Total Pageviews

Saturday, August 4, 2012

ျမတ္ဗုဒၶဝါဆုိေသာေနရာမ်ား- ၃

 မုံေရြးေဇတဝန္ဆရာေတာ္ရ့ဲ ဘုရားဝါဆုိစဥ္လကၤာ

မုံေရြးေဇတဝန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရ့ဲ သမႏ ၱစကၡဳဒီပနီက်မ္း၊ နဝမတြဲ လာ ဝါဆုိစဥ္လကၤာကုိ ဆက္လက္တင္ျပ
လုိပါတယ္။

တက္ထြန္းၾကက္သေရ ။  …….
သုံးလူ ့ေဆြကား ၊ ေအာင္ေျမသီရိ
ေဗာဓိသမီပ ၊ ရပ္ဌာန၌
ႏွစ္လမွန္ကယ္ ၊ ရက္ေျခာက္ဆယ္ျဖင့္
သပၸါယ္မွ်တ ၊   ေနျပီးမွလွ်င္
(၁) ပဌမဝါ ၊ ဗာရာဏသီ
ျမဳိင္ေတာမွီ၏။
(၂-၃-၄) ေနာက္ခ်ီ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္
စတုတၳဝါ ၊ ျပည္ရာဇျဂဳိဟ္ ၊ ဝါးညဳိေက်ာင္းလွ
ဝါကပ္မွ်၏။
(၅) ပဥၥမဝါ ၊ ျပည္ေဝသာလီ
လိစၦဝီမင္းေပါင္း ၊ ေဆာက္တုံေရွာင္းသည္
ေက်ာင္းမဟာဝန္။
(၆) တတန္ဆ႒ ၊ ဗကုလေတာင္မွာ။
(၇) ခုနစ္ဝါေသာ္၊ တာဝတိ ံသာေရာက္။
(၈) ေျမာက္တုံရွစ္ဝါ ၊ ဘဂၢါယန။
(၉) ကုိးဝက်ေသာ္ ၊  ဌာနပူရီ
ေကာသမၺီ၌ ၊  ေဃာသီတာရုံ
ေရႊဘုံမွီကပ္။
(၁ဝ) ဆယ္ဝါရပ္ကား ၊ မလပ္သိပ္သည္း
ပလလည္းသာေမာ ၊ ဆင္မင္းေတာဝယ္
ရွင္ေစာမွီကာ။
(၁၁) ဆယ့္တဝါကား၊ နာဠထင္ရွား
ပုဏၰားေနထ၊  ရပ္ဂါမတည့္။
(၁၂) ဒြါဒသယွဥ္    ေဝရဥၨေခၚ။
(၁၃) ဆယ့္သုံးေသာ္ကား၊ ေတာင္ေက်ာ္သာလွ
စာလီယ၌ ၊ ကပ္ထျပီးခါ။
(၁၄) ဆ့ဲေလးဝါတြင္ ၊ သာဝတၳိေတာင္စြန္
ေဇတဝန္ထင္ရွား ၊ ရႊင္ေပ်ာ္ပါး၏။
(၁၅) ဆယ့္ငါးဝါမွ ၊ ကပိလတြင္
စိမ္းျမရိပ္သာ၊ နိေျဂာဓာဟု
ေက်ာင္းသာစံေျမာက္။
(၁၆) ဆယ့္ေျခာက္ဝါဆီ ၊ အာဠဝီဟု
ပူရီဖက္မ့ဲ၊ ေပ်ာ္စံခ့ဲ၍ ။
(၁၇) ဆယ့္ခုနစ္ဝါ ၊ ထုိေသာခါလွ်င္
ရာဇျဂဳိဟ္ဌာေန ၊ သာလွဗိမာန္
နတ္ဌာန္တူေလ်ာ ၊ ဝါးေတာညိဳလ့ဲ
ေအာင္ပြဲဖြဲ ့၏။
(၁၈-၁၉) တဆယ့္ရွစ္ဝါ၊ ဆယ့္ကုိးဝါ၌
စာလီယေရာက္ ၊ ဝါဆုိေျမာက္၏။
(၂) ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ကြာ ၊ ႏွစ္ဆယ္ဝါကား
ရာဇျဂဳိဟ္၄င္း ၊ ေရာက္တုံေရွာင္း၏။
ႏွစ္ေပါင္းဝီသ ၊ ပဌမေဗာဓိ
မုနိျမတ္စြာ ၊ ဝါဆုိပါလည္း
ျမဲစြာမရွိ။     
ေနာက္ေဗာဓိကား ၊ (၂၁-၄၄) သာဝတၳိမွာ
ပုဗၺာရုံမြန္ ၊ ေဇတဝန္ဟု
ႏွစ္တန္ေက်ာင္းမွာ ၊ လူးလာမေဝး
ႏွစ္ဆယ့္ေလးဝါ ၊ ေနျပီးခါမွ
(၄၅) နိဗၺာနသုိ ့၊ ၾကြအ့ံလွဳလွဳ
ဝါတခုကား၊ ေဝဠဳဝရြာ
ကပ္မွီလာ၏ ၊ သခ်ၤာမွတ္သား
ပဥၥစတၱာ ၊ ဝါေလးဆ့ဲငါး
သက္ကားရွစ္ဆယ္ ၊ တုိင္ခါဝယ္၌
ဘုန္းၾကြယ္ထြတ္ေခါင္ ၊ ေခမာေသာင္သုိ ့
ေရႊေဖာင္ေတာ္ယြန္း ၊  စံသိမ္းျမန္းသည္
သုံးခန္းလူတုိ ့မွန္ကူတည္း။           

ဤပ်ဳိ ့၌ဝါဆုိေတာ္မူရာ တဆယ့္ငါးဌာနကား..........

၁။ ဗာရာဏသီမိဂဒါဝုန္
၂။ ရာဇျဂဳိဟ္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္
၃။ ေဝသာလီ မဟာဝန္ေက်ာင္း
၄။ ဗကုလေတာင္
၅။ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္
၆။ ဘဂၢါယန
၇။ ေကာသမၺီ ေဃာသိတာရုံေက်ာင္းေတာ္
၈။ ပလလည္းေတာ
၉။ နာဠကရြာ
၁ဝ။ ေဝရဥၹာျပည္
၁၁။ စာလိယေတာင္
၁၂။ သာဝတၳိျပည္
၁၃။ ကပိလဝတ္
၁၄။ အာဠဝီ
၁၅။ ေဝဠဳဝရြာ

(သမႏ ၱစကၡဳဒီပနီက်မ္း၊ နဝမတြဲ ၊ ၆၃၂၊ ၆၃၃။)

ဒီဝါဆုိစဥ္လကၤာကုိ မဟာဗုဒၶဝင္ ၊တတိယတြဲ၊ ၁၆၃ မွာလည္း  တုိက္ရုိက္ယူျပီးေဖာ္ျပတာရွိပါတယ္။ အမွတ္ ၄ ဗကုလေတာင္ကုိ မကုဠေတာင္ လုိ ့မဟာဗုဒၶဝင္ကျပင္ဆင္တာေတြ ့ရပါတယ္။

မဟာဗုဒၶဝင္၊ တတိယတြဲမွာပဲ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ကဝါဆုိစဥ္ဘုရားရွိခုိး ၅ ဂါထာ၊ ပင္းယျမဳိ  ့ စတုရဂၤဗလအမတ္က ဝါဆုိစဥ္ဘုရားရွိခုိး ၇ ဂါထာ၊ ေတာင္ခြင္သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္က ဂုဠွတၳဝိနိစၦယက်မ္းမွာ ဝါဆုိစဥ္ဘုရားရွိခုိး
လကၤာေတြ ေရးသားခ့ဲတာရွိေၾကာင္း၊ အလုိရွိရင္ ထုိထုိဆုိင္ရာက်မ္းေတြမွာ ထုတ္ႏုတ္မွတ္သားၾကဖုိ ့တုိက္တြန္း
ထားပါတယ္။

ဓမၼအလကၤာပေဒသာစာအုပ္မွာလည္း ဝါဆုိစဥ္ဘုရားရွိခုိးလကၤာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပထားတာရွိပါတယ္။
၂ လ  ရက္  ၆ဝ

ဝါဆုိလကၤာမွာ "ႏွစ္လမွန္ကယ္ ၊ ရက္ ေျခာက္ဆယ္ျဖင့္"လုိ ့ ဖြဲ ့ဆုိတာေတြ ့ရပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ
ေဗာဓိမ႑ဳိင္မွာလအားျဖင္ ၂ လ ၊ရက္အားျဖင့္ ၆ဝ ေနခ့ဲတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေန ့မွ ဝါဆုိလျပည့္ေန ့အထိ
လုိ ့အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေျပာရင္ ၂ လ ၊ရက္ ၆ဝ အတိအက်ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္တြက္ၾကည့္ရင္လည္း
တမ်ဳိးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။ပထမဦးစြာ "ပလ္-နိမ္-စင္-ဃ၊ အ-မု-ရ၊ မွတ္ၾကသတၱသတၱာဟာ" ဆုိတ့ဲ ခုနစ္ရက္ခုနစ္လီ (=၄၉) ရက္ ေနထုိင္ပုံနဲ ့တြက္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပလႅကၤသတၱာဟ ကုိ ဘယ္ေန ့က စသလဲေမးရင္ " ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျပီးေနာက္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန ့သုိ ့ေရာက္သစ္စအခါ၌
 ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူ၍ ထုိအပရာဇိတပလႅင္ေတာ္ေပၚ၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ ့ေခြ (=တင္ပလႅင္ေခြ) ထုိင္ေနေတာ္မူစဥ္မွာပင္- ။ ……………… ထုိအပရာဇိတပလႅင္ေတာ္ထက္မွာပင္ ခုနစ္ရက္ၾကာ
သီတင္းသုံးထုိင္ေနေတာ္မူေလသည္" ဆုိတ့ဲ မဟာဗုဒၶဝင္၊ ဒုတိယတြဲ၊ ၃၅၅၊၃၅၆။) အရ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန ့မွာ ပလႅကၤသတၱာဟ အစျပဳတယ္လုိ ့ေျဖရမွာပါ။

ေကာင္းျပီ။ သတၱသတၱာဟကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြက္ၾကည့္ပါမယ္။
(၁) ပလႅကၤသတၱာဟ- ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ မွ ၇ အထိ  (၇ -ရက္)
(၂) အနိမိသသတၱာဟ- ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ မွ ၁၄ အထိ (၁၄-ရက္)
(၃) စကၤမသတၱာဟ- ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ မွ နယုန္လဆန္း ၆ အထိ (၂၁-ရက္)
(၄) ရတနာဃရသတၱာဟ- နယုန္လဆန္း ၇ မွ ၄င္းလဆန္း ၁၃ အထိ (၂၈-ရက္)
(၅) အဇပါလသတၱာဟ- နယုန္လဆန္း ၁၄ မွ  ၄င္းလျပည့္ေက်ာ္ ၅ အထိ (၃၅-ရက္)
(၆) မုစလိႏၵသတၱာဟ- နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ မွ ၄င္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ အထိ (၄၂-ရက္)
(၇) ရာဇာယတနသတၱာဟ- နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ မွ ဝါဆုိလဆန္း ၅ အထိ  (၄၉-ရက္)

ဒီလုိအေသးစိတ္ၾကည့္ျပီးေနာက္ မဟာဗုဒၶဝင္၊ ဒုတိယတြဲ၊၃၉၄။ ေရးသားခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါျပီ။

"ထုိအခါ ေလးဆယ့္ကုိးရက္ (=သတၱသတၱာဟ) ျပည့္ေျမာက္ေသာ ဝါဆုိလဆန္း ၅ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ ထုိလင္းလြန္းပင္ရင္း၌ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား မ်က္ႏွာေတာ္သစ္လုိေသာ စိတ္အၾကံျဖစ္သည္ကုိ သိရွိရ၍ သိၾကားနတ္မင္းသည္ ေဆးၾကဇုသီးကုိ ဆက္ကပ္ေလသည္"

ရက္ ၅ဝ ေျမာက္ေန ့မွာ ေနရာဌာနအေျပာင္းအေရႊ  ့လုပ္ပုံကုိ မဟာဗုဒၶဝင္၊ ဒုတိယတြဲ ၊ ၃၉၉ မွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။

"ထုိ ့ေနာက္ ဘုရားျဖစ္သည့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန ့မွ သတၱသတၱာဟ (=ေလးဆယ့္ကုိးရက္) လြန္ေျမာက္၍ ရက္ေပါင္းငါးဆယ္သုိ ့ေရာက္ေသာ ဝါဆုိလဆန္း  ၆ ရက္ၾကာသပေတးေန ့ နံနက္ခင္းအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လင္းလြန္းပင္ရင္းသီတင္းသုံးထုိင္ေနရာမွ ထျပီးလွ်င္ တဖန္ အဇပါလ (=ဆိတ္ေက်ာင္း)ေညာင္ပင္ရင္းသုိ ့ပင္ ၾကြ
သြားခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူလ်က္ ထုိအဇပါလေညာင္ပင္ရင္း၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ ့ေခြ (=တင္ပလႅင္ေခြ)ထုိင္ေနေတာ္မူ၏"

သတၱသတၱာဟ (=၄၉ ရက္) ထဲ ဝါဆုိလဆန္း ၆ ရက္၊ ၾကာသပေတး ၁ ရက္ထပ္ေပါင္းထည့္ (၄၉+၁=၅ဝ) ျဖစ္သြားပါျပီ။ ဘုရားရွင္ ေဗာဓိမ႑ဳိင္မွ ထြက္ခြါတ့ဲရက္ကုိ သတိျပဳၾကည့္ပါဦး….။ 
မဟာဗုဒၶဝင္၊ ဒုတိယတြဲ၊ ၄၁၄ မွကူးယူေဖာ္ျပတာပါ။

"ျမတ္စြာဘုရားသည္ "ငါဘုရားသည္ မိဂဒါဝုန္ေတာသုိ ့ၾကြသြား၍ ဓမၼစၾကာတရားကုိ ေဟာၾကားမည္"ဟု ၾကံစည္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ေဗာဓိ႑ဳိင္ကုန္း၏အနီးမွာပင္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ကာ ဝါဆုိလဆန္း ၁၄ ရက္
တုိင္ေအာင္ ေနေတာ္မူျပီးေနာက္ ဝါဆုိလျပည့္ေန ့သုိ ့ေရာက္ေသာအခါ နံနက္ေစာေစာကပင္ "ဗာရာဏသီျပည္သုိ ့ၾကြသြားေတာ့အ့ံ" ဟု သပိတ္သကၤန္းကုိ ျပင္ဆင္ယူေဆာင္ကာ တဆယ့္ရွစ္ယူဇနာ
ေဝးကြာေသာ ခရီးကုိေျမျပင္မွ ေျခလ်င္ၾကြသြားေတာ္မူ၏"

ဝါဆုိလဆန္း ၇-၈-၉-၁ဝ-၁၁-၁၂-၁၃-၁၄-၁၅ ေပါင္း ၉ ရက္ နဲ ့ ဆုိခ့ဲျပီးရက္ ၅ဝ နဲ ့ဆုိေတာ့ ၅၉ ရက္ စာရင္း
ထြက္ပါတယ္။ ဒီ ၅၉ ရက္ ဆုိတာ ကဆုန္လျပည့္ေန ့ကုိ ထည့္မတြက္ဘဲ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန ့က
စတြက္တာပါ။ ကဆုန္လျပည့္ ေန ့ ၁ ရက္ကုိ ေပါင္းထည့္တြက္ရင္ ၂ လ ရက္ ၆ဝ အတိအက်ျဖစ္ေနပုံ
ကုိၾကည့္ျပီး မုံေရြးေဇတဝန္ဆရာေတာ္ၾကီးက "ေဗာဓိသမီပ၊ ရပ္ဌာန၌၊ ႏွစ္လမွန္ကယ္၊ ရက္ေျခာက္ဆယ္"
လုိ ့လကၤာေရးဖြဲ ့ေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း………………။

အမရဒီပ
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂ဝ၁၂
 

No comments: