Total Pageviews

Saturday, March 8, 2014

ေမာက္ နဲ ့ မာ တုိ ့ရ့ဲ ကဗ်ာဉာဏ္

သကၠရာဇ္ ၈၃ဝ ျပည့္ဖြား အင္းဝေခတ္မဟာကဗ်ာကဝိ အရွင္မဟာရ႒သာရဆရာေတာ္ဟာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္မွာ ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းလကၤာၾကီးကုိ ေရးသားျပီးစီးတယ္။ က်မ္းျပီးသကၠရာဇ္ ၈၅၆ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္ သကၠရာဇ္ ၈၄၆ မွာ ဘူရိဒတ္လကၤာၾကီးကုိ ေရးသားခ့ဲတယ္။ လကၤာၾကီးတခု
နဲ ့တခု ႏွစ္ပရိေစ ၦဒအားျဖင့္ ၁ဝ စုႏွစ္တခုကြာသြားလုိ ့ စာဆုိရ့ဲ ကဗ်ာဉာဏ္၊ ေလာက-ဓမၼအေတြ ့အၾကဳံ
ေတြဟာ အမ်ားၾကီးေျပာင္းလဲသြားခ့ဲျပီ။ ဆရာေတာ္ ၁၆ ႏွစ္သားတုန္းက ေရးခ့ဲတ့ဲလကၤာၾကီးမွာ ေလာက
ေၾကာင္းေတြမ်ားတယ္။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္သားမွာေရးတ့ဲ ဇာတ္ေပါင္းခန္းမွာ ဓမၼေၾကာင္းေတြ မ်ားလာတယ္။
က်မ္းဂန္စာေပပုိင္းကုိ အဓိကထားေရးဖြဲ ့လာတယ္-လုိ ့ ျမန္မာစာေပသမုိင္းမွာ ဆုိတယ္။

ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းလကၤာၾကီးမွာ လူေတြရ့ဲ စိတ္ေနသေဘာသဘာဝတခုကုိ အဆင့္ ၃ ခုထားျပီး
 ေရးဖြဲ ့သြားတာ ဖတ္ရတယ္။ ပထမအဆင့္ကုိ ဒီလုိ ေရးပါတယ္။
- ေရႊေငြ ပစၥည္း ၊ သိတ္းဆည္းက်ိတ္က်ိတ္
ေရဖိတ္မယုိ ၊ ဝန္တုိဝွက္လွ်ဳိ ့
သူတခ်ဳိ ့ကား ၊ ႏွစ္လုိ ့ၾကည္ညဳိ
ေပးမည္ဆုိေသာ္ ၊ ႏုတ္ကုိစြဲ၍
အျမဲရေၾကာင္း ၊ ေတာင္းလတ့ံဟု
ေပးအ့ံမဟ ၊ ထုိင္းမ်ဥ္းလွ၏။ (အပုိဒ္ ၄၂၊)

ေပးမယ္လုိ ့ပါးစပ္နဲ ့ေျပာမိရင္ အျမဲေတာင္း၊ အျမဲအလွဴခံေနမွာစုိးလုိ ့ ၊ ေတြးမိလုိ ့ ေပးမယ္လုိ ့ေတာင္
ႏုတ္အားျဖင့္ ေျပာဖုိ ့ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနပါသတ့ဲ။ အလွဴေပး၊ အလွဴရွင္အျဖစ္နဲ ့ဆုိရင္ ေပးမယ္လုိ ့ေျပာ
ရမွာ  ႏုတ္ကုိ ပိတ္ခ်ဳပ္မထားေပမယ့္ ဖြင့္ေျပာရမွာ ႏုတ္ေလးတတ္တယ္ဆုိတာလည္း လူ ့သဘာဝပါပဲ။

ဒုတိယအဆင့္ စိတ္သဘာဝအေျခအေနကုိ ဆရာေတာ္က ဒီလုိဖြဲ ့ျပန္တယ္။
-တည္းတြမမူ ၊ တခ်ဳိ ့လူကား
ပ်ဴပ်ဴငွါငွါ ၊ မလာဝမ္းထဲ
မုသားစြဲ၍ ၊ ေျခခဲလက္ခဲ
ဖက္လဲတကင္း ၊ သိမ္းျမန္းျခင္းျဖင့္
ေပးလွ်င္းလိလိ ၊ မသိသသူ
ယုံေစဟူသုိ ့၊ ယူလွည့္နက္ျဖန္
မွန္၏သန္ဘက္၊ ဆုိၾကလ်က္တည့္
ထုိထက္တေန ့၊ တေရႊ ့ေရႊ ့လွ်င္
ေရႊ ့လတ္ကာကာ ၊ လက္မွာမေရာက္
ႏွလုံးေကာက္ႏွင့္ ၊ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္
ဧကန္မက် ၊ ႏုတ္သာျပ၏။ (အပုိဒ္ ၄၂။)

စိတ္ထဲမပါ၊မေပးခ်င္ေပမယ့္ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေပးမယ္လုိ ့ေတာ့ ေျပာလုိက္တာပဲ။
အလႈပစၥည္းေပးမွာက်ေတာ့ နက္ျဖန္၊ သန္ဘက္အခ်ိန္ဆြဲထားတယ္။ လက္မေရာက္ဘဲ ႏုတ္သာေရာက္
တတ္တ့ဲ လူ ့သဘာဝကုိ ေျပာတာပါပဲ။

တတိယအဆင့္ကုိ ဆရာေတာ္က သည္လုိိဖြဲ ့ျပပါတယ္။
-ထုိမွတထူး ၊ သူတဦးကား
ညြတ္ႏူးသဒၶါ ၊ ေပးတုံပါလ်က္
တခါေနာက္ျပီ ့၊ အၾကံရွိ၍
ႏွမိႏွေျမာ ၊ ေပးလြန္ေသာဟု
ေတြးေတာလွည့္ထ ၊ ကုကၠဳစၥျဖင့္
ေနာင္တတဖန္ ၊ ယူျပန္လိုက္ခ်င္
မရႊင္မျပဳံး ၊ ေဒါသဖုံးသည္
ႏွလုံးမျဖဴ မထြားတည့္။ (အပုိဒ္ ၄၂။)

ေပးကမ္းစဥ္တုန္းကေတာ့ သဒၶါတရားအျပည့္ထားျပီး ေပးကမ္းလုိက္တာပဲ။ ေနာင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ
ကိစၥ၊ စီးပြားေရးကိစၥေပၚလာတ့ဲအခါ လႈလုိက္မယ့္အစား ကုိယ့္စီးပြားေရးကိစၥထဲ ထည့္သုံးလုိက္ရင္ အက်ဳိး
ရွိမွာ ၊ အခုေတာ့ လက္လြန္ကုန္ျပီလုိ ့ေတြးမိတုိင္း လႈလုိက္မိတာကုိ ႏွေျမာစိတ္ျဖစ္တယ္။။ ေနာင္တရ
တယ္။ လြတ္သြားတ့ဲ ငါး ပုိၾကီးတာကုိ ေတြးေတြးျပီး စိတ္ဓာတ္မျဖဴစင္ျဖစ္ရတယ္။ ကုသုိလ္မပြားျဖစ္ရတယ္
လုိ ့ဆရာေတာ္က ဖြဲ ့ပါတယ္။

အပုိဒ္ ၄၂ တပုိဒ္လုံးကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ----
အဆင့္ ၁ ေပးကမ္းမယ္၊ လွဴမယ္ေျပာဖုိ ့ႏုတ္ေလးတယ္။
အဆင့္ ၂ လွဴဒါန္းေပးကမ္းဖုိ ့ေျပာျပီးကာမွ လက္ေႏွးတယ္။
အဆင့္ ၃ ေပးျပီးလွဴျပီးေတာ့ ႏွေျမာတယ္၊ စိတ္မျပတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနတယ္၊ ေနာင္တရတယ္ လုိ ့ ဆုိလုိေၾကာင္း
ေတြ ့ရတယ္။

ေနာက္လကၤာတပုိဒ္ဆက္ေရးတ့ဲအခါ ဆရာေတာ္က အဆင့္ ၁ (ပထမအဆင့္) အတြက္ ဥပမာတခုျပျပီး
ရွင္းျပပါတယ္။ ၾကည့္ပါ။
-ထုိ ့ေၾကာင့္ႏႈိင္းရွဲ ့့၊ ပမာင့ဲေသာ္
သုံးဆ့ဲသုံးဖန္ ၊ လက္သစ္ျပန္္ေအာင္
ရွည္ျခင္းေဆာင္လ်က္ ၊ အေရာင္ယူေျမာက္
မရႈေစာက္တည္ ့၊ ဆင္ေပါက္လည္ပင္း
ျပတ္လွ်င္းဘနန္း ၊ ေမ်ာေမ်ာသြန္းသား
ျမဳိက္ခၽြန္းအသြား ၊ သန္လ်က္ဓားကုိ
ဝ့ံစားရဲလွ ၊ မ်ဳိျပီးမွလွ်င္
ဝမ္းခ်ေရာအန္ ၊ ထြက္ေစျပန္သား
မႏ ၱာန္ကိစၥ ၊ ထုိသိပၸထက္
ရက္ရက္ပင္ကုိ ၊ ေပးလွ်င္းလုိဟု
ဆုိအ့ံသည္မွ် ၊ ခဲယဥ္းလွ၏။ (အပုိဒ္ ၄၃။)

အရွည္ ၃၃ လက္သစ္၊ အေရာင္တလက္လက္ေတာက္ပ၊ ခုတ္လုိက္ရင္ ဆင္သားေပါက္ကေလးလည္ပင္း
ေလာက္ကုိ တိကနဲျပတ္က်သြားေစႏုိင္တ့ဲ သန္လ်က္ဓားကုိ မ်ဳိခ်၊ ျပီးေတာ့ ျပန္ထုတ္ျပတ့ဲ မ်က္လွည့္
အတတ္မ်ဳိးဟာ အင္မတိအင္မတန္ ခဲခက္ပါတယ္။ သန္လ်က္ဓားကုိ မ်ဳိခ်၊ ျပန္ထုတ္ရတာထက္ ေပးမယ္
လုိ ့ေျပာရတာက ပုိပုိ ခက္ပါသတ့ဲ။

-ျမြက္ဟဆုိတုိင္း ၊ မဆုိင္းၾကံစည္
ေပးလွ်င္းသည္ကား ၊ ေပးမည္ထုိသူ
ဟူသည္ထက္ေသာ္ ၊ ခဲခက္ဆယ္ဆ
ခ်ီးမြမ္းရ၏။ (အပုိဒ္ ၄၃။)
ႏုတ္ေနာက္က လက္လုိက္၊ တနည္း--အေျပာေနာက္အလုပ္ (လက္ေတြ ့)ပါသူျဖစ္ဖုိ ့ဆုိတာလည္း ေပးမယ္
လုိ ့ေျပာရုံသာေျပာသူျဖစ္ရထက္ အဆေပါင္း ဆယ္ဆခက္ခဲပါတယ္။ ခက္ခဲတာကုိလုပ္ႏုိင္လုိ ့ ခ်ီးမြမ္းထုိက္
ပါတယ္။အဆင့္ ၂ (ဒုတိယအဆင့္) ရ့ဲ ခက္ခဲပုံကုိ ေျပာပါတယ္။

-ဝမ္းကသက္သက္ ၊ ေပးျပီးလ်က္တည့္
တခ်က္တဖန္ ၊ ယူျပန္မရ
ႏွေျမာစြာ့ဟု ၊ ႏွစ္ခြမ့ဲလွ်င္း
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကား ၊ ခပင္းထုိ ့ထက္
ဆယ္ေလးတက္သည္ ။  ။ ျဖစ္ခက္အေခါင္အဖ်ားတည္း။ (အပုိဒ္ ၄၃။)

"ဝမ္းကသက္သက္" ဆုိတ့ဲ ပါဒမွာ ဝမ္္းဆုိတာ စိတ္ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ စိတ္ပါလက္ပါသဒၶါအျပည့္လုိ ့ဆုိလုိ
ပါတယ္။ အလွဴရွင္ရ့ဲလက္ထဲကပစၥည္းကုိ အလွဴခံလက္ထဲ ထည့္ေပးလုိက္ျပီးျပီ။ ျပန္လုိခ်င္လုိ ့လည္း မရ
ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ မရႏုိင္မွန္းသိေတာ့မွ စိတ္ကမျပတ္သားႏုိင္ျဖစ္လာတယ္။ ေႏွာင္ၾကဳိးမျဖတ္ႏုိင္တ့ဲစိတ္ေၾကာင့္
လွဴလုိက္တာကုိ အျပည့္အဝဝမ္းမသာႏုိင္ရွာဘူး။ ဒါက အဆင့္ ၃ (တတိယအဆင့္)မွာ ျဖစ္တာ။ သည္လုိ
အလွဴပစၥည္းအေပၚစိတ္ေႏွာင္ၾကဳိးကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ေတာက္ျပီး လွဴျပီးတာအတြက္ ဝမ္းေျမာက္
ဝမ္းသာျဖစ္ဖုိ ့ဆုိတာလည္း အဆင့္ ၂ ထက္ တဆယ္ေလးဆတက္ ခက္ခဲျပန္ပါေရာတ့ဲ။ အခက္ခဲဆုံး
အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ဆရာေတာ္က ဆုံးမေရးဖြဲ ့ျပပါတယ္။

အပုိဒ္ ၄၃ တခုလုံးကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္
အဆင့္ ၁ ကုိ ဓားသန္လ်က္မ်ဳိ၊ ျပန္ထုတ္တ့ဲ ဥပမာျပတယ္။
အဆင့္ ၂ ကုိ ဓားသန္လ်က္မ်ဳိ-ျပန္ထုတ္တာထက္ ဆယ္ဆခက္တယ္လုိ ့ေျပာတယ္။
အဆင့္ ၃ ကုိ အဆင့္ ၂ ထက္ တဆယ္ေလးဆတက္ခက္တယ္ လုိ ့ျပပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ခက္ခဲေသာ ဆုိတ့ဲ နာမဝိေသသနကုိ (၁) ခက္ခဲေသာ (၂) ပုိခက္ခဲေသာ (၃) အခက္ဆုံး-ဆုိတ့ဲ အဆင့္ ၃ ခုစဥ္ျပသလုိ ေပးကမ္းမႈဆုိင္ရာလူ ့သဘာဝမွာလည္း သည္လုိအဆင့္ေတြရွိတယ္၊ အဆင့္တုိင္းမွာ ခက္ခဲမႈ
အတုိင္းအတာကုိယ္စီကုိယ္ငွရွိၾကတယ္လုိ ့ နားလည္ရပါတယ္။

ဆရာေတာ္အရွင္မဟာရ႒သာရက သည္လုိအဆင့္ ၃ မ်ဳိးကုိ ရွင္းျပရာမွာ အပုိဒ္ ၄၂ မွာ ၄ လုံးတပါဒ နဲ ့
ပါဒအေရအတြက္ေပါင္း ၄၈၊ ၇ လုံးအဆုံးသတ္ပါဒ ၁ ၊ အပုိဒ္ ၄၃ မွာ ၄ လုံးတပါဒနဲ ့ ပါဒေပါင္း ၃၈၊ ၇ လုံး အဆုံးသတ္ပါဒ ၁၊ သုံးစြဲျပီးရွင္းျပတာေတြ ့ရပါတယ္။

သကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္ဖြား မန္လည္ဆရာေတာ္အရွင္ဇဝနဟာ သက္ေတာ္ ၃ဝ ျပည့္တ့ဲ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၃ မွာ မဟာသုတကာရီ မဃေဒဝလကၤာသစ္ကုိ စတင္ေရးသားတယ္။  ဘုရားကိစၥ၊ သာသနာေရးကိစၥေတြ
ေၾကာင့္ လကၤာေရးသားမႈ ခရီးမတြင္ႏုိင္ဘဲ ၾကန္ ့ၾကာေနခ့ဲရတယ္။ သက္ေတာ္ ၆၃ ၊ သကၠရာဇ္ ၁၂၆၆ မွာ
ေရးလက္စလကၤာသစ္ကုိ အျပီးသတ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္။

မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲ မဃေဒဝလကၤာသစ္က်မ္း၊ အပုိဒ္ ၂၈၅ မွာလည္း ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းခန္းအဆုိ နဲ ့
ခပ္ဆင္ဆင္ အေရးအဖြဲ ့တခုကုိ ေတြ ့ရပါတယ္။ ေပးကမ္းတ့ဲကိစၥမွာ ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းခန္းက အဆင့္ ၃ မ်ဳိးရွင္းျပေပမယ့္ မဃေဒဝလကၤာသစ္ကေတာ့ အဆင့္ ၄ မ်ဳိးထားျပီး ရွင္းျပတယ္။ မဃေဒဝအဆုိကုိ ရႈပါ။

-မိမိိဥစၥာ ၊ ႏွစ္သက္စြာကုိ
သဒၶါၾကည္ျဖဴ ၊ ေပးအ့ံဟူ၍
လွဴမည္ဝမ္းထဲ ၊ ၾကံမရဲရွင့္....။

လူသဘာဝစိတ္က ေပးဖုိ ့ကမ္းဖုိ ့ဆုိတာကုိ စိတ္နဲ ့ေတာင္မၾကံရဲတ့ဲ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ပထမအဆင့္ အျဖစ္
ေျပာပါတယ္။ အဆင့္ ၁ က စိတ္နဲ ့ၾကံစည္ဖုိ ့ပင္ ခက္ခဲတယ္။

-ၾကံခဲစြာဘိ ၊ ၾကံသည္ရွိလည္း
မျငိမနား ၊ မႏ ၱာန္အားျဖင့္
အသြားမတုံး ၊ ထိလွ်င္ဆုံးမွ်
သုံးဆ့ဲသုံးဘန္ ၊ လက္သစ္ျပန္သည့္
သန္လွ်က္ဓားကုိ ၊ ထင္ရွားျပက္ျပက္
မ်ဳိေသာထက္လွ်င္ ၊ ႏုတ္ထြက္ငါသည္
ေပးမည္ျမြက္ခဲ....။

ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းခန္းမွာ ျပတ့ဲ သန္လွ်က္ဓားဥပမာနဲ ့ပဲ ေပးကမ္းဖုိ ့အေျပာရခက္ေၾကာင္း ဒုတိယအဆင့္
အေနနဲ ့ျပပါတယ္။

-ျမြက္တပဲလ်က္ ၊ ရဲရဲရက္ရက္
အေပးခက္ရွင့္...။

ေပးမယ္ေျပာျပီးတာေတာင္ လက္ေတြ ့ေပးတ့ဲအခါ ေႏွာင္ၾကဳိးမ့ဲ စြန္ ့လႊတ္ဖုိ ့ခက္ခဲေၾကာင္း တတိယအဆင့္
အေနနဲ ့ျပပါတယ္။

-ဆက္ဆက္မုခ် ၊ ေပးျပီးမွလည္း
ေနာင္တမပူ ၊ ခဲစြဟူ၏။

ေပးကမ္းျပီးတ့ဲအခါမွာလည္း ေနာင္တမရဖုိ ့လည္း ခက္ခဲေၾကာင္း စတုတၳအဆင့္အေနနဲ ့ ျပပါတယ္။

အရွင္မဟာရ႒သာရ နဲ ့မန္လည္ဆရာေတာ္ဟာ အေတြးအေခၚတရပ္အေပၚ မူတည္ျပီး ဒီအဆုိအမိန္ ့ေတြ
ကုိ တင္ျပၾကတာျဖစ္ပါလိမ့္္မယ္။ သုိ ့ေသာ္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ထားျပီး တင္ျပတာနဲ ့၊ အဆင့္ ၄ ဆင့္ ထားျပီး
တင္ျပတာမ်ဳိး မတူၾကေပဘူး။ မန္လည္ဆရာေတာ္က အဆင့္ ၄ မ်ဳိးကုိ ၄ လုံးတပါဒနဲ ့ပါဒေပါင္း ၂၆ ခုနဲ ့
ရွင္းျပသြားခ့ဲပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အၾကံတူ ေနာင္လူေကာင္းစျမဲ ဆုိတ့ဲစကား မွန္ေနတာေတြ ့ရပါတယ္။

အရွင္မဟာရ႒သာရ နဲ ့မန္လည္ဆရာေတာ္တုိ ့ဟာ ကဗ်ာတင္ျပပုံမွာသာ ဆင္တူယုိးမွားျဖစ္တာမဟုတ္ဘဲ
ငယ္မည္ေတြမွာလည္း ဆင္တူယုိးမွားျဖစ္ေနျပန္တာ အမွတ္မထင္ေတြ ့ရတယ္။ အရွင္မဟာရ႒သာရငယ္
မည္က ေမာင္ေမာက္ ျဖစ္တယ္။ မန္လည္ဆရာေတာ္ငယ္မည္ကေတာ့ ေမာင္မာ ျဖစ္ပါတယ္။

 အမရဒီပ
မတ္လ ၈၊ ၂ဝ၁၄

No comments: