Total Pageviews

Saturday, October 15, 2011

ဦးေရႊေအာင္၏ ဘာသာေရး-ႏုိင္ငံေရးအျမင္

၁။

ဆရာၾကီးက သူေရးေသာစာအုပ္မ်ားတြင္ ကေလာင္အမည္ကုိ "ဦးေရႊေအာင္၊ ဝဋံသကာ၊ သိေရာမဏိ၊ မဟာဝိဇၨာ
(သကၠတ) "ဟု တပ္ေလ့ရွိသည္။ မဟာဝိဇၨာ(သကၠတ)ဆုိတာ M.A ဘြဲ ့ကုိ သကၠတ (Sanskrit)ဘာသာအထူး
ျပဳျဖင့္ ဆြတ္ခူးရရွိခ့ဲေၾကာင္း သိနားလည္ၾကသည္။ ဝဋံသကာ၊ သိေရာမဏိဆုိတာ ဘာဆုိလိုမွန္း ေသေသခ်ာခ်ာ မသိသူမ်ားသည္။ ဆရာၾကီးဦးေအာင္သင္း၏ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ "ဝဋံသကာႏွင့္ သိေရာမဏိတုိ ့မွာ အထြတ္
တံခြန္ဟူေသာသေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု မွန္းဆရသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါ"ဟု ေရးသားသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။ သို့ျဖစ္ရာ အမ်ားတကာႏွင့္မရင္းႏွီးေသာ "ဝဋံသကာ၊ သိေရာမဏိ"အေၾကာင္း မိတ္ဆက္စကားဆုိလုိက္ပါရေစ--။
"ဝဋံသကာ"ဟူသည္ "ဦးေဆာက္ပန္း"ဟု ျမန္မာအနက္ထြက္သည္။ဦးေဆာက္ပန္းကုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္
၌ 1. floral motif on either side of the Indra figure on the upper part of the Myanmar throne. 2. bejeweled ornament worn above the forehead. 3. [Fig] object of adoration ဟု အနက္ ၃ မ်ဳိးေပးျပ
ထားသည္။ ပါဠိ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္ a kind of head ornament, perhaps ear-ring or garland worn around the forehead ဟု အနက္ေပးသည္။ ျမန္မာမင္းသုံးရာဇပလႅင္တြင္ မွန္ကင္းေအာက္ေျခရွိ ဘယ္ညာ
အခၽြန္အတက္ ၂ ခုကုိ ဦးေဆာက္ပန္းေခၚေၾကာင္း ျမန္မာစာအဖြဲ ့ထုတ္ျမန္မာအဂၤလိပ္အဘိဓာန္ပါပုံတြင္ ေဖာ္ျပ
သည္။ "ဦးေစာက္ပန္း"ဟုလည္း စာလုံးေပါင္းပါသည္။
မႏ ၱေလးျမဳိ့၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္းက စာသင္တန္း၊ ဓမၼာစရိယတန္းတုိ ့ကုိ ႏွစ္မျခားဘဲေအာင္ျမင္ေသာ စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ားကုိ"ဝဋံသကာ"ဘြဲ ့ေပးပါသည္။ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္း၏ပထမဦးဆုံးဝဋံသကာ
ပုိင္ရွင္မွာ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္း
၏ ဝဋံသကာဘြဲ ့ရ ၃ ပါး တျပဳိင္နက္ေပၚထြက္လာသည္။ ဦးကုမာရာဘိဝံသ (ယခု နဝမဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ ့ဥကၠ႒) ဦးသုႏၵာဘိဝံသ (ဦးေရႊေအာင္) ႏွင့္ ဦးနာရဒါဘိဝံသ (ဓမၼာစရိယ
ဦးထြန္းလွဴိင္) တုိ ့ျဖစ္ၾကသည္။
ေရွးအခါက ႏုိင္ငံပုိင္အစုိးရက်င္းပေပးေသာ ပထမျပန္စာေမးပြဲမွာ ပထမငယ္၊ပထမလတ္၊ ပထမၾကီးဟု ၃ တန္း
သာရွိခ့ဲသည္။ ေနာင္တြင္ (ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၁၄) တြင္ ဓမၼာစရိယတန္းတုိးခ်ဲ ့ျပဌာန္းသည္။ ဓမၼာစရိယက်မ္းရင္း ၃ ႏွင့္ အတူဂုဏ္ထူးက်မ္း ၉ က်မ္းကုိ အျပီးေအာင္ျမင္ပါက "ေခါင္းေပၚကပတၱျမား"ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ "သိေရာမဏိ"ဘြဲ ့ေပးပါသည္။(လက္ရွိအစုိးရဓမၼာစရိယတန္း၊ ဂုဏ္ထူးတန္းဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မတူေတာ့ပါ၊
သိေရာမဏိဘြဲ ့လည္းမေပးေတာ့ပါ။)
လုိရင္းခ်ဳပ္ပါက "ဝဋံသကာဘြဲ ့"ကုိ မႏ ၱေလး၊ ပရိယတၱိသာသနယိတအသင္းက ေပးသည္။ (ရန္ကုန္၊ ေရႊတိဂုံေစ
တီေတာ္၊ေစတိယဂၤယစာေမးပြဲကလည္း ေပးပါသည္။) "သိေရာမဏိဘြဲ ့"ကုိ ယခင္အစုိးရဓမၼာစရိယစာေမးပြဲစည္း
မ်ဥ္းအရေပးပါသည္။ ဦးေရႊေအာင္သည္ မႏ ၱေလး၊ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္း၏ ဝဋံသကာဘြဲ ့၊ အစုိးရဓမၼာစ
ရိယစာေမးပြဲ၏ သိေရာမဏိဘြဲ ့မ်ားကုိ ရရွိခ့ဲပါသည္။
၂။

ဦးေရႊေအာင္သည္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ဖြားျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္တြင္ကြယ္လြန္သည္။ ရဟန္းဝတ္ျဖင့္ ေစတိယဂၤယဓမၼာ
စရိယ၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတဓမၼာစရိယ (ဝဋံသကာ)၊ အစုိးရဓမၼာစရိယ (သိေရာမဏိ)ဘြဲ ့မ်ားရရွိခ့ဲသည္။ လူဝတ္လဲျပီးေနာက္ ဝိဇၹာဘြဲ ့၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ ့(သကၠတ) M.A (Sanskrit) ဘြဲ ့မ်ားရွိခ့ဲသည္။ သာသနာေရးဦးစီးဌာ
န တြဲဖက္ညြန္ၾကားေရးမႈး၊ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ဒႆနိကေဗဒဌာနျပင္
ပစာစစ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္တဦးျဖစ္ကာ သား ၂ ေယာက္ထြန္းကားသည္။ ေရးသားျပဳစုခ့ဲ
ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(၁) ရသစာေပ၏ ရသ
(၂) အတၱဝါဒမွအနတၱဝါဒသုိ ့ခရီးစဥ္
(၃) သိဒၶႏ ၱေကာမုဒီ (ပ)
(၄)  ဓမၼပဒ (ဝဂ္ ၄ ခုေပါင္းခ်ဳပ္)
(၅) ဗုဒၶ-ေလာကသားတုိ့၏အႏႈိင္းမ့ဲေက်းဇူးရွင္ (ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶဝင္)
(၆) စာဖတ္သူမ်ား
(၇) ခ်မ္းသာကုိရွာေဖြျခင္း
(၈) ဘဝအျမင္သစ္
(၉) အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း
(၁ဝ) ဘဝအက်ဥ္းသား
(၁၁) ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္
(၁၂) ဗုဒၶဝါဒေပၚထြန္းျခင္း
(၁၃) ေထရဝါဒအုတ္ျမစ္
၃။

ဦးေရႊေအာင္၏ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ကုိ တင္ျပရာတြင္ "ဘဝအျမင္သစ္"စာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား
ကုိ အဓိကတင္ျပပါမည္။ ဘဝအျမင္သစ္ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ သာသနာ့
ေရာင္ျခည္စာေစာင္မွာ အခန္းဆက္ေရးသားခ့ဲသည္။ ထုိေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ားေစာင့္စားဖတ္ခ့ဲၾကရ၏။ ထုိေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ၅ ပါးသီလကုိ ရွင္းျပေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ၅ ပါးသီလတြင္ ေရွ့ ၄ ပါးအထိသာ ဦးေရႊေအာင္ေရးသားခဲ့ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံး သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္အေၾကာင္းေရးသားခါနီးတြင္ ဦးေရႊေအာင္
ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု သိရ၏။
ဘဝအျမင္သစ္အခန္း(၉) လူ ့ဘဝ၏တာဝန္၂ ရပ္ေဆာင္းပါးတြင္ လူသည္ တဦးတေယာက္တည္းေန၍မရႏုိင္
ေသာသတၱဝါျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရးျဖစ္ေပၚလာသည္။ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရး
ပညာဟူ၍ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းရွင္းျပေလသည္။
            "မလြဲမေရွာင္သာအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရျခင္းရွိေလရာ ဆက္ဆံမႈေျပျပစ္ေစရန္ မ်ားစြာအေရးၾကီး၏။ ဆက္ဆံမႈေျပျပစ္ပါမွ လူ ့ေလာကသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမည္ျဖစ္၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတုိင္း၌ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရေသာ
နယ္ပယ္မ်ားကုိ အေရးၾကီးေသာဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ ၾကဳိးစားပမ္းစားေလ့လာၾကေလ၏။" (ဦးေရႊေအာင္)
အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရးနယ္ပယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရေသာအရာမ်ားကုိ အေရးတယူေလ့လာအား
ထုတ္ၾကပုံ၊ ဘာသာေရးကုိမူ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရးနယ္ပယ္၏စည္းဝုိင္းအျပင္ဘက္ေရာက္အရာတခု
ဟု သတ္မွတ္ရႈျမင္လာၾကပုံကုိလည္း ဦးေရႊေအာင္က ရွင္းျပထား၏။
            "ထုိအျမင္အရ က်န္းမာေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးစေသာ အခ်င္းခ်င္းတဦးႏွင့္တဦးဆက္ဆံရေသာနယ္
ပယ္မ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ထုိန္ပယ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူ၍ အေရးတၾကီးထားျပီးေလ့လာၾကျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအျမင္အရဆုိလွ်င္ ဘာသာေရးဟူသည္မည္သူတဦးတေယာက္
ႏွင့္မွ်မဆက္ဆံရဘဲ "ဆိတ္ျငိမ္ေလပုိ၍ေကာင္းေလ"သေဘာရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က တစုံတရာလုံ ့လစုိက္ထုတ္
ရန္မလုိေသာ ေရးရာတခုျဖစ္ပါ၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ယေန ့တုိင္
ေအာင္ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွမ္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေလ့လာမႈမရွိျခင္းျဖစ္ေလ၏။"
ဆက္လက္၍ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာအလုိအရ ဘာသာေရးသည္ ပညာေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာ
ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစေသာ ေလာကေရးရာအားလုံး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘာသာေရးက စိတ္ေကာင္းထားတတ္ေအာင္ (ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေအာင္) ညႊန္ျပေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ျမင့္ျမတ္
ေသာစိတ္ထားေကာင္းျဖင့္ ပညာေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အရည္အေသြး
ေကာင္းသူတုိ ့ေဆာင္ရြက္မွသာ တုိးတက္သာယာမႈျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေပမည္။ ဦးေရႊေအာင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ဖတ္ပါ
ဦး---။
            "အျခားဝါဒမ်ားအရမဆုိသာေသာ္လည္း ေထရဝါဗုဒၶဘာသာအရဆုိလွ်င္ ဘာသာေရးသည္ မ်ားစြာအ
ေရးၾကီးပါ၏။ ဘာသာေရးသည္ "ဆိတ္ျငိမ္ရာသုိ ့ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေလေကာင္းေလ"သေဘာရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း  က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစေသာ ေရးရာအားလုံးတုိ ့၏အေျခခံအုတ္
ျမစ္ျဖစ္၏။ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစေသာ ေရးရာဟူသမွ်တုိ ့သည္ ဘာသာေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚ၌တည္ေဆာက္ရေသာ အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ၾက၏။အမွန္အားျဖင့္
မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိလုပ္သည္ျဖစ္ေစ စိတ္ျဖင့္လုပ္ရသည္သာ ျဖစ္၏။စိတ္ဟူသည္မွာလည္း ကုသုိလ္စိတ္ႏွင့္ အကုသုိလ္စိတ္ဟူ၍ ၂ မ်ဳိးသာရွိေလရာ လုပ္ငန္းတခုခုကုိလုပ္ရာ၌ ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္၊ မျဖစ္လွ်င္အကု
သုိလ္စိတ္ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘာသာေရးကုိနားလည္မွ ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ထားတတ္၏။ အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ကား ဘာသာေရးကုိနားလည္ဖုိ ့မလုိ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ေမာဟႏွင့္မာန္မာနမ်ားျခံရံျပီး မိမိ၏စိတ္ကုိထားခ်င္သလုိ အထိန္းအကြပ္မရွိဘဲ ထားလုိက္လွ်င္ပင္ အကုသုိလ္စိတ္မ်ား အလုိလိုေရာက္လာမည္
ပင္ျဖစ္၏။ "
            "ေလာကေရးရာအားလုံးတုိ ့တြင္ ဘာသာေရးသည္ အခ်င္းခ်င္းကုိမင့ဲဘဲ တဦးတည္းတေယာက္တည္း
ေဆာင္ရြက္ရသည့္ေရးရာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အျပ႒ာန္းဆုံးျဖစ္ပါ၏။"
ဘာသာေရးကုိ အျခားေရးရာမ်ား (အထူးသျဖင့္)ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စည္းျခားလုိသူမ်ားက ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္
ေရာစပ္လုိက္လွ်င္ ဘာသာေရးသေဘာတရားကုိ ဆန္ ့က်င္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဆုိၾက၏။ ယင္းေျပာဆုိသူတုိ ့မွာ
ယင္းသုိ ့ေျပာဆုိရသည့္အေၾကာင္းျပရွိမွာေသခ်ာသည္။ သုိ ့ေသာ္ အေၾကာင္းျပသည္ ဘာသာေရး၏အာေဘာ္
မဟုတ္ဘဲသူတုိ ့၏ကုိယ္ပုိင္အေတြ ့အၾကဳံ သုိ ့မဟုတ္ အေတြးအျမင္မွ်သာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကုိစည္းျခားထားလုိသူမ်ား၏သေဘာထားကုိနားလည္မႈေပးေသာအားျဖင့္ မည္သုိ ့မွ်
အျငင္းမပြားလုိပါ။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆက္စပ္မႈရွိ၊ မရွိကုိ ဦးေရႊေအာင္တုိ့လုိဘာသာေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြ
ကသာ မွ်မွ်တတရွင္းျပႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊေအာင္၏
ရွင္းျပခ်က္အတုိင္းထပ္ဆင့္ေျပာရလွ်င္------
ဘာသာေရးသည္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသည္တုိ ့၏ အေျခခံအုတ္
ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားေရးရာမ်ားကုိ စည္းျခား၍မရႏုိင္------------။

အမရဒီပ
ၾသဂုတ္လ ၄၊ ၂ဝ၁၁

No comments: