Total Pageviews

Wednesday, April 4, 2012

ေမာရစ္ဝင္တာနစ္၏ ဗုဒၶစာေပသမုိင္း


မေဟာင္းေသးေသာအတိတ္ကာလကဟုပဲ မယုတ္မလြန္ဆုိပါရေစေတာ့----။
ျမန္မာျပည္က ေခတ္ပညာတတ္ဆုိသူေတြ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေလ့လာရာတြင္ လက္ကုိင္ျပဳခ့ဲေသာစာအုပ္တအုပ္ရွိခ့ဲ
ဖူးသည္။ စာအုပ္အမည္က "ဗုဒၶစာေပသမုိင္း"----ျဖစ္၏။ ဗုဒၶစာေပသမုိင္းစာအုပ္ကုိ ဖုိးသင္းႏုိင္တုိ ့လုိစာအုပ္
အေဟာင္းဆုိင္ၾကီးေတြမွာ ေစ်းၾကီးေပးဝယ္က ရေကာင္းရႏုိင္သည္။ (သုိ ့ေသာ္ သုတအပုိင္းမွာ ေငြေပးရသည္ႏွင့္မတန္ဟု ခံစားမိက ဝယ္သူ၏တာဝန္သာ---။)

 Moriz Winternitz, Maurice Winternitz(ေမာရစ္ဝင္တာနစ္)ဆုိသူဂ်ာမန္ပညာရွင္တေယာက္က ဂ်ာမန္
ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ စာအုပ္ကုိအဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။ျမန္မာျပန္သူမွာျမန္မာရဟန္းေတာ္
"ဇာဂရာဘိဝံသ"ျဖစ္သည္။ျမန္မာျပန္ဆုိသူမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နာလႏၵတကၠသုိလ္၏ ဆရာတပါးျဖစ္ခ့ဲျပီး ယခုအခါ
 ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမဳိ ့၊ဆစ္ဒနီျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝိဟာရမွာ သီတင္းသုံးေတာ္မူေသာဆရာေတာ္
ေဒါက္တာအရွင္ဇာဂရာဘိဝံသ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာရစ္ဝင္တာနစ္၏အယူအဆမ်ားကုိလက္ခံယုံၾကည္ၾကသူ ျမန္မာေခတ္ပညာတတ္အမ်ားစုမွာ ေတာင္တြင္း
ၾကီး၊ နတ္မွီေတာရရွင္ဥကၠ႒ၾသဝါဒခံ သမၼာဒိ႒ိသုေတသနအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သမၼာဒိ႒ိသုေတသနအဖြဲ ့
၏ အေျခခံအယူအဆမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့အမွတ္ (၂)၏ လူေသလူျဖစ္ဝါဒါႏုဝါဒဝိနိစၦယက်မ္း တြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

သမၼာဒိ႒ိသုေတသနအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏အယူအဆအခ်ဳိ ့မွာေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
- ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယသဂၤါယနာပြဲမ်ားတြင္ ဓမၼႏွင့္ ဝိနယကုိ သဂၤါယနာတင္ခ့ဲၾကသည္။ အဘိဓမၼာမပါဝင္ပါ။ စတုတၳသဂၤါယနာပြဲေတာ္ႏွင့္ ယင္းပြဲေတာ္ေနာက္ပုိင္းကာလေရာက္မွာ အဘိဓမၼာပါဝင္လာသည္။
- အဘိဓမၼာကုိ ဗုဒၶက တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာေဟာသည္ဆုိျခင္းမွာ အ႒ကထာဆရာအရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ ထြင္လုံးမွ်သာ ျဖစ္သည္။
- ဗုဒၶဝါဒတြင္ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပါဝင္ပါ။

ေမာရစ္ဝင္တာနစ္သည္ သူ၏ဗုဒၶစာေပသမုိင္းစာအုပ္တြင္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ ဤသုတၱန္၊ ဤနိကာယ္ကား ေရွးက်သည္၊ ဤသုတၱန္၊ဤနိကာယ္ကားကားေနာက္ကာလေရာက္မွ ထည့္သြင္းလာေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္သုံးသပ္ထားေလရာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္အလက္မ်ားစြာပါဝင္ေနပါသည္။ သူ၏စာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဟုတ္အမွန္ထင္ျပီး ေျပာဆုိကုိးကားသူတုိ ့အတြက္ အသိဉာဏ္
ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အယူအဆပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းလြဲေခ်ာ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။

လြန္ခ့ဲေသာ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က ျပည္နယ္တခုမွာ ေနထုိင္သည့္ ဆရာေတာ္တပါးႏွင့္အတူ စာတမ္းတခု
အတူတြဲျပီး ေရးသားဖူးသည္။ ဆရာေတာ္၏စာတမ္းက ျပည္နယ္ဆုိင္ရာသမုိင္းသုေတသီတေယာက္၏
သမုိင္းေနာက္ခံ ဗုဒၶဘာသာေရးရာအယူအဆမ်ားကုိ ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစာတမ္းတြင္ သမုိင္းသုေတသီက ဗုဒၶစာေပသမုိင္းလာ အယူအဆမ်ားအားလုံးလုိလုိေလာက္ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပထားသည္။ သူကုိးကားသမွ်ေတြက ဗုဒၶစာေပ၏ဆုိလုိရင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ျပသုံးသပ္
ၾကရာမွ ဗုဒၶစာေပသမုိင္းစာအုပ္သည္ ဦးဥကၠ႒ေနာက္လုိက္ သမၼာဒိ႒ိသုေတသနအဖြဲ ့ဝင္၏ လက္စြဲစာအုပ္
အျဖစ္သိခ့ဲရသည္။  ယေန ့ အဓမၼဝါဒေတြကုိတင္ျပထားသည္ဟုဆုိေသာ ဦးေအးေမာင္၏ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒစာအုပ္
ႏွင့္ ဗုဒၶစာေပသမုိင္းကုိ တြဲဖတ္လုိက္က မည္သုိ ့ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားေပၚလာမည္ကုိ ေတြးေနမိသည္။ 

အမရဒီပ
၄-၄-၂ဝ၁၂


No comments: