Total Pageviews

Saturday, October 15, 2011

ဗုဒၶေျခေတာ္ရာအေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးေပၚစာအုပ္သစ္


၁။
ဗုဒၶေျခေတာ္ရာအေၾကာင္း ေရးသားျပဳစုထားသည့္ က်မ္းစာတေစာင္ကုိ မိတ္ေဆြတဦး ဓမၼလက္ေဆာင္ေပးသြား
သည္။
က်မ္းစာအုပ္အမည္----       အေဖ့ေျခရာ
ျပဳစုသူ                -----      ဘဒၵႏ ၱနာရဒါဘိဝံသ (လွရတနာ)
                                    ပထမေက်ာ္၊ အဂၢမဟာအေက်ာ္၊ အ႒ကထာျပန္အေက်ာ္၊ သ-စ-အ ဓမၼာစရိယ၊
                                    ဝဋံသကာ၊ ပါဠိပါရဂူ
ပုံႏွိပ္ျခင္း             -----      ဒုတိယအၾကိမ္၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂ဝ၁ဝ
ထုတ္ေဝသူ          -----      ဦးျမင့္ဦး (ေရႊေက်းစာေပ)
စာအုပ္အတြက္ အမွာစကားမ်ားကုိ နဝမဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဘဒၵႏ ၱကုမာရာဘိဝံသ၊ ေရႊသုဝဏ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသဒၶိယ၊ ဓမၼဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝိလာသ (ေဝမုိး-ကၽြန္းလွ)၊ စာအုပ္အလွဴရွင္ ေဒၚလ့ဲလ့ဲဝင္း၊ က်မ္းျပဳအရွင္ (ပထမအၾကိမ္၊ဒုတိယအၾကိမ္) တုိ ့က ေရးသားထားၾက၏။ အမွာစာမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာရွိ (၁ဝ၈)ကြက္စက္လကၡဏာမ်ားအနက္ အမွတ္စဥ္ (၃) ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ (၆) ပါ အမွတ္အသားပုံ
မ်ားကုိ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားမွတဆင့္ရွာေဖြေတြ ့ရွိေသာအေထာာက္အထားမ်ားအရ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရ၏။
ေရွးမူမ်ားအရ အမွတ္စဥ္ (၃) ၏လကၡဏာအမွတ္အသားမွာ ဇလပ္ပန္းပုံ-----။ ယခုအသစ္ျပင္ဆင္ခ်က္
မွာ ဇလပ္ပန္းသဏၭန္ကလာပ္ပုံ----။ ေရွးမူမ်ားအရ အမွတ္စဥ္ (၆)၏လကၡဏာအမွတ္အသားမွာ ထမင္းပြဲပုံ---။ ယခုအသစ္ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ေယာက်္ားတဦးကုိ အျခားေယာက်္ားတဦးက ထမ္းထားသည့္ပုံ---။

၂။
က်မ္းျပဳအရွင္သည္ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာကုိ ၾကည္ညဳိစိတ္ဝင္စားသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေျခေတာ္ရာ (၁၅ဝ)ေက်ာ္
ႏွင့္ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္း၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတုိ ့သုိ ့ၾကြေရာက္ကာ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာမ်ားကုိ ဖူးေျမာ္ခ့ဲ
သည္။ ေျခေတာ္ရာမွာပါရွိေသာ (၁ဝ၈)ကြက္စက္လကၡဏာမွာ တႏုိင္ငံႏွင့္ တႏုိင္ငံမတူၾက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ
ပင္ ေခတ္အလုိက္မူအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနေၾကာင္း ေတြ ့ရွိခ့ဲသည္။ (မူအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနရာ မိမိႏွစ္သက္သေဘာက်
ေသာမူျဖင့္ ၾကည္ညဳိပူေဇာ္ႏုိင္သည္။ ျငင္းခုံယွဥ္ျပဳိင္ေနျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ကုသုိလ္ျဖစ္ဖုိ ့သာအဓိကက်
ပါသည္။  အေဖ့ေျခရာစာအုပ္၊ ၁၁၈။)
ေထရဝါဒဗုဒၶစာေပမ်ားႏွင့္အညီ ေျခေတာ္ရာပါ (၁ဝ၈)ကြက္စက္လကၡဏာကုိ ထုလုပ္ပူေဇာ္ရမူ သဒၶါတရား
ပုိမုိျဖစ္ပြားေပလိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆခ့ဲသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ "ဗုဒၶေျခေတာ္
ရာမူမွန္ပူေဇာ္ေရးအဖြဲ ့"ကုိ ဖြဲ ့စည္းခ့ဲသည္။ အဖြဲ ့တြင္ ပိဋကတ္ပညာရွင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာမႈဒီဇုိင္းပညာရွင္၊ 
ဓာတ္ပုံပညာရွင္၊ စာေရးဆရာမ်ားပါဝင္ၾကသည္။

"ေၾသာင္း--- တရာ့ရွစ္ကြက္၊ ဗုဒၶစက္ "ဟု စက္ၾကီး (၁၃) ပါး ဘုရားရွိခုိးစာရွိပါ၏။ သုိ ့ေသာ္ (၁ဝ၈)ကြက္ကုိ ယူပုံ
ေရတြက္ပုံမွာ မူအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေန၏။ ပုဂံေခတ္ ဇိနာလကၤာရဋီကာမူ၊ အင္းဝေခတ္ရွင္မဟာရ႒သာရ၏လကၤာမူ၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပထမေမာင္းေထာင္သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္မူ၊ ရတနာပုံေခတ္္ ေတာင္ခြင္သာသနာပုိင္မူ၊ တိပိဋကမဟာဗုဒၶဝင္မူ၊ ျမန္မာစြယ္စုံက်မ္းမူ၊ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္မူ၊ ေျခာက္ထပ္ၾကီးေရႊသာေလ်ာင္းဘု
ရားၾကီးမူ ဟူေသာ မူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ ့၏  စက္လကၡဏာပုံအမွတ္အသားမ်ားကုိ အေဖ့ေျခရာစာအုပ္တြင္ စာရင္းထုတ္
ျပထား၏။ ယခုေနာက္ဆုံးမူမွာ "ဗုဒၶေျခေတာ္ရာမူမွန္ပူေဇာ္ေရးအဖြဲ ့"၏ အနႏ ၱဇိနဗုဒၶေျခေတာ္ရာမူပင္
ျဖစ္ပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခဖဝါးတြင္ အေရးအေၾကာင္းအေနျဖင့္ရွိေနေသာ အမွတ္အသားမ်ားမွာ (၁) စက္ဝန္း (၂) အကန္ ့တေထာင္ (၃) အကြပ္တံကူ (အနားေရးနခမ္းသတ္) (၄) ပုံေတာင္း (ဗဟုိခ်က္မ) (၅) လံွမအိမ္မြန္စေသာ မဂၤလာအမွတ္အသားမ်ား ရွိ၏။ ထုိငါးမ်ဳိးတြင္ စက္ဝန္းသည္ အဓိကပဓာနျဖစ္၏။ လွံမအိမ္မြန္စေသာ အမွတ္အသားမ်ားသည္ စက္ဝန္းကုိ ဝုိင္းရံလွ်က္ တည္ၾကရသည္။ (အေဖ့ေျခရာ၊ ၁၇။) တည္ထားျပီး ဗုဒၶေျခေတာ္ရာမ်ား၌ စက္ဝန္း၏တည္ေနရာသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေန၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ စက္ဝန္း၏ တည္ေနရာကုိ ရွာေဖြစုံစမ္းရသည္။ အ႒ကထာ၊ ဋီကာႏွင့္ညီေသာ ေမာင္းေထာင္သာသနာပုိင္၏အဆုံးအျဖတ္မွာ "ေျခေတာ္ကုိ (၄) ဖုိ ့ျပဳျပီးေသာ္ ေရွ ့ (၂)ဖုိ ့ကုိ ေျခေခ်ာင္းႏွင့္ျဖစ္၍ ေျခဖ်ား၊ ျမင္းေခါင္းေတာ္ေအာက္ (၃) ဖုိ ့
ေျမာက္သည္ ေျခလယ္၊ (၄)ဖုိ ့ေျမာက္ ဖေနာင့္ေတာ္သည္ ေျခရင္းမည္ရကား ဖမ်က္ေတာ္ေအာက္ (၃)ဖုိ ့ေျမာက္
ဟူေသာ အလယ္အရပ္တြင္ စက္ေတာ္တည္သည္" ဟူ၏။ (စာမ်က္ႏွာ-၄၅)

၃။
"ဗုဒၶေျခေတာ္ရာမူမွန္ပူေေဇာ္ေရးအဖြဲ ့"က အမွတ္စဥ္ (၃)၏လကၡဏာအမွတ္အသား ဇလပ္ပန္းပုံမွသည္ ဇလပ္ပန္းသဏၭန္ကလာပ္ပုံဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရျခင္းကုိ ဤသုိ ့ေဖာ္ျပထား၏။
"နႏၵိယာဝ႗ ဟူသည္ကုိ ေရွးက ဇလပ္ပန္းဟု ျမန္မာျပန္ဆုိ၍ စက္လကၡဏာပုံတြင္ ဇလပ္ပန္းကုိ ျပၾက၏။ သုိ ့
ေသာ္ သာရတၳဋီကာ၊ဝိမတိဋီကာတုိ ့ဖြင့့္ျပခ်က္အရ နႏၵိယာဝ႗ ဟူသည္ ဇလပ္ပန္းသဏၭာန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ကလာပ္ဟူ၍ သိရ၏။ ထု ိ့ေၾကာင့္ စက္လကၡဏာပုံတြင္ ကလာပ္ကုိပင္ ျပရသည္။ " (စာမ်က္ႏွာ-၅၉။)

အမွတ္စဥ္ (၆)၏ လကၡဏာအမွတ္အသားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရျခင္းကုိ ဤသုိ ့ရွင္းျပထား၏။
"ဤ ဝၯမာနကအရာ၌ ေခတ္အဆက္ဆက္က ထမင္းပြဲဟု ဘာသာျပန္ၾက၍ စက္လကၡဏာပုံ၌ ထမင္းပြဲ ေဒါင္းလန္းပုံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရးဆြဲၾက၏။ ပဏၰာသဋီကာႏွင့္အဒၶမာဂဓီအဘိဓာန္တုိ ့အလုိ စီတန္းေနေသာ ေယာက်ၤားတုိ ့တြင္ ေရွ ့ဆုံးမွာရွိေသာ ေယာက်ၤားက အျခားတဦးထမ္းေနသည့္ပုံသာအမွန္ဟူ၍ 
အဘယာရာမဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဦးသီလာနႏၵာဘိဝံသက ဆုံးျဖတ္သည္။ (စာမ်က္ႏွာ-၅၉။)

အမွာစကားေရးသူမ်ားက အမွတ္စဥ္ (၆)၏ ထမင္းပြဲပုံမွ ေယာက်္ားပုံသုိ ့ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရာတြင္ ယခင္ရွိႏွင့္ျပီး
သားပုံကုိသာ သေဘာက်ႏွစ္ျခဳိက္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ခ်င္း၊ အယူအဆခ်င္းမတူသည္မ်ားရွိ
ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးသားေဖာ္ျပၾက၏။ တဖက္တြင္လည္း အသစ္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း
ကုိ တိက်ခုိင္လုံစြာ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းခ်က္ေပးကာ ပညာရွင္မ်ားထံ တင္ျပထား၏။

"ဝၯမာနက"ပါဠိကုိ ဝၯမာနကႏိ ၱ ပုရိသဟာရိ ပုရိသဂၤ ံဟု မဇၥ်ိမပဏၰာသဋီကာ (၃၊ ၁၂၇) ဖြင့္ဆုိ၏။ မဇၥ်ိမ
ပဏၰာသဋီကာကုိ ဆ႒သံဂါယနာတင္စဥ္က မူအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေန၍ အနက္မွန္ ပါဠိမွန္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ခဲယဥ္းေန
ခ့ဲၾကသည္။ ပါဠိရွိသည့္အတုိင္းပင္ ထားခ့ဲရသည္။ အဒၶမာဂဓီအဘိဓာန္၊ ပါကဋအဘိဓာန္မ်ားႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္
ညွိႏႈိင္းမႈ မျပဳႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။ ဤကား စာေပအခက္အခဲအပုိင္း-----။

ဝၯမာနကပုဒ္သည္ ပိဋကစာေပအလုိ (၁) ၾကီးပြားတုိးတက္ေသာအနက္ (၂) ၾကီးပြားတုိးတက္ေစတတ္
ေသာအနက္ (၃) ခူးခပ္ေကာ္ခပ္ေလာင္းထည့္အပ္ေသာအနက္ (၄) ထမင္းပြဲထမင္းအုပ္ အနက္တုိ ့ကုိ ေဟာသည္--ဟူေသာအနက္မွ်ေလာက္ကုိသာ ယူ၍ ေရွးဆရာအဆက္ဆက္ဆက္တုိ ့ အဆုိအမိန္ ့မွားယြင္းေနခ့ဲ
ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ဦးသီလာနႏၵာဘိဝံသ အိႏၵိယသီဟုိဠ္တုိ ့မွ ျပန္လည္ၾကြေရာက္လာသည့္အခါမွ အဒၶမာဂဓီ
အဘိဓာန္ရလာခ့ဲသည္။ ယင္းအဘိဓာန္တြင္ ဝၯမာနကပုဒ္ကုိ (၁) မဟာဝီရသြာမိ-အနက္ (၂) ေျမအုိးခြက္၊ စတန္နီတနတ္သား၏အေဆာင္အေယာင္၊ သူ တုိ့၏သရဖူမ်ားထဲ၌ ေျမျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဦးထုပ္က့ဲသုိ ့အမွတ္
အသား (၃) စီတန္းေနေသာ ပရိသတ္ေရွ ့၌ ပုခုံးမ်ားျဖင့္ လူတေယာက္ကုိ ထမ္းေနေသာေယာက်္ားအနက္ (၄)  အကန္ ့အသတ္ရွိေသာပညာရပ္တမ်ဳိးအနက္ (၅) ဗိသုကာပညာျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အိမ္အနက္တုိ့ကုိ ေဟာသည္။ ဝၯမာနကပုဒ္သည္ ပါဠိစာေပအလုိ အနက္ ၄ မ်ဳိး၊ အဒၶမာဂဓီအဘိဓာန္အလုိအနက္ ၅ မ်ဳိး စုစုေပါင္း အနက္ ၉ မ်ဳိးကုိ
ေဟာသည္။ ဤတြင္ "ဝၯမာနကႏိ ၱ ပုရိသဟာရိ ပုရိသဂၤ ံ= ေယာက်္ားတေယာက္ကုိ ပုခုံးေပၚမွာတင္၍ ပရိတ္သတ္ေရွ ့၌ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေယာက်္ား၏လကၡဏာသည္ ဝၯမာနကမည္၏"
ဟူေသာ မဇၥ်ိမပဏၰာသဋီကာအဖြင့္မွာ အဒၶမာဂဓီအဘိဓာန္၏ အမွတ္ (၃)အနက္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ညီညြတ္ေန
ေၾကာင္း ေတြ ့ရ၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အမွတ္စဥ္ (၆)အတြက္ အမွတ္လကၡဏာပုံကုိ ေယာက်္ားတဦးကုိ အျခား
ေယာက်္ားတဦးက ထမ္းထားသည့္ပုံကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ေပ၏။

၄။

အေဖ့ေျခရာက်မ္းစာတြင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေျခေတာ္အေၾကာင္း၊ ေျခေတာ္ရာအေၾကာင္း၊ ေျခေတာ္ရာထုလုပ္
ကုိးကြယ္ပုံအေၾကာင္း၊ စက္လကၡဏာေရတြက္ပုံအေၾကာင္း၊ ေျခေတာ္ရာ၏ပတ္ဝန္းက်င္မွအျခံအရံမ်ား၊ ေျခေတာ္
ရာကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္ရျခင္းအက်ဳိးျပဝတၳဳမ်ား၊ ေျခေတာ္ရာပုံေတာ္ကုိးကြယ္နည္းႏွင့္အက်ဳိးမ်ား၊ ေျခေတာ္ရာပုတီးစိပ္
နည္းႏွင့္ အက်ဳိးမ်ား၊ မိဘေျခရာပူေဇာ္နည္း၊ ေျခေတာ္ရာဘုရားရွိခုိးမ်ား၊ေျခေတာ္ရာပါဒေစတီတည္ရွိရာေနရာဌာ
နမ်ား၊ ေရႊစက္ေတာ္ဗုဒၶေျခေတာ္ရာသမုိင္းဟူ၍ အခန္းေပါင္း ၁၂ ခန္း ပါဝင္သည္။  အခန္းတုိင္းတြင္ ေျခေတာ္ရာ
ဆုိင္ရာသိမွတ္ဖြယ္မ်ား ပါဝင္ေနၾက၏။
အေဖ့ေျခရာက်မ္းစာကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ဘာသာျပန္ဆုိထုတ္ေဝမည့္အေၾကာင္းလည္း သိရပါ၏။
ဆရာေတာ္အရွင္နာရဒါဘိဝံသသည္ အေဖ့ေျခရာက်မ္းစာအျပင္ ပါဒေစတိယဝႏၵနာက်မ္း၊ သကၤႆနဂုိရ္ဗုဒၶ
ေျခေတာ္ရာက်မ္းတုိ့ကုိလည္း ျပဳစုထားေသးေၾကာင္း သိရပါ၏။
ဗုဒၶေျခေတာ္ရာအေၾကာင္းက်မ္းတေစာင္တဖြဲ ့အေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ကာ ေရးသားတင္ျပေသာ က်မ္းစာ
မ်ားကား ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပေလာကတြင္္ အေရအတြက္နည္းပါးလွပါသည္။ အေရအတြက္နည္းပါးေနေသးေသာ
ဗုဒၶေျခေတာ္ရာဆုိင္ရာစာေပကုိ ပ့ံပုိးထည့္ဝင္လာေသာ အေဖ့ေျခရာ က်မ္းစာကုိ ၾကဳိဆုိဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါ၏။

အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၁


No comments: