Total Pageviews

Saturday, August 17, 2013

အနယ္ထုိင္ခ်ိန္ ျမင္မိတ့ဲ ကုိယ့္အရိပ္- ၂၅

ေနာက္တေန ့…. ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ကႏၵီျမဳိ ့သုိ ့ ဘုန္းၾကီးတုိ ့သြားၾကသည္။ ရဟန္းခံပြဲကုိ သွ်ာမနိကာယဌာန
ခ်ဳပ္မဟာသိမ္ေတာ္ၾကီး၌က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိေန ့တြင္ ဘုန္းၾကီးအပါအဝင္ရဟန္းေလာင္း ၂၆ ေယာက္ကုိ ရဟန္းခံရန္ စီးစဥ္ထားသည္။

ဘုန္းၾကီး၏ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သဒၶါၾကည္လင္ေစတနာရွင္မ်ားတုိ ့သည္ သိမ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ေနႏွင့္ၾက
ျပီးျဖစ္သည္။

ဘုန္းၾကီးစုိးရိမ္သည့္အတုိင္း အရွင္သုမနတိႆသည္ ဤပြဲကုိ အသာတၾကည္ "လႊတ္ေပး" လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
သူသည္မလံေဒနီယရြာေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီး၏ရဟန္းခံပြဲကုိ ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္း တရားဝင္ေစာဒနာလႊာတေစာင္ တင္သြင္းလာသည္။ ထုိေစာဒနာလႊာအရ ဘုန္းၾကီး၏ဆရာအရွင္ေသာဏုတၱရ
သည္ ရဟန္းပြဲမွတ္တမ္းလႊာတြင္ သူ၏အမည္ကုိ "ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ "လက္မွတ္ထုိးပုိင္ခြင့္မရွိ၊ အရွင္ေသာဏုတၱရအေနျဖင့္ "ေက်ာင္းေနရဟန္း"အျဖစ္သာ လက္မွတ္ထုိးပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္အရွင္ သုမနတိႆက တဖက္သတ္တင္ျပလာသည္။

ဘုန္းၾကီး၏ဆရာေတာ္အရွင္ေသာဏုတၱရသည္ စာေပက်မ္းဂန္မတတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ျပီး စကားေျပာဆုိရာတြင္
လည္း လိမၼာပါးနပ္သူမဟုတ္ျပန္ေခ်။ သူ ့ထက္သိကၡာဝါၾကီးသူရဟန္းမ်ားကုိ အတုိက္အခံဆန္ ့က်င္ဘက္ မလုပ္ဝ့ံေခ်။ ထုိ ့ထက္အေရးၾကီးသည္ကား ဤအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီ၏ရဟန္းခံပြဲအခြင့္အေရး
မပ်က္စီး ေစလုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကုိယ့္ဆရာကုိ ေစာ္ကားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းၾကီးဘဝမွာအေရးအၾကီးဆုံးရက္ကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကဳိးစားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း အရွင္သုမနတိႆကုိ ဘုန္းၾကီးေဒါသထြက္ခ့ဲသည္။

စိတ္ပ်က္ဖြယ္လိလိျဖစ္ရပ္တခုလုံး၏ရင္းျမစ္မွာ "ႏုိင္ငံေရး"ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းၾကီး နားလည္သိျမင္လာသည္။
သုိ ့ျဖစ္ေစကာမူ ထုိကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုန္းၾကီးလုပ္ႏုိင္စြမ္းေသာ အေရးအရာကား လုံးဝမရွိ နတၳိ…။

ဘုန္းၾကီး၏ဆရာေတာ္သည္ သူ ့အမည္ေဘးတြင္ "ေက်ာင္းေနရဟန္း"ဟူေသာ စကားလုံးျဖင့္ အရွင္သုမနတိႆ ေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း အျငင္းအခုံလုပ္မေနေတာ့ဘဲ ရဟန္းခံမွတ္တမ္းလႊာပုံစံတြင္ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ေလ၏။
                                                            +++++++++++  

အခမ္းအနားမစမီ နာရီအနည္းငယ္ၾကဳိတင္ျပီး ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးက ဘုန္းၾကီးကုိ အျဖဴေရာင္ဝတ္စုံ ဆင္ျမန္းေပး
သည္။ ဦးေခါင္းတြင္လည္း သရဖူလုိ ေခါင္းေဆာင္းတခု ေဆာင္းေစသည္။

ရဟန္းေလာင္း၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံသူမ်ားမွာ ျပည့္စုံၾကြယ္ဝသူျဖစ္ၾကလွ်င္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းသေကၤတပုံေဆာင္ ဆင္ယာဥ္စီးႏုိင္သည္။ ဆင္ေနာက္မွာ စည္ေတာ္၊ ခရုသင္း ႏွဲပုေလြတီးဝိုင္း၊ ကျပသူမ်ား၊ လူရာဂဏန္းေလာက္ လုိက္ပါတတ္သည္။ ဘုန္းၾကီး၏မိသားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေၾကာင့္ အခမ္းအနားမွာ သာမန္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ဘုန္းၾကီးကုိ အဝတ္အစားဆင္ျမန္းေပးေနခုိက္ ဘုန္းၾကီး၏အမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ ရဟန္းခံရာတြင္ပါဝင္ၾက
မည့္ ကာရကသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ လွဴဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းလင္ဗန္းမ်ား ျပင္ဆင္ၾကရသည္။ လင္ဗန္းတုိင္းမွာ ကြမ္းယာႏွင့္ကြမ္းသီး၊ ေဆးရြက္ၾကီး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ ဆပ္ျပာေတာင့္၊ သြားတုိက္ေဆး၊ ဒန္ပူ (သစ္သားေခ်ာင္း
သြားပြတ္တန္) ႏွင့္ မုန္ ့ေသတၱာဗူးတုိ ့ ပါဝင္ၾကသည္။

ရဟန္းခံပြဲသုိ ့ထိပ္တန္းသံဃာေတာ္ အပါး ႏွစ္ဆယ္တက္ေရာက္သည္။ သွ်ာမနိကာယဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး၊ ဒုတိယဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႏွစ္ပါး၊ အတြင္းေရးမႈးဆရာေတာ္ႏွင့္ အျခားဆရာေတာ္ တဆ့ဲေျခာက္ပါးတုိ ့ျဖစ္ၾက၏။ ရဟန္းေလာင္းသည္ ထုိဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား သီတင္းသုံးေတာ္မူရာ ေက်ာင္းငယ္မ်ားသုိ ့ဝါစဥ္ၾကီးငယ္အလုိက္ သြားေရာက္ကန္ေတာ့ၾကရသည္။ လွဴဖြယ္ပစၥည္းတင္ထားသည့္ လင္ဗန္းကုိလည္း လွဴဒါန္းသည္။ ဤအခမ္းအနားမွာ တနာရီခန္ ့ၾကာသည္။

အမရဒီပ
ၾသဂုတ္လ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

No comments: