Total Pageviews

Wednesday, February 15, 2012

သႏိ ၱကရေမာ္ကြန္း


" ကုိရီးယားတေယာက္စီမွာ ကုိယ္ပုိင္ဇာတ္လမ္းတပုဒ္စီရွိသည္"ဟူေသာ သူရုိ ့ေျပာရုိးဆုိစဥ္စကားကုိ 
အမွီသဟဲျပဳဆုိရလွ်င္ "ကုိရီးယားေရာက္ျမန္မာတုိင္းမွာလည္း ကုိယ္ပုိင္ဇာတ္လမ္းကုိယ္စီရွိၾကသည္"ဟု ျဖစ္ပါ၏။ 
ဇာတိသား ကုိရီးယား၊ ပဝတၱိသား ျမန္မာမ်ားနည္းတူ ထြန္းသစ္စ"သႏိ ၱကရဝိဟာရ"မွာလည္း ကုိယ္ပုိင္ဟန္
 ျပဇာတ္ေကာင္းတပုဒ္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္လုိစိတ္ ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပလာေလသည္။ အုိ--သႏိ ၱကရ-- ေကာင္းေသာ
လာျခင္းျဖစ္ပါေစသတည္း-။ အသင္-- သႏိ ၱကရ--သင္၏ကာလ ႏွင့္အိပ္မက္မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္အတူ အဓြန္ ့
ရွည္ပါေစသတည္း--။အုိ--အခ်င္း--သႏိ ၱကရ--ပန္းခင္းလမ္းကုိ ခ်မ္းေျမ့စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါေစသတည္း----။

            "အခ်စ္"ဟူေသာစကားလုံးေလးႏွစ္လုံးကုိ ကမၻာဦးကတည္းက တကမၻာလုံးဝုိင္းေရးေနၾကေသာ္လည္း 
ယေန ့တုိင္ မျပီးႏုိင္မစီးႏုိင္ေသးေခ်--။ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း၊မ်ဳိးဆက္သစ္လက္ဆင့္ကမ္းေရးၾကသည္တုိင္ေစ၊ ဝန္ႏွင့္အားမမွ်ျဖစ္ေနဆဲပင္တည္း။   အလားတူ "သာသနာ"ဟူေသာစကားလုံးကုိ    ဗုဒၶေခတ္ကတည္းက သရုပ္ေဖာ္ေရးသားခ့ဲၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၅ သာရင့္ေညာင္းၾကာျမင့္ခ့ဲေခ်သည္၊ မပီမျပင္ဝိုးတဝါး 
တိမ္ခုိးတိမ္လႊာပမာ ဟုိေပၚသည္ေပ်ာက္ စာလုံးေဆးမင္စက္တုိ ့ စြဲျမဲခုိင္မာမႈအားနည္းစြာ ပါးလ်က်ဲေတာက္
မႈန္ရီမႈိင္းေနဆဲပါတကား--။
            ေရွးေရွးကာလ သာသနာျပဳ ရဟႏၱ ာမေထရ္ၾကီးမ်ားသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအားျဖင့္ "ကတံ 
ကရဏီယံ= လုပ္ငန္းကိစၥေတြကုိ အျပီးသတ္ျပီးျပီ" ဟု ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏုတ္ေတာ္ျမြက္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း သာသနာအတြက္မူ "ငါ့တုိ ့ကိစၥျပီးျပီေဟ့"ဟု ဆုိေတာ္မမူခဲ့ၾကေပ--။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း-----။
"သာသနာအတြက္ျပဳဖြယ္ကိစၥကုန္သြားျပီ" ဟုရႈျမင္သုံးသပ္ေတာ္မူခ့ဲၾကလွ်င္ သာသနာယႏ ၱရားၾကီးရပ္ဆုိင္းသြား
မည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ပါတည္း----။ အရွင္ျမတ္တုိ့ မွာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္ အခ်ိန္ယူဖြယ္မလုိ
အပ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ရွိသမွ်အခ်ိန္ကုိ သာသနာအတြက္ ပုံေအာေပးခ့ဲၾက၏။ ကုိယ္ေရးကိစၥလုပ္ငန္းမျပီးျပတ္
ႏုိင္ေသးသူ အရွင္ျမတ္တုိ ့မွာကား "ေလ့က်င့္ရင္း သာသနာျပဳ၊ သာသနာျပဳရင္း ေလ့က်င့္"ၾကရေလသည္။
            သာသနာျပဳမေထရ္ျမတ္တုိ ့၏ သာသနာျပဳရည္မွန္းခ်က္ကား "သႏိ ၱကရ"ပန္းတုိင္သုိ ့ဆုိက္ေရာက္ေရး
ပင္ျဖစ္၏။ သႏိ ၱကရ---သႏိ ၱကရ--။ သည္ပါဠိစာလုံးကုိ ဘယ္ေနရာမွာ ေတြ ့ဖူးရြတ္ဆုိဖူးပါလိမ့္--။ ေၾသာ္--ပရိတ္တရားေတာ္ေတြထဲက "အာဋာနာဋိယသုတ္"ထဲမွာ ေတြ ့ဖူးပါ၏။
   သဒါ သုေခန ရကၡႏ ၱဳ၊
    ဗုဒၶါ သႏိ ၱကရာ တုဝံ။
   ေတဟိ တြံ ရကၡိေတာ သေႏ ၱာ၊
     မုေတၱာ သဗၺဘေယဟိ စ။
သႏိ ၱကရာ- ဒုကၡခပ္သိမ္း, ခ်ဳပ္ျပတ္ျငိမ္းေအာင္, ေအးျငိမ္းမႈကုိ,ျပဳေတာ္မူၾကကုန္ေသာ၊ ဗုဒၶါ- ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား
တုိ ့သည္။ တုဝံ-သင့္ကုိ၊ သဒါ-ေန ့ေရာ ညဥ့္ပါ,အခါခပ္သိမ္း၊ သုေခန- ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ,ခ်မ္းသာေရးျဖင့္၊ ရကၡႏ ၱဳ
ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
ေတဟိ-ထုိရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတုိ့သည္၊ ရကၡိေတာ-ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္,ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္၊ သေႏ ၱာ-ျဖစ္ေသာ၊ တြံ-သင္သည္၊ သဗၺ ဘေယဟိ- ေဘးရန္ခပ္သိမ္းတုိ ့မွလည္း၊ မုေတၱာ-လုံးဝသန္ ့ရွင္း,လြတ္ကင္းရ
သည္၊ (ဘဝ-ျဖစ္ေစသတည္း၊)။ (မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္၏ ပရိတ္ၾကီးနိႆယမွ)
သည္စာ၊သည္ေနရာမွာေတာ့ "သႏိ ၱကရ"ဟူသည္ "ဗုဒၶ"ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဆင္းရဲအပူမွန္သမွ်ကုိ ခ်ဳပ္သြား
ေအာင္ျပတ္သြားေအာင္ျငိမ္းသြားေအာင္ျပဳတတ္သူသည္ "သႏိ ၱကရ" သုိ ့မဟုတ္" ဗုဒၶ"---။

သဗၺေလာကဟိတံ ကတြာ
ပတြာ သႏိ ၱကရံ ပဒံ။
ပရိနိဗၺာနမဥၥမွိ၊ 
 နိပေႏၷာ ေလာကနာယေကာ။
"ေလာကေရွ ့ေဆာင္ဘုရားျမတ္စြာသည္ ေလာကကုိအက်ဳိးျပဳ၊ ျငိမ္းေအးျခင္းကုိျပဳတတ္ေသာ နိဗၺာန္
သုိ ့ေရာက္ျပီးေနာက္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာေညာင္ေစာင္းမွာေလ်ာင္းစက္ေတာ္မူေလျပီ"---ဟူေသာ မဟာဝံသ၊ ၇။ ၁ အရေတာ့ သႏိၱကရဟူသည္ "နိဗၺာန္"ကုိ ဆုိလိုျပန္ပါ၏။
            သီဟုိဠ္ဆရာေတာ္တပါး၏ ရသဝါဟိနီက်မ္းတြင္ ဝိသုဒၶိမဂၢ႒ကထာလာ "ဒါနံ သဂၢႆ ေသာပါနံ၊ ဒါနံ ေမာကၡ ပဒံ ဝရံ= ဒါနသည္ နတ္ျပည္အတြက္ ေစာင္းတန္းေလွကားျဖစ္၏၊ ဒါနသည္ ျမတ္နိဗၺာန္၏အေၾကာင္းခံ
ျဖစ္၏"ဟူေသာ စကားအသြားကုိ အလုိက္ယူကာ " ဒါနံ သဂၢႆ ေသာပါနံ၊ ဒါနံ သႏိ ၱကရံ ဝရံ"ဟုေရးသား
သည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ "သႏိ ၱကရ"ဟူသည္ "နိဗၺာန္"ဟုလည္း ဆုိလုိျပန္၏။
            ေထရဂါထာပါဠိေတာ္၊ ဒုကနိပါတ၊ ပထမဝဂ္လာ ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇေထရ္၏မိန္ ့ဆုိခ်က္တခုမွာ----
   "နယိဒံ အနေယန ဇီဝိတံ၊
    နာဟာေရာ ဟဒယႆ သႏိ ၱေကာ။
    အာဟာရ႒ိတိေကာ သမုႆေယာ၊
    ဣတိ ဒိသြာန စရာမိ ဧသနံ။
ဤငါ၏အသက္ရွည္ျခင္းသည္ မသင့္ေသာရွာမွီးျခင္းျဖင့္ အသက္ရွည္သည္မဟုတ္၊ စားမ်ဳိအပ္ေသာ 
အစာသည္ (မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္က့ဲသုိ ့) စိတ္၏ျငိမ္သက္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္သည္မဟုတ္၊ ကုိယ္သည္ 
စားမ်ဳိဖြယ္ 'အာဟာရ'လွ်င္တည္ရာရွိ၏၊ ဤသုိ ့သိျမင္၍ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၏။"ဟုျဖစ္၏။ ယင္းမေထရ္၏စကားကုိ အ႒ကထာက " နာဟာေရာ ဟဒယႆ သႏိ ၱေကာတိ

အာဟာေရာ စ အာဟာရိယမာေနာ မဂၢဖလဉာဏံဝိယ ဟဒယႆ စိတၱႆ သႏိ ၱကေရာ န ေဟာတိ၊
 ေကဝလံ ပန သဇၨဳကံ ခုဒါပဋိဃာတမတၱံ ကေရာတီတိ အဓိပၸါေယာ= စားမ်ဳိအပ္ေသာ အစာသည္

 (မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္က့ဲသုိ ့) စိတ္၏ျငိမ္သက္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္သည္မဟုတ္ဟူသည္ အစာအာဟာရကုိ 
စားမ်ဳိေသာ္လည္း မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္က့ဲသုိ ့ (အစားအစာသည္)စိတ္၏ ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္း
ျခင္းကုိ ျပဳတတ္သည္မဟုတ္ေခ်၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကုိ ေျပျငိမ္းရုံသာဟု ဆုိလုိ၏"ဟု ရွင္းျပထားေလသည္။ ဤတြင္ "သႏိ ၱကရ"ဟူသည္ မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္ကုိ ဆုိလုိ၏။ အရိယမဂ္ဉာဏ္မွသာ စိတ္ေအးျငိမ္းသြားေအာင္ အမွန္အားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေလသည္ကုိး-----။
            "သႏိ ၱကရ"သည္ ဗုဒၶကုိ ရည္ညႊန္း၏။ ေလာကအတြက္ သူမတူေသာအနစ္နာခံမႈႏွင့္ စြန္ ့လႊတ္မႈကုိ 
ဗုဒၶျပဳေတာ္မူခ့ဲ၏။ "သႏိ ၱကရ"သည္လည္း ဗုဒၶနည္းတူ ျပဳႏုိင္ပါေစသတည္း-------။
            "သႏိ ၱကရ"သည္ "နိဗၺာန္"ကုိ ရည္ညြန္း၏။ "သႏိ ၱကရ"သည္လည္း နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳေရးအတြက္ အားသြန္စူးစုိက္ႏုိင္ၾကပါေစသတည္း---------။
            "သႏိ ၱကရ"သည္ "မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္"ကုိ ရည္ညႊန္း၏။ "သႏိ ၱကရ"သည္လည္း မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္
ဆုိက္ေရာက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ၾကပါေစသတည္း--။
            စကားထပ္မံဆုိပါမည္။ " သာသနာျပဳမေထရ္ျမတ္တုိ ့၏ သာသနာျပဳရည္မွန္းခ်က္ကား
 "သႏိ ၱကရ"ပန္းတုိင္သုိ ့ဆုိက္ေရာက္ေရးပင္ျဖစ္၏။"  သက္ဆုိင္သူတုိ ့ပန္းတုိင္ဆီသုိ ့တည့္တည့္မတ္မတ္
အေရာက္ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကပါေစသတည္း----။

အမရဒီပ
၂-၇-၂ဝ၁၂

ရည္ညႊန္း။   ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ အန္ဆန္းျမဳိ ့တြင္ သႏိ ၱကရဝိဟာရသာသနာျပဳေက်ာင္းသစ္
ထူေထာင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ -----။

No comments: