Total Pageviews

Saturday, April 4, 2015

ဘာရက္ အုိဘားမား၄၄ ဦးေျမာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကုိယ္ေရးေကာက္ေၾကာင္း

အမည္အျပည့္အစုံ…းး ဘာရက္ ဟူစိန္ အုိဘားမား (Barack Hussein Obama)
ေမြး…းး ၾသဂုတ္ ၄ -၁၉၆၁ ၊ ဟုိႏုိလူလူ ၊ ဟာဝုိင္ယီျပည္နယ္
မိဘ…းး စတန္ေလ အန္ ဒြန္ဟန္ အုိဘားမား ဆုိတီယုိ ႏွင့္ ဘာရက္ အုိဘားမား
အိမ္ေထာင္ဖက္..းး မီရွဲလ္ လာေဗာဂ္ ေရာ္ဘင္ဆင္ အုိဘားမား (ေမြး-၁၉၆၄ ၊ လက္ထပ္-၁၉၉၂)
ရင္ေသြး..းးမလီယာ အန္ (၁၉၉၈) ၊ နာတာရွာ (ခ) ဆာရွာ (၂ဝဝ၁)
ယုံၾကည္ရာဘာသာ..းး ပရုိတက္စတင့္
ပညာေရး…းး ေအာ္စီဒန္တယ္ေကာလိပ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ့္ (၁၉၇၉-၈၁)၊ ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္၊ နယူးေယာက္မွ ဘီေအဘြဲ ့ (၁၉၈၃) ၊ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ  ဂ်ဴရီေဒါက္တာဘြဲ ့(၁၉၉၁)
အလုပ္အကုိင္…းး အတုိင္ပင္ခံ ၊ စည္းရုံးေရးမႈး ၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေရွ  ့ေန
အစုိးရတာဝန္…းး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၊ အေမရိကန္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အီလီႏြဳိင္းျပည္နယ္အမတ္
ႏုိင္ငံေရးပါတီ…းး ဒီမုိကရက္
သမၼတျဖစ္ရက္စြဲ…းး ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ၊ ၂ဝဝ၉
သမၼတတာဝန္ယူစဥ္ကအသက္…းး ၄၇ ႏွစ္


၂ဝဝ၈ ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘားရက္ အုိဘားမားက အေမရိကန္ျပည္သူတုိ ့အား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လႈိင္း ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲဆုိင္ရာယုံၾကည္ခ်က္အသစ္ျဖင့္လႈံ ့ေဆာ္လုိက္သည္။ သည္လႈံေဆာ္ခ်က္က သမၼတ ကေနဒီ၏ ႏုပ်ဳိမႈ ႏွင့္ အေတြးအေခၚကုိ ျပန္လည္ အမွတ္ရေစသည္။

          အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး အာဖရိကန္-အေမရိကန္သမၼတကုိ ကေနဒီအစုိးရ၏ အေျပာင္းအလဲစပ္ကူးမတ္ကူးကာလ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ တြင္ လြန္ခ့ဲျပီး ၂ ႏွစ္၏ေစာေစာကေလးကမွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၅ဝ ေျမာက္ ျပည္နယ္ျဖစ္လာေသာ ဟာဝုိင္ယီျပည္နယ္မွာ ေမြးသည္။ မိဘမ်ားမွာ ကင္းဆက္ျပည္နယ္မွ လူျဖဴမိခင္ ႏွင့္ ကင္ညာႏုိင္ငံသား လူမည္းဖခင္တုိ ့ျဖစ္
ၾကျပီး ၁၉၆ဝ က အရဲစြန္ ့လက္ထပ္ခ့ဲၾကသည္။ လူမ်ဳိးခ်င္းမတူဘဲလက္ထပ္ျခင္းသည္ အျပစ္တရပ္ျဖစ္သည္ဟု တႏုိင္လုံးရွိ
လူထက္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္က ယူဆခ့ဲခ်ိန္ျဖစ္သည္။

          အုိဘားမား၏သမၼတေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈေနာက္သုိ ့ သမၼတကေတာ္ေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ကလည္း ထပ္ၾကပ္မကြာ အျပဳိင္အဆုိင္လုိက္ပါလာသည္။ ကလင္တန္၏ က်စ္လစ္ေသာ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲအတားအဆီး…..၊ အုိးဘားမား၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ေရပန္းစားမႈတည္းဟူေသာ ဤသမုိင္းဝင္အားျပဳိင္မႈက အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားစြာကုိ အိပ္မက္ပမာခံစားရေစသည္

ေရွးယခင့္ယခင္ကာလမ်ားကအတုိင္းဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့သက္တမ္းအတြင္း အမ်ဳိးသမီး သုိ ့မဟုတ္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္တဦး ကုိ ဘဲဥပုံရုံးခန္းမွာ ရုံးထုိင္ေနသည့္ျမင္ကြင္းကုိ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ဖုိ ့ပင္ ခက္ခဲေနခ့ဲပါသည္။ကေန ့အခါမွာေတာ့ အဲသည္အိပ္မက္ တကယ္လက္ေတြ ့ျဖစ္ေလျပီ။ 

အမရဒီပ
မတ္လ ၄ ၊ ၂ဝ၁၅

No comments: