Total Pageviews

Tuesday, September 10, 2013

သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာမႏ ၱေလးရက္စြဲမ်ား


ေဒါက္တာသန္းထြန္းေရးတ့ဲ နယ္လွည့္ရာဇဝင္ ၃ ေစာင္တြဲကုိ ဖတ္ျပီးေနာက္ မေရးရမေနႏုိင္
ျဖစ္လုိ ့ ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးပါတယ္။ မႏ ၱေလးအေၾကာင္းေတြအျပည့္နဲ ့ဒုတိယတြဲဟာ ဒီေဆာင္းပါးရ့ဲ အသက္ေပါ့။

၁၂၁၉ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္ (17 Sept 18, 1857 ) သာသနာျပဳဆရာေတာ္ေက်ာင္း ပႏၷက္ခ်။

၁၂၂ဝ ျပည္ႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၄ ရက္ (15 May, 1858) ျမဳိ ့အေရွ ့ေျမာက္ စံေက်ာင္းျပီးလုိ ့ စႏၵိမာဘိသီရိဓဇပဝရမဟာဓမၼရာဇာဂုရုကုိ ေက်ာင္းတင္။

၁၂၂၁ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၁၄ ရက္ (14 June, 1859) သီဟုိဠ္စြယ္ေတာ္ပြားေရာက္။

၁၂၂၁ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ (26 Oct 1859) ပိဋကတ္ေတာ္ေက်ာက္ထက္
အကၡရာတင္။ (ပဥၥမသဂၤါယနာ)
၁၂၂၁ ခုႏွစ္  တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ (7 Mar 1860) စြယ္ေတာ္ပြားကုိ ေလာကမာရဇိန္
ဘုရားမွာ ဌပနာ။ ေတာင္အရပ္မွာ မဟာေဗာဓိပင္စုိက္။ မႏ ၱေလးေတာင္ဗ်ာဒိတ္ေပးဘုရားၾကီး
စထု။

၁၂၂၂  ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၆  ရက္ (5 Oct 1860)  ေဗာဓိပင္ ေနာက္ထပ္စုိက္။

၁၂၂၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယဝါဆုိလဆန္း ၁၃ ရက္ (19 July, 1861) ခုႏွစ္ဌာနအဝင္သိမ္ေတာ္ျပီးလုိ ့
ေရစက္ခ်။
၁၂၂၃ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁ဝ ရက္ (13 Oct 1861) ခုနစ္ဌာနအဝင္ ျမဳိ ့အေရွ ့
ေျမာက္ ယြန္းေစတီဌာပနာ။
၁၂၂၄ ခုႏွစ္ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (19 July 1862) ခုနစ္ဌာနအဝင္ ေလာကမာရဇိန္ဘု
ရားထီးတင္။
၁၂၂၅ ခုႏွစ္ တပုိ ့တြဲလ (Jan 1864) အမရပူရက ပိဋကတ္ေတာ္ေတြကုိ ပင့္ျပီး ခုနစ္ဌာန
အဝင္ မႏ ၱေလးေတာင္ေျခက ပိဋကတ္တုိက္မွာသြင္း။

၁၂၂၆ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၂ ရက္ (19 Aug 1864) ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးကုိ ပလႅင္ေပၚေရာက္ေအာင္တင္။
၁၂၂၆ ခုႏွစ္ (1864) တၾကိမ္ပုံႏွိပ္ရင္ပါဠိေတာ္ဂုဏ္အဂၤါ (၇၂) အဂၤါျပီးစီးေအာင္ ပုံႏွိပ္ႏုိင္တ့ဲ စက္ကိရိယာကုိ ဘယင္ဂ်ီခင္ၾကီး  ဘီဂင္ဒတ္မွာေပးလုိ ့ပုံႏွိပ္စက္ မႏ ၱေလးေရာက္။
၁၂၂၆ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၅ ရက္ (1 March 1865)  ပိဋကတ္ေတာ္ေရးျပီး။

၁၂၂၇ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၁၅ ရက္ (9 May 1865)  ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဝင္းအတြင္း အေရွ ့
ေျမာက္ေထာင့္မွာ ေဗာဓိပင္စုိက္။
၁၂၂၇ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ (16 May 1865) မဟာသက်မာရဇိန္ေက်ာက္ေတာ္
ၾကီး မ်က္ႏွာေတာ္ဖြင့္။
၁၂၂၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (11 July 1865) ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဝင္းအ
တြင္း  အေနာက္ေတာင္ေထာင့္မွာ ေဗာဓိပင္စုိက္။
၁၂၂၇ ခုႏွစ္ တပုိ ့တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္ (27 Jan 1865) သာသနာျပဳဆရာေတာ္ ေဉယ်ဓမၼဘိမုနိဝရကိတၱိ သီရိဓဇဓမၼေသနာပတိ မဟာဓမၼရာဇဂုရု ဘဝေျပာင္း။ ခံကုန္းသင္းခ်ဳိင္းပုိ ့။

၁၂၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၁၄ ရက္ (4 May 1868) ပိဋကတ္ေတာ္ေက်ာက္ထက္
အကၡရာတင္ျပီး၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ ၇၂၉။
၁၂၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ တပုိ ့တြဲလ (Jan 1869) ပညာသာမိ သီရိကဝိဓဇမဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂုရု (ေမာင္းေထာင္းဆရာေတာ္) ပ်ံလြန္။

၁၂၃၁ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (26 Dec 1869) ရန္ကုန္ေရႊတိဂုံဘုရားထီးတင္ေစ 
အမိန္ ့ေတာ္၊ (၁၂၃၂ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၈ ရက္ (7 May 1870) ထီးစလုပ္။ ၁၂၃၃ ခု သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ (2 Oct 1871) ျပီး။ ၁၂၃၃ ခု နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၅ ရက္ 
(26 Nov 1871) ထီးတင္ျပီး။)

၁၂၃၃ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (15 Apr 1871) ပဥၥမသဂၤ္ါယနာတင္ပြဲစ။ ၁၂၃၃ ခု ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (12 Sept 1871) ျပီး။

၁၂၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္  ၆ ရက္ (14 Nov 1878) သာသနာျပဳဆရာ
ေတာ္ ၁၂ ပါး ခန္ ့။( သီေပါမင္းလက္ထက္)
၁၂၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္ (25 Feb 1878) အေနာက္ျပင္မီးေလာင္၊ အိမ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္၊ ေရႊေရးေဆာင္ေက်ာင္းတုိက္နဲ ့မဟာမုနိအေနာက္ေစာင္းတန္းပါ ျပာက်။

၁၂၄၁ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၄ ရက္ (23 Apr 1879) မာရ္ေအာင္္ရတနာေစတီျပီး။

၁၂၄၃ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ (18 Apr 1881) တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ေတြနဲ ့၊
စာခ်ေလးဆယ္တုိ ့ကုိ ရွစ္ဌာနေဝျပီး သာသနာျပဳလႊတ္။
၁၂၄၃ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ (19 May 1881) လငပုပ္ဖမ္းျပီး ျပန္လႊတ္ခ်ိန္မွာ တျမဳိ ့တဂူေရႊပုထုိး တျပဳိင္တည္း ဌာပနာေစ။
၁၂၄၃ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လ (Oct 1881) ဘုရင့္မယ္ေတာ္နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္
ကုိ ဖ်က္ျပီးေက်ာင္းေဆာက္၊ အျပီးမသတ္။
၁၂၄၃ ခု တေပါင္းလဆန္း ၁ဝ ရက္ (26 Feb 1882) မဟာဝိဇယပုည (မဟာတုလြတ္ေဝယံ)
 ေက်ာင္းတင္ပြဲ။

၁၂၄၄ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္ (8 Feb 1883) ျမဳိ ့အေရွ ့ေတာင္ေထာင့္ ဇမၺဴမ်က္ရွင္ရပ္ မင္းနံသင့္ ေလာကရန္ႏွိမ္ဘုရား၊ အေရွ ့ျမာက္ေထာင့္ မိဖုရားနံသင့္ ရတနာတန္ေဆာင္းဘုရား
ႏွစ္ဆူကုိ ၇ ရက္နဲ ့အျပီးတည္။
၁၂၄၄ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၁ ရက္ (16 Feb 1883) နံသင့္ဘုရားႏွစ္ဆူထီးတင္၊
 ေတာင္ေတာ္ဆရာေတာ္ကုိ သာသနာျပဳအပ္။ (သာသနာပုိင္ခန္ ့)

၁၂၄၅ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၁၃ ရက္ (18 May 1883) သာသနာျပဳဥပေဒ ၃၂ ခ်က္ အတည္ျပဳ။
၁၂၄၅ ခုႏွစ္ ပထမဝါဆုိလဆန္း ၇ ရက္ (11 June 1883) အိမ္ကၽြန္ေတြကုိ ေငြေခ်ျပီး ကၽြန္ကႏုတ္၊ ရဟန္းခံေစ အမိန္ ့ေတာ္။
၁၂၄၅ ခုႏွစ္ ပထမဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (27 June 1883) သာသနာပုိင္နဲ ့ လယ္ကိုင္းျမဳိ
စား ေသနတ္ဝန္ၾကီးတုိ ့က သာသနာစည္ပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစ။
၁၂၄၅ ခုႏွစ္ ပထမဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (28 June 1883) ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားအခစား
ဝင္၊ ရွင္တေထာင္ျပဳေစ။
၁၂၄၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၁၃ ရက္ (8 Apr 1883) ရြာဟုိင္းေစ်းရပ္မီးေလာင္၊ မဟာမုနိဘုရားျပာသာဒ္ၾကီးပါေလာင္။
၁၂၄၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္ (10 Apr 1884) မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရး ၁ အိမ္
 ေငြ ၂ က်ပ္၊ ဆန္ ၁ စိတ္၊ မဟာမုနိကစီးက်တ့ဲ ေရႊအခ်ိန္ ၅၄၅ဝိ ေက်ာ္။
(ရခုိင္ကေရာက္တ့ဲ ႏွစ္တရာျပည့္ေန ့မွာ မီးေလာင္တယ္။)

၁၂၄၆ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (17 May 1884) မဟာမုနိအာရုံခံနဲ ့ျပာသာဒ္
ေဆာက္ျပီး။
၁၂၄၆ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ (18 June 1884) သာသနာေရး သာသနာမႈကုိ 
မင္းကုိယ္တုိင္ သာသနာပုိင္ကုိ ေလွ်ာက္။
၁၂၄၆ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ (21 June 1884) မဟာမုနိေရႊသကၤန္းကပ္ဖုိ ့ေရႊပု
ဇြန္ခံြပုိ ့။
၁၂၄၆ ခုႏွစ္ ဝါဆုိလဆန္း ၁၃ ရက္ (5 July 1884) မဟာမုနိမ်က္ႏွာေတာ္ဖြင့္။
၁၂၄၆ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလ (Sept 1884) ဆရာေတာ္ေတြကုိ ဆက္ကပ္တ့ဲဘြဲ ့ကုိ ငါးဆင့္ခြဲ။
၁။       မာလာလကၤာရ အတုလဓိပတိ သီရိပဝရဓဇ ဓမၼေသနာပတိ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂုရု 
ဘြဲ ့က သာသနာပုိင္အတြက္ (အျမင့္ဆုံး)
၂။       ဒုတိယအဆင့္မွာ  အတုလ၊ ဓိပတိ၊ ပဝရ၊ ဓဇ ေလးခ်က္ပါေစ။
၃။       တတိယအဆင့္မွာ အတုလကုိ ႏုတ္ျပီး က်န္သုံးခ်က္ပါေစ။
၄။       စတုတၳအဆင့္မွာ အတုလ၊ ဓိပတိကုိ ႏုတ္ျပီး က်န္ႏွစ္ခ်က္ပါေစ။
၅။       ပဥၥမအဆင့္မွာ အတုလ၊ ဓိပတိ၊ ပဝရကုိ က်န္တခ်က္ (ဓဇ)ပါေစ။

၁၂၄၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလ (Apr 1885) မိဖုရားကုသုိလ္ ျမေတာင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျပီး
စီး၊ ေက်ာင္းတင္။
၁၂၄၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (1) Apr 1885) မဟာသက်သီဟပင့္ဖုိ ့
အစီအစဥ္ေတြ ျပင္ဆင္ျပီး၊ လူ ၃၅ဝဝ နဲ ့စဆြဲ၊ ေရႊျမဳိ ့ေတာ္ဝန္ ယင္းေတာ္ျမဳိ ့စားၾကီး သီရိ
မဟာဇယဂါမဏိက အုပ္ခ်ဳပ္။
၁၂၄၇ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ (30 Apr 1885) မဟာသက်သီဟ မႏ ၱေလးေရာက္
။ ကုန္ခ့ဲတ့ဲႏွစ္ အလွဴေတာ္ေငြ  ၄ သန္းေက်ာ္ကုန္သမွ်ကုိ စာရင္းလုပ္၊ ဖတ္ၾကား၊ ေရစက္ခ်။
၁၂၄၇ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၈ ရက္ (21 May 1885) မဟာသက်သီဟ ပလႅင္ေတာ္ေပၚေရာက္
၁၂၅၅ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (28 March 1894) ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ပ်ံ
လြန္။
၁၂၅၆ ခုႏွစ္ (1895) ေတာင္ေတာ္သာသနာပုိင္လြန္။
၁၂၅၈ ခုႏွစ္ (1896) မလြန္ဆန္လွဴသင္းတည္ေထာင္။

၁၂၆၃ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ (2 June 1901) ကင္းဝန္မင္းၾကီးအိမ္မွာ သာသနာပုိင္အသစ္တင္ေျမွာက္ဖုိ ့ပထမဆုံးအၾကိမ္ အစည္းအေဝးလုပ္။
၁၂၆၃ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁ဝ ရက္ (22 Oct 1901) သာသနာပုိင္ ေရြးပြဲလုပ္။
(မုိးတားဆရာေတာ္ ၃၉၆ မဲ၊ ေတာင္ခြင္ဆရာေတာ္ ၁၉၅ မဲ၊ တုတ္လန္းဆရာေတာ္ ၈၆ မဲ။)
၁၂၆၃ ခုႏွစ္ တေပါင္းလ (March 1902) မုိးတားဆရာေတာ္လြန္။

၁၂၆၅ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ (13 Nov 1903) ေတာင္ခြင္္ဆရာေတာ္
ကုိ သာသနာပုိင္ခန္ ့။
၁၂၆၈ ခုႏွစ္ တေပါင္းလ (March 1907) မႏ ၱေလးေတာင္ကုိ ဦးခႏၱီ စျပီး ျပဳျပင္။
၁၂၉၇ ခုႏွစ္ ဦးတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ (21 Apr 1935)  မႏ ၱေလးေရႊေရးေဆာင္ဆရာ
ေတာ္ ဦးအာဒိစၥရံသီ ပ်ံလြန္။
၁၂၉၉ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ (17 Mar 1938) ေတာင္ခြင္သာသနာပုိင္ပ်ံလြန္။

၁၃၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပာသုိလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (27 Jan 1949) မႏ ၱေလးေတာင္ကုိ အခု
အေျခအေနျမင္ရေအာင္ ျပဳျပင္တ့ဲ ရေသ့ဦးခႏီ ၱလြန္။
၁၃၁၃ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ (22 Sept 1951) ကဗ်ာ့ေၾကးမုံ၊ ပိဋကတ္
ေၾကးမုံ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ ဦးနိေျဂာဓလြန္။
၁၃၁၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၄ ရက္ (11 Nov 1956) မႏ ၱေလးဘုန္းၾကီးအဓိကရုဏ္း
မွာ ဦးစႏၵာသီရိနဲ ့ဦးေကသဝတုိ ့လြန္။
၁၃၂၄ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လဆန္း ၆ ရက္ (6 Aug 1962) ဦးကလ်ာဏာဘိဝံသပ်ံလြန္။
၁၃၂၆ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လဆန္း ၁ဝ ရက္ (18 Aug 1964) မႏ ၱေလး အေနာက္ျပင္ ခင္မကန္
တုိက္ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ပ်ံလြန္။
၁၃၂၇ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္ (5 Aug 1965) ေရႊမန္းဆရာေတာ္ ဦးေကသရ ပ်ံလြန္။

၁၈၅၇ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာမႏ ၱေလးရက္စြဲကုိဖတ္ျပီးေနာက္ ၆၅ ကေန ၂ဝ၁၃ အထိ မႏၱေလးရက္စြဲကုိ ျပဳစုၾကေပေတာ့လုိ ့သတိေပးေနသလုိပါပဲ။

အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၃

No comments: