ္အေၾကာင္းကုိ အ႒ကထာက်မ္းတုိ ့ရွင္းျပျပန္၏။ ထုိတြင္ အုပ္စု (ဝဂ္) ၃၊ 
သုတၱန္ေပါင္း ၃၄ ခုပါဝင္ေသာ နိကာယ္သည္ ဒီဃနိကာယ္မည္၏။ အုပ္စု ၁၅ စု၊ သုတၱန္ေပါင္း ၁၅၂ ခု
ပါဝင္ေသာ နိကာယ္သည္ မဇၥိ်မနိကာယ္မည္၏။ သုတၱန္ေပါင္း ၇၇၆၂ ခုပါဝင္ေသာနိကာယ္သည္ 
သံယုတၱနိကာယ္မည္၏။ သံယုတၱနိကာယ္တြင္ ေဒဝတာသံယုတ္စသည္ျဖင့္ ဆုိင္ရာသံယုတ္အမည္ေပးကာ
 ခြဲျခားထားသည္။ သုတၱန္ေပါင္း ၉၅၅၇ ခုပါဝင္ေသာနိကာယ္သည္ အဂုၤတၱရနိကာယ္မည္၏။ 
အဂုၤတၱရနိကာယ္တြင္ ၁ မွ ၁၁ အထိ တရားအေရအတြက္အားေလ်ာ္စြာ ခြဲျခားထားသည္။

ခုဒၵကနိကာယ္တြင္ (ပထမသံဂါယနာကာလက) ခုဒၵကပါဌစေသာ က်မ္းေပါင္း ၁၅ က်မ္းႏွင့္ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္၊ အဂုၤတၱရနိကာယ္က်မ္းစာမ်ားအပအျခားေသာက်မ္းမ်ား (ဝိနည္း ၅၊ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္း) ပါဝင္ၾကသည္။
 (ကတေမာ ခုဒၵကနိကာေယာ ? သကလံ ဝိနယပိဋကံ,အဘိဓမၼပိဋကံ,ခုဒၵကပါဌာဒေယာ စ ပုေဗၺ ဒႆိတာ ပဥၥဒသပၸေဘဒါ, ဌေပတြာ စတၱာေရာ နိကာေယ အဝေသသံ ဗုဒၶဝစနံ။ ပါ-သီ-အ အ႒ကထာမ်ား)

စကၤာပူ၊ အဘိဓမၼာအသင္းၾကီး၏သင္တန္းျပဆရာက " အဲဒီေတာ့ လူေတြမွာ ျပႆနာတက္တာရွိတယ္၊
 ပိဋကသုံးပုံနဲ ့နိကာယ္ ၅ ရပ္တူသလားဆုိေတာ့ မတူဘူး၊ မွတ္ထားေနာ္၊ သုိ ့ေသာ္လည္း ပိဋက ၃ ပုံကုိ
 နိကာယ္ ၅ ရပ္ထဲမွာ သြင္းဆုိသြင္းလုိ ့ရတယ္။ ဝိနည္း၊သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္အားလုံးဟာ
 ခုဒၵကနိကာယ္ထဲမွာ ပါတယ္။" ဟု ေသေသခ်ာခ်ာေျပာဆုိ၏။ အမွန္မွာသူေျပာသလုိမဟုတ္ေခ်--။ 
 ပါ-သီ-အ-အ႒ကထာၾကီးက်မ္း ၃ ေစာင္အရ ဝိနည္းပိဋက၊ အဘိဓမၼာပိဋက ၂ သည္ ခုဒၵကနိကာယ္ထဲမွာ ပါသည္။အက်ဴံးဝင္သည္။ သုတၱန္ကုိ ခုဒၵကနိကာယ္အျဖစ္ေျပာရာတြင္ သတိျပဳသင့္၏။ ဒီဃနိကာယ္လာသုတၱန္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္လာသုတၱန္၊ သံယုတၱနိကာယ္လာသုတၱန္၊ အဂုၤတၱရနိကာယ္လာသုတၱန္မ်ားသည္ ခုဒၵကနိကာယ္မွာ
 မပါၾကပါ--။သီးျခားနိကာယ္အမည္ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ၾက၏။ 
ထုိ ့ေၾကာင့္ ဒီ-မဇ္-သံ-အင္နိကာယ္မ်ားမွာမပါေသာ သုတၱန္မ်ားသည္ ခုဒၵကနိကာယ္မွာ ပါၾကသည္ဟုသာ ဆုိႏုိင္ပါ၏။ ခြဲျခားေျပာရမည့္ေနရာမွာ ခြဲျခားျပီးမေျပာလွ်င္ လြဲတတ္သည္။
သင္တန္းနည္းျပက ဘာဘာညာညာမခြဲျခားဘဲ ေရာခ်လုိက္သည့္အတြက္ သူ၏စကားအမွားျဖစ္ေလသည္။

တဖန္ သင္တန္းနည္းျပက " အဲဒီေတာ့ ပိဋက ၃ ပုံရြတ္တာကုိ တိပိဋကလုိ ့ေျပာတယ္။ နိကာယ္ေတြကုိ 
ရြတ္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ နိကာယ္အတြက္ စာအုပ္ေတြကသီးသန္ ့ရွိေသးတယ္။"ဟု ေျပာျပန္၏။ 
သူက လူေတြ ပိဋက ၃ ၊ နိကာယ္ ၅ ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေတြေဝေနသည္ဟု ဆုိ၏။ အမွန္မွာ 
သူကုိယ္တုိင္ေတြေဝေနျခင္းပင္ျဖစ္ေလရာ "ကုိယ့္မ်က္ေခ်းေတာ့ကုိယ္မျမင္၊ သူမ်ားမ်က္ေခ်းကုိလုိက္ျမင္သူပမာ"
ျဖစ္ေနေလသည္။

ဥပမာ------ဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္းရွင္လူတုိ့သည္ မဂၤလသုတ္ကုိ ရြတ္ဆုိၾက၏။ ပိဋကအေနျဖင့္ဘယ္ပိဋကကုိ
ရြတ္သနည္းေမးက သုတၱန္ပိဋကကုိ ရြတ္သည္ဟု ေျဖရ၏။ နိကာယ္အေနျဖင့္ ဘယ္နိကာယ္ကုိရြတ္သနည္းေမးက မဂၤလသုတ္သည္ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ စူဠဝဂ္တြင္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ခုဒၵကနိကာယ္ကုိ ရြတ္သည္ဟုေျဖရ၏။ 
ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသကုိ ရြတ္သည္ဆုိပါစုိ ့---။ ဘယ္ပိဋကကုိ ရြတ္သနည္းေမးလွ်င္ အဘိဓမၼာပိဋကကုိ 
ရြတ္သည္ေျဖမည္။ ဘယ္နိကာယ္ကုိရြတ္သနည္းေမးလွ်င္ ခုဒၵကနိကာယ္ကုိရြတ္သည္ေျဖမည္။
ပိဋကကုိရြတ္တာႏွင့္နိကာယ္ကုိ ရြတ္တာမတူဟူေသာစကားမွာသင္တန္းျပဆရာသည္ ဆ႒မူပါဠိေတာ္
စာအုပ္မ်ား၏မ်က္ႏွာဖုံးမွာပါသည့္ စာမ်ားကုိ အေသအခ်ာၾကည့္ဖူးပုံမေပၚေၾကာင္း "စကားထဲက သက္ေသျပ"ဆုိသလုိ
 ထင္ရွား၏။

စင္စစ္ ဆ႒မူပါဠိေတာ္စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံးတုိင္းမွာ ယင္းစာအုပ္ပါဝင္ေသာ ပိဋကအုပ္စု၊ နိကာယ္အုပ္စုအမည္မ်ား
ကုိ တိတိက်က် ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပထားစျမဲျဖစ္ေလသည္။ သုိ့ျဖစ္ေပရာ"ပိဋကကုိပဲရြတ္တာ၊
နိကာယ္ကုိရြတ္တာမဟုတ္" ဟူေသာသူ၏စကားမွာ ကာယကံရွင္သင္တန္းဆရာ၏ ဗဟုသုတနည္းမႈကုိ
 ေဖာ္ျပသည္မွတပါးအျခားအေၾကာင္းမရွိပါေခ်--။

နိကာယ္အတြက္စာအုပ္သီးသန္ ့ရွိေသးသည္ဟု သူကခပ္တည္တည္လုပ္ေနေသးရာ နီးစပ္သူ အဘိဓမၼာ
သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားက နိကာယ္စာအုပ္မ်ားကုိ လက္ေတြ ့ျပရန္ တုိက္တြန္းသင့္ပါသည္။ သင္တန္းနည္းျပဆရာအလုိအရ ျမန္မာျပည္ရွိ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒဆရာေတာ္မ်ားသည္ ပိဋက ၃ ပုံကုိသာ ေအာင္ေသးသည္၊ နိကာယ္ ၅ ရပ္ကုိမေအာင္ၾကေသးဟု ဆုိရ၏။ ဆရာေတာ္မ်ား၏ဂုဏ္ကုိ ေသးသိမ္ေစျပီး စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာစကားျဖစ္၏။ တဏွာႏွင့္ ေလာဘအတူတူ (တခုတည္း)ဟု မသိသူ
တဦးက "ငါေလာဘေတာ့ အကုန္ပယ္ႏုိင္ျပီ၊ တဏွာေတာ့ နည္းနည္းက်န္ေသးတယ္"ေျပာသလုိျဖစ္ေန၏။

နိကာယ္ ၅ ရပ္အနက္ နိကာယ္ ၄ ရပ္ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနထုတ္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္
စာေစာင္၏ေဆာင္းပါးရွင္တဦးျဖစ္ခ့ဲေသာဦးစံတင့္ (စတုနိကာယဘာဏက)ဆုိသူကုိ သက္ေသျပ၏။ ဦးစံတင့္၏ ေဆာင္းပါးတပုဒ္စ၊ ႏွစ္ပုဒ္စကုိ  စာေရးသူ (အမရဒီပ) လည္း ဖတ္ဖူး၏။ ထုိ ဦးစံတင့္သည္ မည္သည့္စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္ျပီး "စတုနိကာယဘာဏက"ျဖစ္လာသည္ဆုိသည့္ကိစၥကုိေတာ့ မသိပါ။ သုိ ့ေသာ္ ဦးစံတင့္နိကာယ္ ၄ ခုကုိ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ပိဋက ၃ ပုံ၊ နိကာယ္ ၅ ရပ္ဆုိတာ  ၃ စု၊ ၅ စု အေနျဖင့္ ခြဲျခားပုံျခင္းသာမတူသည္၊ အမည္ခ်င္းသာမတူသည္၊ တရားကုိယ္အရေကာက္အႏွစ္သာရခ်င္းမွာအတူတူျဖစ္သည္ဟူေသာ အ႒ကထာက်မ္းၾကီးတုိ ့၏ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခ်က္ကုိ ပယ္ရွားတြန္းလွန္ရန္ ခုိင္မာေသာသက္ေသမဟုတ္ပါေခ်--။

ပိဋကႏွင့္ နိကာယမတူဟုဆုိခ်င္လွ်င္ ဦးစံတင့္ကုိ သက္ေသမျပသင့္---။ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ခုိင္မာေသာ ေထရဝါဒပိဋကရွိ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာကုိ ျပရေပမည္။ သုိ ့မွဓမၼဓိ႒ာန္ဆုံးျဖတ္ရာေရာက္ေပမည္။

စကၤာပူရွိျမန္မာအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶသာသနာအေရးကုိ ကုိယ္တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ကြန္ျပဴတာအတတ္ပညာျဖင့္
 ျပန္ ့ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုိ အြန္လုိင္းဓမၼဒါနဌာနမ်ားတြင္ ေတြ ့ျမင္ရ၏။ သီလ သမာဓိ ပညာရင့္က်က္
ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ တပါးမဟုတ္တပါး ပင့္ေဆာင္ျပီး အခါမလပ္ တရားပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား
က်င္းပျပီး ဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားသည္ သာသနာေရးအတြက္ တက္ၾကြသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။အနာဂတ္သာသနာအတြက္ စကၤာပူကုိ အမ်ားၾကီးအားကုိးပါသည္။ 
သုိ ့ေသာ္ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာတတ္သလုိ အမွန္ဓမၼကုိ ရွာေဖြပါလွ်က္ အမွားအဓမၼကုိ ရရွိတတ္သည့္အတြက္ စကၤာပူ၊အဘိဓမၼာအသင္းၾကီးအေနျဖင့္ အမွားကုိ အမွန္ျဖစ္ေအာင္ပုိ ့ခ်ေပးတတ္သည့္ဆရာမ်ား
 (သုိ ့မဟုတ္) ငါ့ဝါဒကုိ ဗုဒၶဝါဒအျဖစ္ ရုပ္ဖ်က္ကာျဖန္ ့ျဖဴးၾကမည့္ဆရာမ်ားကုိသဒၶါပညာသတိတရား
အျပည့္အဝသုံးစြဲကာ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါေၾကာင္း------။

အမရဒီပ
၂-၂ဝ-၂ဝ၁၂

အသံဖုိင္နားေထာင္ရန္လင့္-------------------
http://www.abhidhammafoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=82No comments: