Total Pageviews

Tuesday, February 21, 2012

ပစ္စာတေစာင္ေရာက္လာတယ္


အမရဒီပ၏ "ပိဋကႏွင့္နိကာယ္ကုိသရုပ္မကြဲေသာ အဘိဓမၼာဆရာ (စကၤာပူ၊ အဘိဓမၼာအသင္းၾကီးသုိ ့) " ေဆာင္းပါးကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ေရးထားေသာစာဟုယူဆဖြယ္ရွိေသာပစ္စာတေစာင္ကုိ မိတ္ေဆြတဦးမွတဆင့္
လက္ခံရရွိပါသည္။"ပစ္စာ"ဟုသုံးစြဲရျခင္းမွာေရးသူအမည္ကုိမေဖာ္ျပဘဲ"ပုဆုိးျခဳံထဲကလက္သီးပုန္း"ျပသည့္
အေနျဖင့္မေက်မခ်မ္းျဖစ္ကာေပါက္ကြဲထြက္ေသာစကားလုံးမ်ား၊စာေရးသူေဆြးေႏြးျပသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္ဘဲ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရစိန္ေခၚေသာစကားလုံးမ်ားပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အႏွီ ပစ္စာသည္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အသြင္ လုံးဝမေဆာင္ပါ။ 
အမရဒီပကုိ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းလုိသည့္အသြင္ကုိသာ ေဆာင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ယူဆပါသည္။အမရဒီပ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္၊ အသင္းအဖြဲ ့အၾကား အထင္အျမင္လြဲေစရန္၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈပ်က္ေစရန္ အလုိဆုိးရွိသူ
တဦးဦးက ကုန္းေခ်ာရန္တုိက္ေပးေသာ "ပိသုဏဝါစာပစ္စာ"ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ တုံ ့ျပန္
ေရးသားလုိစိတ္ အလ်ဥ္းမရွိပါ--။ အားလုံးသည္ သူ ့သေဘာသူေဆာင္ၾက၏ ဟုသာ ယုံၾကည္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ အျမင္ကုိေရးသားတင္ျပျပီးေနာက္တြင္လက္ခံသင့္သည္ထင္ကလက္ခံ၍ပယ္သင့္သည္ထင္ကလည္း 
ပယ္ရန္အေရးမွာ စာဖတ္သူတုိ ့၏ အလုပ္သာျဖစ္ေလသည္။

"ပစ္စာ"တြင္ "မိမိ"ဟုလည္းေကာင္း၊ "မိမိႏွင့္တကြ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား"ဟုလည္းေကာင္း သုံးစြဲထား
ေသာ္လည္း ပစ္စာပါအေရးအသားအတြက္ အေလးဂရုျပဳထုိက္သည္ဟု မယူဆပါ။ ပစ္စာတြင္ အသင္းမွတဆင့္
ဆက္သြယ္ပါ--ဟု ဆုိ၏။ ဒီစကားေလာက္ေတာ့ လူတုိင္းေျပာတတ္တာပ--ကုိယ့္လူ--ဟု ေျပာရေပမည္။

"ပစ္စာ"သည္ တရားဝင္စာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အေရးမပါလွေခ်။ ဖတ္ျပီးေမ့ပစ္ရန္သာျဖစ္သည္။ အမႈိက္ပုံးထဲ
ပစ္သြင္းရန္သာျဖစ္သည္။ အေလးအနက္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ပစ္စာအေရးအသားကုိ ၾကည့္လုိသူတုိ ့ၾကည့္ရန္
တင္ျပထားပါသည္။

အမရဒီပ၏ေဆာင္းပါးသည္ ေရးေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင္သမွ်တင္ျပျခင္းသာျဖစ္၏။ သက္ဆုိင္သူတုိ ့၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ မလုိလားျခင္း၊ပ်က္စီးေစလုိျခင္း အလ်ဥ္းကင္းရွင္းပါသည္။ 
အမရဒီပ၏ေဆာင္းပါးသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေျပာဆုိေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပစ္စာေရးခံရေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။

အမရဒီပအတြက္ ေရာက္လာေသာပစ္စာကုိ ေအာက္တြင္ ေရးသူ၏စာလုံးေပါင္းအတုိင္း တင္ျပပါသည္။ တခ်ိန္ကအမရဒီပေဆာင္းပါးအေပၚဟစ္တုိင္အြန္လုိင္းသတင္းဌာနအယ္ဒီတာျပဳမူခ့ဲသလုိခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္
ျပဳျပင္ျခင္း လုံးဝမလုပ္ထားေၾကာင္း ပစ္စာရွင္အား အသိေပးပါ၏။


အမရဒီပ
၂-၂၁-၂ဝ၁၂

အမရဒီပ - သုိ႔
အမရဒီပ ဆုိသူသည္ လူေလာ၊ နတ္ေလာ၊ ဘုန္းၾကီးေလ ေလာ ဟု မိမိအေနျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပား မသိေစကာမူ အက်ိဳးလုိလားသည့္ ေမတၱာစိတ္ထားျဖင့္ ေ၀ဘန္ေထာက္ျပလာပါက မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ေ၀ဘန္ခ်က္ကုိမဆုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆုိျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္ရွင္းျပျခင္း၊ ေနာင္အခါ သတိၾကီးစြာထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ မိမိအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိမွာ ျပန္လည္ရွင္းျပစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနပါေသာ္လည္း အမရဒီပ ဆုိသူ၏ စာႏွင့္ပတ္သက္၍-
၁။  ေခါင္းစဥ္စာသားမွာပင္ ေမတၱာ ေစတနာ ရန႔႔ံ ကင္းမဲ့သည္ဟု ခံစားရျခင္း။
၂။ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ၿပီးႏုိင္သည့္ကိစၥတစ္ခုကုိ လူအမ်ားစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသည္ဟု သေဘာရျခင္း။
၃။ စာ အစ အဆုံးကုိ ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါ သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ခံ နည္းပါသည္ဟု သုံးသပ္မိျခင္း။
၄။ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ စာတတန္ ေပတတန္ျဖင့္ တကူးတက ရွင္းျပရေလာက္ေအာင္ စာေပအရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓာတ္  အရည္အခ်င္း(၂) မ်ိဳးလုံး ျပည္စုံသူဟု  မိမိအေနျဖင့္ မယူဆျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ တန္ဘုိးရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားကုိ အက်ဳိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစေတာ့ပါ။

သုိ႔ေသာ္ အမရဒီပဆုိသူ ကိုယ္တုိင္ အဘက္ဘက္က ၿပီးျပည့္စုံသူဟုလည္ေကာင္း၊ မိမိႏွင့္တကြ အသင္းသားမ်ားေပၚ ေမတၱာ ေစတနာ ရွိသူဟုလည္းေကာင္း  ယုံၾကည္ယူဆပါလွ်င္ အဘိဓမၼာအသင္းၾကီးမွ တဆင့္ မိမိအား လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္း၊ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ ေ၀ဘန္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
အခြင့္သာပါကလည္း မိမိတုိ႔ အဘိဓမၼာအသင္းၾကီးတြင္ ျပည့္စုံသည္ ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ သင္တန္မ်ား လာေရာက္ပုိ႔ခ်ပါလွ်င္ မိမိႏွင့္တကြ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားမွ ၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆုိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။  ေနာင္အခါ အလားတူစာမ်ိဳးကုိ ေရးသားမည္ဆုိပါက အတၳသံဟိတ ႏွင့္ ေမတၱစိတၱ အခ်က္ ၂ခ်က္ကုိ ရင္ဘတ္ထဲအရင္ထည့္ၿပီးမွ ေရးလွ်င္ အမ်ားေလးစားဖြယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ဟု အမရဒီပ ၏ အက်ိဳးကုိ လုိလားစြာျဖင့္ အၾကံျပဳပါသည္။

No comments: