Total Pageviews

Thursday, August 2, 2012

ျမတ္ဗုဒၶဝါဆုိေသာေနရာမ်ား- ၁


နိဒါန္း

ဘုရားျဖစ္ျပီး ၄၅ ႏွစ္အတြင္း မုိးရာသီကာလေတြမွာ ဘုရားရွင္ေနထုိင္သီတင္းသုံးခ့ဲတ့ဲေနရာေတြ၊အဲသည္ေနရာ
ေတြမွာ ေဟာျပခ့ဲတ့ဲေဒသနာေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ အေတာ္က်ယ္ျပန္ ့မယ့္ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္ပါ
လိမ့္မယ္။

ေရွးဦးစြာ ဝါဆုိစဥ္ေနရာေတြကုိ ျမန္မာလကၤာသြားနဲ ့မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲတာေတြကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စုစည္းၾကည့္ပါမယ္။

မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္ရ့ဲ ဝါဆုိမွတ္တမ္း

ေရွးကတႏီ ၱ ၊ ပေဝဏီျဖင့္
နည္းမွီထုံးစံ ၊ အႏႈန္းခံမွ
သဟံျဗဟၼာ ၊ ခြင့္ပန္ထြာ၍
ယူဇနာဆ့ဲရွစ္ ၊ ကြာလစ္ဓြန္ ့တာ
မိဂဒါသုိ ့၊ ေဒသစာခ်ီထ
ေန ့ ျခင္းၾကြျပီး၊ ပုဏၰရက္ဝါ
လႏြယ္တာ၌ ၊ မဂၤလာခ်မ္းေျမ 
စေနေန ့ဝယ္ ၊ ဘုန္းေဟ့ျမတ္မြန္
ျမတ္ေရႊဉာဏ္ျဖင့္ ၊ အျပန္သုံးခါ
ျခင္းရာဆ့ဲႏွစ္ ၊  စတုသစ္တည့္
ဘြင့္လွစ္နဲနက္ ၊ ဓမၼစက္ကုိ
ဘဝဂ္နရက္၊ ေအာက္ထက္ေၾကညာ
ေဟာလွည့္ကာလွ်င္ ၊ ဗာရာဏသီ
ဝါကပ္မွီ၏ ၊  ဒုတီယ
တတီယ ၊ စတုတၳႏွင့္
သတၱရသာ ၊ ဝါေတာ္ဆင့္တုိး
ႏွစ္ဆယ္ျဖဳိးေအာင္ ၊ လူမ်ဳိးမွီခုိ
ရာဇျဂဳိဟ္ဝယ္ ၊ ေခါက္ၾကဳိတုံ ့ျပန္
ငါးတန္ဝႆ ၊ ဝါေတာ္မွ်၏
ပဥၥမမွာ  ၊ ျပည္ေဝသာႏွင့္
ေျခာက္ဝါမကုလ ၊ သတၱမကား
သကၠပုရိန္ ၊ တာဝတိန္ထက္
ေဒဝိန္ဌာန ၊ ရွစ္ဝါရ၌
ဘဂၢတုိင္းသာ ၊ ကုိးဝါတုံျပီ
ေကာသမၺီနဂရ ၊ ဒသမေသာ္
ရွင္ေတာ္ေဘာ္နည္း ၊ တပါးတည္းျဖင့္
ပလလည္းေတာရပ္ ၊ တထပ္ေနာက္မွာ
ဆ့ဲတဝါမူ ၊ နာဠာဂါမ
ဒြါဒသ၌    ေဝရဥၨျပည္
တမည္ေပါင္းရုံး ၊ ဆယ့္သုံးဆယ့္ရွစ္
ဆ့ဲကုိးစစ္ကား ၊ တြင္လစ္သညီ
စာလီပဗၺတ ၊ စုဒၵသမွ
ေဇတေက်ာင္းသာ ၊ ဆ့ဲငါးဝါကုိ
ေရႊခ်က္သုိသည့္ ၊ ကပုိလ္ျပည္ၾကီး
စံေပ်ာ္မွီး၏ ၊ ထုိျပီးေနာက္မွာ
ဆ့ဲေျခာက္ဝါေသာ္ ၊ အာဠဝီျပည္မ
ဤသုိ ့ျပသား၊ ပထမေဗာဓိ
ဝီသတိဝယ္ ၊ အနိဗဒၶ
ျမဲမမွ်ဘဲ ၊  ေဒသစာရီ
ေရာက္ရာမွီ၍ ၊ ထုိဤျပည္ရပ္
ဝါေတာ္ကပ္၏ ၊ ေနာက္ထပ္ပစၦိ
ေဗာဓိမည္ေပး ၊ ႏွစ္ဆယ့္ေလးကား
ေရွးသုိ ့ဘုန္းေမာ္ ၊ စိတ္ေတာ္မညြတ္
ျပည္သာဝတ္တြင္ ၊ နိဗဒၶဝါ
အရာမေရြ  ့၊  အေရွ  ့ေရႊဘုံ
ပုဗၺာရုံႏွင့္    ေျမခုံဌာန
ဒကၡိဏဟု ၊ နာမသမုိက္
ေတာင္တုိက္ေဇတဝန္ ၊ ေက်ာင္းႏွစ္ဌာန္ဝယ္
လွည့္ဘန္ဝါရ ၊ အစဥ္မွ်တည့္
ပစၦိမအခါ ၊  ေဝဠဳရႊာ၌
ေဝေနသုံးကုိ  ၊သိမ္းက်ဴံးခၽြတ္ကယ္
ကပ္စမၸယ္သည္ ။            ။ ေလးဆယ္ငါးဝါတြက္ေရတည္း……….။  (ပုိဒ္ေရ- ၅၇၃)

ပထမေဗာဓိ ေခၚ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္မွဝါေတာ္ ၂ဝ အထိ ရာဇျဂဳိဟ္မွာ ၅ ဝါ၊ စာလိယေတာင္မွာ ၃ ဝါ၊ မိဂဒါဝုန္၊
 ေဝသာလီ၊မကုလ(ဠ)၊ တာဝတိ ံသာ၊ ဘဂၢ၊ ေကာသမၺီ၊ ပါလိေလယ်ေတာ (ပလလဲေတာ)၊ နာဠရြာ၊ ေဝရဥၹ၊ သာဝတၳိ၊ ကပိလဝတ္၊ အာဠဝီ ဆုိတ့ဲ ၁၂ ေနရာမွာ ၁ ဝါစီ (၁၂+၅+၃= ၂ဝ) ဆုိေတာ့ ဝါေတာ္ ၂ဝ ျပည့္သြား
ပါတယ္။  လကၤာမွာ အနိဗဒၶဝါ လုိ ့သုံးတာက ဝါဆုိမယ့္ေက်ာင္းကုိ အတည္တက်မသတ္မွတ္ဘဲ ခရီးလွည့္ရင္း
မုိးရာသီက်လာရင္ ေရာက္တ့ဲေနရာဝါဆုိတာလုိ ့ဆုိလုိတာပါ။

ဒုတိယေဗာဓိ ေခၚ ၂၁ ဝါမွ ၄၅ ဝါအထိအတြင္းမွာ ၂၄ ဝါကုိ သာဝတၳိျမဳိ  ့အေရွ  ့ဖက္ရွိ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ၊
 ျမဳ ိ ့ေတာင္ဖက္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ ဝါဆုိေလ့ရွိပါတယ္။ သာဝတၳိမွာပဲ အျမဲတေစအထုိင္ခ်ျပီး ဝါဆုိလုိ ့ နိဗဒၶဝါ လုိ ့လကၤာမွာ သုံးထားတယ္။ ၄၅ ဝါေျမာက္ေနာက္ဆုံးဝါကုိ ေဝဠဳဝရြာမွာ သီတင္းသုံးပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရ့ဲ ၄၅ ဝါကာလမွာ သာဝတၳိမွာ ၂၅ ဝါ၊ ရာဇျဂဳိဟ္မွာ ၅ ဝါ၊ စာလိယ ၃ ဝါ ေပါင္း ၃၃ ဝါ၊ အျခား ၁၂ ဌာနမွာ ၁ ဝါစီ ေပါင္း (၂၅+၅+၃+၁၂= ၄၅) ျဖစ္ပါတယ္။

အျပန္ ၃ ၊ အျခင္းအရာ ၁၂ ၊ စတုသစ္

လကၤာမွာ "အျပန္သုံးခါ၊ ျခင္းရာဆ့ဲႏွစ္၊ စတုသစ္တည့္" လုိ ့ေရးထားတာကုိ နည္းနည္းေျပာဖုိ ့လုိလိမ့္မယ္ထင္ပါ
တယ္။ ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတ္ပါဠိေတာ္မွာ "ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝ႗ံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏဒႆနံ သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ= ဤသစၥာ ၄ ပါးတုိ ့၌ သစၥဉာဏ္-ကိစၥဉာဏ္-ကတဉာဏ္အား
ျဖင့္ ၃ ပါးေသာအျပန္ရွိေသာ ၊ ၃ ပါး ၄ လီျဖစ္၍ ၁၂ ပါးေသာအျခင္းအရာရွိေသာ၊ ဟုတ္မွန္တုိင္းျဖစ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္သည္ ငါ့အားအလြန္သန္ ့ရွင္းၾကည္လင္စင္ၾကယ္စြာျဖစ္ေပၚျပီ" လုိ ့ဘုရားျဖစ္တာကုိယ္တုိင္ဝန္ခံတ့ဲ
စကားရပ္အျဖစ္ ေတြ ့ႏုိင္ပါတယ္။

မူလအေခၚအားျဖင့္ "တိပရိဝ႗" ကုိ ျမန္မာျပန္ေတာ့ "အျပန္ ၃ ပါး"ျဖစ္လာတယ္။ အျပန္ ၃ ပါးဆုိတာက 
သစၥာ တပါးတပါးစီမွာ သစၥဉာဏ္၊ကိစၥဉာဏ္ ၊ ကတဉာဏ္ဆုိတ့ဲ ဉာဏ္ ၃ မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိတာပါပဲ။

မူလအေခၚအားျဖင့္ "ဒြါဒသာကာရ"ကုိ ျမန္မာျပန္ေတာ့ "အျခင္းအရာ ၁၂ ပါး"ျဖစ္လာပါတယ္။ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လာ ျခင္းရာ ၂ဝ နဲ ့ ေက်းဇူးျပဳျပီး မေရာေထြးလုိက္ပါနဲ ့….။) 
ဒီေနရာမွာ အျခင္းအရာ ၁၂ ပါးဆုိတာကေတာ့ သစၥ-ကိစၥ-ကတဉာဏ္ဆုိတ့ဲ ၃ မ်ဳိးကုိ သစၥာ ၄ ပါးနဲ ့ေျမွာက္ပြားျပီး ရတ့ဲ ဉာဏ္ ၃ ပါးရ့ဲ သိျမင္နားလည္ပုံအျခင္းအရာ ၁၂ ပါးလုိ ့ဆုိလိုတာပါ။ သစၥာတပါးတပါးစီမွာ ထုိးေဖာက္သိျမင္ပုံ ၃ မ်ဳိးစီ (တနည္းေျပာရင္ ဉာဏ္အျမင္ ၃ မ်ဳိးစီ) ရွိေနလုိ ့ သစၥာ ၄ ပါးဆုိေတာ့ ၄ ကုိ ၃ နဲ ့ေျမွာက္ေတာ့ ၁၂ ျဖစ္လာပါေလေရာ…..။

"စတုသစ္"ဆုိတာကေတာ့ ပါဠိလုိ စတု= ၄ ၊ သစ္=သစၥာ လုိ ့ေဖာ္ၾကည့္ပါ။ ဒုကၡ၊သမုဒယ၊နိေရာဓ၊ မဂၢသစၥာ ကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။

"ကပုိလ္ျပည္"ဆုိတာက "ကပိလဝတ္ျပည္"ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ မန္လည္ဆရာေတာ္က ကဗ်ာဆရာလုိင္စင္ 
(Poetic License) ကုိကုိင္စြဲျပီး ေရွးပါဒျဖစ္တ့ဲ "ေရႊခ်က္သုိသည့္"က "သုိ"နဲ ့ကာရန္မိေအာင္ "ကပိလ"ကုိ "ကပိုလ္"လုိ ့ ေျပာင္းသုံးတယ္။ "ဝတၳဳ=ဝတ္"ကုိေတာ့ ရဟန္းေက်ာင္းသုံးပါဠိသဒၵါစကားလုံးနဲ ့ေျပာရင္ "ေလာပ=ေၾက၊ေခ်" လုိက္တယ္ေပါ့ေလ။ မရွိေအာင္လုပ္ထားတယ္၊ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္လုိက္တယ္လုိ ့ဆုိလုိတာပါပဲ……။

အလားတူ……….
"ေဒဝဒဟ၊ ေကာလိယႏွင့္၊ ကပိလမည္၊ ျပည္သုံးျပည္ကုိ"….. (ပုိဒ္ေရ- ၁၃)
"တကြမျပား၊ ေလးေယာက္သားႏွင့္၊ ငါးပါးသမီး၊ နတ္ရြယ္ညီးတုိ ့၊ ေတာၾကီးေဟမာ၊ ထြက္ၾကလာ၍၊ 
မဟာဣသိႏၵ၊ ကပိလ၏၊ သာကဝေန၊ ေက်ာင္းရာေျမဝယ္၊ ေဇယ်ာနက္သန္၊ ေအာင္ကြက္မွန္၌၊ 
ဗိမာန္ထီးနန္း၊ တည္ဘန္ဆန္း၍၊ ျပ႒ာန္းနာမ၊ တုိင္းသကၠႏွင့္၊ ကပိလဝတၳဳ၊ ျပည္ေသတၱဳဟု" ….. (ပုိဒ္ေရ-၃၂)
"ဘုရားျဖစ္ဘုိ ့၊ လူတုိ ့ဌာနီ၊ ျပည္ကပီဝယ္"….. (ပုိဒ္ေရ- ၅၃၄)
"ေသာင္းေျမဌာနီ၊ ျပည္ကပၸီ၌"….. (ပုိဒ္ေရ- ၅၆၂)
"မ႑ဳိင္ဌာနီ၊ ျပည္ကပၸီဝယ္"….. (ပုိဒ္ေရ- ၃၂)
……တုိ ့ကုိၾကည့္ျပီး ကဗ်ာဆရာေတြ စကားလုံးကစားျပီး စာပန္းခ်ီ ေရးဆြဲပုံသြင္းစပ္ဟပ္တာေတြ ျမင္လာရပါတယ္။

ေနာက္ေၾကာင္းဗုဒၶဝင္

မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲလကၤာအစပုိင္းအရ ဇာတ္လမ္းေက်ာရုိးကုိေျပာမွ ျပည့္စုံေပမယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ
ကဆုန္လျပည့္ေန ့မွာ ဘုရားျဖစ္ျပီး ေဗာဓိပင္အနီးအနားေနရာေတြမွာ ခုနစ္ရက္ခုနစ္လီ (၄၉) ရက္လုံး
တေနရာစီ ေရႊ ့ေျပာင္းသီတင္းသုံးပါတယ္။ ခုနစ္ေနရာေျမာက္ လင္းလြန္းပင္ (ရာဇာယတနသတၱာဟ)ရင္းကေန ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္(အဇပါလသတၱာဟ)ေနရာဆီသုိ ့ တဖန္ျပန္လည္ၾကြေရာက္ေနထုိင္စဥ္မွာ တရားေဟာ
၊တရားျပလုပ္ငန္းအတြက္ သဟမၸတိျဗဟၼာလာေရာက္ေတာင္းပန္အဘိယာစကျပဳပါတယ္။ ဝါဆုိလဆန္း ၁၄ ရက္
ညဥ့္အထိ ေဗာဓိမ႑ဳိင္မွာ ေနထုိင္ခ့ဲျပီး ေန ့ခ်င္းအေရာက္ ၁၈ ယူဇနာေဝးတ့ဲ ဗာရာဏသီ၊ မိဂဒါဝုန္ေတာရွိ ပဥၥဝဂၢီတုိ ့ထံ ၾကြေရာက္ပါတယ္။ (ေရွးအေခၚႏြယ္တာလ) ေခတ္အေခၚဝါဆုိလျပည့္၊ စေန ့ေန ့ညမွာ တရားဦး
ဓမၼစၾကာကုိ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန ့မွာ ပဥၥဝဂၢီတုိ ့နဲ ့အတူ မိဂဒါဝုန္မွာ ဝါဆုိဝါကပ္
ေတာ္မူပါတယ္။

အမရဒီပ
ၾသဂုတ္၂၊ ၂ဝ၁၂

No comments: