Total Pageviews

Friday, February 27, 2015

ဇာတ္ေတာ္ႏွစ္ခု သတိျပဳ
          တြင္းသင္းမင္းၾကီးမဟာစည္သူဘြဲ ့ခံ ဦးထြန္းညဳိရဟန္းဘဝ သွ်င္လကၤာသာရအျဖစ္ရွိစဥ္ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့အမည္ျဖင့္ ျမန္မာကဗ်ာရွည္ေရးစပ္ေသာ ဇာတ္ေတာ္မွာ မုဒုလကၡဏဇာတ္ပင္ျဖစ္၏။
ဇာတကအ႒ကထာ၊ ဧကကနိပါတ္၊ အပဏၰကဝဂ္၊ ဣတၳိဝဂ္၊ အမွတ္ ၆မုဒုလကၡဏဇာတ္ျဖစ္၏။
 ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ျမန္မာျပန္ဆုိစီရင္ေတာ္မူေသာ ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ဝတၳဳ၊ ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝဝ တြင္ မုဒုလကၡဏဇာတ္ေတာ္ကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။

          မုဒုလကၡဏဇာတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ဘုရားေလာင္းဟရိတစသတုိ ့သား ေတာထြက္၊ စ်ာန္အဘိ
ညာဥ္ရ၊ ေတာမွ ျမဳိ ့သုိ ့ၾကြလာ၊ မင္းၾကည္ညဳိ၍ မင္းဥယ်ာဥ္မွာေနထုိင္၊ မင္းနန္းေတာ္သုိ ့ ေန ့စဥ္ဆြမ္း
ခံၾကြ ၊ ျပည္စြန္ျပည္ဖ်ားတြင္ ေသာင္းက်န္းပုန္ကန္သည္ကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ ့မင္းကုိယ္တုိင္စစ္ထြက္၊ မိဖုရားအား ေန ့စဥ္ဆြမ္းဝတ္မပ်က္ေအာင္ဂရုစုိက္ဖုိ ့မွာၾကား၊ ရေသ့က ေကာင္းကင္မွစ်ာန္ပ်ံျပီး နန္းေတာ္ၾကြအဝင္၊ မိဖုရားက ေညာင္ေစာင္းမွအလ်င္အျမန္ထအရပ္ အဝတ္ေလ်ာက်၊ မ-အာရုံ မ-အလွကုိ တပ္မက္မိေသာ ရေသ့စ်ာန္ေလ်ာ၊ ဆြမ္းယူျပီး မင္းဥယ်ာဥ္ျပန္ၾကြ၊ ဆြမ္းမစားဘဲ ေညာင္ေစာင္းေပၚ ၇ ရက္တိတိေလ်ာင္းအိပ္ကာ မိဖုရားကုိတမ္းတ၊ မင္းစစ္ထြက္ရာမွ ျပန္ေရာက္၊ ရေသ့ေက်ာင္းအဝင္ အေျခအေနသိရ၊ မိဖုရားၾကီးကုိ ရေသ့အားေပးလႈ၊ မိဖုရားၾကီးက ရေသ့ၾကီး အသိစိတ္ပုံမွန္လာေအာင္ အသိဉာဏ္ေပးဆုံးမ၊ ရေသ့သတိျပန္ရကာ မင္းထံ မိဖုရားကုိျပန္အပ္၊ ေတာသုိ ့ျပန္ၾကြ….ဟု ျဖစ္သည္။

ရေသ့အမည္ ဟရိတစအမည္ျဖင့္ဇာတ္ေတာ္မွာ ဇာတကအ႒ကထာ၊ နဝကနိပါတ္လာ ဇာတ္အမွတ္ ၅ ျဖစ္သည္။ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ျမန္မာျပန္ဆုိစီရင္ေတာ္မူေသာ ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္၊ တတိယ
တြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ၉ တြင္ ဟရိတစဇာတ္ေတာ္ကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။

ဟရိတစဇာတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ဟရိတစသတုိးသားေတာထြက္သည္မွစ၍ မိဖုရားအဝတ္ေလ်ာက်
သည္အထိ မုဒုလကၡဏဇာတ္ႏွင့္ တူသည္။ ထူးျခားသည္မွာ မိဖုရားအဝတ္ေလ်ာက်သည္ကုိျမင္ျပီး ရေသ့စိတ္မထိန္းႏုိင္ျဖစ္ကာ မိဖုရားလက္ကုိကုိင္ဆြဲျပီး ကာမမႈက်ဴးလြန္သည္။ နန္းတြင္းရွိ အေျခြအရံ တုိ ့က အရံအကာဖုံးကြယ္ေပးရသည္။

ရေသ့သည္ မိဖုရားႏွင့္ လူတုိ ့အက်င့္ကုိ ေန ့စဥ္ျပဳေလရာ နန္းတြင္းမွသတင္းသည္ ျပည္အႏွံ ့ျပန္ ့၏။ 
အမတ္တုိ ့က ယင္းသတင္းကုိ မင္းအားသတင္းပုိ ့ၾက၏။ ရေသ့အေပၚ မလုိလား၍ေျပာသည္ထင္ကာ မင္းကုိယ္တုိင္ မယုံၾကည္ေခ်။ နန္းေတာ္သုိ ့ျပန္ေရာက္ျပီး မိဖုရားအားေမးသည္။ မိဖုရားက ဟုတ္မွန္တုိင္း ဝန္ခံသည္။ မင္းသည္ မိဖုရားစကားကုိလည္းမယုံၾကည္ေခ်။ ရေသ့အားေမးျပန္သည္။ ရေသ့က သတင္းမွန္ေၾကာင္း ဝန္ခံမွ မင္းယုံၾကည္ေလ၏။  မင္းကုိယ္တုိင္ ရေသ့အား သတိေပးဆုံးမသည္။ ရေသ့လည္း အသိေနာင္တရကာ စ်ာန္အက်င့္ျပန္က်င့္သည္။ မိန္းမအနံ ့ကင္းရာ ေတာသုိ ့ျပန္မည္ႏႈတ္ဆက္၍ ရေသ့ ဟိမဝႏ ၱာေတာသုိ ့ျပန္သည္။

မုဒုလကၡဏဇာတ္က ရေသ့မင္းဥယ်ာဥ္မွာေနသည့္သက္တမ္းကုိ ၁၆ ႏွစ္ဟုျပသည္။ ဟရိတစဇာတ္က ၁၂ ႏွစ္ဟု ျပသည္။

ဟရိတစရေသ့က ရာဂ၊ေဒါသ၊မာန၊ေမာဟ တရား ၄ မ်ဳိးတုိ ့အားၾကီးျပင္းထန္လာလွ်င္ အသိပညာ ေနရာမရွိျပီဟု မင္းအား ေျပာသည္မွာ မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္၏။

မုဒုလကၡဏဇာတ္ႏွင့္ ဟရိတစဇာတ္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဟရိတစဇာတ္မွာ လြမ္းေဆြးစရာအခန္း
 ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္မပါဝင္ေခ်။ စိတ္ျမန္ကုိယ္ျမန္ရွိလွေသာ အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ ထီကနဲ
ပတ္မသံၾကားသည္ႏွင့္ ၾကဳိးဝုိင္းတြင္း လႊားကနဲခုန္ဝင္ကာ လက္ေဝွ ့ေရးျပသူပမာတူလွသည္။ စားစရာျမင္သည္ႏွင့္ လက္ဆုိင္းမေန ဆြဲစားလုိက္သည္ႏွင့္တူ၏။ မုဒုလကၡဏဇာတ္လာရေသ့ကေတာ့ ကြယ္ရာေရာက္မွ စိတ္ကူးယဥ္အသဲကြဲ၊ လြမ္းနာက်သူျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား ကဗ်ာဆရာအၾကဳိက္ အသဲကြဲ
ကဗ်ာေရးရမည့္ဇာတ္ေဆာင္စရုိက္ျဖစ္လာ၏။

ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၏ျမန္မာျပန္တြင္ ရေသ့ျဖစ္ပုံကုိ ဤသုိ ့ျပ၏။
"ထုိရေသ့သည္ ရပ္လ်က္သာလွ်င္ အာဟာရကုိယူ၍ မစားမူ၍သာလွ်င္ ကိေလသာသည္ တုန္လႈပ္ေစ
အပ္သည္ျဖစ္၍ ျပာသာဒ္မွသက္ခ့ဲျပီးလွ်င္ ဥယ်ာဥ္သုိ ့သြား၍ သစ္ရြက္မုိးေသာေက်ာင္းသုိ ့ဝင္၍
ပ်ဥ္ခင္းေသာေနရာ၏ေအာက္၌ အာဟာရကုိထား၍ ဝိသဘာဂအာရုံျဖင့္ ဖြဲ ့ယွက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဤကိေလသာမီးသည္ ေလာင္သည္ရွိေသာ္ အာဟာရကင္းသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ေျခာက္ကပ္လ်က္ ခုနစ္ရက္တုိ ့ပတ္လုံး ပ်ဥ္အခင္း၌ အိပ္၏….။"

တြင္းသင္းမင္းၾကီးက ရေသ့၏ကိေလသာဖမ္းစားခံရပုံအေၾကာင္း ကဗ်ာျဖင့္ ဤသုိ ့ဖြဲ ့ေလ၏။

အမ်ားေဖာ္ေလာ္ ၊ ရေသ့ေက်ာ္လည္း
မေတာ္စြာၾကဳံ ၊ စကၡာရုံေၾကာင့္
ငါးစုံျမတ္ေမာ ၊ စ်ာန္မွေလွ်ာ၍
လွ်င္ေဆာတိမ္းမပ္၊ ဆြမ္းရပ္ျပီးေသာ္
မင္းအိမ္ေတာ္တြင္ ၊ စားေတာ္ေခၚျမဲ
မေခၚဘဲလွ်က္ ၊ စိန္ရႊဲေရာင္ခ်က္
ေရႊနန္းထက္မွ ၊ ဆင္းသက္ေဆာလ်င္
ဥယ်ာဥ္ဝင္ျပီး ၊ ေနပင္အျမဲ
သခၤမ္းထဲ၌ ၊ က်ိန္းႏြဲစက္ေလ်ာင္း
ေညာင္ေစာင္းပ်ဥ္ေအာက္ ၊ ရေျမာက္ၾကဳိင္ရွား
ဆြမ္းခြက္ထား၍ ၊ မစားတလုပ္
အာဟာခ်ဳပ္လ်က္ ၊ နတ္ရုပ္ရြယ္ပ်ဳိ
လဲ့လ့ဲညဳိကုိ
ေသြးခ်ဳိဤသုိ ့တ-လတည္း။ (၃၉)

အမရဒီပ
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅

No comments: